Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Чек-ліст для влади й директора школи, як підготуватися до навчання в карантин

Що робити центральній і місцевій владі, а також директору школи, щоби забезпечити комфортні умови навчання для учнів і роботу для вчителів під час карантину? Рекомендації про це підготував Аналітичний центр Київського університету Бориса Грінченка. Ми публікуємо основне з них.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ОРГАНАМ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

1. Удосконалити нормативно-правове та документальне забезпечення:

 • надати чіткі орієнтири щодо організації навчання керівнику закладу освіти;
 • надати чіткі інструкції керівникам закладів щодо алгоритму їхніх дій у разі виявлення проявів захворювання;
 • розробити моделі організації навчального процесу з урахуванням різних показників захворюваності та необхідності забезпечити соціальне дистанціювання (окрім “червоного” рівня епідемічної небезпеки). На їхній основі – тимчасовий порядок організації освітнього процесу під час карантину;
 • визначити нормативи наповнюваності груп учнів, які перебувають одночасно в одному приміщенні, за різної епідемічної ситуації. Можна поширити норму щодо чисельності груп до 20 осіб, яку МОН рекомендувало для вишів за “помаранчевого” рівня небезпеки, на заклади загальної середньої освіти;
 • врегулювати питання оплати праці вчителів під час дистанційного і змішаного навчання;
 • скоригувати навчальне навантаження вчителя через необхідність готувати уроки для “очних” і “дистанційних” груп учнів під час поділу класів на групи для відвідування ними школи за порядком;
 • запровадити програму цифрової трансформації освіти, яка міститиме розвиток дистанційного і змішаного навчання;
 • розробити й затвердити стандарт цифрової компетентності педагогічного працівника з критеріями оцінювання рівня її сформованості;
 • доопрацювати та затвердити нове положення про дистанційне навчання в закладах загальної середньої освіти, в якому детально регламентувати особливості змішаного навчання та впровадити його нормативне визначення.

2. Виділити з Фонду боротьби з COVID-19 цільові освітні субвенції для організації навчання під час карантину:

 • забезпечити заклади загальної середньої освіти обладнанням, необхідним для організації змішаного навчання;
 • забезпечити цифровий контент для навчання в школах;
 • організувати цільове підвищення кваліфікації педпрацівників;
 • додатково профінансувати оплату праці вчителів у разі вимушеного поділу класів на групи та додаткового навчання дітей, які отримали особливі прогалини в навчанні;
 • додатково профінансувати організацію процесу навчання дітей із вразливих груп населення.

3. Методичне й технологічне забезпечення навчального процесу:

 • забезпечити всі заклади освіти сучасним комп’ютерним обладнанням і широкосмуговим підключення до інтернету;
 • організувати створення цифрового контенту;
 • продовжити проєкт “Всеукраїнська школа онлайн”;
 • ввести в школах посаду фахівця, який забезпечує впровадження інноваційних технологій навчання, зокрема й організацію дистанційного та змішаного навчання;
 • організувати цільове підвищення кваліфікації педпрацівників;
 • підготувати Путівник керівника закладу загальної середньої освіти для організації роботи школи під час карантину, у якому була б логічна послідовність вимог і рекомендації різних документів, вироблених на центральному рівні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ОРГАНАМ НА МІСЦЯХ

 • Забезпечити заклади освіти належним фінансуванням та матеріалами для підготовки до нового навчального року й дотримання протиепідемічних заходів.
 • Виділити додаткове фінансування для мотивації педпрацівників під час роботи в умовах карантину, зокрема в разі потреби організовувати позмінне навчання чи ділити класи на групи.
 • Провести аудит кадрових можливостей закладів освіти для забезпечення в разі потреби змішаного навчання (прибуття і відбуття педагогів, кількість осіб у штаті з високими ризиками захворіти на COVID-19, оцінка можливості збільшення кадрового потенціалу на період організації змішаного навчання).
 • Провести аудит технічних можливостей закладів освіти для забезпечення змішаного навчання (доступ і швидкість інтернету, провайдери, що надають послуги інтернет-зв’язку, кількість комп’ютерів або планшетів, доступ учнів до швидкісного інтернету та наявність комп’ютерів удома).
 • Оцінити логістичні можливості для безпечного перевезення учнів та організації прибуття / відбуття до закладу освіти.
 • Дофінансувати з місцевого бюджету програми технічного оснащення закладів освіти – комплекти (наприклад, комп’ютер для вчителя + планшети для учнів).
 • Провести навчання керівників закладів загальної освіти та педрацівників щодо дотримання протоколів фізичного дистанціювання в приміщеннях і на відкритому повітрі та санітарних норм.
 • Виготовити та розмістити наочний матеріал про температурний скринінг, фізичне дистанціювання, гігієну рук, масковий режим, правила харчування, пересування школою, медичну допомогу, психологічну підтримку тощо.
 • Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти і Центри професійного розвитку педагогічних працівників (методичні центри) мають спрямувати роботу на підтримку організації навчання в умовах карантину та цільове підвищення кваліфікації керівників закладів та вчителів:

– онлайн-консультування вчителів щодо організації освітнього процесу в умовах карантину;

– розміщення на вебсторінках потрібної інформації про організацію дистанційного навчання та посилання на інші сайти чи ресурси;

– розробити для планового підвищення кваліфікації педпрацівників модулів про особливості викладання в умовах дистанційного та змішаного навчання, передбачити в програмі виділення відповідного часу на опанування вчителями цих модулів;

– провести цільове підвищення кваліфікації педпрацівників щодо забезпечення дистанційного та змішаного навчання;

– проаналізувати процеси, які відбуваються в закладах освіти під час навчання в нових умовах. На основі аналізу рекомендувати відповідні корекції навчального процесу;

– поширити інформацію про відкриті освітні ресурси, розробити методичні рекомендації щодо роботи з ними.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗАКЛАДАМ ОСВІТИ

Керівнику закладу освіти треба забезпечити такі заходи:

 • підготувати приміщення й території закладу до початку навчального року відповідно до умов протипожежної безпеки, охорони праці та санітарно-гігієнічних умов, а також до забезпечення протиепідемічних заходів;
 • визначити й затвердити тимчасовий порядок організації освітнього процесу в період карантину;
 • забезпечити технологічно очне, а за потреби – змішане або дистанційне навчання;
 • проінформувати всіх учасників освітнього процесу про особливості освітнього
  процесу під час карантину;
 • організувати індивідуальну підтримку дітей з ООП та дітей із вразливих груп;
 • налагодити постійне підвищення кваліфікації вчителів;
 • визначити кількість учнів, які можуть одночасно перебувати в усіх наявних приміщеннях і на території закладу із забезпеченням соціальної дистанції; в разі потреби – ухвалити рішення про поділ учнів на групи для очного навчання за порядком, запровадження позмінного навчання або навчання певних класів за порядком по днях;
 • запровадити щоденник температури учня, до якого вписуються під контролем батьків показники ранкового вимірювання температури. За можливості, запровадити вимірювання температури біля входу до школи;
 • вибір найбільш оптимальної форми організації освітнього процесу з урахуванням епідемічної ситуації, специфіки закладу та наповнюваності школи і класів (можна використати цю таблицю);
 • для ухвалення рішення щодо необхідності впровадження змішаного навчання можна користуватися моделями взаємодії з цієї таблиці;
 • розробити єдині алгоритми роботи, підходи, зрозумілі для всіх учасників освітнього процесу, та чітко інформувати про них;
 • вибрати платформи і програми для організації дистанційного навчання, провести необхідні тренінги для вчителів;
 • забезпечити ефективну комунікацію з батьками;
 • роз’яснити учасникам освітнього процесу необхідність дотримання академічної доброчесності під час дистанційного навчання;
 • організувати підвищення кваліфікації вчителів щодо: цифрової грамотності, організації дистанційного і змішаного навчання, методики розроблення дистанційного курсу; створення освітніх електронних ресурсів тощо. Навчання може бути в межах підвищення кваліфікації як в інститутах післядипломної педосвіти, так і в інших суб’єктів підвищення кваліфікації.

“Нова українська школа”

Титульне фото: автор – Scott Graham, Unsplash

Підписуйтесь на наші Facebook та Viber, а також Telegram для учнів

Матеріали за темою

Обговорення