Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

16 Квітня 2024

Асистент вихователя в садочку: основні вимоги до кандидата й функції фахівця під час роботи

Щоб стати асистентом чи асистенткою вихователя / виховательки в закладі дошкільної освіти, претендент (-ка) повинен (-на):

 • мати педагогічну освіту або вищу освіту й професійну кваліфікацію;
 • добре знати державну мову;
 • мати моральні якості та стан здоров’я, які дають змогу успішно виконувати професійні обов’язки.

Крім того, на відміну від асистента учня, асистент вихователя є педагогічним працівником, якого призначає на посаду керівник ЗДО.

Про це розповіли в Міністерстві освіти і науки України.

Однією з основних функцій асистента / асистентки є організаційна. Під час свої роботи такий фахівець:

 • допомагає в організації освітнього процесу в групі з інклюзивним навчанням;
 • надає допомогу дітям з ООП в організації робочого місця;
 • проводить спостереження за дитиною з ООП й фіксує її результати в спеціальному щоденнику;
 • допомагає вихованцям з ООП концентрувати увагу, сприяє формуванню саморегуляції й самоконтролю дитини;
 • бере участь у забезпеченні здорових і безпечних умов навчання, виховання й розвитку дітей.

Не менш важливою є й навчально-розвиткова й виховна діяльність асистента / асистентка вихователя в ЗДО. Зокрема, вона передбачає

 • виконання освітньої програми для досягнення дітьми результатів навчання й формування компетентностей;
 • забезпечення єдності навчання, виховання й розвитку дітей;
 • надання освітніх послуг, спрямованих на задоволення особливих освітніх потреб дітей;
 • розроблення індивідуальних завдань і матеріалів для дітей з ООП;
 • адаптацію чи модифікацію (якщо потрібно) матеріалів для занять (відповідно до індивідуальної програми розвитку дитини);
 • сприяння соціалізації вихованців з ООП;
 • виявлення й розкриття здібностей і талантів дітей.

Крім того, асистент / асистентка вихователя під час роботи з дітьми, які мають ООП, здійснює діагностичну функцію, тобто бере участь у вивченні особливостей їхніх розвитку й діяльності, визначенні сильних і слабких сторін та потенційних можливостей. Після чого, фахівець / фахівчиня долучається до розроблення індивідуальної програми розвитку дитини й здійснює прогноз щодо досягнення нею визначених цілей навчання (прогностична функція).

Крім дітей і колег у ЗДО, асистенти / асистентки вихователів активно взаємодіють з батьками й фахівцями інклюзивно-ресурсного центру. Що, зокрема, й передбачає консультативно-комунікативна функція.

Читайте також: “Яка кількість дітей, у тому числі з ООП, має бути в інклюзивній групі садочка: новий випуск “Запитати у фахівця””.

Титульне фото: freepic.com


Обговорення