Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

29 Травня 2023

Як оформити свідоцтво про досягнення для 5-6 класів НУШ – методичні рекомендації МОН

На кінець навчального року учням 5-6 класів, які навчалися за програмою Нової української школи, учителі мають видати свідоцтва досягнень. Для багатьох освітян це буде перший досвід створення такого документу для школярів і школярок базової середньої школи.

Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти, були затвердженні 1 квітня 2022 року. Відповідний документ можна завантажити на сайті МОН.

Додаток 1 до цього наказу містить детальні роз’яснення щодо заповнення свідоцтва і зразки цього документа. Завантажити додаток можна за цим лінком.

Зокрема, основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, поточне та підсумкове: тематичне, семестрове, річне.

Семестрове та підсумкове (річне) оцінювання результатів навчання здійснюють за 12-бальною системою (шкалою), а його результати позначають цифрами від 1 до 12.

За рішенням педагогічної ради (за потреби) заклад освіти може визначити адаптаційний період, упродовж якого не здійснюють поточне та тематичне оцінювання.

Надана в додатку форма свідоцтва досягнень є орієнтовною, перелік предметів та інтегрованих курсів визначає заклад освіти відповідно до затвердженої освітньої програми.

Перед друком свідоцтва досягнень рекомендовано видалити зайві рядки або підкреслити назви курсів відповідно до освітньої програми закладу освіти.

У додатку є пояснення щодо того, як заповнювати графи свідоцтва:

  • характеристика навчальної діяльності (потрібно виставити відповідні позначки або вербальні характеристики навпроти сформованого вміння);

Зразок характеристики навчальної діяльності

  • характеристика результатів навчання (за переліком предметів, затверджених освітньою програмою школи, – з урахуванням фіксованих у класних журналах результатів навчальних досягнень учня/учениці протягом року: рекомендують у класних журналах і в свідоцтві перед виставленням підсумкової оцінки у відповідних графах результатів навчання зазначати першу літеру (“В”, “Д”, “С”, “П”), що відповідає назві рівня досягнень орієнтовних критеріїв оцінювання результатів навчання з предметів (Високий, Достатній, Середній, Початковий) або за допомогою виставлення відповідних балів).

Зразок характеристики результатів навчальної діяльності

Систему оцінювання результатів навчання в освітніх галузях “Мистецтво”, “Соціальна та здоров’язбережувальна”, “Фізична культура” рекомендують здійснювати на позитивному ставленні до кожного учня, враховуючи не рівень недоліків та прорахунків, а рівень особистих досягнень, зокрема сумлінність, старанність тощо.

За рішенням педагогічної ради заклад освіти може відмовитися від оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів освітніх галузей “Мистецтво”, “Соціальна та здоров’язбережувальна”, “Фізична культура” або визначити власну шкалу оцінювання.

Тематичне оцінювання пропонують здійснювати на основі поточного оцінювання із урахуванням проведених діагностичних (контрольних) робіт або без проведення подібних робіт залежно від специфіки навчального предмета.

Під час виставлення тематичного бала результати перевірки робочих зошитів, як правило, не враховують.

Семестрове оцінювання можна здійснювати за результатами контролю груп загальних результатів досягнень, відображених у свідоцтві.

Річне оцінювання здійснюють на підставі загальної оцінки результатів навчання за І та ІІ семестри.

У Додатку 2 (с. 10-11 документа) запропоновані критерії оцінювання. Вони є орієнтовними і можуть бути застосовані в частині, що відповідає очікуваним результатам навчання, визначеним відповідною навчальною програмою.

Орієнтовні критерії з кожного навчального предмета можуть міститися в навчальних програмах дисциплін і конкретизуються в освітній програмі закладу освіти.

Якщо рівень результатів навчання учня (учениці) з якихось причин визначити неможливо, у класному журналі та свідоцтві досягнень, табелі навчальних досягнень роблять запис “не атестований(а)”.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюють відповідно до індивідуальної програми розвитку, розробленої на основі висновку фахівців інклюзивно-ресурсного центру, де зазначено труднощі функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я, що можуть впливати на ефективність застосування певних форм оцінювання.

Читайте також: ““Реформа без вчителя нічого не варта” – міністр освіти розповів про основні завдання для продовження реформи НУШ”.

Фото: титульне – Марія Брикимова, ГО “Смарт освіта”, у тексті – скриншоти документа МОН


Обговорення