Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Чому доброчесність – одна з найважливіших якостей і як її прищеплювати в школах

“Шукаючи людей, щоби найняти на роботу, звертайте увагу на три якості: доброчесність (integrity), інтелект та енергію. Якщо в них немає першої, дві інші вб’ють вас”.

Це слова американського інвестора Ворена Баффетта (Warren Buffett).

Навчання дітей бути доброчесними (або integrity education) – значна частина західної педагогіки. Таке навчання починається змалечку й найчастіше пронизує всі предмети, хоча трапляються й окремі курси.

“Нова українська школа” розібралася, що це таке, integrity education, і з чого складається доброчесність; чому це важливо і які є підходи та рекомендації щодо впровадження такої освіти в кожному класі.

Це – перша стаття із серії публікацій у межах проєкту ГО “Смарт освіта” в партнерстві з німецькою організацією ChildFund Deutschland (“Дитячий Фонд Німеччини”) “Навчання суспільної доброчесності в українській початковій освіті як довготривалий та ефективний інструмент подолати “побутову корупцію”.

Проєкт реалізується за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

У наступній статті читайте про поради для проведення уроків, а також добірку активностей про доброчесність.

ЩО ТАКЕ СУСПІЛЬНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Слово “integrity” словник перекладає як “чесність”. Проте це дещо ширше поняття, аніж “не брехати”. Людина, у якої глибоко закладено integrity, не буде красти, просити чи давати хабарі, списувати правильні відповіді на іспиті, видавати чужий інтелектуальний чи творчий доробок за свій, а також хитрувати, щоби заробити певні привілеї в шкоду іншій людині чи всьому суспільству.

Також словник пропонує варіант “цілісність”, що розвинулося від латинського прикметника “цілий”. Integrity в цьому контексті можна розглядати як внутрішнє відчуття “цілісності”, що випливає з таких якостей як чесність та послідовність характеру.

Отже, навчання бути доброчесними (integrity education) розглядають як спосіб зменшити рівень корупції, плагіату та інших нечесних дій до однієї особи, держави й суспільства загалом. Адже традиційні методи – як-от штрафи, кримінальна чи адміністративна відповідальність, посилений контроль із боку держави – це лише частина боротьби.

Автори посібника “Цінності освіти для суспільної доброчесності: що працює й що ні” (“Values education for public integrity: What works and what doesn’t”) пишуть, що “ці методи, спрямовані на збільшення витрат та зменшення переваг від небажаної поведінки, займають своє місце в антикорупційному інструментарії. Але зростає визнання, що соціальні норми та цінності також мають вирішальне значення для ефективного запобігання корупції”.

Ідеться про те, що громадяни не лише відповідають за небажані вчинки, а і вважають своїм обов’язком діяти доброчесно – навіть якщо ніхто не бачить.

У посібнику пишуть, що від того, які соціальні норми вважаються прийнятними чи неприйнятними, залежить поведінка людей, які опиняються в корупційних ситуаціях.

Високий рівень корупції пов’язаний зі значним розбіжностями між формальними правилами та неформальною практикою. У таких умовах корупційні дії, такі як хабарництво та непотизм (кумівство), можуть бути соціально прийнятними, оскільки вони розглядаються як засіб вирішення практичних проблем (Baez Camargo and Passas, 2017).

Також деякі вчені стверджують, що корупція – це проблема колективних дій: тобто, коли корупційні дії – це очікувана поведінка більшості. Люди беруть участь у них, тому що вважають, що всі інші так роблять (Persson, Rothstein, and Teorell, 2013).

У 2017 році Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) визначила суспільну доброчесність як “послідовне узгодження та вірність загальноприйнятим етичнии цінностям, принципам та нормам для обстоювання та визначення пріоритетності суспільних перед приватними інтересами в державному секторі”.

У статті “Створення культури доброчесності в класі” (“Creating a Culture of Integrity in the Classroom”) також пишуть, що доброчесність є частиною Компасу переваги (моделі, розробленої для залучення сімей, шкіл та громад до принципів позитивного розвитку молоді).

“Пов’язана дослідженнями із самоусвідомленням, товариськістю та п’ятьма іншими здібностями на компасі, доброчесність – це один із 8 шляхів до успіху кожного учня”, – зазначено в статті. 

РОЛЬ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ДОБРОЧЕСНОГО СУСПІЛЬСТВА

“Коллієр (Collier, 2017) пропонує рішення, яке полягає в створенні “нових спільних знань”. Мета в тому, щоб усі в суспільстві знали, що корупційна дія підірве спільну цінність, і щоби кожен знав, що всі це знають.

Отже, роль освіти у визначенні норм та цінностей суспільної доброчесності та їх “усуспільненні” – надзвичайно важлива для протидії колективним діям, що спричиняють корупцію”, – пишуть автори посібника “Цінності освіти для суспільної доброчесності…”.

У школах та вишах діти й молодь вбирають не тільки знання й навички для кар’єри й життя загалом, а і ставлення, цінності. Ідеально – якщо набуті там цінності дають їм змогу діяти в інтересах суспільства, тобто доброчесно.

ОЕСР виявила, що результати навчальної програм громадянської освіти свідчать, що такі освітні програми можуть збільшити відмову молоді від корупції та зменшити ймовірність, що вони будуть терпіти чи самі порушувати закони.

Автори посібника наводять як приклад дослідження 2016 року (Schulz et al), яке показало, що студенти, які проходили програми громадянської освіти, частіше погоджуються, що дотримання законів – це ключова характеристика відповідальної поведінки громадянина.

ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ INTEGRITY В ШКОЛАХ

У посібнику OECР “Освіта для викладання доброчесності щодо антикорупції, цінностей та верховенства права” (“Education for Integrity Teaching on Anti-Corruption, Values and the Rule of Law”) йдеться про три сценарії, як учнів можна навчати суспільної доброчесності.

Переваги Недоліки
1. Запровадження освіти суспільної доброчесності в шкільну програму
а) впровадження спеціального курсу зі суспільної доброчесності в початкових та середніх школах, який об’єднує результати навчання в модулі, що відповідають різному віку
 • Забезпечує ґрунтовний підхід до освіти суспільної доброчесності
 • Забезпечує комплексне охоплення всіх учнів
 • Забезпечує поглиблений огляд змісту та розвиток навичок доброчесності та антикорупції
 • Може потребувати законодавчих змін
 • Розроблення рамки навчальної програми та навчально-методичних матеріалів – затратне й забирає багато часу
 • Необхідна підготовка вчителів
 • Ризик перевантаження навчальних програм та / або дублювання наявних курсів (права, історії тощо)
б) переписування наявних рамок навчальних програм та розроблення матеріалів для викладання, навчання та читання для кожного предмета для включення туди результатів навчання суспільної доброчесності
 • Забезпечує ґрунтовний підхід до освіти суспільної доброчесності
 • Забезпечує комплексне охоплення всіх учнів
 • Уроки можуть доповнювати наявні теми, знижуючи тим самим ризик перевантаження та дублювання навчальних програм
 • Може потребувати законодавчих змін
 • Розроблення рамки навчальної програми та навчально-методичних матеріалів – затратне й забирає багато часу
 • Необхідна підготовка вчителів
в) розроблення матеріалів для вчителів та учнів, які підтримують досягнення наявних результатів навчання суспільної доброчесності в межах наявних предметів
 • Не потрібно змінювати навчальну програму
 • Забезпечує гнучкість вчителів у включенні освіти про суспільну доброчесність у плани уроків
 • Коротший строк впровадження, що вимагає лише розроблення навчально-методичних матеріалів
 • Уроки можуть доповнювати наявні теми, знижуючи тим самим ризик перевантаження та дублювання навчальних програм
 • Може потребувати законодавчих змін
 • Розроблення рамки навчальної програми та навчально-методичних матеріалів – затратне й забирає багато часу
 • Необхідна підготовка вчителів
 • Ризик перевантаження навчальних програм та / або дублювання наявних курсів (права, історії тощо)
2. Забезпечення освіти для суспільної доброчесності громадським/-и органом/-ами. Це включає органи суспільної доброчесності, що забезпечують навчання на запити шкіл, з модулями, розробленими на основі конкретних результатів навчання
 • Обмежені перешкоди з боку наявних навчальних програмах
 • Відносно низька вартість
 • Вміст може бути адаптований до конкретної школи та змінюватися на основі зворотного зв’язку
 • Вимагає від персоналу навчання інтерактивних методів.
 • Може розтягувати логістичний потенціал органу суспільної доброчесності
 • Обмежене охоплення шкіл
 • Пасує лише в разі необов’язкового підходу
3. Забезпечення освіти суспільної доброчесності в програмі позашкільної освіти. Це включає школи, органи суспільної доброчесності та / або організації громадянського суспільства, які розробляють заходи та уроки щодо конкретних результатів навчання в позакласному форматі. Цей підхід може використовувати матеріали, подібні до інших двох підходів, або може включати такі речі, як табір із доброчесності.
 • Відсутність перебоїв у наявній навчальній програмі
 • Відносно низька вартість
 • Вміст можна налаштувати під конкретні школи та змінювати на основі зворотного зв’язку
 • Дає змогу використовувати інтерактивні методи навчання
 • Вимагає від “вчителів-чемпіонів” керувати програми
 • Обмежена участь учнів
 • Обмежене охоплення шкіл
 • Пасує лише в разі необов’язкового підходу

Автори посібника OECР пишуть: “Зважаючи на обмежений час навчальних планів, одним із підходів може бути інтеграція уроків суспільної доброчесності в наявні навчальні матеріали та використання міжшкільного підходу. Наприклад, освіта про суспільну доброчесність може бути представлена через будь-який курс із мови та літератури, – як уроки, розроблені навколо того, що учні читають, а потім пишуть про виклики державного управління.

Цей підхід може використовуватися як у початковій, так і в середній школах, з текстами та розповідями, що спрямовані спеціально на потреби учнів. За можливості, треба докласти зусиль, щоб урок давав змогу учням виявити та застосувати концепції доброчесності у своїх контекстах. Педагоги також могли б пов’язувати уроки суспільної доброчесності з матеріалами про права людини, верховенство права та структуру влади. Це буде дуже тісно узгоджуватися з будь-яким курсом або предметом громадянської освіти, а також з етикою, історією чи курсами, пов’язаними з бізнесом”.

Кожен із підходів вимагає, щоби були розроблені конкретні результати навчання integrity education. Та оскільки підхід, коли навчання доброчесності інтегрується в наявні навчальні програми, – більш бажаний, ці конкретні результати мають бути пов’язані з конкретними результатами, які вже закладені в навчальні програми.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

ОЕСР пропонує такі:

Учні можуть формувати та захищати цінності суспільної доброчесності та діяти послідовно щодо них, незалежно від меседжів та привабливості інших варіантів
Навчальні результати Показники досягнення
Учні можуть пояснити власні цінності суспільної доброчесності, цінності інших та суспільства, і який вони мають вигляд, коли їх застосовують
 • визначають та використовують лексику, яка описує цінності та ситуації, у яких вона застосовується
 • пояснюють механізми, які можуть призвести до недостатньої довіри до цінностей інших людей або їх застосування
 • пояснюють переваги, що виникають за послідовного застосування належних процесів
 • описують та визначають поведінку, яка суперечить суспільній доброчесності
Учні можуть визначити цінності суспільної доброчесності, які сприяють суспільному благу на противагу приватній вигоді. Учні можуть описати установи та процеси, спрямовані на захист суспільного блага
 • наводять приклади суспільних благ і порівнюють їх із приватними вигодами, а також цінності, що сприяють процесам, що ці інтереси роз’єднують
 • описують та порівнюють роль інституцій доброчесності та їхню важливість, а також необхідність та характеристики процесів, які захищають та формують доброчесність
 • чітко відокремлюють людей та їхні дії, роль та значення інституцій доброчесності й розуміють, що хоч одна людина може не виконати свої обов’язки, обґрунтування інституцій залишається непорушним
Учні можуть конструювати та впроваджувати процеси, що відповідають їхнім цінностям суспільної доброчесності та позиціям членів суспільства
 • створюють та дотримуються правил / процесів
 • заохочують інших дотримуватися принципів верховенства права
Учні можуть застосовувати інтелектуальні навички щодо захисту цінностей суспільної доброчесності
 • ставлять запитання, які вимагають високого порядку мислення, і відповідають на запитання інших
 • критично вивчають власну поведінку як громадян та пояснюють, чому інші беруть участь у діях, що завдають шкоди суспільній доброчесності
 • пояснюють причини поведінки, що суперечить суспільній доброчесності
Учні можуть застосувати свої ціннісні позиції, щоби виявити можливу корупцію та вжити відповідних заходів для боротьби з нею
Учні можуть визначити корупцію та порівняти її з аморальною чи незаконною поведінкою
 • формують ціннісні позиції щодо корупції та висловлюють погляди щодо корупційних дій
 • легко сперечаються з аргументом, що “добре брати участь у корупції, бо всі інші це роблять”
 • пояснюють, чому корупція гірша за просту крадіжку
 • наводять приклади, які показують, чому крадіжка державних коштів або товарів так само погана, як і крадіжка приватних фондів або товарів
 • визначають публічні норми / цінності та / або релігійні погляди, протилежні діям корумпованих лідерів
Учні можуть порівняти та визначити основні механізми корупції
 • пояснюють значення хабарництва та наводять приклади; порівнюють роль та моральність давача хабара з роллю та моральністю хабарника
 • визначають та наводять приклади непотизму: пояснюють, чому це погано для розвитку країни чи організації; пояснюють наслідки непотизму; як працює добір за заслугами й чому це краще, ніж непотизм
 • пояснюють значення та наводять приклади конфлікту інтересів: пояснюють, як їх можна уникнути; моделюють ситуації, які стосуються конфлікту інтересів; пояснюють наслідки
 • визначають та наводять приклади крадіжок або зловживань громадськими благами: пояснюють наслідки крадіжок суспільних благ; порівнюють та відрізняють велику від дрібної корупції
Учні можуть описати та оцінити наслідки корупції для цілої країни
 • пояснюють та наводять приклади, як корупційні дії впливають на кожного; як нерівність доходів та можливостей погіршується в разі корупції; чому легальний бізнес не любить корупцію
Учні можуть визначити ймовірні ознаки корупції
 • виявляють ймовірні ознаки корупції та наводять приклади, такі як непотизм, а не вибір за заслугами; виявляють брак відповідальності та прозорості
Учні можуть описати шляхи та запропонувати стратегії боротьби з корупцією
 • пояснюють, чому якщо ми не боремося з корупцією, ми є частиною проблеми
 • визначають та наводять приклади прозорих процесів: пояснюють, як прозорі процедури зупиняють корупцію; оцінюють, чи процедура є прозорою; пояснюють, використовуючи приклади, чому надмірне регулювання може спричинити більше корупції
 • охарактеризовують підзвітність, пояснюють, чому й наводять приклади, як підзвітність зупиняє корупцію
 • визначають та наводять приклади чесності
 • демонструють прозорість, відповідальність та чесність у своїх діях
Учні можуть визначити, кому та / або яким організаціям треба повідомляти про корупцію
 • описують різноманітні способи повідомлення про корупцію
 • визнають організації, які борються з корупцією (інститути доброчесності)
 • пояснюють роль засобів масової інформації та організацій громадянського суспільства в боротьбі з корупцією
Учні можуть пояснити мету та функції політики доброчесності
 • розуміють роль закону про свободу інформації
 • розробляють Кодекс етики / поведінки, пояснюють, як він працює, порівняно із законами, дотримуються його та визначають, чи певні дії йому відповідають
 • розуміють концепцію захисту інформаторів і пояснюють, чому їм потрібен захист

РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНІВ УРОКІВ ТА ЗАВДАНЬ

Поради ОЕСР:

 • Плани мусять бути конкретними, вимірюваними, досяжними та відповідати завданням уроку, які вписуються в часові обмеження, з якими стикається кожен освітянин
 • Потрібно чітко пов’язати цілі уроку з основними цілями навчальної програми та результатами навчання
 • Мати чіткі та прості процедури впровадження
 • Плани мають містити шаблони учнівських матеріалів, які не потребують багато часу для підготовки (наприклад, ксерокопія) і не є надто дорогими
 • Плани мають бути написані для відповідного рівня освіти та використовувати знайомі контексти
 • Складати значний інтерес для учнів і давати їм змогу критично осмислити зміст
 • Містити вказівки щодо оцінювання результатів учнів
 • За можливості, плани та завдання уроків мають містити завдання для учнів, у яких вони визначають ключові питання, роблять дослідження, перевіряють ідеї та оцінюють, що вони зробили. Це може бути застосовано як у початковій, так і в старшій школі.
 • До завдань і дискусій має бути попереднє вивчення, що таке корупція, доброчесність етика та верховенство права. Інакше розуміння боротьби з корупцією може швидко розширитися і стати про все, що сприймається як “погане” чи “хороше”. Це зробить навчальні матеріали менш спеціалізованими та більше схожими на загальну програму соціальних наук, що вимагає більше годин викладання.
 • Дані свідчать, що успішні програми громадянської освіти застосовують захопливий стиль викладання, використовуючи активний стиль залучення – дискусії в невеликих групах, рольові ігри, ігри, розв’язання проблем та моделювання (Finkel, 2014).
 • Хоча учням корисно проаналізувати вплив корупції та доброчесності на розвиток інших країн, уроки не матимуть резонансу для них, якщо вони не зможуть побачити вплив на своє життя (U4, 2013).
 • Якщо здебільшого учні не бачать цінності діяти чесно, щоби досягти успіху, педагоги мають спланувати свою діяльність так, щоби надихнути їх діяти в такий спосіб. Критично важливими є рольові моделі учнівської вікової групи, вчителів та / або із широкого суспільства.

Вікторія Топол, головна редакторка “Нової української школи”

Титульне фото: автор – pressmaster, Depositphotos

Проєкт “Навчання суспільної доброчесності в українській початковій освіті як довготривалий та ефективний інструмент подолати “побутову корупцію” реалізується у партнерстві з німецькою організацією ChildFund Deutschland (“Дитячий Фонд Німеччини”) за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ)

Більше про проєкт читайте за цим посиланням.

ChildFund

Підписуйтесь на наші Facebook та Viber

Матеріали за темою

Обговорення