Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Прості обрахунки і збагачення словникового запасу. Чого навчають дошкільнят в Англії

У дитячих садочках Англії навчання дітей стоїть на чільному місці, тому ним займаються не лише в спеціально відведений час, а постійно. Воно триває до 5 років.

Система дошкільної освіти в Англії передбачає всебічний розвиток дитини в ігровій формі. Це соціалізація, фізичний розвиток, виявлення творчого потенціалу, опанування базових навичок письма, читання й рахування.

“Нова українська школа” зробила огляд дошкільного стандарту Англії. Як і чого навчаються малюків – читайте далі.

ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ ДОШКІЛЛЯ АНГЛІЇ

Стандарти, яких мають дотримуватися всі надавачі послуг із раннього розвитку:

 • якість та послідовність у всіх інституціях раннього віку, щоби кожна дитина могла добре розвиватися й жодна не залишалася без уваги;
 • надійний фундамент через планування навчання та розвиток кожної дитини, а також через регулярне оцінювання та перегляд того, що вони дізналися;
 • співпраця між вихователями та батьками / опікунами;
 • рівність можливостей та антидискримінаційність, які гарантуватимуть включення кожної дитини й забезпечення підтримки.

Основні принципи для захисту дітей і сприяння їхньому добробуту:

 • кожна дитина унікальна, постійно вчиться й може бути стійкою до викликів, вправною і впевненою;
 • діти вчаться бути сильними та незалежними через позитивні стосунки;
 • діти добре навчаються та розвиваються в сприятливих умовах для навчання та за підтримки дорослих, які реагують на їхні індивідуальні зацікавлення та потреби, допомагають їм будувати своє навчання. Діти отримують переваги від партнерства між вихователями та батьками / опікунами;
 • важливість навчання та розвитку. Діти розвиваються й навчаються різними темпами.

Професійний стандарт дошкільної освіти охоплює навчання та догляд за всіма дітьми, включно з дітьми з особливими освітніми потребами та інвалідністю.

ЧОГО НАВЧАЮТЬ ДОШКІЛЬНЯТ В АНГЛІЇ

Усі сфери навчання та розвитку важливі та взаємопов’язані. Є сім напрямів навчання та розвитку, які повинні формувати освітні програми. Три напрями особливо важливі для спонукання дитячої допитливості та ентузіазму до навчання, формування стосунків та процвітання:

 • спілкування та мова;
 • особистісний, соціальний та емоційний розвиток;
 • фізичний розвиток.

Надавачі послуг також повинні підтримувати дітей у чотирьох інших напрямах, завдяки яким три основні будуть зміцнюватися:

 • грамотність;
 • математика;
 • розуміння світу;
 • мистецтво та дизайн.

Спілкування та мова

Слухання, увага, розуміння – очікуваний рівень:

 • уважно слухати, відповідати на запитання, коментарі під час читання та обговорень у великій і малій групах;
 • давати коментарі до почутого та ставити уточнювальні запитання;
 • вести розмову з учителем та однолітками.

Говоріння – очікуваний рівень:

 • брати участь у невеликих та більших групових дискусіях, пропонувати ідеї, використовуючи нові слова;
 • пропонувати пояснення, використовуючи, коли це доречно, нові слова з оповідань, художньої літератури, віршів;
 • висловлювати свої думки та почуття щодо свого досвіду, використовуючи повні речення в минулому, теперішньому та майбутньому часах, сполучники.

Розвиток розмовної мови дітей лежить в основі всіх семи напрямів навчання та розвитку. Кількість та якість розмов із дорослими та однолітками в середовищі, де чути збагачену мову, є вирішальними чинниками.

Дітей варто заохочувати коментувати те, чим вони цікавляться чи що роблять, повторювати нову лексику – це збагачує мову. Читаючи дітям частіше тексти різних жанрів – оповідання, казки, вірші, нехудожнб літературу, – вихователі сприятимуть формуванню мовленнєвих навичок.

За допомогою бесід, розповідей історій та рольових ігор, які модерує вихователь, діти діляться своїми ідеями, їм стає легше користуватися словниковим запасом та мовними структурами.

Особистий, соціальний та емоційний розвиток

Саморегуляція – очікуваний рівень

 • демонструвати розуміння своїх та почуттів інших, намагатися відповідно регулювати свою поведінку;
 • ставити та працювати над простими цілями, навчатися чекати бажаного, контролювати свої імпульси, коли це доречно;
 • зосереджувати увагу на тому, що каже вчитель, адекватно реагувати під час занять, уміти виконувати вказівки з кількох дій.

Управління собою – очікуваний рівень

 • впевнено братися за нові різновиди діяльності та проявляти незалежність, стійкість та наполегливість перед викликами;
 • вміти пояснити причини правил, знати, що правильно, а що – ні, намагатися поводитися відповідно;
 • справлятися з основними гігієнічними та особистими потребами, зокрема – вміти одягатися, відвідувати туалет та розуміти важливість здорового вибору їжі.

Налагодження стосунків – очікуваний рівень

 • працювати та гратися спільно та за порядком з іншими;
 • формувати позитивні прихильності до дорослих та дружити з однолітками;
 • виявляти чутливість до своїх та чужих потреб.

Особистий, соціальний та емоційний розвиток дітей має вирішальне значення для здорового та щасливого життя і є фундаментом для когнітивного розвитку.

Міцні, теплі й підтримувальні стосунки з дорослими дають змогу дітям навчитися розуміти свої та почуття інших. Дітям треба допомагати керувати емоціями, розвивати позитивне відчуття себе, ставити перед собою прості цілі, мати впевненість у собі, у своїх здібностях, наполегливо шукати, чого вони хочуть, і спрямовувати на це увагу.

Під керівництвом дорослих діти дізнаються, як доглядати за своїм тілом, що таке здорове харчування, як самостійно справлятися з особистими потребами.

Завдяки підтримці та взаємодії з іншими дітьми вони вчаться дружити, співпрацювати та вирішувати конфлікти в мирний спосіб. Ці елементи забезпечують надійну платформу для досягнення успіхівів у школі та в дорослому житті.

Фізичний розвиток

Велика моторика – очікуваний рівень

 • враховувати безпеку простору та перешкод з огляду на себе та інших;
 • демонструвати силу, рівновагу та координацію рухів під час гри;
 • рухатися енергійно – бігати, стрибати, танцювати, лазити.

Дрібна моторика – очікуваний рівень

 • добре тримати олівець під час підготовки до письма;
 • використовувати низку дрібних інструментів, зокрема ножиці, пензлі та столове приладдя;
 • проявляти точність та обережність під час малювання.

Фізична активність життєво необхідна для всебічного розвитку дітей. Велика і дрібна моторика розвиваються поступово протягом раннього дитинства, починаючи із сенсорних та силових умінь, координації рухів та усвідомлення власного тіла під час лежання на животі, повзання та ігрової діяльності з предметами та дорослими.

Варто давати можливість дітям гратися в приміщенні та на відкритому повітрі. Під час ігор у дітей розвиваються сила, рівновага, просторова обізнаність, координація рухів та спритність.

Різноманітні можливості для розвитку та ігор, головоломки, декоративно-прикладне мистецтво та використання невеликих робочих інструментів дають дітям змогу розвивати майстерність, контроль і впевненість.

Грамотність

Розуміння – очікуваний рівень

 • демонструвати розуміння прочитаного, переказуючи історії та оповідання, використовуючи нові та слова, що дитина вже знає;
 • передбачати, де це доречно, ключові події в оповіданнях;
 • використовувати та розуміти нещодавно введений словниковий запас під час обговорень оповідань, художньої літератури, віршів та рольових ігор.

Читання слів – очікуваний рівень

 • вимовляти звук кожної літери в алфавіті та принаймні 10 диграфів (сполучення двох голосних, які вимовляються одним звуком – ред);
 • читати і промовляти слова;
 • читати вголос прості речення.

Письмо – очікуваний рівень

 • правильно і впізнавано писати букви;
 • писати слова, визначаючи в них звуки та позначаючи звуки буквою/-ами;
 • писати прості фрази та речення, які можуть прочитати інші.

Читання складається з двох напрямів: розуміння мови та читання слів. Коли дорослі говорять із дітьми про зовнішній світ, читають книжки, насолоджуються віршами, співають разом – розвиваються навички розуміння мови.

Уміле читання слів передбачає швидке опрацювання вимови незнайомих друкованих слів (розшифровка) та швидке розпізнавання знайомих друкованих слів.

Математика

Цифри – очікуваний рівень

 • мати розуміння цифр до 10, включно зі складанням кожного числа;
 • розпізнавати кількості до 5 без проведення спеціального підрахунку.

Числові операції – очікуваний рівень

 • усно рахувати до понад 20, розпізнаючи закономірність системи підрахунку;
 • порівнювати кількості до 10 у різних контекстах, розпізнаючи, коли одна кількість більша, менша або така ж, як інша;
 • досліджувати закономірності в цифрах до 10, зокрема як кількості можна розподілити порівну.

Діти мають навчитися рахувати впевнено, розвинути глибоке розуміння цифр до 10, взаємозв’язків між ними та закономірностей всередині них. Важливо, щоби навчальна програма містила можливості для розвитку навичок розуміння простору та вимірювання.

Важливо, щоб у дітей формувалося позитивне ставлення до математики, щоби вони шукали закономірності та взаємозв’язки, виявляли їх, розмовляли з дорослими та однолітками про те, що вони помічають, і не боялися робити помилки.

Розуміння світу

Минуле й сьогодення – очікуваний рівень

 • говорити про життя людей та їхні ролі в суспільстві;
 • знати деякі подібності та відмінності між подіями минулого та теперішнього, спираючись на досвід та те, про що дізналися на заняттях;
 • розуміти минуле через персонажів та події, що трапляються в книжках.

Люди, культура та громади – очікуваний рівень

 • описувати своє найближче оточення, використовуючи спостереження, обговорення, оповіді художніх текстів;
 • знати деякі подібності та відмінності між різними релігійними та культурними спільнотами в країні, спираючись на свій досвід та прочитане на заняттях;
 • пояснювати деякі подібності та відмінності між життям у своїй країні та життям в інших країнах, спираючись на знання з оповідань, інших художніх текстів.

Природа – очікуваний рівень

 • досліджувати довкілля, спостерігаючи та зображаючи тварин і рослин;
 • знати деякі подібності та відмінності в довкіллі, спираючись на свій досвід та прочитане на заняттях;
 • розуміти деякі важливі процеси та зміни в довкіллі, зокрема про пори року та зміну стану речовини.

Важливо спрямовувати дітей на осмислення світу та своєї спільноти. Особистий досвід збагачують відвідування парків, бібліотек та музеїв, зустрічі з важливими членами суспільства, як-от працівниками поліції, медсестрами та пожежниками.

Прослуховування оповідань, наукової літератури, віршів сприятиме розвитку розуміння культурного, соціального, технологічного та екологічного різноманіття світу. Збагачення та розширення словникового запасу дітей підтримає читання з розумінням у майбутньому.

Мистецтво та дизайн

Створення за допомогою матеріалів – очікуваний рівень

 • безпечно використовувати та досліджувати різноманітні матеріали, інструменти та прийоми, експериментуючи з кольором, дизайном, текстурою, формою та функціями;
 • ділитися своїми витворами, пояснюючи процес, який використано;
 • використовувати реквізит та матеріали під час рольових ігор.

Фантазія та вираження – очікуваний рівень

 • вигадувати, адаптувати та переказувати розповіді та історії з однолітками та їхнім учителем;
 • співати відомі пісні;
 • виконувати разом з іншими пісні, вірші, вистави, а також, коли це доречно, намагатися рухатися в такт музиці.

Важливо, щоби діти мали регулярні можливості займатися мистецтвом, що дасть їм змогу досліджувати та мати справу із широким колом засобів інформації. Якість та різноманітність того, що діти бачать, чують та в що безпосередньо залучені має вирішальне значення для розвитку їхнього розуміння, самовираження, словникового запасу та вміння спілкуватися через мистецтво.

Що потрібно враховувати під час навчання та розвитку:

 • усі різновиди діяльності повинні враховувати індивідуальні потреби, інтереси та розвиток кожної дитини;
 • протягом перших років життя, якщо розвиток дитини в будь-якій першочерговій галузі ускладнений певними проблемами, вихователям треба обговорити можливі різновиди діяльності з батьками / опікунами дитини та домовитись, як підтримувати її, які додаткові послуги спеціалістів потрібні;
 • дітям, чия рідна мова не англійська, потрібно давати можливість розвиватися та користуватися своєю мовою в грі та навчанні; вихователі також повинні забезпечити достатньо можливостей для досягнення дітьми стандарту англійської мови. Оцінюючи навички спілкування, мови та грамотності, вихователі повинні оцінювати володіння англійською мовою;
 • гра має важливе значення для розвитку дітей, зміцнення їхньої впевненості під час дослідження, ставлення до інших, постановки власних цілей, вирішення проблем.
 • плануючи діяльність, вихователі повинні задуматися над різними темпами розвитку дітей та відповідно коригувати підходи.

ОЦІНЮВАННЯ ТА БЕЗПЕКА І ДОБРОБУТ ДІТЕЙ

Оцінювання допомагає визначати прогрес дітей, зрозуміти їхні потреби, планувати діяльність та підтримку. Поточне оцінювання (формувальне оцінювання) є невід’ємною частиною навчання та розвитку.

Воно містить знання вихователів про рівень досягнень та інтересів дітей, дає можливість формувати підходи до навчання.

Правила:

 • Має бути базове вхідне оцінювання – це коротка оцінка в перші 6 тижнів, коли дитина починає навчання.
 • Оцінювання не має вимагати надмірної паперової роботи. Оцінюючи, чи досягає дитина очікуваного рівня розвитку, вихователі повинні спиратися на знання про дитину та своє професійне судження.
 • Батьки / опікуни мають бути обізнані про успіхи своєї дитини та її розвиток. Вихователі повинні задовольняти будь-які потреби в навчанні та розвитку дитина в партнерстві з батьками / опікунами та відповідними фахівцями.
 • Коли дітям 2–3 роки, вихователі повинні надати батькам / опікунам короткий письмовий підсумок розвитку дитини в основних сферах. Цей звіт прогресу має визначати сильні сторони дитини і сфери, у яких прогрес дитини менший, ніж очікувалося.
 • Якщо виникають суттєві занепокоєння, чи дитина має інвалідність і / або особливі освітні потреби, фахівці повинні розробити цільовий план підтримки майбутнього навчання та розвитку дитини із залученням батьків / опікунів та інших фахівців (наприклад, координатора або медичних працівників).
 • В останній семестр, коли дитині виповнюється 5 років, і не пізніше 30 червня, вихователі і спеціалісти за потреби готують Профіль ФЕРР (Формувальний етап ранніх років). Профіль показує всебічну картину знань та здібностей дитини, її досягнень та готовності до школи. Копію Профілю ФЕРР мають отримати вчителі 1-х класів.

Вихователі мають бути обізнані в питаннях безпеки та добробуту. Ознаки можливого насилля:

 • суттєві зміни в поведінці дітей;
 • погіршення загального самопочуття дітей;
 • незрозумілі синці, сліди або ознаки можливого насилля або недбалості;
 • коментарі дітей, які спричиняють занепокоєння;
 • будь-які підстави підозрювати нехтування чи жорстоке поводження за межами закладу;
 • неадекватна поведінка, яку демонструють інші працівники або будь-яка інша особа, яка працює з дітьми, наприклад: недоречні сексуальні коментарі; надмірна індивідуальна увага, що перевищує обов’язки, недоречний обмін зображеннями.

Ольга Головіна, “Нова українська школа”

Титульне фото: автор – pressmaster, Depositphotos

Публікація підготовлена за сприяння Програми підтримки освітніх реформ в Україні “Демократична школа”, що реалізовується Європейським центром ім. Вергеланда та Міністерством освіти і науки України в партнерстві з Всеукраїнським фондом “Крок за кроком” та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії.

Матеріали за темою

Обговорення