Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Танець життя Ольги Кобилянської: урок за новелою “Valse melancolique”

Вивчення життя і творчості Ольги Кобилянської – гарна нагода допомогти десятикласникам сформувати важливі життєві компетентності. Те, що пропонують для осмислення на уроках, може стати одним із кроків до конструювання учнями особистих концепцій власного життя і цілеспрямованого шляху до власного успіху.

“Нова українська школа” поспілкувалася з експертками й підготувала поради, як супроводжувати учнів та учениць у цих відкриттях.

У нашому новому матеріалі читайте про:

 • вплив родини, друзів та колег на життєві рішення Ольги Кобилянської;
 • розвінчання гендерних стереотипів у творчості письменниці;
 • як використовувати метод “ротація за станціями”;
 • колажування, як спосіб візуалізації.

ЗНАЙОМИМОСЯ З ПИСЬМЕННИЦЕЮ

Під час знайомства з біографією Ольги Кобилянської доречно простежити вплив на формування її світогляду і творчих орієнтирів оточення, у якому зростала майбутня авторка й пізніше утверджувалася як митець.

Учні й учениці мають звернути увагу на те, як коло спілкування, люди, які з’являються в нашому житті, можуть на нього впливати й змінювати нас”, – акцентує учителька української мови та літератури Ірина Кисла. На цьому етапі почніть із ментальної мапи, досліджуючи різні аспекти, які повпливали на життєві рішення Ольги Кобилянської”.

Позначте на картах будь-яким графічним способом основні ідейні акценти або використовуйте метод скетчноутингу, опираючись на запропоновану інформацію:

 • Батько: Юліан Якович, українець, самотужки зробив кар’єру, ставши урядовцем-правником. Виховував дітей у пошані до праці. Був суворим, вимогливим, але і справедливим. Головні риси характеру донька Ольга успадкувала саме від нього. Пізніше вона зламає стереотипний погляд батька на призначення жінки.
 • Мати: Марія Вернер, німкеня, родичка німецького поета-романтика Захарія Вернера. З любові до чоловіка вивчила українську мову і виховала дітей у пошані до всього українського. Як жінка була доброю, лагідною, ніжною.
 • Брати й сестра: усі музично обдаровані. Уся родина залюблена в музику. Закоханість Ольги у фортепіано – через виплекане в родині захоплення музикою. Ймовірно, поетичний талант від талановитого німецького предка.

Сімʼя Кобилянських. Маленька Ольга на руках у матері. Фото: Чернівецький літературно-меморіальний музей Ольги Кобилянської

“Тут уже можна зробити перші підсумки щодо впливу родини: сильний характер – від батька, любов до української мови – від матері й приватні уроки української, які допомогли інтегрувати українське в життя”, – акцентує Ірина.

 • Софія Окуневська: перша на Буковині жінка-лікар.
 • Наталія Кобринська: письменниця, громадська діячка, засновниця організованого фемінізму в Україні.

Обидві – інтелектуалки, жінки з прогресивними поглядами, впевнені, розумні, які зважилися самі будувати власну долю.

Що дали Кобилянській? Надію на те, що жінка може сама себе реалізувати. Вони спонукали Ольгу писати українською.

 • Євген Озаркевич: брат Наталії Кобринської, лікар, науковець, громадський діяч, якого називають організатором українських лікарів. Перше кохання Ольги Кобилянської.
 • Осип Маковей: невзаємне кохання Кобилянської, але це перший літературний критик її творів, людина, яка заохочувала Ольгу Юліанівну до творчості, надихала на неї.
 • Іван Франко, Микола Лисенко, Михайло Коцюбинський, Михайло Старицький: письменники, знайомство з якими утверджувало Ольгу Кобилянську в полі літературної діяльності.

Висновки про вплив чоловіків на долю письменниці: це були прогресивні чоловіки свого часу, які бачили в жінці особистість, людину.

 • Леся Українка: дружба з письменницею (зустріч, листи, подорож на Полтавщину) навіки утвердила в серці Ольги Кобилянської образ великої України.

Після обговорення ментальних мап учнів та учениць, а також аналізу впливу обставин та людей на формування особистості Ольги Кобилянської, запропонуйте учнівству поміркувати:

 • Наскільки важливо розуміти, яке місце родина посідає у твоєму житті?
 • Чи помічаєте риси, успадковані від батьків? Чи вчитеся в них?
 • Чи усвідомлюєте, продовжувачами яких родинних традицій можете стати?
 • Яку роль відіграють люди в нашому житті?
 • На що маємо звертати увагу, знайомлячись із новими людьми?
 • Що варто робити, аби потрібні люди з’являлися в нашому житті?

Також можете запропонувати учням і ученицям створити ментальну мапу власного життя, де проаналізувати хто або що впливає на формування їхньої особистості. І наскільки цей вплив є визначним або ж навпаки – мінімальним.

РОЗВІНЧУЄМО ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ

Ірина Сітькова, учителька української мови та літератури, пропонує почати попередню підготовку до наступного етапу уроку через техніку “перевернутого класу”: “Раджу запропонувати учням і ученицям переглянути випуск на YouTube-каналі “Шалені авторки” про дружбу Ольги Кобилянської та Лесі Українки.

Оскільки одним із найважливіших завдань літератури є формування критичного мислення, то цей етап доречно розпочати вправою “Займи позицію”, запропонувавши учнівству стереотипне твердження про те, що жіночої дружби не існує”.

 • Учні й учениці мають обрати – погодитися повністю, частково чи не погодитися із тезою зовсім.
 • Далі відбувається об’єднання в групи й презентація своєї позиції.
 • Після вправи варто нагадати дітям, що таке стереотип і в чому небезпека стереотипного мислення. У такий спосіб учитель/ка формуватиме й медіаграмотність на своїх уроках.

ПРО ЩО “VALSE MELANCOLIQUE”?

На початку наступного етапу уроку варто зазначити, що новела Ольги Кобилянської “Valse melancolique” – твір про дівочу дружбу, тема якої була новою в модерністській літературі, оскільки до цього часу жінка мала жити лише родиною, а соціальні контакти, самореалізація були для неї табу.

Кожна з героїнь, маючи спільний побут з іншими, обирає свій життєвий шлях, свої цінності. Є така фраза:

“Якщо ти хочеш зрозуміти мої вчинки, взуй мої черевики й пройди в них моєю дорогою”.

Тому вчитель/ка запрошує 10-класників/ниць до віртуальної крамниці “Попелюшка” і пропонує обрати взуття для кожної з героїнь. Підлітки аргументують свою уявну покупку, на підставі чого об’єднуються в три (а якщо клас великий, то в шість) групи”, – пропонує Ірина Сітькова.

Далі роботу з твором організовуємо за методом Station Rotation (метод змішаного навчання). Його мета на цьому уроці –

 • формування навичок командної роботи,
 • уміння толерантно й аргументовано доводити свою позицію.

Так відбудеться глибоке занурення в зміст прочитаного.

☝ Методичний коментар. Метод Station Rotation передбачає рух груп за станціями. Кількість об’єднань дітей і кількість станцій має збігатися. На кожній зупинці групи виконують завдання за твором протягом відведеного часу, після чого переходять до наступної станції.

⚡ Важливо: завдання на кожній зі станцій мають бути приблизно однакової складності, щоб учасники/ці могли працювати синхронно*. Після завершення роботи відбувається презентація й обговорення результатів.

* Підказка. Якщо ви приготували три завдання, а груп – шість, просто запустіть одночасно два автономних кола.

Завдання для станцій

1. “Портретна галерея”

Мета вправи: формувати вміння аналізувати й порівнювати різні види інформації.

Кожній групі запропонуйте портрет відповідної героїні, створений штучним інтелектом.

Завдання: проаналізувати зображення, зіставити з описом у творі й пояснити, чи може воно бути використане як ілюстрація до новели, чи ні”, – додає Ірина Сітькова.

☝ Методичний коментар. Тут також ідеться про формування вмінь відчувати епоху, візуалізувати текст.

Ганнуся

Марта

Софія

2. Заповнення Т-таблиці

Мета вправи: формування критичного мислення, уміння визначати позитивне й негативне у вчинках, узагальнювати, робити висновки.

Кожна з груп аналізує мету життя героїні, способи досягнення цілі й виписує у два стовпчики позитивне й негативне, на думку учасників/ць. У висновку пропонує альтернативні варіанти поведінки”, – додає Ірина Сітькова.

☝ Методичний коментар. Зважаючи на рівень підготовленості класу та кількість часу, можна запропонувати готові опори, де вже визначена мета життя героїні, названі основні шляхи досягнення цілі.

Орієнтовний зразок картки

 • Марта

Мета життя: стати вчителькою, мати стабільне, хай і не розкішне, життя.

Способи реалізації мети: вчиться на вчительських курсах, опановує додаткові види діяльності (рукоділля, гра на музичному інструменті тощо), одружується, народжує сина й виховує його.

Позитивне Негативне Альтернативний спосіб

Чи задоволена героїня результатом? _________________________________

3. Характеристика героїнь

Мета вправи: формувати вміння аналізувати поведінку, узагальнювати, робити висновки.

Кожна з груп отримує таблицю з переліком вчинків героїні й, аналізуючи їх, визначає риси її характеру.

Після обговорення учитель/ка пропонує цитату з листа Ольги Кобилянської до Осипа Маковея про цю новелу:

“Прочитали-сьте “Valse melancolique” і знаєте історію мого життя. Се моя історія. Більше не кажу нічого”.

10-класники/ці мають висловити думку, з якою героїнею асоціювала себе письменниця. Для цього учні/ці повинні спочатку пригадати деякі факти з її біографії, щоб аргументувати відповідь.

☝ Методичний коментар.

Якщо наведені нижче відомості не були опрацьовані на попередніх уроках, варто учнів ознайомити з ними”, – додає Ірина Сітькова.

 • “Я дуже багато читаю і хочу писати тільки для жінок”, – так ще на початку свого письменницького шляху Кобилянська сформулювала власне творче кредо.
 • З листа до Маковея: “… Я нічого від Вас не хочу вимушеного – це мене не тішить. Часом мені так, ніби в мені жили дві істоти. Одна, що думає практично, на котру можна зі всіма справами спуститися, та, що варить їсти, торгується з хлопцями о добрі вчинки й делікатно заховується – одним словом, робить всяку християнську роботу. А друга то є погана “мімоза” – шукає вибране життя: спокій, гармонію, тонкість, красу – і в’яне, як не може все найти, а як найде, то дуже щаслива, і вона йде до Вас – не зачиняйтеся перед нею, пане Маковей – бо вона не зробить Вам нічого злого”.
 • Виховувала сама нерідну доньку – позашлюбну дитину брата.
 • Ольга Кобилянська отримувала мистецькі стипендії від австрійського уряду для підтримки українських письменників, художників, композиторів.
 • Мала багато рецептів приготування і правильного споживання страв.
 • Грала на фортепіано та цитрі [ред. – струнний щипковий інструмент у формі пласкої, спереду трохи зігнутої резонансної скриньки з круглим вирізом посередині].

☝ Методичний коментар: усі напрацьовані під час уроку матеріали розташуйте на цифровій дошці, щоб учні/иці мали змогу до них повернутися, більш докладно ознайомитися з роботою різних груп.

“Добре, якщо учні дійдуть висновку, що в кожній із героїнь твору авторка втілила свої риси”, – акцентує Ірина Сітькова.

ЖИТТЄВІ ПРІОРИТЕТИ “СХОДИНКА ЗА СХОДИНКОЮ”: ДОСЛІДЖУЄМО ПРИЧИНИ ТРАГЕДІЇ СОФІЇ

Зараз як ніколи актуально й доцільно говорити про ментальне та емоційне здоров’я. Усвідомлення впливу емоцій на наше життя може допомогти уникнути нервового перенапруження, поганого настрою, депресії – хвороб нашого неспокійного часу”, – говорить Ірина Кисла.

Запропонуйте учням дослідження на основі добору цитат, які б дали змогу пояснити внутрішній світ однієї з героїнь – Софії – і розкривали її тонку емоційну натуру. Важливо простежити ставлення жінки до кохання, до дружби, а головне – до музики, улюбленого музичного інструмента.

Можна провести життєві паралелі із сучасністю: показати світлини або відео інструментів, які залишилися в зруйнованих будинках, але продовжують звучати під умілими руками воїнів-визволителів. Але будьте уважні щодо чутливості цих світлин та відео, орієнтуйтеся на психо-емоційний стан та попередній травматичний досвід ваших учнів. Підбирайте життєствердні матеріали”, – додає Ірина Кисла.

Запитайте в учнів та учениць:

 • До чого найбільше була прив’язана Софія?
 • Як нещасливе кохання вплинуло на неї?
 • Якою вона була вдома, у колі подруг?
 • Чи вміє Софія протистояти ударам долі?
 • Що є найбільшою цінністю для людини?

Проблемні питання:

 • Наскільки важливо прислухатися до свого внутрішнього світу і вміти керувати емоціями?
 • Як можна попередити стрес і нервове перенапруження?

“Створіть разом з учнями поради для підлітків, як діяти в стані емоційного напруження та тривоги. Що робити, коли не вдається опанувати свої переживання? До кого звернутися? Як бути самозарадним?” – пропонує Ірина Кисла.

Також можна запропонувати учням і ученицям переглянути мультфільм “Думками навиворіт” та “Я – Панда”, у яких цікаво описано механізм виявлення почуттів та емоцій у підлітків.

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

Пов’язати з власним досвідом опрацьоване допоможе діаграма “Колесо балансу”. Воно дасть змогу зрозуміти, що життя багатогранне й розвитку потребує кожна зі сфер. Крім того, вправа сприяє формуванню навичок планування, керування часом, навчає бути автором свого життя. Кожен/а створює свою діаграму, обирає одну зі сфер життя, яку хотілося б покращити, і записує три кроки для реалізації цього бажання, один із яких має бути виконаний протягом 24 год”, – пропонує Ірина Сітькова.

“Наприкінці уроку варто запропонувати учням і ученицям послухати мелодію, яка є наскрізною для всього твору, – “Valse melancolique” Фредеріка Шопена, і написати есе-п’ятихвилинку на тему “Танець життя”. Там варто поділитися думками й переживаннями, що виникли під час аналізу твору”, – пропонує Ірина Сітькова.

Закцентуйте, що в танці ми можемо кружляти самі, а можемо з кимось, взаємодіючи з навколишнім середовищем. Цікаво також і про музику – вона може лунати ззовні, а може звучати всередині кожного з нас. Запропонуйте учням і ученицям поміркувати про це у своєму есе.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: КОЛАЖУВАННЯ АБО СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ЖУРНАЛУ МОД ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

Запропонуйте учням створити колаж або повноцінний журнал мод початку XX століття, аби зануритися в епоху й дізнатись особливості соціального уявлення того часу про жінку”, – пропонує Ірина Кисла.

До журналу додаємо світлини Ольги Кобилянської, Лесі Українки, Наталії Кобринської, Софії Окуневської, Соломії Крушельницької та дібрані фото жінок початку XX століття. Доречно використати ілюстрації до новели “Valse mélancolique”, фото актрис театру в ролі Марти, Софії, Ганнусі чи фото з художнього фільму за мотивами твору.

Для колажування учням і ученицям знадобляться паперові журнали або будь-які збірники з ілюстраціями.

Запитання для міркування:

 • Що підкреслювали елементи повсякденного одягу українських панянок?
 • Чим концептуально цей одяг відрізнявся від вбрання жінок із села?
 • Про що говорить створений жінками образ?
 • Як одягалася кожна з трьох героїнь новели “Valse mélancolique”? Створіть уявні образи. Як це відображало їхній внутрішній світ?

Орієнтовні теми для есе:

 • Чи важливий створений нами імідж для досягнення успіху в житті? Чи важливо, аби він віддзеркалював наш внутрішній світ, робив нас індивідуальними?
 • Хто визначає, ким ми є? Поміркуйте, як пов’язані наші рішення із впливом навколишнього середовища, наскільки для нас має значення думка інших?

Упевнені, кожен із вас має свої цікаві прийоми, методи або ж і повноцінні розробки, які допомагають по-новому дослідити знайому тему. Наступний матеріал, який ми готуємо до публікації – “Життя та творчість Івана Малковича”. Надсилайте свої версії методичних варіацій на нашу пошту – [email protected]. У темі листа вкажіть “Методичні варіації: Малкович”.

У наступній добірці ми поділимося вашими цікавинками, у такий спосіб розширюючи спільноту освітніх експертів. Дякуємо!

Катерина Молодик, методистка “Нової української школи”

Титульне фото: ГО “Смарт освіта”

Матеріали за темою

Обговорення