Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Уроки української мови у Wordwall: 10 простих вправ для онлайн-навчання

Понад 5 000 шкіл України наразі працюють дистанційно або за змішаною формою. Аби полегшити вчителям підготовку до онлайн-уроків, “Нова українська школа” продовжує ділитися готовими конспектами занять або їх окремими частинами.

У новому матеріалі Дар’я Усачова, учителька української мови та літератури, пропонує добірку власних вправ у застосунку для створення навчальних ресурсів Wordwall, які можна використовувати та адаптувати до будь-якого формату навчання.

У матеріалі:

 • інструкції для інтерактивних вправ;
 • тематичні завдання;
 • корисні посиланням на додаткові джерела.

ДЛЯ ПОЧАТКУ – ПРО ПЛЮСИ ЗАСТОСУНКУ “WORDWALL”

1. Багато шаблонів і тем для конструювання вправ, серед яких точно знайдеться те, що буде відповідати змісту й формі уроку.

2. Створені завдання можна використовувати чотирма способами:

 • демонстрація під час живого спілкування на онлайн-уроці;
 • самостійне опрацювання учнями (варто лише поділитися посиланням);
 • самостійне опрацювання учнями з відслідковуванням їхнього прогресу;
 • завантаження матеріалу в pdf-форматі й використання під час очного уроку.

3. Можна не лише створювати власні завдання, а й користуватися вже готовими, які є в бібліотеці платформи у вільному доступі.

А ТЕПЕР НАЙЦІКАВІШЕ – ДОБІРКА ВПРАВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

1. ФОНЕТИКА

Клас: 10

Тема уроку: Основні фонетичні зміни голосних і приголосних звуків (Асиміляція приголосних і голосних звуків).

Шаблон: групове сортування.

Навички: правильна вимова слів, розрізнення фонетичних змін.

Завдання: розподілити слова в 5 колонок відповідно до виду асиміляції: за дзвінкістю, глухістю, м’якістю, місцем і способом творення, асиміляцією голосних.

 • Додатково можна попросити учня / ученицю або усно прокоментувати конкретні фонетичні зміни, або їх написати.
 • Після успішного виконання учень / учениця вмітиме ідентифікувати фонетичні зміни в слові, знатиме їхні види й успішно класифікуватиме слова.

Посилання на завдання на сайті.

Скачати файл для друку й використання на офлайн-уроці можна тут.


2. ОРФОЕПІЯ

Клас: 10

Тема уроку: Наголос. Основні правила наголошування слів (Проблемні наголоси на літери від А до З).

Навички: правильне наголошування слів.

Шаблон: флешкартки.

Завдання: вимовити кожне слово. У випадку неправильної відповіді проаналізувати помилку, вимовити ще раз, поки всі слова не будуть зараховані.

 • Вправа буде доречною під час етапу узагальнення, оскільки після виконання учень / учениця може проаналізувати, які слова він / вона знає точно, а які необхідно ще раз повторити.

Посилання на завдання на сайті.

Друк цієї вправи можливий лише у випадку, якщо обрати шаблон “Відкрити коробку”.


3. ОРФОГРАФІЯ

Клас: 10

Тема уроку: Орфографічна мовна норма. Вживання апострофа (Правопис апострофа).

Навички: грамотне вживання апострофа на письмі; правильна вимова слів з апострофом.

Шаблон: групове сортування.

Завдання: розподілити слова за двома категоріями: пишемо з апострофом; пишемо без апострофа. Прокоментувати вибір.

 • Після виконання вправи учень / учениця знатиме правила вживання апострофа; уміло їх застосовуватиме на практиці.
 • Якщо маєте час, то можна обрати шаблон “Удар крота”, який перетворить просте завдання на цікаву гру.
 • Якщо необхідно залучити якомога більше учнів, то оберіть тему “Коркова дошка” й запропонуйте дітям обрати собі певний колір слів. У такий спосіб можна одночасно перевірити знання багатьох учнів за короткий час.

Посилання на завдання на сайті.

Скачати файл для друку й використання на офлайн-уроці можна тут.


4. ОРФОГРАФІЯ

Клас: 10

Тема уроку: Орфографічна мовна норма. Узагальнення (Орфографічний диктант).

Навички: правильне написання слів із різними орфограмами.

Шаблон: випадкове колесо.

Завдання: запишіть слова відповідно до норм орфографії, обґрунтуйте свій вибір.

 • Після виконання вправи учень / учениця узагальнюватиме й систематизуватиме знання з теми “Орфографія”, вдало застосовуватиме теоретичні знання на практиці, показуватиме загальний рівень грамотності.
 • “Плюс” завдання в тому, що слова зʼявляються у випадковому порядку. Це дає змогу оцінити реальний рівень знань, визначити слабкі й сильні місця.

Посилання на завдання на сайті.

Скачати файл для друку й використання на офлайн-уроці можна тут.


5. МОРФОЛОГІЯ

Клас: 7, 11

Тема уроку: Службові частини мови (Службові частини мови. Вигук).

Навички: розрізнення частиномовної приналежності слів; компетентне вживання службових слів відповідно до їх функцій.

Шаблон: вікторина.

Завдання: визначити частиномовну приналежність поданих слів, обравши один із запропонованих варіантів відповідей.

 • Після виконання вправи учень / учениця знатиме службові частини мови, умітиме їх розрізняти, обґрунтовуватиме свій вибір.

Посилання на завдання на сайті.

Скачати файл для друку й використання на офлайн-уроці можна тут.


6. МОРФОЛОГІЯ

Клас: 7, 11

Тема уроку: Морфологічна мовна норма. Узагальнення вивченого (Самостійні й службові частини мови. Вигук).

Навички: розпізнавання вивчених мовних явищ.

Шаблон: відкрийте коробку (вікна з питаннями).

Завдання: у текстах відомих українських пісень визначте частиномовну приналежність виділених слів.

 • Після виконання вправи учень / учениця узагальнює і систематизує знання з теми “Загальна морфологія”, уміє визначати частиномовну приналежність того чи того слова, розрізняє форми дієслова; знайомиться із сучасною українською культурою.

Посилання на завдання на сайті.

Скачати файл для друку й використання на офлайн-уроці можна тут.


7. ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Клас: 10 (11 – підготовка до НМТ)

Тема уроку: Лексичне значення слова. Лексична помилка. Слово й контекст.

Навички: уникнення лексичних помилок, поповнення словникового запасу, розвиток зв’язного мовлення.

Шаблон: відкрийте коробку.

Завдання: прочитайте речення, знайдіть лексичні помилки, виправте їх.

 • Після виконання учень / учениця орієнтуватиметься в лексичній мовній нормі, умітиме ідентифікувати помилкове вживання слів і редагувати такі випадки.
 • Під час уроку онлайн можна запропонувати учням написати поруч відредаговане речення за допомогою коментування.

Посилання на завдання на сайті.

Скачати файл для друку й використання на офлайн-уроці можна тут.


8. ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Клас: 10 (11 – підготовка до НМТ)

Тема уроку: Пароніми. Запобігання помилкам у вживанні паронімів (Уживання слів-паронімів).

Навички: уживання слів у властивому значенні, розвиток зв’язного мовлення.

Шаблон: відповідні пари.

Завдання: установіть відповідність між паронімом і його визначенням.

 • Після виконання учень / учениця визначатиме значення слів-паронімів, умітиме їх розрізняти, правильно їх вживатиме.

Посилання на завдання на сайті.

Скачати файл для друку й використання на офлайн-уроці можна тут.


9. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Клас: 8, 11

Тема уроку: Просте ускладнене речення. Узагальнення (Розділові знаки в простому ускладненому реченні).

Навички: грамотне вживання розділових знаків, розрізнення вивчених мовних явищ.

Шаблон: відкрити коробку.

Завдання: прочитати речення, знайти ускладнювальні компоненти, розставити розділові знаки, вибір обґрунтувати.

 • Після виконання вправи учень / учениця систематизуватиме знання із синтаксису й пунктуації, використовуватиме теорію на практиці, демонструватиме загальний рівень грамотності.
 • Для того, щоб зацікавити учнів, використано речення із сучасного фільму “Вартові галактики”. Для кращого розуміння змісту рекомендуємо переглянути трейлер до кінострічки.
 • До речі, приклади для будь-якого завдання рекомендуємо брати саме із сучасності. З досвіду, до такого виду завдань учні проявляють більшу цікавість.

Посилання на завдання на сайті.

Скачати файл для друку й використання на офлайн-уроці можна тут.


10. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Клас: 9, 11

Тема уроку: Складне речення. Види складних речень.

Навички: розрізнення вивчених мовних явищ, грамотне вживання розділових знаків.

Шаблон: вікторина.

Завдання: визначити вид речення на прикладах із відомого сучасного фільму “Месники”, прокоментувати вживання розділових знаків.

 • Після виконання завдання учень умітиме відрізняти складносурядне, складнопідрядне, безсполучникове, складне речення з різними видами зв’язку, просте ускладнене речення; коментуватиме вживання розділових знаків.

Посилання на завдання на сайті.

Скачати файл для друку й використання на офлайн-уроці можна тут.

Катерина Молодик, методистка “Нової української школи”

Дарʼя Усачова, спеціально для “Нової української школи”

Титульне фото: НУШ

Матеріали за темою

Обговорення