Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Простір без бар’єрів: як застосовувати в школі принципи універсального дизайну

Завдяки використанню принципів універсального дизайну, бар’єри, які є в навчальному процесі в школі можуть бути зведені до мінімуму. УД робить навчальний процес доступним для всіх, допомагає учням покращувати свої знання, розкривати здібності, різноманітність стає нормою, а не чимось особливим, зменшується професійне вигорання вчителів, школа стає відкритою для всіх і кожного.

Читайте також “Як застосовувати в школах універсальний дизайн, стандарти доступності й розумне пристосування”

Пам’ятаємо, що УД – не стандарт, не “закон”, не панацея для розв’язання проблем у навчальному процесі, це концепція, яка допомагає врахувати потреби всіх учасників освітнього процесу: учнів, вчителів, фахівців, батьків і навіть громади.

Для впровадження УД у школі необхідно:

Сприйняти концепцію універсального дизайну всім колективом, а не тільки окремими вчителями або адміністрацією.

Зрозуміти, як можна застосовувати концепцію універсального дизайну на рівні школи, класу й навіщо це потрібно.

Застосовувати. Від перших двох позицій буде залежати використання концепції універсального дизайну в школі / класі.

У цій статті ми говоримо про універсальний дизайн в освіті. Його потрібно не плутати з підходом, який розробили Девід Роуз, Ени Майер та група їхніх однодумців в 1990-х роках і отримав назву “універсальний дизайн у навчанні” (Universal Design for Learning). УДН це – “основа для покращення та оптимізації викладання та навчання всіх людей на основі наукового підходу до того, як люди навчаються”.

ВИКОРИСТАННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ В ШКОЛІ

1. Рівноправне використання. Дизайн враховує потреби людей із різними здібностями, не обмежує жодну групу користувачів.

Як застосовувати:

 • Забезпечте рівноцінне користування шкільним середовищем, послугами для всіх дітей, вчителів, батьків.
 • Створіть привабливий дизайн приміщень, класів, коридорів, обладнання, меблів, прилеглої території.
 • Забезпечте безпеку в школі для всіх дітей, вчителів, відвідувачів.
 • Уникайте стигматизації та відокремлення учнів.
 • Впроваджуйте різні способи оцінювання, демонстрації знань учнів.

Приклади:

 • Забезпечення фізичної доступності школи (плаский вхід, доступні для всіх виходи евакуації, доступні приміщення, кабінети, спортивний зал, санітарно-гігієнічні кімнати, зони відпочинку тощо)
 • Кольоровий дизайн стін з урахування потреб учнів, вчителів, які мають труднощі в розрізнені кольорів та негативне реагування на кольори.
 • Кольоровий дизайн меблів, які враховують потреби всіх дітей.
 • Забезпечення достатнього часу для виконання завдань учням, які мають певні порушення.
 • Створення атмосфери в класі (підтримка всіх учнів; співпраця з батьками)

2. Гнучкість у використанні. Дизайн, який відповідає широкому спектру індивідуальних переваг і можливостей користувачів.

Як застосовувати:

 • Враховуйте різні уподобання та можливості учнів, учителів.
 • Враховуйте можливості учнів та вчителів, які користуються лівою чи правою рукою.
 • Забезпечте вибір у способах використання інформації, підготовки завдань та темпу відповідей учнів.

Приклади:

 • Організація гнучких робочих місць у класі: місця для групової, індивідуальної роботи.
 • Меблі (парти, столи, стільці), які регулюються за висотою.
 • Альтернативні форми подачі інформації під час уроку та для підготовки домашніх завдань.
 • Створення робочого зручного простору для вчителя в класі: розташування столу, стільця, який регулюються за висотою, розташування монітору під правильним кутом, освітлення робочого місця тощо.
 • Гнучка навчальна програма (підготовка матеріалу, форма подачі, оцінювання тощо).
 • Забезпечення доступу до ІКТ під час уроку та виконання домашніх завдань.

3. Просте та інтуїтивне використання. Дизайн легко зрозуміти, незалежно від знань, мовних навичок, набутого життєвого досвіду.

Як застосовувати:

 • Забезпечте зворотний зв’язок під час та після виконання завдання.
 • Застосовуйте предмети, матеріали, організовуйте подачу матеріалу так, щоби їх могли зрозуміти всі учні.
 • Відповідайте очікуванням користувачів та інтуїції.
 • Усуньте зайву складність у середовищі, комунікації, організації навчального процесу.

Приклади:

 • Застосування кольорового маркування стін різних поверхів школи, кабінетів.
 • Використання піктограм, позначень для кабінетів, поверхів, які прості та зрозумілі для всіх.
 • Використання лекційного, інформаційного матеріалу у форматі, який зрозумілий усім. Надання контенту в доступних, універсально оформлених форматах. Вибір матеріалів або їх підготовка (включно з підручниками, матеріалами для презентацій) мають бути за принципами універсального дизайну.
 • Організовуйте навчальні місця так, щоби максимально забезпечити комфорт, покращити сприйняття та зменшити складність у спілкуванні (наприклад, розташування столів та стільців колом для деяких уроків).

4. Сприйняття інформації, незалежно від сенсорних можливостей користувачів. Дизайн передає необхідну інформацію користувачеві, незалежно від умов навколишнього середовища або сенсорних здібностей користувача.

Як застосовувати:

 • Забезпечте подання інформації, незалежно від умов навкруги або сенсорних здібностей учнів, учителів.
 • Використовуйте різні формати подання інформації (письмові, усні, тактильні).
 • Враховуйте сумісність різних пристроїв зі спеціальними програмами, якими користуються учні з фізичними, сенсорними, інтелектуальними порушеннями.
 • Враховуйте технічний можливості та рівень знань учнів щодо ІКТ під час підготовки завдань.
 • Забезпечте достатній контраст між важливою інформацією та її “оточенням”.

Приклади:

 • Сайт школи має відповідати міжнародним стандартам доступності, інформація на ньому має бути розміщена з урахуванням потреб учнів із сенсорними та інтелектуальними порушеннями.
 • Альтернативні форми подачі інформації вчителем (посилання на теоретичний матеріал до уроку, презентацію, аудіозапис уроку, онлайн-урок).
 • Надання наочних підказок під час уроків (діаграми, зображення, ключові поняття).
 • Застосування тактильної плитки або контрастних смуг, призначених для осіб із порушенням зору.
 • Використання тактильних зображень, мап, глобусів для всіх дітей у класі.

5. Терпимість до помилок. Дизайн зводить до мінімуму небезпечні наслідки випадкових дій учнів, вчителів, відвідувачів.

Як застосовувати:

 • Використовуйте піктограми, позначення для попередження можливості ненавмисних та несвідомих дій зі сторони учнів.
 • Зробіть позначки та ізолюйте всі небезпечні елементи на обладнанні, меблях, середовищі.
 • Забезпечте надання інформації про небезпеку знаками, піктограмами, мовою легкого читання, аудіоповідомленнями тощо.
 • Проведіть навчання серед учнів, учителів щодо наслідків ненавмисних дій.

Приклади:

 • Проведення навчання та роз’яснення інформації для учнів, учителів, щоби надати чіткі інструкції для тієї чи іншої ситуації. Нерідко ненавмисні помилки виникають тоді, коли учні не мають достатньо знань або неправильно оцінюють ситуацію.
 • Врахування можливостей комунікації всіх учнів, наприклад, які мають різні порушення, для яких українська мова не є рідною, під час проведення занять, організації дозвілля, загальношкільних заходів.
 • Відповідне маркування всіх скляних дверей, травмонебезпечних місць.
 • Використання чітких інструкцій, зрозумілих усім учням, щодо плану евакуації або інших надзвичайних ситуацій. Використання альтернативних методів подачі інформації.
 • Чіткий та зрозумілий для всіх учнів загальний шкільний план розташування кабінетів, приміщень тощо.
 • Навчальна діяльність має бути спланована так, щоби кожен учень мав зворотний зв’язок, чому відповідь правильна чи ні.

6. Низькі фізичні зусилля. Дизайн може використовуватися зручно, ефективно, з мінімальною втомою.

Як застосовувати:

 • Забезпечте ефективні та зручні підходи проведення уроків для оптимізації ймовірної втоми учнів.
 • Мінімізуйте необхідність постійних фізичних зусиль учителів через правильно підібране обладнання, розташування меблів, кабінетів.
 • Дозвольте учневі зберігати нейтральне положення тіла.
 • Мінімізуйте стійкі фізичні зусилля.

Приклади:

 • Забезпечення вільного й легкого відкривання дверей у всіх кабінетах (відсутність порогів, ручки важільного типу та ін.).
 • Проведення навчання відповідних фахівців щодо супроводу та допомоги учням з інвалідністю.
 • Забезпечення використання обладнання кожним учнем, вчителем (замки, ручки, висувні ящики різної висоти).
 • Цифрові навчальні ресурси мають бути спроєктовані так, щоби звести до мінімуму навантаження на учня, вчителя, яке може бути фізичним (наприклад, напруга очей, шиї, головні болі та ін.) або розумовим (наприклад, розчарування, дратівливість та ін.).

7. Наявність необхідного розміру та простору. Дизайн створює відповідний розмір і простір, зручний для всіх учасників освітнього процесу.

Як застосовувати:

 • Забезпечте відповідний розмір та простір для зручного доступу до приміщень, використання обладнання для різних учнів та вчителів з урахуванням їхніх зросту, віку, розміру тіла, функціональних порушень, інвалідності.
 • Забезпечте достатній фізичний простір у класах, шкільних приміщеннях для учнів, учителів, які використовують допоміжні пристрої.
 • Продумайте раціональне використання простору в класі з урахуванням індивідуальних потреб учнів та вчителів.
 • Забезпечте “чітку лінію зору” на важливу інформацію для всіх учнів.

Приклади:

 • Забезпечення відповідного простору в кабінетах: розташування парт, стільців, наочних матеріалів.
 • Наявність туалетною кімнати для осіб з інвалідність із використанням символу – міжнародний знак доступності.
 • Наявність біля школи місць для паркування велосипедів, стоянки для шкільного автобусу, транспорту для осіб з інвалідністю. Застосування відповідних знаків для чіткого позначення під’їзду, висадки пасажирів.
 • Наявність зон відпочинку, вільного простору для учнів, зокрема і для тих, які мають емоційні, поведінкові порушення й потребують додаткового простору, щоби відчувати себе комфортно.
 • Використовуються різні ресурси для роботи в різних цифрових середовищах (наприклад, смартфони, настільні комп’ютери, ноутбуки, планшети та ін.) і поза цифровим середовищем (наприклад, завантажуються та видруковуються).

Лариса Байда, начальник відділу ВГО “Національна асамблея людей з інвалідністю України”

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”. Позиція Міжнародного фонду “Відродження” може не збігатися з думкою автора.

Титульне фото: автор – Wavebreakmedia, Depositphotos

Підписуйтесь на наші Facebook та Viber

Матеріали за темою

Обговорення

Розділ створено за підтримки Програмної ініціативи “Демократична практика” Міжнародного фонду “Відродження”. Позиція Міжнародного фонду “Відродження” може не збігатися з думкою автора.