Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Зміст освіти з української мови й літератури: які є програми для 5-9 класів та чи вдалося їх розвантажити (частина перша)

З попереднього (2022-2023) навчального року 5-ті класи почали вчитися за модельними програмами, створеними на основі нового Державного стандарту базової середньої освіти. А якщо простіше, за програмами НУШ. Цьогоріч за цими новими програми на загальнонаціональному рівні вчаться вже в 6-х класах, тож сьогодні можемо говорити про те, які з них є найпопулярнішими, розвантажують вони чи, навпаки, додатково навантажують учнів порівняно із попередніми.

Про те,

  • які програми доступні для вибору вчителям української мови й літератури, що викладають у базовій середній школі для “дітей НУШ”;
  • які з них є найпопулярнішими серед учителів-предметників;
  • чи зменшилося годинне навантаження за новим Держстандартом,

читайте в першій частині нашого аналітичного дослідження.

[Спойлер: у наступних серіях ми розповімо про те, чим за змістом відрізняються нові програми від старих, чим може бути зумовлена перевантаженість програми з української літератури й чому вони досі потребують перегляду, наскільки вправними читачами є українські учні й учениці згідно з міжнародними дослідженнями, як побудована програма з мови й літератури в більш успішних у читанні країнах (за даними PISA)].

ЯКИЙ ВИБІР ПРОПОНУЮТЬ РОЗРОБНИКИ МОДЕЛЬНИХ ПРОГРАМ

Модельні навчальні програми з української мови й літератури (а також з інтегрованого мовно-літературного курсу) для 7-9 класів оприлюднені на сайті МОН. Їх апробують пілотні класи НУШ (наразі 7-мі класи).

Учителі 5-9 класів, які впроваджують НУШ, мають такий вибір модельних програм з української мови й літератури (не враховуючи програм для закладів із навчанням мовами національних меншин), на основі яких можуть укласти власні навчальні програми:

І. З української мови:

Як бачимо, два авторські колективи, що укладали модельні програми з української мови для 5-6 класів, у незмінному складі продовжили роботу над програмами для 7-9-х. Це дає підстави сподіватися на послідовну реалізацію в цих програмах мовної й мовленнєвої ліній, започаткованих в адаптаційному циклі базової середньої школи.

II. З української літератури:

Вибір програм з літератури у вчителів ширший – і, забігаючи наперед, зазначимо, що програми з літератури суттєво відрізняють одна від одної у змістовій частині. Наразі роботу над модельною програмою для 7-9 класів продовжили два авторські колективи (Таміли Яценко і Марії Чумарної) – натомість авторський колектив Олександра Заболотного раніше не брав участі в розробленні програм з літератури. Із якою з трьох наявних модельних програм для 5-х класів вона має узгоджуватися в аспекті розвитку наскрізних умінь, ключових і предметних компетентностей, у розробленні не зазначено.

III. Інтегровані курси:

Серед авторів інтегрованих курсів бачимо вже знайомі прізвища. Зокрема, Таміла Яценко й Марія Чумарна, крім окремих курсів з української літератури, доклалися до розроблення ще й інтегрованих мовно-літературних – для 5-6 і для 7-9 класів.

Докладніше

У межах цього матеріалу ми не ставимо собі за мету докладно розглянути інтегровані курси, адже, щоб з’ясувати їхні структурні й змістові особливості, спочатку потрібно дослідити зміст курсів з української мови та літератури, а також із зарубіжної літератури (що є окремим, великим за обсягом дослідницьким завданням).

Згорнути

Коротко про програми за старим Держстандартом

Програми з української мови та літератури для 5-9 класів за старим Державним стандартом (за ним 2023–2024 року навчаються сучасні 7-мі (не пілотні) і 8-9-ті класи) теж можна завантажити на сайті МОН. У 2017 році їх оновлювали, щоб увідповіднити концепції “Нової української школи”. Зокрема, в оновлених програмах застосували компетентнісний підхід, зазначили рекомендовані види роботи до тем, у програмі з мови виокремили мовленнєву змістову лінію.

Цікаво, що в оновленні програм з української літератури за старим держстандартом не брав участь ніхто з тих авторів, які пізніше розробили модельні програми за новим стандартом. Щодо “старої” програми з української мови, у її розвантаженні 2015 року, а пізніше – в оновленні 2017 року брала участь авторка модельних програм для 5-6-х і 7-9-х класів Ніна Голуб. Імовірно, науковиця використала цей досвід і під час створення нових програм.

ЧИ ВІДБУЛОСЯ РОЗВАНТАЖЕННЯ?

Перші ніж перейти безпосереднього до змісту програм, окреслимо, яке годинне навантаження на учнів вони пропонують.

Предмети/ Класи/

Години на тиждень

Старий Державний стандарт Новий Державний стандарт
5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас
Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2 4 4 3 3 3
Українська література 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Зарубіжна література* 2 2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Усього на тиждень 7,5 7,5 6,5 6 6 7,5 7,5 6,5 6,5 6,5

*Години із зарубіжної літератури можна додати до інтегрованого літературного або мовно-літературного курсу, якщо його оберуть у школі.

Як бачимо, на рівні обсягу годин розвантаження галузі за новим Держстандартом не сталося. Ба більше – гранична кількість годин з української мови зросла, і сумарно це, попри незначне зменшення годин на зарубіжну літературу, дає ту саму, що раніше, або більшу кількість годин на мовно-літературну галузь.

Наказ про затвердження Типової освітньої програми нагадує про те, що зменшувати кількість годин з української мови не можна (Додаток 3): “Кількість навчальних годин для вивчення української мови у навчальному плані закладу освіти відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 11 Закону України “Про повну загальну середню освіту” не може бути меншою, ніж у типовому навчальному плані”.

Щодо решти дисциплін мовно-літературної галузі заклад освіти має певну автономію. Зокрема, може змінювати кількість навчальних годин на вивчення предмета чи інтегрованого курсу в межах діапазону, який визначений у Державному стандарті. Для мовно-літературної галузі (крім трьох представлених вище предметів, до неї відносять ще й іноземні мови) цей діапазон такий:

Кількість годин 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас
Рекомендована 11 11 10 10 10
Мінімальна 10 10 9 8 8
Максимальна 13 13 12 12 12

При цьому важливо забезпечити умови досягнення результатів навчання в тому обсязі, який визначений обраною модельною програмою.

ЩО МИ ЗНАЄМО ПРО ВИБІР МОДЕЛЬНИХ ПРОГРАМ УЧИТЕЛЯМИ

У процесі підготовки матеріалу ми звернулися по коментар до кількох учителів української мови й літератури. Як зазначають опитані, варто обирати одну програму (точніше, по одній з мови й літератури) на всю шкільну кафедру (методоб’єднання), щоб у випадку форсмажорних обставин освітяни могли заміняти одне одного. Раз обравши програму, потрібно наскрізно дотримуватися саме її, адже вона побудована в такий спосіб, що вивчення певних тем послідовно забезпечує розвиток відповідних компетентностей. В іншій програмі послідовність буде іншою, і її однаково доведеться змінювати відповідно до рівня й обсягу знань і вмінь дітей.

Статистики обрання вчителями тих чи тих модельних програм з української мови та літератури у публічному доступі немає. На відповідний запит до Інституту модернізації змісту освіти редакція “НУШ” відповіді не отримала.

Втім, такі дані про обрання програм у 5-6 класах можна із певним рівнем достовірності відтворити за результатом конкурсу підручників. В ідеалі підручник має бути укладений відповідно до тієї програми, яку обрали педагоги. На жаль, це не означає, що вчителі отримують саме ті підручники, які обрали: минулого року через воєнний стан і секвестр бюджету підручники взагалі не були надруковані вчасно. А згодом школи не завжди отримували ті назви підручників, які замовляли, натомість їм прийшли ті, які погодилися профінансувати міжнародні партнери.

11 квітня 2023 року в ІМЗО оголосили результати вибору закладами загальної середньої освіти підручників для 6-х класів. Узагальнені результати вибору підручників для 6-х класів на 2023-2024 рік за областями можна переглянути за посиланням.

Докладніше

Зі зведених відомостей ми обрали позиції, які стосуються теми нашого дослідження – викладання української мови та літератури. Зазначимо, що на сайті ІМЗО немає даних із Луганської області – імовірно, вибір не відбувся у зв’язку із воєнними діями й тимчасовою окупацією більшої частини регіону.

Згорнути

Зазначимо, що на вибір підручника, звісно, може впливати не лише зміст грифованих модельних програм, за якими вони укладені. Чинниками можуть бути й відомість (медійність, авторитет у вчительських колах тощо) автора/авторки, і “звичність” навчального матеріалу, і навіть вказівки керівництва щодо бажаного вибору. Зрозуміло, що автора підручника, який уже давно на ринку й зарекомендував себе позитивно, обиратимуть частіше, ніж талановитого початківця, а в певному регіоні одні автори будуть популярніші, ніж інші, бо вони є земляками вчителів – або “за традицією”. Про проблеми створення, грифування, вибору підручників ми розповідали докладніше в цій публікації.

Однак принаймні можемо співвіднести назви із модельними програмами, яким вони відповідають, і вивести фактичні відсотки, що припадають на кожну з програм.

Докладніше

Отже, вибір підручників з української мови для 6-х класів:

Область Авраменко О.М., Тищенко З.Р. Голуб Н.Б.,

Горошкіна О.М

Заболотний О.В.,

Заболотний В.В.

Літвінова І.М. Онатій А.В.,

Ткачук Т.П.

Семеног О.М.,

Калинич О.В.,

Дятленко Т.І.,

Білясник М.Д.,

Волницька В.В.

1 Вінницька 3435 2753 8888 513 5099 965
2 Волинська 2253 676 12751 248 671 666
3 Дніпропетровська 9796 5048 18355 864 3283 1208
4 Донецька 2485 441 6876 171 580 369
5 Житомирська 2513 983 9590 298 2636 332
6 Закарпатська* 4784 1886 8304 117 436 1769
7 Запорізька 4506 3024 9151 329 924 667
8 Івано-Франківська 5705 1907 10563 336 1126 548
9 Київська 7236 2882 18375 59 1451 410
10 Кіровоградська 2850 750 7674 452 439 65
11 Львівська 7241 4024 19714 403 2374 807
12 місто Київ 13562 2617 17125 1201 3730 428
13 Миколаївська 2294 2495 5944 399 1583 722
14 Одеська** 7740 2704 19536 721 1724 1027
15 Полтавська 3000 1791 9410 798 360 316
16 Рівненська 3737 2018 11531 300 1295 1257
17 Сумська 888 1138 8220 213 325 720
18 Тернопільська 4150 835 7514 15 880 578
19 Харківська 9240 622 12397 3148 1158 25
20 Херсонська 3023 724 2920 470 603 154
21 Хмельницька 3026 2257 10110 94 853 113
22 Черкаська 2439 1337 8754 757 801 182
23 Чернівецька*** 1970 485 8728 26 584 167
24 Чернігівська 2352 371 5893 78 2180 101
Усього: 473 017 110 225 43 768 258 323 12 010 35 095 13 596

* У Закарпатській області з огляду на регіональні особливості мали попит також підручники “Українська мова” для 6-го класу з навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом; Фонарюк Т.І., Кульбабська О.В., Костіна-Кніжницька А.В.) – замовили 257 примірників; “Українська мова” для 6-го класу з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом): Беца С.Д., Павлишина М.Г., Павлович Ю.П., Певсе А.А. – замовили 1327 примірників; Шумицька Г.В., Гнаткович Т.Д., Лукач А.Ю., Калинич О.В., Борисова Є.Е. – замовили 336 примірників.

** Аналогічно в Одеській області замовили 268 примірників підручника “Українська мова” для 6-х класів з навчанням молдовською мовою закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом; Свінтковська С.А., Михайловська Н.А., Верготі Л.Т., Левинська М.В.).

*** У Чернівецькій області для шкіл із молдовською мовою навчання замовили 19 примірників підручника “Українська мова” (з аудіосупроводом; Свінтковська С.А., Михайловська Н.А., Верготі Л.Т., Левинська М.В.), а для шкіл із румунською мовою навчання – 1728 примірників підручника “Українська мова” (з аудіосупроводом; Фонарюк Т.І., Кульбабська О.В., Костіна-Кніжницька А.В.).

Згорнути

Згідно з вихідними даними в підручниках вони відповідають певним модельним програмам. У таблиці нижче ми представили цю відповідність у такий спосіб: у лівій крайній колонці – авторські колективи модельних програм, у другому рядку, під заголовком “Підручники” – авторські колективи підручників. Знаком “+” позначені збіги, тобто певний авторський колектив писав підручник за модельною програмою авторів з крайньої лівої колонки. Наприклад, за модельною програмою Голуб і Горошкіної створили підручники самі авторки програми, Інна Літвінова, Анастасія Онатій і Тарас Ткачук, а також колектив під керівництвом Олени Семеног. Під “+” у дужках зазначена сумарна кількість замовлених учителями примірників.

Підручники
Програми ↓ Авраменко О.М., Тищенко З.Р. Голуб Н.Б.,

Горошкіна О.М

Заболотний О.В.,

Заболотний В.В.

Літвінова І.М. Онатій А.В.,

Ткачук Т.П.

Семеног О.М.,

Калинич О.В.,

Дятленко Т.І.,

Білясник М.Д.,

Волницька В.В.

Голуб Н.Б., Горошкіна О.М. – 104 469 +

(43 768)

+

(12 010)

+

(35 095)

+

(13 596)

Заболотний О.В., Заболотний В.В., Лавринчук В.П., Плівачук К.В., Попова Т.Д. – 368 548 +

(110 225)

+

(258 323)

Як бачимо, за першою програмою створено більше назв підручників, однак учителі втричі частіше обирають другу – за редакцією Олександра Заболотного й колективу авторів. Підручники Заболотного з української мови на ринку не перший рік, тож уже знайомі вчителям. До того ж цю програму “підсилює” те, що за нею створив підручник Олександр Авраменко, чиє ім’я багато років асоціюється із підготовкою до ЗНО, освітніми проєктами з культури мовлення тощо.

Докладніше

Вибір підручників для 6-х класів з української літератури в областях минулого року був таким:

Область Авраменко О.М. Архипова В.П.,

Січкар С.І.,

Шило С.Б.

Заболотний В.В.,

Заболотний О.В.,

Слоньовська О.В.,

Ярмульська І.В.

Калинич О.В.,

Дячок С.О.,

за ред. Ковбасенка Ю.І.

Коваленко Л.Т.,

Бернадська Н.І.

Чумарна М.І, Пастушенко Н.М. Яценко Т.О.

Пахаренко В.І.

Слижук О.А.

Борзенко О.І., Столій І.Л.
1 Вінницька 5525 3362 2121 8133 282 132 1813
2 Волинська 4147 1171 1945 7759 92 26 1896 152
3 Дніпропетровська 15850 4203 4241 5151 673 376 6900 798
4 Донецька 4830 2133 1621 990 285 139 286 132
5 Житомирська 5929 3180 1592 2852 494 23 1485 128
6 Закарпатська 7055 974 1907 6821 608 92 1026 44
7 Запорізька 5617 2220 2557 2765 773 134 2883 226
8 Івано-Франківська 8082 1901 3447 2958 105 83 2795 15
9 Київська 12770 1452 6624 2198 1979 416 3946 11
10 Кіровоградська 4559 1866 1057 1543 390 1091 1566
11 Львівська 13183 3879 3791 3329 1324 1091 2409 75
12 місто Київ 18529 4724 4462 4024 928 609 2333 487
13 Миколаївська 4421 1916 1326 2764 27 139 1964 142
14 Одеська 13759 4123 5403 3733 851 131 4586 346
15 Полтавська 5450 2452 2879 2314 551 266 1400 156
16 Рівненська 6195 2701 3920 3802 153 145 2796 97
17 Сумська 2932 3242 1251 2253 151 134 1173 75
18 Тернопільська 6886 982 1785 2816 145 270 745 29
19 Харківська 14704 2195 981 1129 400 74 1936 4881
20 Херсонська 3661 826 1277 1416 164 91 210 152
21 Хмельницька 4998 3105 1860 3093 455 238 1869 147
22 Черкаська 2677 9982 195 216 93 19 850 64
23 Чернівецька 4163 3497 896 2575 273 138 1818 38
24 Чернігівська 5651 1614 845 2260 84 5 334 60
Усього: 458566 181 573 67 700 57 983 76 894 11 280 5 862 49 019 8 255

Згорнути

Вихідні дані в підручниках свідчать, що вони відповідають модельним програмам у такий спосіб (розміщені за тим самим принципом, що й вище – в аналогічній таблиці з української мови):

Підручники
Програми ↓ Авраменко О.М. Архипова В.П.,

Січкар С.І.,

Шило С.Б.

Заболотний В.В.,

Заболотний О.В.,

Слоньовська О.В.,

Ярмульська І.В.

Калинич О.В.,

Дячок С.О.,

за ред. Ковбасенка Ю.І.

Коваленко Л.Т.,

Бернадська Н.І.

Чумарна М.І, Пастушенко Н.М. Яценко Т.О.

Пахаренко В.І.

Слижук О.А.

Борзенко О.І., Столій І.Л.
Архипова В.П., Січкар С.І., Шило С.Б. –

307256

+

(181573)

+

(67700)

+

(57983)

Чумарна М.І., Пастушенко Н.М. –

17142

+

(11280)

+

(5862)

Яценко Т.О. та інші. –

134168

+

(76894)

+

(49019)

+

(8255)

Як і у випадку з українською мовою, припускаємо, що підручники від Олександра Авраменка, Олександра та Віктора Заболотних значно “підсилили” першу модельну програму завдяки популяризації експертності авторів у медіа.

Щодо інтегрованих курсів у зведених даних з вибору підручників інформація найскупіша. Фактично охочі обирали лише інтегрований курс з української та зарубіжної літератури для 6-го класу – “Література (українська та зарубіжна)” підручник інтегрованого курсу для 6-го класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах): Яценко Т.О., Пахаренко В.І., Тригуб І.А., Слижук О. А. Тож робити висновки – крім тих, що авторський колектив відповідної модельної програми подбав про створення підручника, – на цій підставі було б неправомірно.

Докладніше

Область Кількість Область Кількість
1 Вінницька 156 13 Миколаївська 730
2 Волинська 170 14 Одеська 663
3 Дніпропетровська 304 15 Полтавська 163
4 Донецька 261 16 Рівненська 313
5 Житомирська 644 17 Сумська 268
6 Закарпатська 581 18 Тернопільська 234
7 Запорізька 1399 19 Харківська 242
8 Івано-Франківська 702 20 Херсонська 86
9 Київська 934 21 Хмельницька 616
10 Кіровоградська 84 22 Черкаська 155
11 Львівська 5481 23 Чернівецька 106
12 місто Київ 2355 24 Чернігівська 67
Усього 16 714

Згорнути

Отже, судячи з конкурсу підручників, найпопулярнішими модельними програмами серед учителів є

  • програма з української мови за редакцією Олександра Заболотного й колективу авторів,
  • з української літератури – за редакцією Валентини Архипової, Світлани Січкар і Світлани Шило.

Наскільки сильно ці модельні програми відрізняються від інших, які взагалі є суттєві відмінності між старими програмами й новими модельними, розглянемо у наступній публікації цього циклу.

Ірина Пасько, Анастасія Загідулліна, “Нова українська школа”

Титульне фото: НУШ

Цей матеріал був представлений ГО “Смарт освіта” в рамках Програми сприяння громадській активності “Долучайся!”, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст матеріалу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів і не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США

Матеріали за темою

Обговорення