Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

2 Листопада 2022

Індивідуальна освітня траєкторія та індивідуальний навчальний план: що це і для кого

Державна служба якості освіти дала відповіді на найпоширеніші запитання щодо індивідуальної освітньої траєкторії. “Нова українська школа”публікує текст ДСЯО майже в незміненому вигляді.  

З повним текстом можна ознайомитися за посиланням.

Індивідуальна освітня траєкторія — це персональний шлях розвитку здібностей, особистісних якостей і психічних процесів дитини.

В основі індивідуальної траєкторії лежить дитиноцентризм. Вона має на меті забезпечити максимально сприятливі умови для навчання й розвитку кожного учня.

В умовах війни індивідуальна освітня траєкторія набула нового значення — дедалі частіше школи застосовують індивідуальні освітні траєкторії для організації навчання учнів, які тимчасово проживають в іншій місцевості або за кордоном. Це дає змогу забезпечити гнучкість освітнього процесу, не вносячи кардинальних змін до навантаження вчителів.

ЧОМУ ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ АКТУАЛЬНА ПІД ЧАС ВІЙНИ?

У багатьох дітей немає можливості відвідувати школу разом з іншими учнями, іноді навіть у дистанційному режимі. Це спричинено, зокрема, тим, що діти перебувають у різних країнах в умовах тимчасового прихистку. Для більшості таких учнів можна застосувати термін “з особливими освітніми потребами” у широкому його розумінні.

Стратегічно важливо забезпечити для всіх дітей рівний доступ до освіти, налагодити якісний освітній процес, тому індивідуальні освітні траєкторії зараз набувають особливого значення.

Індивідуальна освітня траєкторія: запитання й відповіді для директора школи від ДСЯО 

ДЛЯ КОГО СЛІД ЗАСТОСОВУВАТИ ІНДИВІДУАЛЬНУ ОСВІТНЮ ТРАЄКТОРІЮ?

Індивідуальна освітня траєкторія може застосовуватися до будь-якої дитини. В умовах війни індивідуальна освітня траєкторія — це одне з оптимальних рішень для дітей, які тимчасово перебувають за межами країни, є внутрішньо переміщеними особами, чи не можуть відвідувати заняття через обстріли і небезпечну ситуацію у їхньому регіоні.

Індивідуальна освітня траєкторія застосовується і для дітей з особливими освітніми потребами, і для дітей, які навчаються за індивідуальною формою здобуття освіти.

ЯК ЗРОЗУМІТИ, ЯКІ ДІТИ ПОТРЕБУЮТЬ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ?

Найчастіше запровадження індивідуальної освітньої траєкторії для дитини відбувається через звернення її батьків з відповідною заявою. Проте, якщо школа не має для цього ресурсів, вона може відмовити в організації індивідуальних освітніх траєкторій для учнів, батьки яких зробили запит на навчання за іншими навчальними програмами.

Проводячи діагностувальне тестування учнів, педагоги можуть виявити дітей, які потребують індивідуального підходу. Очевидним є те, що індивідуалізації потребують перш за все ті діти, які зазнали найбільших освітніх втрат.

КОЛИ ВАРТО ЗАПРОВАДЖУВАТИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДЛЯ УЧНІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ НА ОЧНІЙ ФОРМІ?

Підставами, що спонукають до застосування індивідуального підходу, можуть бути підвищений інтерес та здібності учня до навчального предмета або, навпаки, повільне опанування навчальної програми, зниження результатів навчання.

Зараз, коли школи реалізують дистанційне або змішане навчання, а учні перебувають в різних умовах через воєнні дії, індивідуальні освітні траєкторії можуть сприяти забезпеченню гнучкості навчання для окремих школярів.

ЧИ ОБОВ’ЯЗКОВО РОЗРОБЛЯТИ ОКРЕМИЙ ДОКУМЕНТ “ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ РОЗВИТКУ”?

Для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів потрібно розробити індивідуальний навчальний план та, за потреби, індивідуальну програму розвитку (для учнів з особливими освітніми потребами). Окремий документ, де визначається індивідуальна освітня траєкторія, не розробляється.

Для індивідуальної роботи з учнями, які навчаються та не відвідують заклад освіти у зв’язку із воєнними діями чи потребують індивідуального підходу, педагоги можуть розробити індивідуальний план.

КОЛИ РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ?

Індивідуальна програма розвитку необхідна лише для дітей з особливими освітніми потребами на інклюзивному навчанні. Для внутрішньо переміщених осіб або в інших випадках її розробляти не треба.

З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ?

Щороку для кожної дитини з особливими освітніми потребами команда супроводу протягом двох тижнів з початку навчання складає індивідуальну програму розвитку (ІПР) учня за формою, визначеною Порядком організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти.

ІПР — важливий освітній документ для дитини з особливими освітніми потребами. Це дороговказ для педагогів, керівництва школи та батьків дитини, що містить:

  • інформацію про індивідуальні особливості розвитку дитини, рекомендації щодо організації освітнього процесу для неї;
  • перелік навчальних предметів, що потребують адаптації чи модифікації;
  • перелік додаткових психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять, яких потребує учень.

ДЛЯ ЯКИХ УЧНІВ РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН?

Індивідуальний навчальний план обов’язковий для учнів, які навчаються на інклюзивному навчанні. Для учнів, які навчаються за індивідуальною формою здобуття освіти, індивідуальний навчальний план обов’язковий для педагогічного патронажу та екстернату. Для сімейної (домашньої) форми здобуття освіти індивідуальний план не є обов’язковим.

ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ МАЄ МІСТИТИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН?

В індивідуальному плані визначають цілі та основні заходи, які має відвідувати учень (консультації, контрольні точки) у контексті тем із навчальних предметів за навчальними програмами, а також терміни складання контрольних точок, проходження оцінювання.

Для учнів на індивідуальній формі здобуття освіти або очній формі, але за індивідуальною освітньою траєкторією, в індивідуальних навчальних планах можуть збігатися дати та час консультацій і точок оцінювання. Це полегшить школі організацію педагогічного супроводу таких учнів.

Індивідуальний навчальний план для учнів з особливими освітніми потребами має містити цілі, загальний обсяг навчального навантаження та кількість годин на тиждень для вивчення навчального предмета, а також інформацію про адаптацію чи модифікацію змісту освітніх компонентів освітньої програми, послідовність, форму і темп їх засвоєння і очікувані результати навчання.

ЯК УЧИТЕЛЯМ РЕАЛІЗУВАТИ ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСВІТНІ ТРАЄКТОРІЇ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО ЧИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ?

Учні, які навчаються за індивідуальними освітніми траєкторіями і не можуть відвідувати школу, можуть долучатися до занять онлайн (через Zoom чи інший ресурс) та/або використовувати для навчання електронну платформу.

Водночас таким учням варто давати додаткові ресурси та індивідуальні завдання. Вчителі можуть також за розкладом організовувати для дітей консультації.

Навчання за індивідуальними освітніми траєкторіями можливе також за умови розроблення та застосування вчителем на уроці диференційованих завдань.

ЧИ ОПЛАЧУЄТЬСЯ ДОДАТКОВО РОБОТА ВЧИТЕЛІВ, ЯКЩО ВОНИ РЕАЛІЗУЮТЬ ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСВІТНІ ТРАЄКТОРІЇ?

Для учнів на сімейній (домашній) формі навчання та екстернаті передбачено окрему оплату праці за проведені консультації (не більше 3 годин на навчальний рік), оцінювання (дві точки оцінювання на сімейній (домашній) формі та одна точка оцінювання на екстернаті) та перевірку письмових робіт. Для учнів на педагогічному патронажі передбачено щотижневе проведення занять.

Для консультування можна також використовувати додаткові навчальні години навчальних планів (варіативну складову).

ЯК ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСВІТНІ ТРАЄКТОРІЇ ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ОСВІТИ В ШКОЛІ?

Наявність індивідуальних освітніх траєкторій у закладі освіти є індикатором якості освітнього процесу. Цей фактор оцінюють під час інституційного аудиту, який проводить Державна служба якості освіти. Зокрема, під час аудиту оцінюються такі показники: “Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів (у разі потреби)”, “У закладі освіти створюються умови для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів”.

Читайте також: Соціальні мережі стали основним інструментом комунікації під час навчання – дослідження ДСЯО.

Слава Україні!

Героям слава!

Переможемо!

Зображення: ДСЯО


Обговорення