Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

14 Березня 2023

Державна антикорупційна програма: які очікування від освіти й науки до 2025 року

13 березня 2023 року на Урядовому порталі оприлюднили Державну антикорупційну програму, яка є ключовим інструментом реалізації Антикорупційної стратегії 2021-2025.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

“Програма містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції в різних сферах суспільного життя, формування негативного ставлення до неї в суспільстві та забезпечення невідворотної відповідальності за корупційні дії”, – зазначено в повідомленні.

Сфера освіти, науки та інновацій, як важлива складова економічного розвитку країни, має  ґрунтуватися на принципах

 • законності,
 • прозорості,
 • доступності,
 • неупередженості,
 • політичної нейтральності,
 • толерантності,
 • дотримання етичних норм.

Для усунення корупційних ризиків у сфері освіти, науки та інновацій запроваджують реформи й трансформації. Це створює умови, які відповідатимуть принципам Євросоюзу, аби всі учасники освітнього процесу, наукової та інноваційної діяльності України мали гідні умови життя та професійного розвитку.

Програма спрямована на усунення корупційних ризиків, зокрема під час:

 • присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань;
 • реалізації права на доступ до закладів освіти та перебігу освітнього процесу;
 • вступу іноземців та осіб без громадянства до вітчизняних закладів вищої освіти;
 • формування та реалізації державної політики у сфері освіти і науки.

Серед очікуваних стратегічних результатів, які передбачає Програма, є:

 • розроблення та запровадження спільно з партнерськими закладами вищої освіти освітніх (зокрема міждисциплінарних) програм антикорупційного спрямування у межах чинних спеціальностей та галузей знань освітнього рівня магістр;
 • зарахування осіб до закладів освіти, процес здобуття освіти та оцінювання результатів навчання здійснюються прозоро та на підставі об’єктивних критеріїв;
 • підготовку кваліфікаційних робіт, зокрема дисертацій, здобувачі здійснюють самостійно й відповідально, вияви академічної недоброчесності не толеруються, напрацьовано ефективні способи їхнього запобігання та припинення;
 • функції з формування та реалізації державної політики у сфері освіти і науки, зокрема щодо управління об’єктами державної власності, інспекційно-наглядової діяльності та надання адміністративних послуг, розподілені між різними інституціями;
 • розподіл публічних коштів між закладами вищої освіти і науки здійснюється прозоро, ефективно за об’єктивними, заздалегідь визначеними процедурами та показниками результативності їхньої діяльності;
 • приведення у відповідність освітніх програм професійної (професійно-технічної) освіти з метою долучення розробленої антикорупційної тематики (запобігання корупції та доброчесність) як обов’язкової складової (як окремий освітній компонент чи наскрізний в інших освітніх компонентах).

Серед заходів щодо реалізації Програми:

 • розроблення Концепції інформаційної системи управління вищою освітою (HEMIS) включно з розділом щодо впровадження сторонніх електронних освітніх інформаційних систем (електронних систем управління освітнім процесом (зокрема контрольними заходами та практичною підготовкою) у сфері вищої освіти та їхньої верифікації МОН;
 • повноваження з ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти та державного нагляду (контролю) за додержанням вимог ліцензійних умов передано від МОН до Державної служби якості освіти.

Читайте також: “МОН припиняє співпрацю з Parimatch Foundation”.

Слава Україні!

Героям слава!

Переможемо!

Фото: автор Yevhen Prozhyrko, shutterstock.com


Обговорення