Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

11 Листопада 2020

На обговорення винесли проєкт Базового компонента дошкільної освіти

Міністерство освіти і науки винесло на громадське обговорення проєкт Базового компонента дошкільної освіти.

Документ опублікували на сайті МОН.

У ньому описані:

 • цінності та принципи дошкільної освіти;
 • вимоги до організації освітнього процесу;
 • компетентності, якими оволодіє дитина до початку навчання у школі.

Проєкт базового компонента забезпечує наступність між дошкільною та початковою освітою завдяки узгодженості, спільним для дошкільної та початкової освіти принципам, підходам й цінностям.

Компонент визначає цінності, на яких має ґрунтуватись освітній процес в дитячих садках, зокрема:

 • визнання самоцінності дошкільного дитинства, його потенціалу та особливої ролі в розвитку особистості;
 • щасливе проживання дитиною дошкільного дитинства як передумова її повноцінного розвитку та подальшої самореалізації у житті;
 • повага до дитини, особливостей її розвитку та індивідуального досвіду;
 • зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дитини;
 • цінування життя і благополуччя як вміння цінувати, дорожити, плекати, підтримувати та створювати безпечні умови для себе та інших, створення умов безпечного середовища у природному, предметному та соціальному оточенні;
 • розвиток творчих задатків, здібностей, талантів дітей;
 • збереження традицій національного досвіду сімейного та суспільного виховання для збагачення культурного потенціалу взаємодії між поколіннями.

У документі також сформульовано роль вихователя як фасилітатора – фахівця, який передусім стимулює процес розвитку людини, створює для цього атмосферу психологічної підтримки, середовище інтелектуального й емоційного благополуччя. Відповідно до цієї ідеї і має відбуватись професійне навчання педагогів.

Відповідно до проєкту, дошкільна освіта має сприяти формуванню у дітей компетентностей, необхідних для життя та подальшого навчання. Серед них:

 • ігрова;
 • рухова;
 • здоров’язбережувальна;
 • предметно-практична;
 • технологічна;
 • сенсорно-пізнавальна;
 • логіко-математична;
 • дослідницька;
 • природничо-екологічна з життєвими навичками сталого розвитку;
 • особистісна;
 • соціально-громадянська;
 • комунікативно-мовленнєва;
 • літературно-художня;
 • мистецька (художньо-продуктивна, музична, театралізована) компетентності.

Компетентності – це результат дошкільної освіти, який формується під час специфічно дитячих видів діяльності в дитсадку. Згідно з проєктом, навчальна, ігрова та інші види діяльності відбуваються за такими обов’язковими освітніми лініями:

 1. Особистість дитини;
 2. Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі;
 3. Дитина в природному довкіллі;
 4. Гра дитини;
 5. Дитина в соціумі;
 6. Мовлення дитини;
 7. Дитина у світі мистецтва;
 8. Особистість дитини.

Усі зазначені освітні лінії пов’язані з освітніми галузями, затвердженими Державним стандартом початкової освіти.

Ознайомитись із проєктом можна у документі нижче:

proekt-bazovyy-komponent-doshkilnoyi-osvity_1

Завантажити документ

Зауваження та пропозиції можна надсилати до 26 листопада поштою або на e-mail:

 • Міністерство освіти і науки України, директорат дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти, пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-00, e-mail: [email protected] (Нерянова Світлана Іванівна, начальниця відділу дошкільної освіти головного управління дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти).

Фото: автор – amelaxa, Depositphotos


Обговорення