Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

20 Жовтня 2023

“Порушення трудових прав асистентів вчителя є недопустимим”: відповідь МОН

За наявності організаційних і технічних можливостей, асистенти вчителів мають виконувати завдання, передбачені посадовою інструкцією. Саме тому, скорочення посад, звільнення та невиплата заробітної плати для асистентів учителів є недопустимими в умовах воєнного стану.

Про це йдеться в листі Міністерства освіти і науки України.

Повномасштабна війна кардинально вплинула на всі сфери життя українців, зокрема, і на освітній процес, адже багато закладів освіти вимушено перейшли на дистанційне або змішане навчання. Саме тому особливо відчутною стала потреба в асистентах вчителя для учнів з ООП, оскільки такі діти потребують особливої підтримки та допомоги в сучасних навчальних реаліях.

Відповідно до Переліку посад педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963, асистенти вчителя є педагогічними працівниками. А тому на них поширюються державні гарантії в умовах воєнного стану, визначені законом України “Про освіту”:

 • організація освітнього процесу в найбільш безпечній формі;
 • збереження місця роботи;
 • збереження середнього заробітку.

Відповідно до статей 26 та 44 закону України “Про повну загальну середню освіту”, асистент вчителя є учасником команди психолого-педагогічного супроводу й забезпечує особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для учнів із ООП та досягнення ними результатів навчання, які передбачені Державним стандартом. Актуальним це є й для дистанційної форми навчання в закладі освіти.

Крім того, органи управління у сфері освіти місцевих органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, зокрема у підпорядкуванні яких перебувають заклади загальної середньої освіти та установи освіти, мають забезпечити та організувати:

 • здобуття загальної середньої освіти для учнів за найбільш безпечною формою, яку може гарантувати ЗО;
 • оплату праці працівників, незалежно від їх поточного місця перебування, зокрема, шляхом ухвалення рішення про оголошення простою (якщо ЗО не може здійснювати освітню діяльність унаслідок російської агресії).

Про це йдеться в наказі Міністерства освіти і науки від 28.03.2022 № 274 “Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні”.

Саме тому у МОН наголосили, що порушення трудових прав асистентів вчителів є недопустимими.

Під час дистанційного навчання асистент вчителя:

 • організовує спільно з учителем дистанційний освітній процес;
 • забезпечує навчання учня з ООП, зокрема, здійснює в межах свого педагогічного навантаження індивідуальне підключення поза часом уроку;
 • надає додаткові пояснення дитині щодо виконання матеріалу, який вивчається, та забезпечує перевірку виконання таких завдань;
 • забезпечує реалізацію індивідуальної програми розвитку в межах своєї компетенції;
 • забезпечує в межах компетенції реалізацію індивідуального навчального плану дитини (за наявності);
 • забезпечує комунікацію закладу освіти та батьків з метою організації навчання учнів з ООП;
 • здійснює підготовку матеріалів для дистанційного навчання для учнів з ООП;
 • забезпечує підготовку індивідуальних завдань та адаптацію навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей учня з урахуванням умов дистанційного навчання;
 • асистує вчителю під час проведення дистанційних занять;
 • асистує вчителю при роботі з тими учнями класу, які потребують першого рівня підтримки;
 • надає учню та його батькам рекомендації щодо дотримання норм при користуванні комп’ютерною технікою та організації робочого місця дитини;
 • бере участь у розробленні індивідуальної програми розвитку;
 • забезпечує ведення щоденника спостережень за дитиною з ООП;
 • створює індивідуальне портфоліо учня з ООП.

Читайте також: “Іноді батькам складно заявити соціуму про те, що в них дитина з ООП”: досвід роботи асистентів дітей та ІРЦ Ужгорода.

Титульне фото: Radio Prague International


Обговорення