Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

4 Січня 2023

Сертифікація 2022: пропонуємо пройти тестування

Учора УЦОЯО опублікував звіт про те, як учасники сертифікації вчителів початкових класів упоралися із тестовим етапом сертифікації. Деякі коментатори в соцмережах висловили обурення: а чи змогли б самі розробники розв’язати свої завдання?

Пропонуємо відповісти на питання, які оприлюднені у звіті Центру, щоб з’ясувати, чи впоралися б ви із тестуванням.

Укажіть хибне твердження щодо множини натуральних чисел.

Правильно! Неправильно

Проаналізуємо кожне твердження. Варіант 1: сума будь-яких трьох послідовних натуральних чисел націло ділиться на 3. Нехай n – перше натуральне число, числа n + 1, n + 2 – наступні, їхня сума n + n + 1 + n + 2 = 3n + 3. Числа 3n і 3 націло діляться на 3, тому й сума трьох послідовних натуральних чисел ділиться націло на 3 (кратна 3) за будь-якого значення n. Отже, це твердження є істинним. n + (n +1) + (n +2) = n + n + 1 + n + 2 = 3n + 3 = 3 (n +1). Варіант 2: будь-яке число є розв’язком нерівності х + 1 > x. Сума х та одиниці є більшим за значення окремого доданку х. Відповідно це твердження є істинним. Варіант 3: добуток двох будь-яких чисел кратний 2-ом. За ознакою подільності чисел на 2 відомо, що на два націло діляться тільки ті, числа, запис яких закінчується парною цифрою. Відповідно для того, щоб добуток двох чисел був кратним 2-ом, один із множників має бути парним числом. Отже, наведене твердження є хибним. Варіант 4: всі непарні числа не діляться на 4 націло. За ознакою подільності чисел на 4 відомо, що на 4 націло діляться тільки ті числа, що є парними. Отже, наведене твердження є істинним. Отже, правильна відповідь – добуток будь-яких чисел кратний 2.

Авіаквиток до Норвегії коштує 85 євро. Щовівторка авіакомпанія робить знижку 20% на покупку квитків цього напрямку. Скільки гривень потрібно заплатити за цей квиток у вівторок, за умови, що обмінний курс становитиме 1 євро = 33,25 гривні станом на цей день?

Правильно! Неправильно

Спочатку потрібно обчислити скільки євро необхідно сплатити за квиток з урахуванням знижки; далі отриману вартість квитка в євро перевести в гривні. 1) 85 € · 0,20 = 17 € – знижка на купівлю квитків. 2) 85 € – 17 = 68 € – вартість квитка з врахуванням знижки. 3) 68 · 33,25 = 2 261 (грн) – вартість квитка з врахуванням знижки. Отже, правильна відповідь – 2 261.

До якої системи належить орган, позначений на рисунку буквою Х?

Правильно! Неправильно

На рисунку зображено нирки, основною функцією яких є виведення продуктів життєдіяльності шляхом фільтрації крові. Відповідно нирки разом із сечоводом, сечовим міхуром, уретрою відносять до видільної системи. Переконаймося, що відповіді 2, 3 і 4 неправильні. Розгляньмо Варіант 2 (дихальна система), до цієї системи відносимо носову порожнину, глотку, гортань тощо. До травної системи (Варіант 3) належить шлунково-кишковий тракт, а статеві органи (Варіант 4) виконують репродуктивну функцію. На рисунках ці органи матимуть інший вигляд. Отже, правильна відповідь – видільної.

У якому рядку розташовано цифри, що позначають планети земної групи?

Правильно! Неправильно

У завданні потрібно визначити планети земної групи, зважаючи на запропоновану модель Сонячної системи. Для цього пригадаймо, за якими ознаками планети об’єднуються до земної групи. До планет земної групи належать ті, що мають подібну базову структуру – наявність центрального металевого ядра (в основному – залізо), яке оточує силікатна мантія. До планет із такою структурою, за даними міжнародної астрономічної ради, належать такі: Меркурій, Венера, Земля і Марс. Розгляньмо наведену модель і визначимо розташування цих планет. Відносно Сонця Меркурій є першою планетою (1), Венера – другою (2), Земля – третьою (3), Марс – четвертою (4). Отже, правильна відповідь – 1, 2, 3, .

Який спосіб організації навчального матеріалу проілюстровано на схемі?

Правильно! Неправильно

Усі наведені на схемі функції виконує учнівське портфоліо (Варіант А), яке містить учнівські роботи за певний період, відображає прогрес дитини, щоденні види діяльності тощо. Буктрейлер, лепбук і презентація – це різновиди організації навчального матеріалу, які учні можуть робити самостійно або з допомогою вчителя, виконуючи навчальні завдання. На відміну від портфоліо, інші варіанти не «фіксують накопичення та оцінки індивідуальних досягнень учня протягом певного періоду навчання», не є комплексом учнівських робіт, які відбирає педагог, дитина та батьки». Отже, правильна відповідь – портфоліо.

Яке вміння НЕ забезпечує правильність читання?

Правильно! Неправильно

Правильна відповідь – дотримання пауз відповідно до розділових знаків (Варіант 4), оскільки це вміння спрямовано на формування виразності читання. Такі вміння, як: дотримання норм наголошування слів (Варіант 1), чітка артикуляція приголосних у кінці слова (Варіант 2), нормативна вимова звукосполучень у словах і реченнях (Варіант 3) сприяють забезпеченню правильності читання. Отже, правильна відповідь – дотримання пауз відповідно до розділових знаків.

На уроці літературного читання вчителька запропонувала учням прочитати оповідання Н. Малетич "Парасолька" і дати відповіді на такі запитання: 1) Якими словами в тексті описано ранок? 2) Що побачив Марко, коли розплющив одне око? 3) Чий тихесенький голосочок почув хлопчик? 4) Що наказала Парасолька? 5) Про що запитав Марко Парасольку? 6) Що зробив Марко з Парасолькою в школі? Які з-поміж наведених запитань спрямовані на аналіз та інтерпретацію змісту прочитаного тексту?

Правильно! Неправильно

Оскільки наведені в переліку запитання передбачають здатність учнів локалізувати явно вказані автором відомості, інформацію про подію, вчинок, факт з прочитаного тексту та пошук мовних засобів, очевидно, ці запитання спрямовані на розвиток в учнів уміння знаходити в тексті інформацію. Питання, спрямовані на аналіз та інтерпретацію прочитаного, мали би на меті формування в учнів таких умінь: з’ясувати авторський задум, визначити головну та другорядну інформацію, розмежувати факти і судження, оцінити стиль викладу та інших. Тобто жодне з наведених запитань не спрямоване на формування вміння аналізувати та інтерпретувати зміст прочитаного тексту. Отже, правильна відповідь – жодне з-поміж наведених запитань.

Для виконання наведеного завдання учні мають виконати всі вказані дії, ОКРІМ

Правильно! Неправильно

Розгляньмо це завдання та визначимо дії, які виконують учні під час його розв’язання: «Обери дві пари чисел, сума яких є найменшою і найбільшою» (варіант 4 порівняння); «Яку арифметичну дію додатково потрібно виконати для того, щоб зрівняти ці суми» (варіант 3 обчислення); «Запиши можливі варіанти й поясни свої дії» (варіант 1 аргументація). Отже, правильна відповідь – класифікації.

Таблицю Піфагора доцільно використовувати для формування всіх зазначених математичних умінь, ОКРІМ

Правильно! Неправильно

Таблицю Піфагора, або таблицю множення, використовують для формування обчислювальних навичок табличного множення та ділення. Під час опрацювання таблиці (її аналіз, пізніше – самостійне заповнення) учнів навчають знаходити певні закономірності, що підтверджують суть дії множення та ділення, та їх властивості (варіант 4). Наприклад, учні знаходять підтвердження того, що від зміни множників місцями добуток не змінюється (варіант 1). Оскільки учні опрацьовують ці дані в таблиці, це також сприяє формуванню в учнів умінь аналізувати дані, що подані за допомогою графічних організаторів, зокрема таблиці (варіант 3). Відповідно таблицю Піфагора недоцільно використовувати для формування умінь класифікувати геометричні фігури за істотними ознаками через відсутність необхідних дидактичних компонентів для цього. Отже, правильна відповідь – класифікувати геометричні фігури за істотними ознаками.

Проаналізуйте інформацію і виконайте завдання. Учителька запропонувала учням прочитати марковання на упаковці продукту й відповісти на запитання: - яка назва продукту? - де його виготовлено? - який склад продукту? - які умови його зберігання? - яка маса продукту? - яких поживних речовин у продукті найбільше? Наведе завдання спрямовано на всі очікувані результати навчання здобувачів освіти, ОКРІМ

Правильно! Неправильно

Запитання Яка назва продукту? Де його виготовлено? Які умови його зберігання? спрямовані на формування в учнів уміння виявляти розуміння фактичного змісту прочитаного (Варіант 1). Запитання Яких поживних речовин у продукті найбільше? спрямоване на формування вміння порівнювати числа в межах ста й упорядковувати їх (Варіант 3). Запитання Яка маса продукту? Яких поживних речовин у продукті найбільше? спрямовані на формування вміння вибирати числові дані, необхідні для відповіді на конкретне запитання (Варіант 4). Щодо вміння на основі тексту фіксувати інформацію графічно (Варіант 2) немає жодного запитання. Отже, правильна відповідь – "на основі тексту фіксує інформацію графічно".

Леся побачила цікаве відео на сторінці своєї колеги у Facebook і поширила його у своєму профілі. Проаналізуйте цей допис і визначте, яку з-поміж наведених характеристик обовʼязково потрібно додати в текстове повідомлення за умови, що цих характеристик немає в самому відео.

Правильно! Неправильно

Оскільки зазначено, що Леся запозичила відео в своєї колеги, то, за нормами авторського права, вона обов’язково мала б зазначити автора відео або джерело його запозичення. Усі інші варіанти не є вимогами академічної доброчесності та авторського права під час роботи з ЕОР, а носять суто допоміжний характер для колег. Отже, правильна відповідь – автора відео та/або джерело запозичення.

Форма психічної діяльності учня молодшого шкільного віку, яка виявляється в спрямованості й зосередженості на певних обʼєктах з одночасним абстрагуванням від інших, - це

Правильно! Неправильно

Увага (Варіант 1) – це зосередженість діяльності суб’єкта в певний момент часу на певному об’єкті. Пам’ять (Варіант 2) – це психічний процес, який відображає досвід людини шляхом запам’ятовування, зберігання і відтворення. Мислення (Варіант 3) – це вища форма психічного відображення дійсності. Цей процес здійснює пошук істотних ознак, властивостей, предметів, явищ та зв’язків між ними. Уява (Варіант 4) – це психічний процес створення людиною нових образів на основі її попереднього досвіду. Отже, правильна відповідь – увага.

У разі носової кровотечі в дитини правильними будуть усі наведені дії вчителя, ОКРІМ

Правильно! Неправильно

Правильна відповідь – надати дитині положення сидячи з нахиленою головою назад (Варіант 3). Якщо надати дитині такого положення, то кров стікатиме в горло і може потрапити в дихальні шляхи, що є дуже небезпечно. До того ж учитель за таких дій не знатиме, спинилася кровотеча чи ні. Голова дитини має бути на вищому рівні, ніж ноги, бо в іншому випадку приплив крові до голови підсилюється, що тільки прискорить кровотечу. Саме тому в разі носової кровотечі в дитини, правильними будуть такі дії вчителя: прикласти холод до перенісся та потилиці (Варіант 1), притиснути пальцями крило носа на боці кровотечі (Варіант 2), вставити в ніздрю ватний тампон, змочений 3- процентним розчином перекису водню (Варіант 4). Отже, правильна відповідь – надати дитині положення сидячи з нахиленою назад головою.

Питання із сертифікації 2022
Дякуємо, що пройшли тест.
Ваш рівень - низький.
Ваш рівень - середній.
Ваш рівень - високий.

Повний звіт дивіться за посиланням. Приклади завдань розміщені на сторінках 14-34, до кожного є пояснення, правильні варіанти відповіді й кількісний розподіл відповідей, які дали вчителі.

Слава Україні!

Героям слава!

Переможемо!

Фото: Freepik


Обговорення