Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

21 Грудня 2023

Умови проведення платних заходів у закладах освіти: роз’яснення від освітнього омбудсмена

Традиційно з наближенням зимових свят у закладах освіти України готуються до новорічних ранків й інших розважальних заходів. Буває й так, що деякі з них є платними для батьків школярів, як от запрошення костюмованих героїв чи організація вистав. Крім того, такі ситуації можуть відбуватися протягом усього навчального року. Так, деякі платні послуги можуть надавати самі школи й садочки або ж батьки через органи батьківського самоврядування та дозвіл керівника можуть організувати концерти, фотосесії, вистави та інші заходи для своїх дітей. Такі події, до того ж, проводяться як безпосередньо під час занять, так і в позаурочний час.

В Офісі освітнього омбудсмена Сергія Горбачова оприлюднили роз’яснення про надання платних освітніх послуг та вцілому правомірності проведення таких заходів у закладах освіти.

Публікуємо текст майже без змін.

ПЛАТНІ ОСВІТНІ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ НЕ МАЮТЬ ПЕРЕШКОДЖАТИ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Частина 3 статті 4 Закону України “Про освіту” визначає, що держава гарантує усім громадянам України та іншим особам, які перебувають в Україні на законних підставах, а також кожній дитині незалежно від підстав її перебування в Україні право на безплатне здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти.

Відповідно до пункту 6 статті 54 Закону України “Про освіту” відволікання педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, окрім випадків, передбачених законодавством.

Крім того, згідно з пунктом 5 статті 59 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, керівник державного, комунального закладу загальної середньої освіти визначає перелік платних освітніх та інших послуг, що надає школа, із зазначенням часу, місця, способу та порядку, а також їх вартості та особи, відповідальної за цей процес.

Державні та комунальні заклади загальної середньої освіти не можуть надавати (повністю чи частково) платні освітні послуги для досягнення їх учнями результатів навчання, визначених державними стандартами (пункт 7 статті 11 Закону України “Про повну загальну середню освіту”)

Також у державних і комунальних закладах освіти під час освітнього процесу, що забезпечує досягнення результатів навчання, не можна проводити платні заходи чи надавати платні послуги (пункт 5 статті 59 Закону України “Про повну загальну середню освіту”).

Залучення учнів і учениць під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України (пункт 5 статті 53 Закону України “Про освіту”).

Тобто будь-які платні майстер-класи, вистави, інші розважальні чи платні освітні заходи не можна проводити під час уроків чи занять із вихованцями.

ЯКІ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ МОЖУТЬ НАДАВАТИ ДИТИНІ ДЕРЖАВНІ ТА КОМУНАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ

За даними Офісу освітнього омбудсмена, є два варіанти організації та проведення таких заходів без порушення законодавства:

 • надання платних послуг закладом освіти, оскільки педагоги та керівники залучаються до організації проведення та збору коштів за заходи;
 • надання в оренду приміщень школи чи садочку.

Перелік платних послуг, які можуть надавати заклади освіти, інші установи та заклади системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності був затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року (№796). Цей перелік доволі широкий, адже школи та садочки можуть надавати як платні послуги у сфері освітньої діяльності, так і послуги в інших сферах:

 • наукової та науково-технічної діяльності,
 • охорони здоров’я,
 • відпочинку,
 • дозвілля,
 • оздоровлення,
 • туризму,
 • фізичної культури та спорту,
 • міжнародної співпраці,
 • побутових, житлово-комунальних та інших послуг.

Зокрема, за згодою батьків заклади освіти державної та комунальної форми власності можуть надавати учням такі платні послуги:

 • проводити понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту лекції, курси, консультації, тренінги, практикуми, майстер-класи, заняття у гуртках, факультативи, семінари, заняття іншої форми;
 • організовувати, проводити в позанавчальний час (зокрема, на канікулах, у святкові та вихідні дні) заходи за освітнім, науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, крім тих, що фінансуються за кошти загального фонду державного та місцевих бюджетів (пункт 1 Переліку);
 • організовувати, проводити концертно-видовищні заходи (пункт 4 Переліку).

ЯК ДЕРЖАВНІ ТА КОМУНАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ МАЮТЬ НАДАВАТИ ПЛАТНІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ ДИТИНІ

Надання платних освітніх послуг визначається Порядком надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами. Цей Порядок регулює, зокрема, проведення майстер-класів, занять у гуртках, факультативів понад обсяги, які встановлені навчальними планами, а також платних освітніх заходів у позанавчальний час.

В Офісі освітнього омбудсмена наголосили: для того, щоб діти могли отримувати платні освітні послуги, батьки мають ДОБРОВІЛЬНО написати відповідну заяву керівнику закладу освіти (відповідно до пункту 1.6 Порядку 1).

У закладах дошкільної освіти додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою та за кошти батьків на основі угоди між ними та ЗДО у межах гранично допустимого навантаження дитини (пункт 10 статті 23 Закону України “Про дошкільну освіту”).
Державні й комунальні заклади загальної середньої освіти також можуть надавати платні освітні та інші послуги винятково за добровільною згодою учнів і їхніх батьків (пункт 5 статті 59 Закону України “Про повну загальну середню освіту”).

ПРОЗОРІСТЬ НАДАННЯ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Для надання платних послуг заклад освіти повинен оприлюднювати на власному сайті (якщо немає власного сайту – на сайті засновника) їх перелік, вартість, порядок надання та оплати (стаття 30 Закону України “Про освіту”).

До того, як батьки нададуть заяву на отримання послуги, школи та садочки зобов’язані:

 • безплатно надати батькам повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної освітньої послуги, її вартості, порядку та строку оплати;
 • оприлюднити вартість платних освітніх послуг – не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку їх надання (пунктом 1.4. Порядку 1).

Пункт 2.1 розділ 2 Порядку 1 визначає, що заклад освіти може диференціювати розмір плати за надання платної освітньої послуги, виходячи з ліцензованого обсягу, співвідношення попиту та пропозиції за конкретними напрямами (спеціальностями) навчання на державному (регіональному) ринку освітніх послуг.

ЯК ЗАКЛАДИ ОСВІТИ МАЮТЬ НАДАВАТИ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ У ВИГЛЯДІ КОНЦЕРТНО-ВИДОВИЩНИХ ЗАХОДІВ

Концертно-видовищні заходи належать до послуг у сфері відпочинку та дозвілля, тобто до групи “інших послуг”, які може надавати заклад освіти. Їх перелік визначає стаття 1 Закону України “Про гастрольні заходи в Україні”.

Тобто якщо такі заходи відбуваються на замовлення закладу освіти чи батьків безпосередньо в закладі освіти – вони є гастрольними заходами.

Замовником таких послуг можуть бути як школи й садочки, так і батьки.

В Офісі освітнього омбудсмена також наголосили, що рішення органу батьківського самоврядування з питань організації освітнього процесу та/або діяльності закладу освіти можуть бути реалізовані виключно за рішенням керівника закладу освіти, якщо таке рішення не суперечить законодавству. Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками виключно на добровільних засадах (частина 4 статті 30 Закону України “Про повну загальну середню освіту”).

Якщо заклад освіти або частина батьків у межах батьківського самоврядування вирішують організувати гастрольні заходи – батьки та дитина самостійно вирішують, чи братиме дитина участь у них. Згідно зі статтею 30 розділу IV Закону України “Про повну загальну середню освіту”, рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не повинні призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для ухвалення управлінських рішень, що не відповідають законодавству.

Процедура надання інших платних послуг державними та комунальними закладами освіти регулюється Порядком 2 надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами.

При наданні платних послуг, що не належать безпосередньо до сфери освітньої діяльності, застосовуються нормативно-правові акти, які регулюють надання послуг у відповідній сфері діяльності (пункт 1.2. розділу 1 Порядку 2).

Платні послуги, які визначаються цим Порядком, зокрема концертно-видовищні заходи, надаються батькам на підставі письмової заяви в добровільній формі, договору або за фактом оплати в порядку, визначеному законодавством (пункт 1.6. розділу 1 Порядку 2).

Крім того, заклад освіти зобов’язаний безплатно надати батькам повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та строку оплати (пункт 1.4. Порядку 2).

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ГАСТРОЛЕЙ

Гастрольні заходи організатори проводять на підставі договорів, укладених з гастролерами, власниками (уповноваженими ними органами чи особами) стаціонарних сценічних майданчиків та іншими підприємствами, установами та організаціями (пункт 3 Порядку організації та проведення гастрольних заходів).

Організатор не пізніше ніж за 10 днів у разі проведення заходу, розрахованого на аудиторію до 1000 глядачів, і не пізніше ніж за місяць у разі проведення заходу, розрахованого на аудиторію більше ніж 1000 глядачів, подає органу, що веде облік (управлінню, відділу культури), заявку, в якій зазначаються адреса (місцезнаходження) організатора гастрольного заходу, назва, час і місце його проведення.

До заявки необхідно додати:

 • копії статутних документів (для юридичних осіб) та свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчені в установленому порядку;
 • програму гастрольного заходу з визначенням його статусу (міжнародний, всеукраїнський, обласний тощо), формату (фестиваль, концерт, вистава тощо), мови (мов), якою (якими) буде супроводжуватися захід, переліку виконавців і творів (пункт 5 Порядку організації та проведення гастрольних заходів).

Орган, що веде облік (управління, відділ культури), протягом трьох днів після подання відповідно до пункту 5 цього Порядку заявки видає організатору свідоцтво про проведення гастрольного заходу за формою, яка затверджена Міністерством культури та інформаційної політики України. Проведення гастрольних заходів без свідоцтва не дозволяється (пункт 6 Порядку організації та проведення гастрольних заходів).

Відповідно до статті 26 Закону України “Про освіту” керівник несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Керівник є представником школи або садочку у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами й діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти. Тобто професійний рівень організаторів майстер-класів, різноманітних театрів та вистав має перевіряти керівник закладу освіти й відповідно допускати їх до освітнього процесу.

БЕЗПЕКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАТНИХ КОНЦЕРТНО-ВИДОВИЩНИХ ЗАХОДІВ, ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Платні освітні послуги та заходи завжди мають бути безпечними для дитини. В умовах воєнного стану це питання лише загострюється, адже особи чи організації, які надають платні послуги в закладі освіти, мають бути перевірені на наявність зброї чи інших небезпечних предметів тощо.

Ці платні послуги мають бути безпечними не лише фізично, а й психологічно. Стаття 3 Закону України “Про гастрольні заходи в Україні” встановлює, що при проведенні гастрольних заходів не допускаються:

 • заклики до захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу і цілісності держави;
 • розпалювання національної, класової, соціальної, релігійної та іншої ворожнечі;
 • пропаганда війни, тероризму, екстремізму, сепаратизму, комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки.

Не допускається також проведення гастрольних заходів, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, а також створюють її позитивний образ держави-агресора й виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

Крім того, не допускається проведення гастрольних заходів, що пропагують культ насильства й жорстокості, порнографію, виробництво та вживання наркотиків і психотропних речовин.

Забороняється проведення гастрольного заходу, учасником якого є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненого в установленому порядку (стаття 3 Закону України “Про гастрольні заходи в Україні”).

Відповідно до статті 3-1 Закону України “Про гастрольні заходи в Україні”, забороняється організація та проведення гастрольних заходів, учасниками яких є музичні виконавці (співаки), які є громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, крім учасників, які включені до Переліку музичних виконавців (співаків) держави-агресора, які засуджують агресію проти України, у порядку, визначеному частиною другою статті 15 Закону України “Про культуру”.

У разі якщо учасником запланованого гастрольного заходу є громадянин держави-агресора, організатор гастрольного заходу не пізніше ніж за 30 днів до дня його проведення подає до Служби безпеки України запит на отримання інформації про наявність або відсутність законних підстав для недопущення громадянина держави-агресора до участі у зазначеному гастрольному заході.

Гастрольні заходи проводяться за умови дотримання норм і правил експлуатації споруд, інженерних систем та систем оповіщення, санітарно-гігієнічного режиму приміщень і територій, норм готовності засобів пожежогасіння, а також охорони громадського порядку під час проведення гастрольного заходу та дотримання інших вимог щодо безпеки учасників і глядачів (пункт 12 Порядку організації та проведення гастрольних заходів).

Організатори гастрольних заходів, гастролери, підприємства, установи та організації, залучені до події, а також власники (уповноважені ним органи чи особи) стаціонарних сценічних майданчиків у межах своїх повноважень забезпечують дотримання вимог законодавства про культуру, авторські та суміжні права й захист прав споживачів (пункт 13 Порядку організації та проведення гастрольних заходів).

Під час проведення не повинно бути реклами (прямої та прихованої) щодо вживання алкоголю, наркотиків та інших небезпечних речовин.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРИМУС ДО УЧАСТІ У ПЛАТНИХ ЗАХОДАХ

Якщо учасників освітнього процесу примушують брати участь у платних заходах – це порушує Кримінальний кодекс України, а саме: пункт 1 статті 368 Кримінального кодексу України. Згідно з документом, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи – карається:

 • або штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • або арештом на строк від трьох до шести місяців;
 • або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

В Офісі освітнього омбудсмена закликали батьків, на яких тиснуть у цьому питання керівники закладу освіти або інші батьки, звертитися до відділу, управління освіти, поліції чи до органів прокуратури.

Крім того, Сергій Горбачов зазначив, що знає про проблему недопуску батьків до заходів, які проводять у закладах освіти, з різних причин, зокрема, через воєнний стан, відсутність укриття та інші. Наразі в Офсі омбудсмена проводять аналіз нормативної бази з цього питання, щоб надати докладні роз’яснення.

Читайте також: “Дітей не пустили в укриття під час тривоги, бо з ними був пес: коментар освітнього омбудсмена”.

Титульне фото: freepik


Обговорення