Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

13 Травня 2021

Як дітей зараховують у 1 клас – роз’яснення освітнього обмудсмена

Освітній обмудсмен Сергій Горбачов нагадав основні правила щодо зарахування дітей до 1 класу.

Інформація про це з’явилася на сайті омбудсмена.

Роз’яснення написано згідно з порядком зарахування, відрахування та переведення учнів.

Що мають зробити органи місцевого самоврядування

 1. Не пізніше ніж за 6 місяців до початку прийому заяв про зарахування в 1 клас органи місцевого самоврядування мають оприлюднити на своєму сайті рішення про закріплення території обслуговування за закладами освіти (певні вулиці й будинки).
 2. Не пізніше ніж за місяць до дати початку приймання заяв та документів до 1 класу місцева влада визначає цю дату та повідомляє про це на сайтах органу управління освітою.
 3. Заклад освіти також не пізніше ніж за місяць до початку приймання заяв повідомляє про це та оприлюднює розклад на своєму сайті та / або на інформаційних стендах. Також обов’язково має бути оприлюднена інформація про закріплену за закладом територію обслуговування й максимальну кількість дітей, яких школа може зарахувати, кількість учнів у кожному класі.
 4. “Після початку прийому заяв бажано періодично повідомляти про кількість вільних місць, про кількість заяв, поданих на першочергове зарахування та вільні місця. Якщо школа не має сайту, ця інформація оприлюднюється на вебсайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти (пункт 7, розділ І Порядку)”, – додають на сайті освітнього омбудсмена.
 5. Для зручності, щоб не створювати черг під час подання заяв, заклади освіти можуть визначити конкретні дні й години прийому заяв та запропонувати батькам записатися на певний час у книзі попереднього запису безпосередньо у школі або зробити її електронний варіант.

Зображення з сайту освітнього омбудсмена

Які документи потрібні для зарахування

Усі документи потрібно подати до 31 травня.

 • заява (подається особисто керівнику закладу освіти);
 • паспорт або інший документ, який посвідчує особу заявника (одного з батьків, або осіб, які їх замінюють);
 • копія та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу;
 • оригінал або копія медичної довідки за формою №086-1/о;
 • документ, який підтверджує місце проживання дитини або батьків (п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. №684 “Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів”), якщо дитина претендує на зарахування в заклад, що обслуговує її територію проживання;
 • За наявності та за бажанням одного з батьків можна додавати оригінал або копію висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини для організації інклюзивного навчання;
 • Якщо заклад освіти, до якого дитина може бути зарахована на вільне місце, і заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, розташовані в межах одного населеного пункту, до документів додається довідка закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи незарахування до нього. Довідку видає заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини (пункт 3, глава 1, розділ 2 Порядку).

Батьки або інші законні представники дитини мають право подати заяви про зарахування дитини в необмежену кількість шкіл.

Якими документами можна підтвердити місце проживання дитини

Потрібен один із таких документів:

 • паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;
 • довідка про реєстрацію місця проживання дитини або одного з її батьків чи законних представників;
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);
 • рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;
 • документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму / піднайму / оренди тощо), укладений між фізичними особами чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;
 • довідка про проходження служби у військовій частині;
 • акт обстеження умов проживання;
 • інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та / або одного з її батьків чи законних представників.

Усі ці документи мають відповідати певним формам, з якими можна ознайомитися у тому ж таки пункті 8 Постанови № 684.

Першочергове й зарахування на вільні місця

 1. Першочергове зарахування триває з 31 травня до 1 червня включно.
 2. До 31 травня батьки мають подати заяву й пакет необхідних документів.
 3. Якщо на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальну кількість місць у перших класах школи, то не пізніше 1 червня директор видає наказ про зарахування всіх дітей (і тих, чию територію проживання обслуговує заклад, і тих, хто претендував на вільні місця). Тобто, якщо заклад освіти спроможний створити один перший клас із 30 учнями, а заяв було подано 28, всі 28 дітей зараховуються одразу.
 4. Якщо ж на 31 травня кількість заяв більша, ніж кількість місць у перших класах, то включно до 1 червня першочергово зараховуються тільки ті діти:
 • дитина проживає на території обслуговування закладу освіти, і це підтверджується одним із необхідних документів;
 • рідні брати та сестри дітей уже навчаються в цьому закладі освіти;
 • діти працівники цього закладу освіти;
 • діти, які є випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти.

Для зарахування частини учнів, які претендують на вільні місця, проводять жеребкування.

Якщо до 1 червня включно були зараховані всі учні, список зарахованих учнів із зазначенням лише їхніх прізвищ (першу літеру імені можна додати до прізвища, якщо серед тих, хто подавали заяви, є тезки) оприлюднюється винятково в закладі освіти.

Якщо ж були зараховані тільки ті учні, які мали право на першочергове зарахування, й ще має відбутися жеребкування на вільні місця, упродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному вебсайті закладу освіти (якщо сайту немає – на вебсайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти) оприлюднюється:

 • список зарахованих учнів із зазначенням лише їхніх прізвищ;
 • оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;
 • інформація про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;
 • наказ керівника закладу освіти про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування (абзац 2, пункт 2 та пункт 4 глави 1, розділу 2 Порядку).

Якщо батьки дитини, які проживають на території обслуговування школи або мають інші переваги для першочергового зарахування, не встигли подати заяву та документи до 31 травня поточного року, вони мають право подати їх на вільні місця після 15 червня і до початку навчального року.

Як проводять жеребкування

Якщо вільні місця залишилися, зарахування на них відбувається за результатами жеребкування – після 1-го і до 15 червня включно.

Жеребкування відбувається з 5 до 10 червня включно.

Упродовж 1–15 червня заяви про зарахування не приймаються.

До 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування закладу. Також зараховуються на вільні місця та за умови утворення окремого класу чи класів діти, які не проживають на території обслуговування закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується цим закладом освіти та затверджена Державною службою якості освіти України.

“Рекомендую проводити його або у вихідний день вказаного проміжку, або після завершення робочого дня – після 18:00, щоб взяти участь у процедурі могли якнайбільше батьків”, – пише освітній омбудсмен.

Школа має повідомити батькам про час проведення жеребкування. На ньому мають право бути присутніми представники ЗМІ та громадських об’єднань, зареєстрованих в установленому порядку. Присутність батьків дітей, які претендують на вільні місця, уповноважених ними осіб та самих дітей добровільна (пункт 2, глава 2, розділ 2 Порядку).

Жеребкування проводиться за допомогою барабана, скриньки або іншого пристрою з прозорого матеріалу. Жеребки (кульки, картки, аркуші паперу тощо) мають бути однакового розміру, кольору, ваги, форми й виготовлятися так, щоби зміст не можна було побачити до діставання з пристрою.

Перед початком жеребкування до поміщення жеребків у пристрій, присутні учасники оглядають жеребки та пристрій, не торкаючись їх (пункти 3-5, глави 2 Порядку). Комісія запитує, чи всі охочі змогли їх оглянути – і лише після ствердної відповіді присутніх жеребки поміщають до пристрою для жеребкування.

Жеребки містять номери від 1 до останнього номера в списку поданих заяв на вільні місця. Жеребки з номерами від одного до кількості вільних місць надають право на зарахування, а жеребки з номерами більшими, ніж кількість вільних місць, формують резервний список для можливого зарахування.

Голова комісії оголошує в алфавітному порядку прізвища тих, хто включені до списку жеребкування на вільні місця. Якщо в залі присутні батьки дитини (чи особи, які її представляють), то один із них виходить,до столу, де розміщений пристрій для жеребкування, та ставить підпис у протоколі засідання комісії, яким засвідчує участь у процедурі.

Якщо батьків або представників дитини у залі немає, то жереб за них тягне уповноважений член комісії. Інформація про результат кожного учасника жеребкування відразу фіксується у протоколі засідання конкурсної комісії.

Для підтвердження прозорості процедури, якщо є можливість, наприклад, можна демонструвати на великому екрані список з прізвищами тих, хто претендує на вільні місця – і відразу, в режимі реального часу, записувати номери жеребків до списку.

Після діставання останнього жеребка голова або один із членів конкурсної комісії оголошує результати жеребкування. Вони фіксуються у протоколі, який підписують всі члени конкурсної комісії. Цей протокол є підставою для видання відповідного наказу про зарахування дітей на вільні місця (пункт 7, глава 2, розділ 2 Порядку).

Резервний список формується для зарахування, якщо будуть з’являтися вільні місця. Деякі батьки можуть брати участь у жеребкуванні на вільні місця й у інших закладах. Якщо батьки, чия дитина отримала право на зарахування до певної школи, водночас отримає і використає право вчитися в іншому закладі, місце в попередній школі звільниться. У такому випадку черга просувається на одне місце – і право на зарахування до школи, яку не обрали, отримує дитина з “резервного списку”, яка за результатом жеребкування має наступний номер.

Якщо в жеребкуванні беруть участь рідні брати і сестри: або близнюки, або погодки, яких батьки вирішили віддати до школи в один рік, тоді батьки дитини (або інша особа, яка на це уповноважена), тягнуть жереб стільки разів, скільки заяв подано: по одному жеребку для кожної дитини. Якщо одна із заяв із цієї родини отримує жереб, який дає право зарахування на вільне місце, а інша заява – ні, тоді інша дитина з цієї родини отримує право на першочергове зарахування – незалежно від того, який саме жереб випав цій дитині (підпункт 1 пункту 3 глави 1 розділу ІІ Порядку), а кількість вільних місць відповідно зменшується.

Дивіться також список медоглядів, які потрібно пройти дитині перед зарахування в 1 клас.

Фото: автор – serenko_nata, Depositphotos


Обговорення