Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

29 Березня 2023

Як представлена Україна на сторінках європейських підручників з історії – дослідження

Український інститут дослідив, як українська історія представлена на сторінках підручників чотирьох європейських країн. У фокус потрапили Польща, Велика Британія, Франція та Німеччина.

Ознайомитися із повними висновками дослідників можна за посиланням.

“Шкільні підручники історії та суспільствознавчих дисциплін створюють основу знань людини про ту чи ту країну, її історію, культуру та значення у світі. І вже тільки згодом на цю базу нашаровуються додаткові знання, здобуті у дорослому віці, а також особистий досвід. Тож надзвичайно важливо, аби інформація про іноземні країни, отримана школярами через підручники, була актуальною, правдивою та об’єктивною”, – обґрунтовують актуальність своєї роботи науковці.

Дослідники проаналізували на предмет презентації України у світовій історії ХХ століття таку добірку підручників і навчальних посібників, які входять до освітніх програм відповідних країн:

  • 10 британських;
  • 16 німецьких;
  • 17 польських;
  • 32 французьких.

Україна в підручниках Польщі

Як зазначено у висновках дослідження, у сучасних польських підручниках Україна ХХ століття майже не представлена як самостійний суб’єкт історії, а включена в контекст польських подій – окрім поодиноких сюжетів, які стосуються періоду революції 1917–1921 років, а також періоду незалежної України після 1991 року.

У проаналізованих сюжетах історії України ХХ століття, висвітлених у польських підручниках, переважає дискурс конфлікту. Зокрема, у розділах підручників, які стосуються тематики міжвоєнного періоду, зафіксовано термін “український націоналізм” для позначення настроїв політичних організацій антипольського спрямування.

Попри наявні контраверсійні позиції в трактуванні українською і польською сторонами конкретних історичних подій (наприклад, на Волині у 1943 році) на сторінках підручників вдалося уникнути конфронтації. Значною мірою, на думку дослідників, це заслуга діяльності польсько-української комісії з підручників (особливо у контексті історії ХХ століття) щодо репрезентації спільного минулого.

Це позитивний приклад для інших досліджуваних країн, адже історія конфліктів, на переконання авторів підручників, залишилася в минулому, а її розуміння й примирення історичної пам’яті українського і польського народів є основою добросусідства сьогодні.

Україна в підручниках Німеччини

Автори дослідження вважають, що підручники з історії у Німеччині є еталоном для творення навчальної літератури з історії сучасного загальноєвропейського зразка. Це зумовлено мінімумом державного регулювання, свободою академічної творчості, високим рівнем сучасної методології історії, що разом забезпечили німецьким підручникам органічну єдність науковості і дидактичної досконалості.

На світову історію німці дивляться передусім з позицій національних пріоритетів, тобто вивчають історію тільки тих країн, які сьогодні впливають на світовий порядок і важливі для двосторонніх стосунків. Україна в список німецьких пріоритетів не входить – політики й надалі орієнтуються на росію, віддаючи їй першість у визначенні політики щодо Східної Європи, що чітко простежується у шкільних підручниках і посібниках.

Відповідно, дослідники пропонують звернути увагу на діяльність двосторонньої німецько-української комісії істориків, залучити її до обговорення проблеми представлення історії України в Німеччині, зокрема, у шкільному курсі з історії в цій країні.

Україна в підручниках Великої Британії 

Українські сюжети підручниках і навчальних посібниках Великої Британії, які проаналізували науковці, подають як складову російської або радянської історії. Тезу про “не-суб’єктність” України підтверджує той факт, що навіть у дуже докладних розповідях про першу російську революцію, громадянську війну, сталінську модернізацію, Другу світову війну чи розпад Радянського Союзу є немало прикладів, коли на мапах у підручниках не позначено чіткі адміністративні кордони України, а сучасні й поготів.

Прикрий вигляд має майже повна відсутність контексту Української революції 1917–1921 років, а також відсутність сюжетів, пов’язаних із роллю українського питання в розпаді СРСР.

Україна у більшості сюжетів згадана як географічний, а не історичний об’єкт. Такий підхід дозволяє припустити вкрай обмежене розуміння, а радше – уявлення про український контекст (зокрема, сучасний) у випускників британських середніх шкіл.

Обмежене висвітлення української тематики у британських підручниках з історії не є чимось винятковим, адже відображає підходи до розгляду історії Східної Європи ХХ століття загалом. Українська тематика не є “забутою” чи “відсутньою”, адже британським учням історію загалом викладають з акцентом на ширших проблематичних та тематичних аспектах, а не країноцентрично.

Україна в підручниках Франції

Проаналізувавши 32 підручники, дослідники дійшли висновку, що тема України, хоч і в розмитому й фрагментарному вигляді, представлена практично в кожному французькому підручнику історії. Вивчаючи комплексний предмет “Історія / географія”, французький учень отримає певний комплекс знань про Україну. Водночас ці знання будуть дуже загальними, уривчастими і поверховими.

Нерідко у французьких шкільних підручниках трапляються помилки й неточності щодо української історії, що свідчить як про відсутність великого інтересу до неї у більшості французьких авторів, так і про обмежене коло фахівців, які добре знаються на Україні.

На жаль, дуже часто Україна асоціюється лише з трагічними подіями, добре відомими на Заході: Голодомор, Голокост, Чорнобиль, до яких з 2014 року додалася “війна на Донбасі”.

Читайте також: “Готуємося до НМТ з історії України: вчимося на гривневих купюрах, залучаємо кумедні асоціації та розвиваємо наполегливість”.

Фото: Український інститут


Обговорення