Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

28 Січня 2021

Яким має бути ідеальний учитель на думку батьків та самих педагогів – опитування

На думку більшості опитаних учителів та батьків дітей, учитель має надихати, розуміти та поважати учнів, вміти розкривати їхній потенціал і бути відкритим до спілкування та постійного самовдосконалення.

В опитуванні в межах кампанії “Класний вчитель” на сайті “Нова українська школа” взяли участь 642 респонденти зі всіх областей України.

Бачення ідеального педагога батьками і вчителями здебільшого збігаються, але є невеликі відмінності в очікуваннях.

Так, педагоги головною рисою вчителя вважають вміння зацікавити навчанням і надихати учнівство, тоді як батьки віддають перевагу повазі та рівному ставленню до всіх учнів. За результатами опитування компетентності ідеального педагога ранжовані від найбільш до найменш очікуваних.

Ось такий портрет сучасного вчителя, очікуваний батьками:

 • повага до кожного учня, рівне ставлення до всіх – 72%;
 • вміння зацікавити навчанням, надихати учнівство – 70%;
 • розуміння дітей, вміння знаходити з ними спільну мову – 67%;
 • здатність розкривати учнівський потенціал – 51%;
 • комунікабельність, відкритість до спілкування – 48%;
 • терплячість та самоконтроль – 43%;
 • турбота про здоров’я та емоційний стан учнівства – 36%;
 • оригінальний стиль викладання – 33%;
 • вміння вирішувати конфлікти – 31%;
 • досконале знання свого предмету – 30%;
 • вимогливість до учнівства – 22%.

Респонденти також оцінювали вплив кожного з учасників освітнього процесу на запровадження нових стандартів навчання від 1 (незначний вплив) до 5 (визначальний вплив).

Більшість зійшлася на думці, що саме вчителі є найважливішими учасниками освітнього процесу й відіграють головну роль у впровадженні новітніх стандартів. На другому місці – шкільні адміністрації. Найменший вплив, на думку респондентів, мають батьки та представники громадськості.

Рейтинг впливовості учасників освітнього процесу:

 • вчителі – 2 570 балів;
 • адміністрація школи – 2 413 балів;
 • Міністерство освіти і науки України – 2 204 бали;
 • учнівство – 2 170 балів;
 • батьки – 2 035 балів;
 • громадськість – 1 694 бали.

Також вчителі та батьки оцінювали важливість завдань, що стоять перед школою. Оцінки вчителів та батьків повністю збіглися. Найважливішими вони визнали комфортне та безпечне перебування у школі, психологічний розвиток дитини та отримання нею емоційного задоволення від навчання.

Рейтинг завдань школи за результатами анкетування:

 • комфортне та безпечне перебування учнівства в школі;
 • психологічний розвиток дитини (мислення, мовлення, увага, уява);
 • отримання учнівством емоційного задоволення від навчання;
 • становлення дитини як особистості (соціалізація, формування громадянських компетенцій та ін.);
 • розвиток м’яких навичок (робота в команді, пошук спільних рішень, лідерські здібності, комунікабельність тощо);
 • опанування навчального змісту, формування знань з предметів (hard skills).

Учасники опитування визначали затребувані компетентності вчителя, залежно від завдань, які перед ним стоять.

Найбільш визначальними для створення безпечного і здорового освітнього середовища батьки і вчителі визначили одні й ті самі компетентності:

 • забезпечення комфортних та безпечних умов перебування учнівства в школі;
 • турботу про здоров’я та емоційний стан учнів;
 • вміння організувати освітній простір, що надихає.

Різниця між цими групами полягає лише в тому, що головним для вчителів є забезпечення комфортних та безпечних умов перебування учнівства в школі (74%), а для батьків – турбота про здоров’я та емоційний стан учнів – (63,3%).

Найголовнішою компетентністю вчителя для розкриття потенціалу учня обидві групи респондентів назвали вміння заохочувати учнів до пізнавальної (дослідницької) діяльності – 72% серед батьків та 66% серед учителів. Іншими визначальними компетентностями стали:

 • орієнтація на вікові та індивідуальні особливості дитини (56% батьків та 56% вчителів;
 • творчий підхід до навчального процесу (50% батьків та 55% вчителів);
 • організація ефективної взаємодії учнівства в колективі, спонукання їх до співтворчості (47% батьків та 58% вчителів).

У жодному освітньому середовищі немає місця булінгу та конфліктам – з цим погоджуються і батьки, і вчителі. Щоби запобігти їхній появі, педагог повинен:

 • поважати кожну дитину (72%);
 • опанувати навички профілактики таких проявів (58%);
 • вміти вирішувати конфлікти, коли їх вже неможливо уникнути (55%).

Бачення вчителів і батьків зійшлося також і щодо налагодження вчителями партнерських стосунків з учасниками освітнього процесу, ТОП–3 визначальних компетентностей для цього:

 • комунікабельність – 64%;
 • вміння вирішувати конфлікти – 63%;
 • відповідальність, терплячість та самоконтроль – 60%.

Найголовніші навички педагогів в контексті впровадження інновацій у навчальному процесі:

 • бажання та прагнення вчителів до розвитку, а саме здатність навчатися впродовж життя – 70%;
 • використання творчого підходу до викладання – 65%;
 • готовність до змін – 63%.

Довідка

Опитування не є соціологічним, оскільки неможливо було забезпечити контроль за вибіркою. Воно проводилося методом анонімного анкетування, посилання на яке поширювалось на різних інтернет-майданчиках та в соціальних мережах. Відповідно, результати представляють думку користувачів інтернету.

Метою опитування було допомогти зрозуміти, чого українці очікують від учителів, які саме компетентності та якості, на їхню думку, ті мають опанувати, а також встановити, якою мірою педагоги впливають на впровадження нових стандартів навчання, як порівняти з іншими учасниками освітнього процесу.

Опитування відбулося за ініціативи Міністерства освіти і науки України та Програми ЄС “Прямуємо разом” і проєкту “Навчаємося разом” в межах комунікаційної кампанії “Нове покоління вчителів” за підтримки Міністерства закордонних справ Фінляндії.

Титульне фото: автор – racorn, Depositphotos

Цей матеріал підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міністерства закордонних справ Фінляндії. Висловлені тут погляди жодним чином не можуть сприйматися як офіційна думка Європейського Союзу чи Міністерства закордонних справ Фінляндії.


Обговорення