Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Що має, а чого не має бути на сайті школи: юридичне розʼяснення для батьків

Інформація про зарахування учнів, фото зі шкільного життя, оголошення про конкурс на посаду директора, медичні довідки дітей та запит від директора школи на фінансування – що із цього переліку має обовʼязково бути на сайті школи, що бажано розмістити, а що оприлюднювати не варто?

У новому юридичному розʼясненні “Нової української школи” відповідаємо на питання читачів про прозорість закладу освіти та розміщення необхідної інформації на сайтах шкіл. Зокрема,

- яка інформація обовʼязково має бути розміщена на сайтах державних/приватних шкіл;

- що корисно розмістити, але не обовʼязково;

- яку інформацію оприлюднювати не можна;

- що робити батькам, якщо необхідної інформації немає на сайті школи.

 • Що має бути оприлюднено на сайті державної (комунальної) школи? А що на сайті приватної? Для чого школи мають оприлюднювати цю інформацію?

Наповнюваність сайту школи значною мірою визначається освітнім законодавством. Зокрема, стаття 30 Закону України “Про освіту” містить перелік інформації, яку заклад освіти (як комунальний, так і приватний) зобов’язаний розмістити на своєму сайті:

 • статут закладу освіти;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
 • план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у закладі освіти;
 • порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти;
 • порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) у закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

Також заклад освіти має розмістити на своєму сайті інформацію про форми здобуття освіти:

Також законодавство зобов’язує комунальні та державні заклади освіти оприлюднювати інформацію, що стосується всього процесу зарахування учнів до закладу освіти. Зокрема, не пізніше як за місяць до початку прийому заяв заклади освіти на своїх сайтах мають розмістити таку інформацію:

Не менше як за два місяці до початку вступних випробувань заклад освіти має розмістити в себе на сайті порядок вступу та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань (абзац 2 пункту 5 глави 4 розділу II “Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти”).

По завершенню вступної кампанії впродовж двох робочих днів із дня зарахування дітей, заклад освіти має розмістити на своєму сайті:

 • список зарахованих учнів із зазначенням лише їхніх прізвищ;
 • оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;
 • інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;
 • наказ керівника закладу освіти про утворення конкурсної комісії в складі 3 осіб для проведення жеребкування

(пункт 4 глави 4 розділу II “Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти”).

Також державні та комунальні заклади освіти мають повідомляти на своїх сайтах про умови конкурсного відбору керівника закладу освіти. Оголошення про проведення конкурсу має бути опубліковане наступного робочого дня після ухвалення рішення про проведення конкурсу й містити таку інформацію:

 • найменування і місцезнаходження закладу освіти;
 • найменування посади та умови оплати праці;
 • кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до цього Закону;
 • вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі;
 • дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;
 • прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.

Про це йдеться в пункті 3 статті 39 Закону України “Про повну загальну середню освіту”.

Окрім того, заклад освіти зобов’язаний розміщувати на своєму сайті фінансову звітність про всі кошти, товари та послуги, які заклад отримав:

Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх вебсайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством” (пункт 3 статті 30 Закону України “Про освіту”). Ця норма стосується приватних закладів освіти лише в тому випадку, якщо вони отримують із бюджету бодай якусь частку свого фінансування. Наприклад, приватні дошкільні заклади Києва, які отримують компенсацію з міського бюджету за механізмом “Гроші ходять за дитиною” мають оприлюднювати на своїх сайтах фінансову звітність про використання всіх коштів.

Закон встановлює також часові рамки для оприлюднення зазначених документів (якщо інше не вказано):

Інформація та документи, … якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів із дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом” (пункт 4 статті 30 Закону України “Про освіту”).

Варто окремо зауважити, що інформацію про діяльність комунального (чи державного) закладу освіти не можна віднести до інформації з обмеженим доступом:

“До інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені такі відомості:… щодо діяльності державних та комунальних унітарних підприємств, … частка держави або територіальної громади в якому становить 100 відсотків, що підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до закону” (підпункт 51 пункту 4 статті 21 Закон України “Про інформацію”).

Однією з найважливіших подій школи, яка теж обов’язково має бути анонсована на сайті закладу освіти – це загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які формуються з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу.

“Інформація про час і місце проведення загальних зборів (конференції) колективу закладу освіти розміщується в закладі освіти та оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу освіти не пізніше ніж за один місяць до дня їх проведення” (абзац 2 пункту 5 статті 27 розділу 4 Закону України “Про повну загальну середню освіту”).

Також на сайті закладів освіти (як комунальних, так і приватних) мають бути оприлюднені:

 • результати інституційного аудиту (пункт 3 статті 45 Закону України “Про освіту”);
 • висновок про якість освітньої та управлінської діяльності закладу освіти та рекомендації щодо вдосконалення його діяльності, уточнені за результатами розгляду заперечень (протягом трьох робочих днів із дня завершення розгляду заперечень);
 • інформація про проведення та результати громадської акредитації закладу (протягом 10 днів із дня видачі сертифіката) (пункт 6 статті 46, пункт 5 статті 50 Закону України “Про повну загальну середню освіту”).
 • Що не обов’язково, але було би добре для батьків та громади, якби школи оприлюднювали публічно?

Законодавство не передбачає розміщення на сайті закладу освіти запиту на фінансування від керівника (для комунальних закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією).

Цей документ демонструє, що адміністрація чітко визначає потреби на наступний навчальний рік і заявляє власнику (місцевій владі) про необхідність їх забезпечення.

Це також свідчить, що адміністрація не покладається на кошти батьків для створення комфортного освітнього процесу.

Окрім цього, законодавство передбачає майже все, що цікавить батьків. Основне завдання шкіл – виконувати законодавство і вчасно оновлювати інформацію на сайті.

 • Що заборонено оприлюднювати школам?

Звісно, на кожному сайті закладу освіти є фото учнів, інформація про них, їхні здобутки та фото чи відео цікавих подій зі шкільного життя. Проте варто пам’ятати, що персональні дані учнів та працівників закладу захищає Закон України “Про інформацію”.

“Інформація про фізичну особу (персональні дані) – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована” (пункт 1 статті 11 Закону України “Про інформацію”).

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать такі дані про неї:

 • національність,
 • освіта,
 • сімейний стан,
 • релігійні переконання,
 • стан здоров’я,
 • адреса,
 • дата та місце народження.

(пункт 2 статті 11 Закону України “Про інформацію”).

Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, якщо інше не встановлено законом (пункт 2 статті 21 Закону України “Про інформацію”).

Отже, заклад освіти має багато персональних даних учнів, які вони надають школі згідно з вимогами законодавства (адреси, дані про стан здоров’я, дата й місце народження, результати навчання тощо). Проте, заклад освіти не має права поширювати цю інформацію у відкритих джерелах без згоди на те батьків, чи офіційних опікунів дитини.

Щодо розміщення фото дітей, для цього теж потрібна згода:

“Фотографія, інші художні твори, на яких зображено фізичну особу, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені лише за згодою цієї особи” (пункт 1 статті 308 Цивільного кодексу України). У разі, якщо йдеться про неповнолітніх школярів, то потрібна згода їхніх батьків, або ж опікунів.

 • Що робити батькам, якщо потрібної інформації на сайті школи немає?

Якщо батьки не знаходять на сайті закладу освіти (або засновника) інформації, яка їх цікавить, а також якщо розміщення такої інформації є обов’язковим згідно із законодавством, усі необхідні документи можна отримати через відповідний запит. Його варто надіслати до закладу освіти, чи до засновника закладу (управління, департамент освіти). Це можна зробити або звичайним листом, або електронним.

Електронний ресурс “Доступ до правди” дає можливість зробити такий запит навіть анонімно. Також там можна побачити подібні запити від інших людей та відповіді на них.

Ви можете також звернути увагу адміністрації закладу освіти на відсутність необхідних документів, написавши скаргу до засновника про порушення законодавства. Варто пам’ятати, що анонімна скарга не буде розглянута, навіть якщо оприлюднені факти відповідають дійсності.

 • З якими проблемами стикаються батьки через відсутність необхідних документів на сайті школи?

Відсутність необхідних документів на сайті школи призводить насамперед до поширення неправдивої інформації. Це жодним чином не йде на користь закладу освіти й викликає недовіру батьків. Адже бажання показати якусь виключно ідеальну картину врешті розіб’ються об реальність, яку за 11 років навчання дитини в школі однаково не приховати.

Окрім того, якщо потрібної інформації немає у відкритому доступі, батьки будуть писати запити, на які доведеться відповідати окремо кожному. Тому краще зекономити власний час, зберегти репутацію, не наражатися на покарання, а оприлюднити усю ту інформацію, яку вимагає законодавство.

Роман Бондаренко, юрист ГО “БАТЬКИ SOS”, спеціально для “Нової української школи”

Довідково:

Цей матеріал був представлений ГО “Смарт освіта” в рамках Програми сприяння громадській активності “Долучайся!”, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст матеріалу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів і не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США.

Титульне фото: НУШ

Обговорення