Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Відповідаємо на питання про робочу взаємодію директорів та вчителів

Тема нового юридичного розʼяснення від “НУШ” – взаємодія вчителів та директорів у закладах загальної середньої освіти. Зокрема, ми докладніше розповімо про:

  • чи може директор працювати онлайн з-за кордону;
  • чи має право управління освіти змушувати директора працювати очно, якщо заклад працює онлайн;
  • який порядок ознайомлення вчителів із наказами;
  • чи можуть директори забирати у вчителів ноутбуки на час відпустки;
  • як формулювати текст наказу про надбавки для управління освіти.

Читайте та діліться з колегами!

1. Особа працювала вчителем. За результатами конкурсу була призначена на посаду директора школи за строковим трудовим договором (контрактом). Її звільняють, як директора. Чи залишається вона вчителем?

У цьому випадку трудові відносини особи із закладом освіти базуються на строковому трудовому договорі. Із закінченням договору закінчуються і трудові відносини особи із цим закладом освіти: “У разі, якщо строковим трудовим договором не визначено умов його поновлення, такий трудовий договір вважається припиненим у визначений у договорі строк або після завершення виконання робіт” (абзац 3 статті 496 Кодексу Законів про працю України).

Особа може продовжити працювати в цьому закладі освіти після укладання нового трудового договору, де буде вказана нова посада, обов’язки та умови роботи.

2. Чи може директор під час воєнного стану й дистанційної роботи закладу освіти перебувати за кордоном?

3. Я директор школи, яка працює дистанційно. Мешкаю на кордоні з країною-агресоркою у 20-кілометровій зоні. Чи обов’язково працювати й перебувати в закладі освіти директору та заступникам? Чи можна працювати за гнучким графіком? Хто має дати дозвіл на таку організацію робочого часу? Чи правомірні дії керівника відділу освіти відмовляти в переході на дистанційну роботу?

Згідно із законодавством, дистанційна робота – це “форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією власника або уповноваженого ним органу, у будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій“. Про це йдеться в статті 602 Кодексу Законів про працю України.

Законодавство не містить чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати дистанційно. Тобто роботодавець у кожному конкретному випадку оцінює таку можливість окремо.

Зауважимо, що перехід на дистанційну форму навчання не означає, що працівники закладу освіти автоматично теж переходять на дистанційну форму роботи. Для педагогів та адміністрації закладу мають бути оформлені накази про запровадження дистанційного формату роботи на певний термін.

Так чи так, але рішення про переведення працівника на дистанційну форму роботи ухвалює роботодавець: “… у разі виникнення загрози збройної агресії, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру дистанційна робота може запроваджуватися наказом (розпорядженням) роботодавця без обов’язкового укладення трудового договору про дистанційну роботу в письмовій формі…” (частина 11 статті 602 Кодексу Законів про працю України).

З початком повномасштабної війни Закон України “Про освіту” був доповнений статтею про державні гарантії здобувачам освіти та працівникам системи освіти. Зокрема, тим, хто був вимушений змінити місце проживання, держава гарантує:

  • “організацію освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників;
  • збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення виплати стипендії та інших виплат, передбачених законом;…” (частина 1 статті 571 Закону України “Про освіту”).

Водночас жоден нормативний акт не містить обмежень або заборон щодо вибору місця перебування працівником закладу освіти під час дистанційної роботи – хоч в Україні, хоч за межами держави.

Втім, роботодавець може відмовити працівнику в переході на дистанційну форму роботи, або вимагати повернення для фізичної присутності на роботі, якщо для повноцінного виконання посадових обов’язків необхідна особиста присутність на робочому місці.

Зазначимо, що на третьому році повномасштабної війни змінилося і ставлення суду в трудових спорах, пов’язаних із відсутністю працівника на робочому місці. На початку повномасштабної збройної агресії росії оголошення воєнного стану було достатньою причиною для відсутності на робочому місці. Нині суди вимагають більш вагомого обґрунтування реальної небезпеки життю і здоров’ю працівника.

4. Роз’ясніть порядок ознайомлення педагогічних працівників із наказами. Вчитель може ознайомлюватися з наказом, який стосується лише безпосередньо його? Якщо в цьому наказі є згадка про інших працівників школи, то вчитель уже не має права ознайомлюватися з ним?

Законодавство зобов’язує працедавців ознайомлювати працівників із великою кількістю документів, перелічених у частині 1 статті 29 Кодексу Законів про працю України.

Втім, лише під документами, які стосуються кадрових питань, законодавство вимагає підпису працівника, який згадується в документі: “З розпорядчим документом із кадрових питань (особового складу) обов’язково ознайомлюють згаданих у ньому осіб, які на першому примірнику документа чи на спеціальному бланку проставляють свої підписи із зазначенням дати ознайомлення” (пункт 11 глави 10 розділу II Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях).

Щодо решти наказів – з ними можуть ознайомити усно повністю, або з витягом із наказу в частині, де йдеться виключно про одного працівника, який там згаданий.

5. Чи повинні вчителі на період відпустки повертати шкільні ноутбуки з якими вони працювали/працюють?

Із запровадженням дистанційної форми навчання законодавці передбачили можливість надання технічних засобів педагогам: “З метою забезпечення умов праці, необхідних для організації дистанційного навчання, відповідно до умов трудового договору або за рішенням засновника може здійснюватися надання педагогічним працівникам персональних комп’ютерів (з можливістю використання засобів аудіо-, відеоконференцзв’язку) у тимчасове користування” (абзац 5 пункту 12 розділу І Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти).

Робочий час вчителя – це не лише проведення уроків: “Робочий час педагогічного працівника включає час, необхідний для виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором та/або посадовою інструкцією” (ч. 1 ст. 24 Закону України “Про повну загальну середню освіту”).

Втім, період відпустки не передбачає виконання жодних посадових обов’язків, тож потреби в технічних засобах немає. Тому вимога повернути технічні засоби на час відпустки цілком законна, якщо інше не передбачено внутрішніми документами (наприклад, договором про безоплатне тимчасове користування майном чи трудовим договором).

6. Якщо при школі немає бухгалтерії, а виплати здійснює централізована бухгалтерія відділу освіти, яка підпорядкована у своїй діяльності виключно начальнику відділу освіти, то як директору школи правильно формулювати текст наказу, наприклад, про надання надбавки, якщо він не може наказати бухгалтерії?

З ухваленням Закону України “Про повну загальну середню освіту” заклади освіти отримали академічну, кадрову та фінансову автономію. Тобто керівник закладу освіти приймає на роботу працівників та звільняє їх, ухвалює рішення про додаткові виплати тощо.

Закон зобов’язує керівника закладу освіти “організовувати фінансово-господарську діяльність закладу загальної середньої освіти в межах затвердженого кошторису;…

організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства” (абзаци 6, 26 частини 4 статті 38 Закону України “Про повну загальну середню освіту”).

Фінансова автономія передбачає самостійне здійснення витрат у межах затверджених кошторисами обсягів, зокрема, на “оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, виплату матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, преміювання, інших видів стимулювання та відзначення працівників” (абзац 4 частини 1 статті 59 Закону України “Про повну загальну середню освіту”).

Тобто керівник закладу освіти має право встановлювати своїм працівникам надбавки, передбачені нормативними актами, оформлювати ці рішення наказами за типовою формою.

Роман Бондаренко, юрист ГО “БАТЬКИ SOS”, спеціально для “Нової української школи”

Титульне зображення: авторка – Марія Брикимова, ГО “Смарт освіта” (ліцей № 157, Київ).

Довідково:

Цей матеріал був представлений ГО “Смарт освіта” в рамках Програми сприяння громадській активності “Долучайся!”, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст матеріалу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів і не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США.

Обговорення