Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Лайфхаки з української мови

EdEra та Освіторія створили онлайн-курс у формі корисних порад (лайфхаків), що допоможе опанувати базові теоретичні знання з української мови, виробити навички успішної мовленнєвої комунікації та підготуватися до складання ЗНО. Курс містить 16 тем, тестових та відкритих завдань, допоміжних матеріалів та супроводжувального інтерактивного конспекту на платформі EdEra Books .

ПРОГРАМА ТА ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Модуль 1. Від фонетики до словотвору

  • Лекція 1. Фонетика. Графіка. Орфоепія
  • Лекція 2. Орфографія. Лексикологія
  • Лекція 3. Орфографія. Фразеологія
  • Лекція 4. Орфографія. Будова слова. Словотвір

Модуль 2. Загальна морфологія. Іменник

  • Лекція 5. Загальна морфологія
  • Лекція 6. Іменник як частина мови
  • Лекція 7. Відмінкові закінчення іменників

Модуль 3. Від прикметника до службових частин мови й вигука

  • Лекція 8. Прикметник, займенник і прислівник
  • Лекція 9. Числівник і вигук
  • Лекція 10. Дієслово та його форми. Службові частини мови

Модуль 4. Синтаксис простого речення. Чуже мовлення

  • Лекція 11. Словосполучення. Речення. Члени речення. Способи відтворення чужого мовлення
  • Лекція 12. Класифікація речень. Односкладні речення
  • Лекція 13. Просте ускладнене речення

Модуль 5. Синтаксис складного речення
Стилістика і розвиток мовлення

  • Лекція 14. Складносурядне та складнопідрядне речення
  • Лекція 15. Безсполучникове складне речення. Складне речення з різними видами зв’язку
  • Лекція 16. Стилістика. Розвиток мовлення. Власне висловлення у форматі ЗНО

Джерело: courses.ed-era.com

Матеріали за темою

Обговорення