Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Як провести жеребкування до першого класу

У “Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти” (Наказ МОН № 367 від 16.04.2018 р.) вказано, що зарахування дітей до першого класу на вільні місця проводиться шляхом жеребкування.

Жеребкування має відбутися в період з 5 до 10 червня.

В Україні поки що немає досвіду широкого застосування цієї процедури, бо вона є для нас новою. Ускладнює ситуацію і те, що в суспільстві накопичений відчутний негатив та певна недовіра до освіти.

Тому до до проведення жеребкування потрібні деякі коментарі та рекомендації.

Я обговорив чинний “Порядок…” разом з колегами, представниками батьків, юристами і пропоную свої рекомендації до того, як це можна робити.

Сподіваюся, вони дозволять провести жеребкування максимально чесно, організовано і прозоро. Ці рекомендації наразі не мають офіційного статусу: це моя позиція, яку, тим не менш, підтримують колеги, з якими ми це обговорювали.

Якщо у вас виникатимуть запитання – лишайте їх у коментарях під цим дописом або надсилайте їх через форму “Напишіть нам” у верхньому правому куті цього сайту: будемо надавати якомога детальніші відповіді.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У подальшому накреслення тексту вказує на його призначення

Курсивний текст це чинний “Порядок зарахування…”, до якого ми надаємо рекомендації та приклади.

Жирний текст із відступом – коментарі чи рекомендації.

Жирний курсивний текст у〈 〉– текст прикладу, який пояснює застосування певного правила під час жеребкування.

Глава 2 розділу ІІ.
Порядок проведення жеребкування для зарахування дітей до закладу освіти на вільні місця

1. Жеребкування проводиться у період з 5 по 10 червня.

Жеребкування варто проводити або у вихідний день (у 2018 році це субота та неділя 9, 10 червня), або після завершення робочого дня, не раніше 18:00, щоб якомога більша кількість батьків мали можливість взяти участь у процедурі.

2. Жеребкування є заходом публічного характеру, що проводиться за добровільної присутності батьків дітей, які претендують на вільні місця, або уповноваженої ними особи (далі – учасники жеребкування) на засадах випадкової вибірки, прозорості та відкритості.

Бажано всіх батьків, які подали заяви на вільні місця, проінформувати персонально: повідомленням електронної пошти, поштовими листівками, розсилкою SMS тощо. Спосіб інформування школа обирає на власний розсуд.

Під час жеребкування мають право бути присутніми представники засобів масової інформації та громадських об’єднань, зареєстрованих в установленому порядку.

Про проведення жеребкування краще заздалегідь повідомити медіа: присутність журналістів – в інтересах школи, щоб показати нашу відкритість. Повідомити можна або на сайті (сторінці) закладу, або (за можливості) централізовано – через прес-службу чи відділ комунікацій органів місцевої влади.

ВАЖЛИВО! Будь-які присутні на жеребкуванні медіа, представники громадськості тощо МАЮТЬ ПРАВО СПОСТЕРІГАТИ за процедурою жеребкування та фіксувати її, але в жодному разі НЕ МАЮТЬ ПРАВА ВТРУЧАТИСЯ.

3. Жеребкування проводиться за допомогою барабана, скриньки або іншого пристрою, що має бути виготовлений з прозорого матеріалу (далі – пристрій), з використанням однакових за розміром, кольором, вагою, формою та іншими ознаками кульок, карток, аркушів паперу тощо (далі – жеребки).

Прозорий барабан, скринька або іншій пристрій для жеребкування можна або виготовити у шкільній майстерні, або взяти десь у тимчасове користування.

Є ще одна можливість: у приміщені практично кожної школи регулярно працюють виборчі дільниці – і школа має комплект малих прозорих скриньок для голосування на дому. Їх також можна використати для проведення жеребкування.

Жеребки виготовляються чи запаковуються у спосіб, що унеможливлює ознайомлення з їх змістом до моменту діставання їх з пристрою.

На кожен жеребок будь-яким доступним способом мають бути нанесені порядкові номери від “1” до числа, яке дорівнює кількості поданих заяв на вільні місця. Головне – щоб під час витягнення жеребка не було можливості побачити номер на ньому

〈Жеребками можуть бути:

  • невеличкі аркуші досить цупкого паперу (непрозорого, щоб не просвічував напис);
  • роз’ємні кульки (на кшталт Кіндер-сюрпризу);
  • складені навпіл шматки пластику;
  • …〉

Тип пристрою та жеребків визначається конкурсною комісією до її засідання, на якому відбувається жеребкування.

Тобто, конкурсна комісія рішення про те, який саме пристрій та який вид жеребків використовуватиметься під час процедури, має ухвалити ще до того, як почнеться власне процедура жеребкування.

4. Загальна кількість жеребків має дорівнювати кількості дітей, які претендують на вільні місця.

〈Наприклад, якщо у заклад подано 70 заяв на вільні місця, то і жеребків також має бути 70.〉

Кількість жеребків, які дають право бути зарахованим на вільне місце, має відповідати кількості таких вільних місць. Інформація про те, які з жеребків дають право бути зарахованим на вільне місце, має бути доведена до відома усіх присутніх учасників жеребкування з обов’язковим відображенням у відповідному протоколі засідання конкурсної комісії.

Всі жеребки мають однаковий вигляд і містять номери від 1 до останнього номера у списку поданих заяв. Причому жеребки з номерами від одного до кількості вільних місць надають право на зарахування, а жеребки з номерами більшими, ніж кількість вільних місць, формують резервний список для можливого зарахування.

〈Наприклад, у закладі є 22 вільних місця, а заяв на ці вільні місця подано 70. Тоді право на зарахування дають жеребки з номерами від 1 до 22. А номери від 23 і більше потрапляють до резервного списку для зарахування на місця, які можуть стати вільними.〉

Такий резервний список необхідний, бо певна кількість батьків можуть подавати заяви на вільні місця до інших шкіл і теж брати там участь у жеребкуванні. Якщо родина, яка отримала право на зарахування дитини до вашої школи (або першочергове, або за жеребкуванням), отримає і використає право вчитися в іншому закладі, місце у вашій школі звільниться.

У такому випадку черга просто просувається на одне місце вгору – і право на зарахування до вашої школи отримує дитина із резервного списку, яка за результатом жеребкування має наступний номер.

〈У нашому прикладі, якщо хтось із тих, хто має (першочергове) або отримав (жеребкування) право вчитися в школі, обере для навчання інший заклад, то до вашої школи школи буде автоматично зарахований №23.〉

Створення резервного списку дозволить уникнути необхідності ще одного жеребкування, якщо в “першочерговому” списку з’являться вільні місця. Крім того, такі вивільнені місця є потенційним ризиком корупції, якого треба  уникнути.

5. Жеребки до їх поміщення у пристрій демонструються присутнім учасникам жеребкування, які мають право оглянути як жеребки, так і пристрій.

Перед початком процедури жеребки та пристрій для жеребкування розміщують так, щоб присутні могли їх оглянути, не торкаючись. Після огляду жеребків та пристрою для жеребкування голова комісії запитує, чи всі охочі змогли їх оглянути – і лише після ствердної відповіді присутніх жеребки поміщають до пристрою для жеребкування.

6. Після перемішування жеребків у пристрої кожен учасник жеребкування дістає жеребок з пристрою у порядку розміщення дітей у списку, сформованому в алфавітному порядку, розпаковує його, демонструє та оголошує усім присутнім учасникам жеребкування та членам комісії його зміст. У разі відсутності під час жеребкування одного з батьків дитини або уповноваженої ними особи жеребок замість них дістає з пристрою визначений конкурсною комісією член цієї комісії.

Голова комісії оголошує по черзі прізвища тих, хто включений до списку жеребкування на вільні місця. Якщо в залі присутні батьки дитини (чи особи, які її представляють), то один з них виходить до столу, де розміщено пристрій для жеребкування, та ставить підпис у протоколі засідання комісії, яким засвідчує участь у процедурі. Якщо батьків або представників дитини в залі немає, то жеребок за них тягне уповноважений член комісії.

Інформація про результат кожного учасника жеребкування відразу фіксується у протоколі засідання конкурсної комісії.

Для проведення процедури прозоро, якщо є можливість, бажано використовувати наявні технічні засоби. Звичайно, якщо такі технічні засоби є у розпорядженні закладу освіти.

〈Наприклад, можна демонструвати на великому екрані список з прізвищами тих, хто претендує на вільні місця – і відразу, в режимі реального часу, записувати номери жеребків до списку. Крім того, можна використати проекційний сканер, який дозволить відразу демонструвати на великому екрані номери витягнутих жеребків.〉

7. Після діставання останнього жеребка головою або одним з членів конкурсної комісії оголошуються результати жеребкування, що фіксуються в протоколі, який підписується усіма членами конкурсної комісії, та є підставою для видання відповідного наказу про зарахування дітей на вільні місця.

Після завершення процедури всі жеребки мають бути витягнуті, а список тих, хто претендує на вільні місця (основний та резервний), повністю сформований.

8. Учасник жеребкування може звернутися зі скаргою до органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, протягом двох робочих днів після оголошення результатів жеребкування.

Щоб забезпечити право присутніх на жеребкуванні безпосередньо висловити свої претензії чи/або пропозиції, відразу після завершення жеребкування голова конкурсної комісії може звернутися до присутніх із запитанням, чи є в них якісь претензії, невдоволення, зауваження тощо стосовно процедури жеребкування і запропонувати їм особисто внести до протоколу жеребкування свої зауваження чи/або пропозиції.

* * *

Окремий випадок – якщо у жеребкуванні беруть участь рідні брати і сестри: або близнюки, або погодки, яких батьки вирішили віддати до школи в один рік.

Тоді батьки дитини (або інша особа, яка на це уповноважена), тягнуть жереб стільки раз, скільки заяв подано: по одному жеребку для кожної дитини. У разі, якщо одна із заяв отримує жереб, який дає право на зарахування на вільне місце, інша дитина з цієї родини отримує право на першочергове зарахування згідно з підпунктом 1 пункту 3 глави 1 розділу ІІ “Порядку зарахування…”  (“рідні брати-сестри”), а кількість вільних місць відповідно зменшується.

〈Наприклад, вільних місць у школі 22, а заяв на них подано 70. У жеребкуванні бере участь родина, в якій є двоє дітей. Цим дітям припали жеребки з номерами 15 та 43. У цьому випадку номер 15 отримує право на зарахування за результатом жеребкування, а друга дитина з цієї ж родини, незважаючи на номер 43 під час жеребкування, також отримує право зарахування – вже на підставі іншої норми “Порядку зарахування…” (рідні брати/сестри). Водночас, кількість вільних місць автоматично зменшується до 21.〉

Фото: автор – peshkova, Depositphotos

Сергій Горбачов, директор СШ 148 ім. Івана Багряного м. Києва, член робочої групи зі створення “Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти”

Матеріали за темою

Обговорення