Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Навчальна програма eTwinning Plus як інструмент для розвитку ключових компетентностей

На сьогодні ні в кого не виникає сумнівів, що освітні установи мають навчати практичних навичок та розвивати в учнях ключові компетентності ХХІ століття. Проте перед школами все ще стоїть завдання знайти дієві інструменти для їхнього розвитку. І один з таких інструментів – eTwinning, навчальна програма Євросоюзу.

Довідка про програму:

eTwinning – це найбільша спільнота шкіл Європи. Програма забезпечує діяльність інтернет-платформи для вчителів, на базі якої європейські школи реалізують спільні онлайн-проекти.

Запуск eTwinning відбувся у 2005 році. Спочатку до програми входили лише ті країни, що були членами чи кандидатами на вступ до ЄС, або членами Європейської асоціації вільної торгівлі. Та 2013 року на базі Східного Партнерства Європейського Союзу до програми залучено сусідні країни в межах спеціально створеної платформи eTwinning Plus: Україну, Грузію, Молдову, Вірменію, Азербайджан і Туніс.

Школи-учасниці програми створюють спільні онлайн-проекти, що об’єднують кілька предметів, розвивають навички володіння іноземними мовами та використання інформаційно-комунікаційних технологій. Під час роботи над проектами учні стають не просто учасниками, а командами, кожна з яких має виконати частину спільних завдань.

Ще 2006 року Європарламент розробив документ, де були сформульовані ключові компетентності, необхідні для успіху в сучасному світі. Після чого було поставлено стратегічну ціль – побудувати навчання на базі компетентністного підходу. Майданчиком для реалізації цієї ідеї і стала програма eTwinning.

8 ключових компетентностей ХХІ століття, які визначив Євросоюз:

 1. Уміння спілкуватись рідною мовою;
 2. Уміння спілкуватися іноземними мовами;
 3. Математична та базові компетентності в природничій та технологічній галузях;
 4. Iнформаційно-комунікаційна;
 5. Уміння вчитися;
 6. Соціальна та громадянська;
 7. Підприємницька та лiдерська;
 8. Культурна обізнаність та розумiння специфіки вираження рiзних культур.

Як бачимо, ці компетентності лягли також і в основу базових компетентностей Нової української школи.

Фото: автор – ArturVerkhovetskiy, Depositphotos

Тепер розглянемо, як участь школи у програмі eTwinning може допомогти українським вчителям розвинути в учнів кожну з ключових компетентностей ХХІ століття.

Уміння спілкуватися рідною мовою:

 • Багато підготовчої роботи над проектом розвиває в дітях також і навички володіння рідною мовою. Часто їм потрібно навчитися висловлювати та аргументувати свою думку в команді; опрацювати тему, обрану для проекту – знайти потрібну інформацію в інтернеті та сформулювати ключові ідеї.
 • Кожен проект включає в себе презентації школами своїх країн. Демонструючи Україну іншим, діти більше дізнаються про її надбання, зокрема, мову.
 • Також часто учні проводять у своїх школах презентації результатів своєї діяльності в eTwinning для інших школярів – українською мовою.

Уміння спілкуватися іноземними мовами:

 • Проекти дають дітям можливість дослідити інші країни за допомогою іноземної мови. Так вони розуміють, що її потрібно вивчати, щоб мати можливість спілкуватися та пізнавати людей з різних країн.
 • Гарне володіння іноземною мовою включає в себе вміння читати, писати, слухати і говорити нею. Найкраще ці вміння можна розвинути на практиці. І саме участь у міжнародній програмі дозволяє зробити це найефективніше. Через проведення скайп-конференцій, онлайн-опитувань; презентацій своїх країн іншим учасникам; створення спільних онлайн-книг, відео, мультфільмів, пісень чи інших продуктів творчості (де кожна країна створює свою частинку єдиного цілого – іноземною мовою); проведення конкурсів на найкращий плакат, слоган, рецепт національної страви тощо (іноземною мовою);
 • Також високий рівень володіння іноземною мовою залежить від вміння аналізувати та інтерпретувати прочитане чи почуте. У межах проекту діти навчаються досліджувати інформацію, критично оцінювати її, порівнювати – як це в нас і як це в інших, щоб скласти власну думку.
 • Спілкуючись із партнерами з багатьох країн, учень має унікальну можливість вчити не лише одну, а одразу кілька іноземних мов.

Математична та базові компетенції в природничій і технологічних галузях:

 • Багато eTwinning-проектів поєднують кілька предметів, зокрема й математику та природничі науки. Під час роботи над ними діти  мають можливість: розвинути логічне та просторове мислення; навчитися вибудовувати взаємозв’язки та структури; провести соціологічне дослідження/опитування та оформити його результати.
 • Популярні також проекти щодо екології, здорового способу життя, технологічних процесів та впливу людини на Землю. У них учні досліджують глобальні наукові концепції, навчаються розуміти природні процеси та явища; починають бачити причинно-наслідкові зв’язки.

Інформаційно-комунікаційна:

 • Усі проекти в програмі реалізують за допомогою використання ІКТ-інструментів, оскільки це – онлайн-проекти.
 • У проектах вчителі та учні постійно отримують, оцінюють, зберігають, продукують, обмінюються та презентують інформацію за допомогою комп’ютерів та інших гаджетів. Діти беруть участь в опитуваннях, вікторинах, онлайн-іграх; працюють з онлайн-дошками; створюють презентації, спільні відео, колажі, плакати чи книги онлайн; пишуть у блогах; використовують різноманітні онлайн-сервіси. Так вони дізнаються про те, що можливості інтернет-технологій не обмежуються лише спілкуванням у соцмережах.
 • Проектна діяльність також відбувається на базі спеціально створеної безпечної онлайн-платформи, тож діти мають нагоду дізнатися про безпечне використання інтернету. Також вони бачать, наскільки важливі авторські права.
 • Водночас, учителю не потрібно довго шукати нові онлайн-сервіси, адже в проекті є багато колег і кожен може поділитися своїми улюбленими інструментами. Також можна продивитися сторінки інших проектів програми, де вказані корисні сервіси, та взяти в роботу найцікавіші з них.

Соціальна та громадянська:

 • eTwinning дозволяє дітям пізнати свою національну ідентичність та водночас відчути себе частиною Європейської спільноти.
 • Проекти дають можливість дослідити суспільно важливі теми. Піднімаючи гострі питання та пропонуючи свої варіанти вирішення глобальних проблем, школярі стають активними громадянами своєї держави.
 • Крім того, у проектах учні також тренують навички спілкування, співпраці та знаходження консенсусу.

Підприємницька та лідерська:

 • Проект eTwinning – це практичний приклад того, як можна придумати ідею та втілити її в життя.
 • Проектна робота навчає дітей бачити можливості, ставити перед собою вимірювальні цілі, планувати етапи проекту, розподіляти ролі в команді та дотримуватися дедлайнів.
 • У проектах кожен школяр має нагоду взяти відповідальність за виконання завдання, розвинути свій потенціал та навіть стати лідером у командній роботі.

Розуміння специфіки вираження різних культур:

 • Презентація своєї та вивчення культури партнерів – важлива складова знайомства між країнами-учасницями у кожному проекті.
 • Багато проектів дозволяють дітям розкрити свої таланти, реалізувати себе у сфері культури та мистецтва.
 • Знайомлячись з традиціями та особливостями життя людей з різних країн, учні навчаються приймати культурне різноманіття світу.

Уміння вчитися:

 • Кожен проект eTwinning наповнений корисною та практичною діяльністю, що пов’язана з реальним життям. Вони навчають дітей розуміти, що навчання – це цікавий та корисний процес, який постійно збагачує тебе. Так з’являється щира мотивація до навчання протягом життя.

Дізнатися більше про програму можна на сайті.

Приклади найкращих проектів

Щоб зареєструватися у програмі, напишіть на [email protected].

Олександра Цикура, спеціалістка з контенту eTwinning Plus Ukraine

Титульне фото: автор – EdZbarzhyvetsky, Depositphotos

Читайте також тексти про українських учителів, які беруть участь у проекті:

Матеріали за темою

Обговорення