Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Онлайн-курс про підвищення кваліфікації вчительства – навіщо і як пройти

У відкритому доступі з’явився безплатний онлайн-курс “Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги та можливості”. Пройшовши його, педагоги отримають краще розуміння, як змінилася система підвищення кваліфікації, як їм знайти дійсно якісне навчання й за потреби обстояти свої права.

Курс створили у співпраці ГО “ЕдКемп Україна”, Prometheus, ГО “Смарт освіта” за сприяння МОН України і підтримки МФ “Відродження”. Він надає докладні роз’яснення, рекомендації та інструменти щодо нових можливостей у сфері підвищення кваліфікації педагогів.

Читайте в статті “Нової української школи”, чим корисний цей курс та які унікальні матеріали пропонує вчительству.

Учасники курсу дізнаються:

 • як і де обирати програми підвищення кваліфікації;
 • на що звертати увагу під час розроблення таких програм;
 • як створювати плани підвищення кваліфікації для ЗЗСО та ухвалювати рішення про визнання результатів;
 • як заповнювати необхідні документи;
 • як планувати професійне зростання педагогів з урахуванням усіх потреб та фінансових можливостей.

Курс рекомендований для тих, хто беруть участь у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників шкіл:

 • педагогічних працівників;
 • членів педагогічних рад;
 • керівників і засновників ЗЗСО;
 • суб’єктів підвищення кваліфікації;
 • представників Державної служби якості освіти України.

Також курс рекомендують пройти всім, хто цікавляться сферою педагогічного зростання.

“Безперервний професійний розвиток учительства є запорукою успіху Нової української школи. Якщо ми хочемо, щоби наші діти навчалися протягом житття, зрозуміло, що ми самі маємо демонструвати цю важливу навчичку у 21 столітті, – каже голова Ради громадської організації “ЕдКемп Україна” Олександр Елькін.

Я щиро вірю, разом із командою EdCamp Ukraine, що часи, коли хтось ззовні приходив і визначав наш напрямок професійного зростання, не враховуючи виклики сьогодення, наші власні потреби, потреби нашого учнівства та шкільної команди, залишилися в минулому.

Реформована сфера підвищення кваліфікації ґрунтується на дуже важливому процесі, який називається самооцінювання. Сенс цього процесу — коли ми самі рефлексуємо навколо наших професійних досягнень і викликів і визначаємо подальший поступ.

Готуючись до онлайн-курсу, ми в команді напрацювали галочковий список етапів, які ми для себе, як освітяни, включили б у процедуру самооцінювання. Він іде від загальносвітового контексту освіти до рівня конкретного класу, з яким ви працюєте, та враховує вимоги й очікування затвердженого професійного стандарту.

Проведення такого самооцінювання дасть вам змогу якнайкраще побудувати власний маршрут професійного розвитку. І ми сподіваємося, що воно стане невід’ємним елементом навчання дорослих у системі освіти”.

Після успішного виконання всіх завдань курсу учасник отримає сертифікат. Обсяг курсу: 15 годин (0,5 кредиту ЄКТС).

Перед початком навчання необхідно ознайомитися з Порядком підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників та Листом МОН “Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти“.

Окремим бонусом для учасників курсу є спеціально розроблені додатки:

 • Приклад витягу з протоколу педагогічної ради щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками ЗЗСО
 • Приклад оформлення розгляду питання на засіданні педагогічної ради щодо ухвалення порядку визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічними працівник
 • Приклад форми обліку підвищення кваліфікації педагогічних працівників
 • Перелік рекомендованих напрямів підвищення кваліфікації
 • Перелік форм і основних різновидів підвищення кваліфікації
 • Алгоритм організації стажування
 • Порадник для самооцінювання педагога
 • Галочковий список для вибору чи розробки програм підвищення кваліфікації
 • Інструмент оцінки ефективності підвищення кваліфікації
 • Приклад оформлення пропозицій до орієнтовного та річного планів підвищення кваліфікації
 • Приклад оформлення клопотання педагогічного працівника про визнання підвищення кваліфікації
 • Приклад оформлення форми обліку підвищення кваліфікації педагогічних працівників
 • Приклад оформлення орієнтовного плану підвищення кваліфікації на рік
 • Приклад оформлення річного плану підвищення кваліфікації
 • Алгоритм визнання підвищення кваліфікації педагогічного працівника
 • Приклад оформлення розгляду питання на засіданні педагогічної ради щодо ухвалення порядку визнання результатів підвищення кваліфі
 • Приклад оформлення розгляду питання на засіданні педагогічної ради про визнання результатів підвищення кваліфікації
 • Вимоги щодо підвищення кваліфікації для атестації
 • Приклад програми підвищення кваліфікації та документа про підвищення кваліфікації
 • Зразок договору та акту виконаних робіт про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації

Додатки побудовані відповідно до нормативних вимог: законів “Про освіту” і “Про повну загальну середню освіту”, згаданого вище Порядку підвищення кваліфікації і листа МОН, у якому рекомнедовано форми деяких документів для закладів освіти.

“Ми запропонували кілька додаткових документів, яких, на нашу думку, не вистачає в закладах загальної середньої освіти. Це тільки приклади оформлення, їх можуть узяти до уваги в закладах освіти й адаптувати під власні потреби з урахуванням чинних вимог, що регламентують ведення ділової документації, – розповідає фахівчиня з управління проєктами та програмами ГО “Едкемп Україна” і співавторка онлайн-курсу Оксана Дегтярьова. – Безумовно, ми намагалися дотримуватися всіх чинних вимог, але є деякі необов’язкові, але тим не менше, допоміжні документи.

Наприклад, алгоритм визнання підвищення кваліфікації. Ми тут навіть зробили зауваги з нормативних документів і законів, щоби на місцях люди могли користуватися ними й не перевищували свої повноваження щодо визнання чи невизнання результатів підвищення кваліфікації”.

Серед додатків також є перелік форм підвищення кваліфікації, що визначений нормативно. Проте експертка наголошує, що він не виключний, адже у вчителя чи вчительки може з’явитися специфічний напрям роботи – і це не означає, що він чи вона не зможе підвищити кваліфікацію за таким напрямом чи в певний спосіб.

“Проте, щоби здійснювати самооцінювання й визначати пріоритетні напрями саморозвитку на наступний календарний рік, педагог має розуміти, які є напрями, де він / вона хоче вдосконалюватися. Це розширює можливості й допомагає усвідомити освітянам і освітянкам, куди вони рухаються відповідно до їхніх професійних потреб”.

Водночас онлайн-курс і додатки до нього зорієнтовані не лише на педпрацівників.

“Навіть Державна служба якості освіти може знайти, що взяти з цього курсу, і, безумовно, суб’єкти підвищення кваліфікації, – каже Оксана Дегтярьова.

Є цікавий додаток – галочковий список для вибору чи укладання програм підвищення кваліфікації. Навіть назва говорить про те, що цей документ, з одного боку, можуть використовувати споживачі послуг, а з іншого – надавачі”.

Коли людина обирає програму підвищення кваліфікації, то може керуватися зібраними в документі вимогами до суб’єктів підвищення кваліфікації і їхніх програм. Це допоможе не потрапити в ситуацію, коли надавач не дотримався якихось вимог і педрада не може визнати такі результати підвищення кваліфікації (наприклад, не зазначає кількість годин у сертифікаті чи не публікує програму на своєму сайті).

Надавач послуг, зі свого боку, складаючи програми для освітян, може перевірити, чи він дотримується всіх чинних вимог, чи робить якісну програму, результати навчання за якою не можуть не визнати педагогічні ради.

“Варто також підкреслити, що в цьому курсі ми апелюємо до Національної платформи можливостей професійного розвитку педагогічних працівників “EdWay“, оскільки там заклади освіти можуть уже формувати орієнтовні плани підвищення кваліфікації, – додає співавторка курсу. – Там освітяни можуть обирати можливості підвищення кваліфікації, і їхній вибір та вподобання враховуються під час формування орієнтовного плану”.

“Нова українська школа”

Титульне фото: автор – .shock, Depositphotos

Матеріали за темою

Обговорення