Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Як покращити результати навчання: звіт за результатами PISA-2018

Що можуть зробити освітні управлінці та вчителі, щоби покращити успішність учнів та їхні соціально-емоційні навички?

Організація економічного співробітництва та розвитку, спираючись на результати PISA-2018 та TALIS-2018 (міжнародне дослідження, яке вивчає середовища навчання та викладання), у своєму звіті вказує, на що треба звернути увагу.

Водночас, автори зауважують, що порад, які покращують навчання й викладання для всіх, – немає. Потрібно брати до уваги контекст та великий обсяг даних.

“Нова українська школа” переказує головні тези частини звіту про те, що означають висновки з дослідження для освітньої політики.

МЕНШЕ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РОБОТИ Й БІЛЬШЕ ЧАСУ НА УЧНІВ

Варто проаналізувати, на що вчителі витрачають час у класі, і пошукати способи зменшити витрати на адміністративні завдання й підтримання дисципліни.

Як зменшити час на підтримання дисципліни:

 • Покращити стосунки з учнями, які більш схильні порушувати правила. Наприклад, вони можуть брати участь у позаурочних активностях. Хороші стосунки з учнями також сприяють їхньому когнітивному й соціально-емоційному розвитку.
 • Керувати конфліктами й дозволяти учням працювати разом, щоби вони ставали більш автономними під час навчання.
 • Обладнати клас так, щоб учні краще фокусувалися і взаємодіяли.
 • Шукати способи зменшити кількість шуму на уроках. Можна використовувати чіткі візуальні позначення (створити барометр шуму в класі) або запропонувати послухати тишу.

Оцінювання:

 • Регулярне оцінювання робіт дає вчителю не тільки картину прогресу учнів, але й можливість визначити, які навчальний зміст та підходи застосовувати. Для учнів – це регулярний зворотний зв’язок та варіанти, як покращити свої досягнення.
 • Регулярне формувальне оцінювання створює можливості для конструктивного зворотного зв’язку, який допомагає будувати довірливі стосунки між учителем та учнями.
 • Варто переглянути розклад, щоби переконатися, що вчитель присвячує достатньо часу аналізу робіт учнів та донесенню інформації про їхній прогрес.
 • Навантаження – важливий чинник стресу для вчителів, а оцінювання учнівських робіт – одне з найбільш часозатратних завдань, тому варто дослідити, як можна використовувати технології, щоб учителі менше часу витрачали на виправлення помилок і більше займалися формувальною частиною оцінювання.

ПРОПАГУВАТИ В ШКОЛАХ КУЛЬТУРУ, ЯКА СТАВИТЬ У ЦЕНТР ДОСЯГНЕННЯ

Учні:

 • Учні, які регулярно отримують зворотний зв’язок від учителів, можуть бути краще готовими до подолання прогалин у навчанні.
 • Регулярне тестування дає учням стимул покращувати результати. Особливо це працює з хлопчиками й у тих випадках, коли вчителі проводять власні тести.
 • Тестування і зворотний зв’язок можуть дати учням відчуття, що вони мають змогу впливати на своє навчання.

Вчителі:

 • Школа має акцентувати увагу не тільки на досягненнях учнів, але й на досягненнях учителів. Лідерам шкіл варто виховувати вчительське почуття відповідальності за успішність учнів.
 • Оцінювання вчителів можна використовувати для підвищення ефективності та рівності учнів у навчанні (особливо це стосується стимулювання до навчання хлопчиків, щоби подолати відставання від дівчат).
 • Оцінювання і зворотний зв’язок щодо роботи вчителя – важливі для ефективності школи й освітньої системи. Зовнішнє оцінювання вчителів, яке вважається більш об’єктивним, ніж те, яке робить керівництво школи чи колеги, може бути особливо ефективним.

Результати PISA-2018 виявили, що більшої справедливості можна досягти, коли є баланс між автономією школи та централізованими заходами підзвітності.

ОПТИМІЗУВАТИ РОЗПОДІЛ УЧНІВ ТА ВЧИТЕЛІВ МІЖ КЛАСАМИ

 • Школам варто розподіляти учнів класами настільки рівномірно, наскільки це можливо: так, щоб учні з вразливих соціально-економічних груп навчалися з академічно обдарованими учнями. Це допомагає усунути не лише різницю в навчальних досягненнях, але й розв’язати проблеми самооцінки.
 • Так само школам варто оптимізувати розподіл учителів між класами. Для учнів краще, коли їх навчають учителі з різним бекграундом (ідеться також про стать). Що більше вчителів із різним досвідом, то більше навчальних підходів застосовується, і є більше уявлень про можливості та зацікавлення учнів, а також рольові моделі для учнів.
 • Можна також запрошувати дорослих, які можуть надихати учнів і мають риси / особливості, яких не мають учителі. Навіть короткі включення ефективно усувають прогалини між дівчатами і хлопцями в навчальних досягненнях, а також у освітніх та професійних устремліннях.

БУТИ УВАЖНИМ ДО ТОГО, ЧИ ЗАДОВОЛЕНИЙ УЧИТЕЛЬ РОБОТОЮ

 • Те, наскільки вчителі задоволені роботою і як вони почуваються, впливає на учнів. Тобто що більше вчителі задоволені – то кращі досягнення учнів.
 • Управлінцям і керівникам варто переглянути умови праці вчителів, щоби визначити сфери, які варто покращити. Найкорисніше це може бути в найбільш неблагополучних школах, де вчителі мають найважчі умови праці.
 • Дуже важливе якісне обладнання кабінетів природничих наук, оскільки вчителі наукових дисциплін – більш чутливі до робочого середовища.
 • Учителі мають уважно організовувати свою роботу і стежити за навантаженням, щоби кількість робочих годин, а також інтенсивність роботи не перевищувала критичних значень. Завдання адміністрації школи – забезпечити посильну для вчителя кількість завдань.
 • Варто шукати баланс між учительським завантаженням і рівнем стресу, який воно спричиняє. Якщо невелика кількість стресу може давати сили і сприяти відчуттю відданості справі, то якщо зайти задалеко – це може спричинити вигорання.

ЗАЛУЧАТИ БАТЬКІВ, ЩОБИ БУДУВАТИ ПОЗИТИВНУ ШКІЛЬНУ КУЛЬТУРУ

 • Варто частіше залучати батьків, щоби вони допомагали створювати позитивне навчальне середовище в школах. Наприклад, батьків можна заохочувати обговорювати вдома з дітьми освітні теми, допомагати з домашньою роботою і стежити за прогресом дитини в навчанні.
 • Також школи можуть запрошувати батьків частіше брати участь у вирішенні шкільних справ та активностях.
 • Школи можуть доносити до батьків, що їхня залученість дасть змогу мати найкраще розуміння навчального середовища, а отже, діти бачитимуть, що освіта – це важливо.
 • Завдяки залученню батьків, можна також збільшити матеріальний або людський ресурс, особливо, якщо він у школі обмежений.
 • Деякі школи створили спільноти-хаби, які поєднують школу і громаду, включають освіту, охорону здоров’я й центри для всіх членів громади.

Надія Швадчак, “Нова українська школа”

Фото: автор – AllaSerebrina, Depositphotos

Матеріали за темою

Обговорення