Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Змішане навчання: як організувати якісний освітній процес в умовах війни

Державна служба якості освіти підготувала розʼяснення, як організувати якісне змішане навчання. “Нова українська школа” публікує його повністю.

Останні три роки — роки викликів для освіти в Україні. Пандемія коронавірусу, а зараз повномасштабна війна, суттєво обмежили можливість дітей фізично відвідувати школу й тим самим підштовхнули освітян до пошуку нових форматів навчання.

І коли під час пандемії COVID-19 основним завданням було обмежити фізичні контакти, щоби мінімізувати розповсюдження вірусу, то в умовах війни перед директорами шкіл та місцевими громадами стоїть завдання зробити освітній процес безпечним, не втративши якості.

Дистанційна освіта, безперечно, має свої переваги. Водночас, під час дослідження, проведеного Державною службою якості освіти спільно з проєктом “Супровід урядових реформ в Україні” (SURGe), недоліками дистанційки, що впливають на результати навчання, педагоги назвали:

 • брак живого спілкування;
 • невміння дітей самостійно вчитися;
 • брак повноцінних дистанційних курсів на платформах шкіл (оскільки основним різновидом діяльності залишається синхронне навчання (зум-уроки), тоді як асинхронне навчання (самостійна робота) — без належного педагогічного супроводу).

У цьому матеріалі директори шкіл знайдуть відповіді на запитання, як подолати недоліки дистанційки та виклики війни, організувавши в школі якісне змішане навчання.

ЩО ТАКЕ ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ (BLENDED LEARNING)

У загальному розумінні змішане навчання — це таке навчання, за якого частина пізнавальної діяльності учнів відбувається на уроці під безпосереднім керівництвом учителя, а інша — у самостійній роботі з електронними ресурсами.

Є кілька варіантів “змішування”:

 • поєднання очної форми з дистанційною;
 • поєднання різних форматів навчання в межах одного класу (основне очне навчання з використанням технологій дистанційного навчання та різних форм роботи з електронними ресурсами, онлайн-курсами тощо);
 • поєднання самостійного навчання та роботи в класі;
 • змішування основного навчального контенту (підручників та навчальних матеріалів) із зовнішніми матеріалами (електронними ресурсами).

Найбільш популярною в Україні наразі є практика поєднання очної форми з дистанційною.

МОДЕЛІ “ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ”

Моделей змішаного навчання багато. Зупинимося на основних.

Ротаційна модель

Суть цієї моделі полягає в так званій “ротації” учнів у школі. Відбувається також і “ротація” різновидів діяльності учнів — онлайн і офлайн.

Різновидом цієї моделі є робота за технологією “Перевернутий клас”, коли частину матеріалів учні опрацьовують самостійно, а в класі обговорюють дискусійні питання, консультуються з учителем або вивчають наступну частину матеріалу. Саме таку модель сьогодні реалізують більшість шкіл в Україні, які обрали змішаний формат навчання.

Гнучка модель

У цій моделі учні працюють за індивідуально налаштованим розкладом переважно онлайн, а вчитель є інструктором, який координує їхню діяльність та консультує. Консультації вчитель може надавати як очно, так і онлайн у синхронному режимі.

Таку модель часто обирають школи з дистанційним навчанням. Деякі школи в Україні, здебільшого в сільській місцевості, також реалізували таку модель під час пандемії та активної фази військових дій (у порівняно безпечних регіонах).

Особистісно орієнтована модель

Передбачає навчання за індивідуальними освітніми траєкторіями (учні навчаються очно, а паралельно працюють із зовнішніми електронними ресурсами, онлайн-курсами). Така модель може використовуватися для поглибленого вивчення деяких предметів, у разі поєднання очної та екстернатної, очної та мережевої або інших форм освіти.

Модель збагаченого віртуального середовища

Така модель передбачає основну роботу в режимі онлайн за дистанційними курсами. Водночас учень може відвідувати певні уроки (якщо ця модель застосовується індивідуально), або ж для учнів усього класу проводяться певні уроки (наприклад, на початку та наприкінці вивчення теми, для захисту проєктів, обговорення певних тем).

Така модель буде корисною громадам, де внаслідок воєнних дій школа зруйнована або пошкоджена, однак є обладнаний цифровий хаб чи інші приміщення, які можуть використовуватися для проведення занять.

Коли в школі є потреба й можливість організувати змішане навчання, необхідно визначитися з моделями.

Законодавство не передбачає змішаної форми здобуття освіти як такої, тож якщо в школі організоване змішане навчання, то форма здобуття освіти є очною з використанням технологій дистанційного навчання.

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Організовуючи змішане навчання, директор школи може поєднувати моделі, беручи від кожної необхідний складник та формуючи в такий спосіб свою унікальну модель.

Приклад: Київська гімназія східних мов № 1

У гімназії поєднали ротаційну та гнучку моделі: перші, другі та п’яті класи навчаються очно щодня, тоді як інші паралелі долучаються до них на два тижні, чергуючись між собою.

Частина учнів (деякі з них за кордоном, деякі в Україні) навчаються дистанційно на постійній основі, однак дистанційні класи в гімназії не відкривались, оскільки навчання таких учнів здійснюється завдяки індивідуальним освітнім траєкторіям.

Розклад занять побудований так, що навчання відбувається фактично у дві зміни: вранці очне навчання в школі та дистанційне для учнів, які в Україні, а з 15:30 — дистанційне для дітей, які за кордоном.

Водночас для вивчення східних мов та для паралелей на очному навчанні в школі організували міжкласні динамічні групи, у яких відбувається внутрішня ротація учнів між класами, а інші класи на паралелі навчаються дистанційно.

Змішане навчання: як організувати якісний освітній процес в умовах війни

Схема ротації учнів для вивчення східних мов (міжкласні динамічні групи)

Розклад ділиться на парний і непарний тижні та є сталим за предметами. Форми навчання позначаються кольором. Уроки проводяться очно або дистанційно залежно від форми, за якою навчається клас.

Приклад: Яхниківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів (Полтавська обл.)

Успішно поєднувати моделі змішаного навчання можна й у сільській місцевості з невеликим контингентом учнів.

У Яхниківській школі – 119 учнів, і цього року 1–4-ті та 11-ті класи на постійній основі навчаються очно, 5–10-ті – у змішаному режимі, а п’ятеро учнів навчаються дистанційно за індивідуальними освітніми траєкторіями.

У класах зі змішаним навчанням уроки проводяться за сталим розкладом онлайн чи очно. Вчителі планують свою роботу так, щоби викладати новий матеріал, проводити практичні та лабораторні на офлайн-уроках, а відпрацювання навичок відбувалося під час онлайн-занять.

ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ЯКІСНЕ ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ: ЧЕКЛИСТ ДЛЯ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

 1. Провести опитування

Результати опитування серед батьків та вчителів допоможуть адміністрації чіткіше зрозуміти побажання щодо форми та формату навчання, очікування, перестороги та можливості учасників освітнього процесу. Під час такого опитування варто запропонувати всі можливі варіанти (очне навчання, очне з використанням дистанційних технологій (змішане), дистанційне, сімейна (домашня) форма, екстернат).

 1. Відкрити нові форми здобуття освіти

Якщо виникає потреба відкрити нові форми навчання, за якими школа раніше не працювала, таке рішення має ухвалити педагогічна рада. Про рішення необхідно повідомити засновнику та розмістити інформацію на сайті школи та / або засновника.

ВАЖЛИВО: Школа може сама ухвалювати рішення щодо форм здобуття освіти, за якими вона організовує освітній процес. У деяких випадках засновник може визначати опорні школи, які пропонують дистанційну форму здобуття освіти.

 1. Відкрити дистанційні класи

Якщо в школі достатньо батьків висловили бажання, щоби їхні діти навчалися дистанційно, школа може зробити ротацію учнів між класами та відкрити дистанційний клас. За нормативними документами, такий клас можна відкривати для п’яти й більше учнів.

Це дасть змогу спланувати навантаження вчителям, які працюють у таких класах, відповідно до норм дистанційної форми навчання. Інша частина навчальних годин планується для роботи в асинхронному режимі.

 1. Організувати навчання за індивідуальними освітніми траєкторіями

Якщо ж бажання навчатися дистанційно висловили небагато батьків, школа може запропонувати навчання за індивідуальними освітніми траєкторіями, як це роблять згадані вище заклади освіти.

Учні можуть доєднуватися до уроків, які ведуться очно, через онлайн-платформи (Zoom, Google Meet тощо) та виконувати завдання, які пропонуватиме їм учитель. Такий формат навчання найбільш схожий на модель збагаченого віртуального середовища. Офіційно учні навчаються очно за індивідуальною освітньою траєкторією.

 1. Розподілити учнів на підгрупи для ротації

Практика показує, що українські школи найчастіше використовують ротаційну модель як основну або як один із компонентів змішаного навчання. У такому разі педколективу важливо разом обрати, як саме буде відбуватися ротація учнів у школі. У цьому процесі насамперед необхідно враховувати місткість укриття та загальну кількість учнів, які будуть навчатись очно.

Як організувати ротацію учнів

Насамперед необхідно визначити, на скільки підгруп треба поділити учнів та в який спосіб. Учні можуть ділитися на підгрупи в класі та відвідувати школу, чергуючись. Також змінювати одне одного в очному навчанні можуть певні класи, паралелі класів, класи певного освітнього рівня тощо.

Під час пандемії COVID-19 учнів зазвичай розділяли на дві підгрупи в класі або виводили паралелями по черзі в певні дні тижня або через тиждень.

В умовах війни завдання ротації — здійснити безпечну евакуацію учнів у випадку повітряної тривоги, тобто зменшити кількість дітей, які одночасно перебувають у школі до тієї кількості, яку може вмістити укриття. У такому разі виводити на навчання деякі підгрупи учнів недоцільно. Це ускладнює організацію освітнього процесу та збільшує навантаження на вчителя. Які класи і в якій послідовності виводити на очне навчання, треба вирішити, зважаючи на умови конкретної школи.

Варіанти ротації учнів

У практиці є різні варіанти ротації учнів:

 • початкова школа / базова школа / старша школа;
 • паралелі класів;
 • певні класи по черзі, з огляду на різні міркування: новостворені класи, початкова школа, випускні класи тощо.

Коли учні обʼєднані у дві групи, класи можуть навчатись очно тиждень через тиждень або день через день. У другому випадку навчальні дні для кожного класу можуть змінюватися щотижня. Отже, певний клас у перший тиждень буде навчатися три дні, а в другий — два (наприклад, понеділок, середа, п’ятниця та вівторок і четвер). У школах, які навчаються шість днів на тиждень, можна зменшити щоденну кількість навчальних годин та організувати для кожного класу три навчальних дні очно та три навчальних дні дистанційно щотижня.

Якщо учнів обʼєднали в три групи, також можливі різні варіанти ротації. Тиждень через два, або день через два. У такому випадку в циклі з трьох тижнів кожен клас перебуватиме в режимі очного навчання два тижні по два дні й один тиждень — один день.

Можливо застосувати й більш складні рішення. Наприклад, частину уроків проводити постійно в очному режимі (зазвичай для цього обирають предмети мовно-літературної, математичної та природничої освітніх галузей), а частину — повністю перевести в дистанційний формат. Тоді учні можуть навчатися у дві підзміни щодня.

Варіантів розподілу учнів на групи та їх ротації може бути дуже багато. Під час ухвалення рішень варто максимально врахувати умови та обмеження, у яких працює школа.

 1. Розподілити навчальне навантаження вчителів

Під час змішаного навчання керівникові треба врахувати, що кожен учитель працюватиме як у режимі очного, так і дистанційного навчання. В умовах, коли різні класи навчаються за різними форматами, вчителеві доведеться також протягом дня працювати в різних форматах. Це досить важко та потребує адаптації. Тому за можливості варто максимально врахувати різні формати навчання та черговість участі в них учнів під час розподілу навантаження педагогів. Треба також розподілити максимально години в класах, які навчатимуться в один період часу в одному форматі.

 1. Адаптувати розклад уроків

Створення розкладу уроків для змішаного навчання не дорівнює створенню розкладу для очного навчання. Перший чинник, який треба враховувати, — поєднання очного та дистанційного навчання. Якщо школа використовує ротаційну модель як основну, й учні навчаються очно почергово, циклічно, у визначеному режимі, то розклад може бути сталим, а формат навчання в розкладі позначатися кольорами або іншими позначками. Якщо кожного тижня очно навчаються різні класи, зручно застосовувати динамічні позначки в розкладі. Наприклад, кольорові стікери на паперовому розкладі, а в електронному розкладі щотижня кольорами позначати такі класи.

Якщо ж у школі більш складна модель, наприклад частина уроків проводиться постійно в очному режимі, а учні навчаються у дві підзміни, то для кожної підзміни та кожного формату навчання може бути окремий розклад. Водночас може створюватися спільний розклад із використанням кольорових позначок.

Під час розроблення розкладу уроків у дистанційному режимі можливо також планувати окремо синхронну та асинхронну частини уроків. Якщо такий розподіл не відбувається, важливо наголошувати вчителям, що тривалість синхронних онлайн-уроків не має перевищувати норм, встановлених санітарним регламентом. Тобто частину уроку вчитель проводить синхронно, а решту часу організовує асинхронну роботу учнів.

Важливо: Наказом МОЗ від 01.08.2022 № 1371 внесено зміни до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти.

 1. Адаптувати календарно-тематичне планування вчителів

Під час змішаного навчання календарно-тематичне планування має бути гнучким. З огляду на це, варто розробляти КТП на два місяці або використовувати рамковий календарно-тематичний план (розроблений авторами програм та підручників) із подальшою його адаптацією під змішане навчання.

Під час розроблення КТП насамперед треба враховувати модель навчання, за якою працюють школа та конкретний клас. Наприклад, якщо школа працює за моделлю чергування очного та дистанційного навчання один через два, варто розбити зміст предмета на тритижневі цикли, визначити пріоритетні теми та різновиди діяльності в цих циклах, які можна перемістити на тиждень очного навчання.

Доречно також під час розроблення КТП зарезервувати 20 % навчального часу та використати його з урахуванням поточної ситуації.

Усвідомлюючи, що в учнів є прогалини в знаннях і уміннях, варто щонайменше перші три тижні присвятити діагностуванню та виявленню тем, в опануванні яких учні мають труднощі.

Серед основних стратегій адаптації календарно-тематичних планів — ущільнення змісту (укрупнення або скорочення тем), перегрупування змісту навчального матеріалу (перестановка тем місцями), розподіл тем на синхронне та асинхронне вивчення, інтеграція.

Читайте також:

Державна служба якості освіти України

Титульне фото: автор – Gorodenkoff, Depositphoto

Матеріали за темою

Обговорення