Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Мікс батьківських питань: про відмову від моніторингів, вибір предметів та поділ класу на групи

“Нова українська школа” продовжує відповідати на запитання читачів. У сьогоднішній добірці – ще одна частина питань від батьків.

У новому розʼясненні читайте:

  • чи можуть батьки написати відмову від участі дитини в моніторингах знань;
  • чи мають батьки право впливати на вибір предметів у класі;
  • за яких умов можливий поділ класу на групи.

– Чи мають право батьки відмовитися від участі дитини в моніторингу знань?

Законодавство визначає два види моніторингу якості освіти: зовнішній та внутрішній. Внутрішній – той, що проводиться самим закладом освіти.

Зовнішній – іншими юридичними особами, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності.

Зовнішній моніторинг – добровільний для учасників: “Участь закладів освіти (інших суб’єктів освітньої діяльності) та учасників освітнього процесу в зовнішньому моніторингу якості освіти є добровільною, крім випадків, встановлених законодавством (абзац 3 пункту 2 статті 48 Закону України “Про освіту“).

До тих випадків, коли участь не є добровільною, належать

Втім, хоч участь у моніторингу на загальнодержавному та міжнародному рівнях є обов’язковою, чинне законодавство не передбачає відповідальності за відмову від участі в загальнодержавному чи міжнародному моніторингу.

– Чи можуть батьки впливати на вибір міжгалузевих курсів для дітей 5–6 класів НУШ? У яких наказах МОН окреслені права батьків щодо впливу на вибір предметів, які раніше були варіативними?

Заклад освіти самостійно обирає освітню програму – або одну з типових, або розробляє на її основі власну. Рішення про вибір освітньої програми ухвалює педагогічна рада й затверджує керівник закладу.

На основі обраної програми складається річний навчальний план, “в якому конкретизується перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік)” (пункт 6 статті 11 Закону України “Про повну загальну середню освіту“).

У п’ятому класі закладів з українською мовою викладання рекомендовано виділити 2 години щотижня на вивчення “предметів освітніх галузей, вибіркових освітніх компонентів, проведення індивідуальних консультацій та групових занять“, згідно з Додатком 1 до Типової освітньої програми для 5–9 класів закладів загальної середньої освіти.

Тобто, додаткові дві години для п’ятикласників можуть бути використані як для вивчення обов’язкових предметів, так і для вивчення варіативних предметів чи індивідуальних консультацій учнів.

На що витрачати ці години – теж вирішує педагогічна рада:

“Додаткові години для вивчення навчальних предметів, інтегрованих курсів, курсів за вибором, через які реалізуються освітні галузі, проведення індивідуальних консультацій та групових занять заклад загальної середньої освіти розподіляє самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальні освітні потреби учнів, що відображається в освітній програмі закладу” (абзац 13 пункту 4 Типової освітньої програми для 5–9 класів закладів загальної середньої освіти).

Процедури, як саме мають визначатися і враховуватися освітні потреби учнів – в освітньому законодавстві немає. Проте, батьки учнів закладу можуть звертатися з пропозиціями до адміністрації, вказуючи на освітні потреби своїх дітей.

– Нам сказали, що оскільки в класі 26 учнів, то поділу на групи для вивчення англійської мови не буде. Чи правомірні такі рішення адміністрації ліцею?

– За яких умов можливий поділ класу на групи для інформатики? Сказали, що клас не ділитимуть, бо зараз не вистачає фінансування.

Освітнє законодавство передбачає поділ класу на групи при вивченні певних предметів:

З метою забезпечення належної якості вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) клас державного, комунального закладу освіти може ділитися не більш як на три групи з кількістю учнів не менше восьми осіб “(пункт 6 статті 12 Закону України “Про повну загальну середню освіту“).

Відповідно до цього Закону, закладам освіти не обовʼязково ділити клас на групи в кожному із зазначених випадків, але передбачена можливість це зробити.

Докладніше процес поділу класу на групи розписано в документі “Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”.

У вказаних нормативах визначено, що при вивченні іноземної мови клас може ділитися на групи, якщо чисельність учнів у класі становить понад 27 осіб. Отже, рішення адміністрації школи не ділити клас на групи, якщо там вчиться 26 осіб, є правомірним.

Що стосується інформатики, то клас ділиться на групи лише при проведенні практичних занять із використанням комп’ютерів, за умови, що утворені групи будуть чисельністю не менше 8 осіб (Додаток 2 до Наказу МОН № 128 від 20.02.2002р.)

Щодо фінансування, то воно відбувається за формулою розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами. Її затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1088 “Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами”.

Цією формулою кошти для поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у повному обсязі не передбачені. Окрім того, Кабінет Міністрів України своєю постановою № 1472 від 30.12.2022 року “Деякі питання розподілу обсягу освітньої субвенції на 2023 рік” зробив перерозподіл освітньої субвенції на 2023 рік.

Для всіх місцевих бюджетів “… до розрахунку субвенції включається кількість ставок педагогічних працівників при поділі класів на групи…” (Лист МОН України від 10.01.2023р. №1/358-23 “Про розрахунок обсягу освітньої субвенції на 2023 рік”).

Тобто, фінансування поділу класів на групи залишилося в попередньому обсязі, який є недостатнім і зазвичай здійснюється за залишковим принципом.

Роман Бондаренко, юрист ГО “БАТЬКИ SOS”, спеціально для “Нової української школи”

Довідково:
Цей матеріал був представлений ГО “Смарт освіта”в рамках Програми сприяння громадській активності “Долучайся!”, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст матеріалу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Титульне фото: ace.edu

Обговорення