Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Цілі тренінгу:

 • Ознайомити учасників тренінгу з проектом нового Державного стандарту початкової загальної освіти та модельною навчальною програмою
 • Поглибити розуміння інтегрованого підходу
 • Розвинути навички планування в умовах інтегрованого підходу та оцінювання освітніх досягнень учнів
 • Знати особливості організації освітнього середовища орієнтованого на дитину
 • Поглибити розуміння роботи з дорослою аудиторією

Організатори заходу:

 • Міністерство освіти і науки України
 • Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України
 • Всеукраїнський фонд “Крок за кроком”
 • Європейський фонд освіти (ЄФО)

Забезпечення змістової складової тренінгу:

 • Робоча група зі створення проекту Державного стандарту початкової освіти та Модельної навчальної програми
 • Національна академія педагогічних наук України
 • Європейський фонд освіти (ЄФО)
 • Всеукраїнський фонд “Крок за кроком”
 • Навчально-виховний комплекс “Новопечерська школа”

ПРОГРАМА

4 липня, 2017 року

16:00–16:20 Відкриття тренінгу. Привітання учасників.
П. К. Хобзей – заступник Міністра освіти і науки України
Р. Б. Шиян - координатор робочої групи зі створення проекту Державного стандарту початкової освіти, директор КЗ ЛОР Львівський обласний  інститут післядипломної педагогічної освіти
О.  І.  Ляшенко – науковий керівник робочої групи зі створення проекту Державного стандарту початкової освіти,академік-секретар НАПН України
16:20–18:20 Огляд програми тренінгу. Представлення команди тренерів-консультантів. Знайомство учасників. Вироблення правил. Очікування учасників тренінгу.
Н. З. Софій – директор Всеукраїнського фонду “Крок за кроком”
18:30 Вечеря
19:30 Робоча нарада для тренерів-консультантів

5 липня, 2017 року

9:00–9:10 Цілі дня
Н. З. Софій, Всеукраїнський фонд “Крок за кроком”
9:10–11:00 Проект Державного стандарту початкової освіти. Теоретичні засади Нової української школи.
Р. Б. Шиян - директор КЗЛОРЛьвівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
М. Я. Товкало - завідувач кафедри освітньої політики КЗЛОРЛьвівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
11:00–11:30 Перерва
11:30–13:30 Проект Державного стандарту початкової освіти. Моделювання навчальної програми.
М. М. Барна - завідувач кафедри педагогіки КЗЛОР Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
О. В. Волощенко, старший викладач кафедри педагогіки КЗ ЛОР “Львівський обласний  інститут післядипломної педагогічної освіти”
О. П. Козак, старший викладач КЗ ЛОР “Львівський обласний  інститут післядипломної педагогічної освіти”
І. Старагіна - заступник директора з науково-методичної роботи незалежного науково-методичного центру “Розвиваюче навчання”
13:30–14:30 Перерва на обід
14:30–16:00 Розвиток успішної особистості через ключові компетентності: формування підприємливості (очікувані результати, зміст, форми та методи).
О.  А. Бех ‒ спеціаліст ЄФО з розвитку підприємливості та підприємницьких умінь,
О. В. Овчарук ‒ національний експерт ЄФО з розвитку підприємливості,
Т. Г. Гільберг, О. А. Дубовик, О. І. Шиян ‒ експерти‒практики з питань розвитку підприємливості
16:00–16:30 Перерва
16:30–17:30 Розвиток успішної особистості через ключові компетентності: формування підприємливості  (продовження).
О. А. Бех ‒ спеціаліст ЄФО з розвитку підприємливості та підприємницьких умінь,
О. В. Овчарук ‒ національний експерт ЄФО з розвитку підприємливості,
Т. Г. Гільберг, О. А. Дубовик, О. І. Шиян ‒ експерти‒практики з питань розвитку підприємливості
17:30–19:00 Особливості організації освітнього середовища.
О. В. Банах - тренер “Крок за кроком”, викладач кафедри освітньої політики КЗЛОРЛьвівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ю. М. Найда – координатор ВФ “Крок за кроком”

19:15 Вечеря
20:00 Робоча нарада для тренерів-консультантів

6 липня, 2017 року

9:00–9:15 Цілі дня. Зворотний зв’язок щодо результатів оцінювання другого дня.
Н. З. Софій, Всеукраїнський фонд “Крок за кроком”
9:15–9:35 Дослідно-експериментальна робота за темою “Реалізація інтегрованого підходу в початковій освіті у контексті Концепції Нової української школи”.
Бібік Н. М. - головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України
9:35–10:30 Континуум інтегрованого навчання.
О. В. Онопрієнко - завідувач відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України
С. О. Скворцова, завідувач кафедри математики та методики її навчання ДЗ “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”

10:30–11:00 Перерва
11:00–13:00 Інтеграція: тематичний та діяльнісний підходи.
Пристінська М. С., заступник директора з навчально-виховної роботи  НВК “Новопечерська школа”
Большакова І. О., методист НВК “Новопечерська школа”
13:00–14:00 Обід
14:00–15:00 Інтеграція: тематичний та діяльнісний підходи (продовження).
Пристінська М. С., заступник директора з навчально-виховної роботи  НВК “Новопечерська школа”
Большакова І. О., методист НВК “Новопечерська школа”

15:00–16:00 Проект Державного стандарту початкової освіти. Моделювання навчальної програми для першого класу (робота в групах).
М. М. Барна - завідувач кафедри педагогіки КЗЛОР Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
О. В. Волощенко, старший викладач кафедри педагогіки КЗ ЛОР “Львівський обласний  інститут післядипломної педагогічної освіти”
О. П. Козак, старший викладач КЗ ЛОР “Львівський обласний  інститут післядипломної педагогічної освіти”
І. Старагіна - заступник директора з науково-методичної роботи незалежного науково-методичного центру “Розвиваюче навчання”
16:00–16:30 Перерва
16:30–18:00 Практика “Ранкова зустріч”.
Луценко І. В., тренер ВФ “Крок за кроком”,науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки НАПН України
Ж. В. Гріневич - тренер ВФ “Крок за кроком”, вчитель початкових класів ЗНЗ № 15 м. Біла Церква 

18:00–18:30 Особливості навчання дорослих. Значення рефлексії у професійному розвитку педагогів.
Оцінка дня: Щоденник рефлексії
Н. З. Софій, Всеукраїнський фонд “Крок за кроком”
18:30 Вечеря
19:30 Робоча нарада для тренерів-консультантів

7 липня, 2017 року

9:00–9:15 Цілі дня. Зворотний зв’язок щодо результатів оцінювання дня.
Н. З. Софій, Всеукраїнський фонд “Крок за кроком”
9:15–11:00 Організаційно-методична структура планування на місяць, тиждень, день. Практична робота в групах.
Ю. М. Найда, Всеукраїнський фонд “Крок за кроком”
11:00–11:30 Перерва
11:30–13:00 Організаційно-методична структура планування на місяць, тиждень, день. Представлення результатів.
Ю. М. Найда, Всеукраїнський фонд “Крок за кроком” 
13:00–14:00 Перерва на обід
14:00–14:45 Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів.
Луценко І. В. тренер ВФ “Крок за кроком”,науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки НАПН України
Ж. В. Гріневич - тренер ВФ “Крок за кроком”, вчитель  початкових класів ЗНЗ № 15 м. Біла Церква

14:45–16:00 Робота в команді. Залучення батьків.
О. В. Банах - тренер “Крок за кроком”, викладач кафедри освітньої політики КЗЛОРЛьвівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ю. М. Найда – координатор ВФ “Крок за кроком”
16:00–16:30 Перерва
16:30–17:30 Робоча нарада для координаторів обласних ІППО: особливості пілотування навчальних матеріалів з іноземної мови
Міністерство освіти і науки України, О. Я. Коваленко
Британська Рада
Гете-Інститут
Посольство Франції в Україні
16:30–18:00 Представлення он-лайн платформи освітніх ресурсів, тренерського та вчительського форумів.
О. Процак - директор Центру європейської інформації у ЛьвовіВ.В.Іванов, директор ГО “Центр розвитку бізнес-технологій”
А. В. Журавльов –експерт, офіс підтримки освітніх реформ в Україні
18:00–18:30 Оцінка тренінгу
18:30 Вечеря

8 липня, 2017 року

9:00–9:30 Цілі дня. Знайомство учасників.
Н. З. Софій, Всеукраїнський фонд “Крок за кроком”
9:30–10:30 Планування тренінгів для вчителів пілотних шкіл: навчальні модулі, логістика.
Робота в командах
10:30–11:00 Перерва
11:00–12:00 Представлення результатів роботи в командах.
12:00–12:30 Особливості проведення моніторингу та оцінки під час пілотування Державного стандарту початкової загальної освіти
Н. З. Софій, Всеукраїнський фонд “Крок за кроком”
12:30–13:00 Особливості організації тренінгів на обласному рівні: логістика
О. О. Примостка, Всеукраїнський фонд “Крок за кроком”
13:00–13:30 Закриття тренінгу: підведення підсумків
П. К. Хобзей, заступник Міністра освіти і науки України
13:30–14:30 Перерва на обід