Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

17 Грудня 2020

На обговорення винесли категорії освітніх труднощів та рівнів підтримки дітей з ООП

Міністерство освіти і науки винесло на громадське обговорення категорії (типології) освітніх труднощів у осіб з особливими освітніми потребами та рівнів підтримки в освітньому процесі в інклюзивних класах (групах) закладів освіти.

Документ опублікували на сайті МОН.

Проєкт містить:

  • категорії (типологію) освітніх труднощів у осіб з особливими освітніми потребами;
  • рівні підтримки в освітньому процесі осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти;
  • рівні підтримки в освітньому процесі осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти.

Так, пропонують такі категорії освітніх труднощів:

  • Інтелектуальні труднощі. Можуть полягати в обмеженні функціонування різного ступеня прояву передумов інтелекту (пам’яті, уваги, мислення, мовлення, вольових процесів, мотивації тощо), власне інтелекту (здатності до узагальнення, абстрагування, міркування; продукування думки, судження; здатності робити висновки тощо), інвентарю інтелекту (набутих знань, умінь,
    навичок);
  • Функціональні (сенсорні, моторні, мовленнєві) труднощі. Можуть полягати в обмеженні життєдіяльності різного ступеня прояву слухової, зорової, опорно-рухової (кістково-м’язової), мовленнєвої функцій (стосуватися відтворення звуко-складової структури слова; розбірливості мовлення; темпу і ритму; мелодико-інтонаційного малюнку; характеристик голосу; розрізнення звуків мовлення на слух; використання словникового запасу і граматики; перебігу читання, письма, комунікації);
  • Фізичні труднощі. Можуть полягати в обмеженні функціонування різного ступеня прояву органів та кінцівок дитячого організму;
  • Навчальні труднощі. Можуть полягати в обмеженні або своєрідності перебігу довільних видів діяльності різного ступеня прояву (писемного виду діяльності, математичних дій і т.д.);
  • Соціоадаптаційні/ (особистісні, середовищні труднощі) соціокультурні (зокрема взаємодія з представниками осередків окремих культур, отримання інформації засобами жестової мови тощо). Можуть полягати в наявності бар’єрів на шляху до формування навичок: пристосування до умов соціального середовища; організації адекватної системи відносин із соціальними об’єктами; прояву рольової пластичності поведінки; інтеграції у соціальні групи, засвоєння стабільних соціальних умов, прийняття норм і цінностей нового соціального середовища, форм соціальної взаємодії.

Ознайомитись із проєктом на усіма його додатками можна у документах нижче:

Постанова

Проєкт постанови КМУ Про затвердження категорій (типології) освітніх труднощів у осіб з особливими освітніми потребами та рівнів підтримки в освітньому процесі в інклюзивних класах (група

Завантажити документ

Додаток 1

Додаток 1

Завантажити документ

Додаток 2

Додаток 2

Завантажити документ

Додаток 3

Додаток 3

Завантажити документ

Додаток 4

Додаток 4

Завантажити документ

Пропозиції та зауваження до проєкту можна надсилати до 30 грудня на [email protected] (відповідальна особа – Лариса Самсонова, керівниця експертної групи з питань інклюзивної освіти МОН).

Фото: Дмитро Ларін


Обговорення

Розділ створено за підтримки Програмної ініціативи “Демократична практика” Міжнародного фонду “Відродження”. Позиція Міжнародного фонду “Відродження” може не збігатися з думкою автора.