Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

6 Лютого 2023

Найефективніше для природничих наук: які переваги методу спільного навчання учнів

Спільне навчання передбачає командну роботу учнів над якимось завданням або проєктом, причому група має бути досить малою, щоб забезпечити активну участь кожного і кожної. У британському метадослідженні Teaching and Learning Toolkit науковці з’ясували, яким має бути оптимальний розмір груп і в яких предметах такий підхід може бути найефективнішим.

Спільне навчання 

Діти в групі можуть працювати над окремими завданнями, які принесуть загальний результат, або разом над спільним завданням. Це відрізняє спільне навчання від неструктурованої групової роботи.

Іноді спільне навчає включає конкуренцію між парами, групами або командами, учасники яких мають різний рівень знань, щоб забезпечити ефективнішу співпрацю. Спектр підходів до спільного навчання широкий, його можна організувати й реалізувати по-різному. Взаємонавчання також можна розглядати як тип спільного навчання.

Наскільки такий підхід ефективний?

Спільне навчання дає стабільно позитивні результати: прогрес, якого досягають учні, еквівалентний п’яти місяцям навчання протягом року. Однак ефективність варіюється, тож важливо чітко визначити деталі.

Багато видів діяльності можна назвати спільним навчанням, але щоб воно було справді ефективним, потрібно набагато більше, ніж просто посадити учнів разом і попросити їх працювати в парах або в групах – чітко розроблені структура роботи й завдання забезпечують найбільші успіхи в такій діяльності.

Спільне навчання можна супроводжувати конкуренцією між групами, але це не завжди необхідно – і, навпаки, може призвести до того, що учні зосередяться на змаганні, а не на навчанні як такому. Найефективнішими є завдання, які включають заохочення до спілкування та взаємодії між учнями.

Для кого такий підхід може бути кориснішим?

Дослідження свідчать, що групи по 3 – 5 дітей показують найкращі результати в спільному навчанні. Позитивний ефект і для роботи в парах, і для спільної навчальної діяльності в групах понад учнів нижчий. Також є докази, що спільне навчання найкраще “працює” для природничих наук.

Ефективність спільного навчання дещо вища в середній школі (+6 місяців), ніж у початкових класах (+5 місяців).

Вплив спільного навчання нижчий щодо грамотності (+3 місяці), ніж щодо математики (+5 місяців) і природничих наук (+10 місяців).

Найефективнішими в такому навчанні є малі групи (3 – 5 учнів), які відповідають за спільний результат.

Спільне навчання за допомогою цифрових технологій, як правило, має менший позитивний ефект, ніж навчання “офлайн” (загалом +3 місяці).

Подолання освітніх втрат

Дослідження обмежено свідчать, що спільне навчання може принести користь тим, хто має низькі оцінки, дітям з неблагополучних сімей – але тут теж можливі різні варіанти. Працюючи з однолітками, учні мають змогу сформулювати свої думки, поділитися знаннями та навичками, а також позбутися помилкових уявлень за допомогою підтримки ровесників та обговорень завдань із ними.

У цьому процесі вкрай важливу роль відіграють структура й зміст завдань та видів діяльності: треба переконатися, що залучили учнів з нижчим рівнем успішності в процес, що навчальні завдання є викликом і для них. Якщо завдання сформульовані так, що розв’язати їх можуть лише успішні учні, без участі слабших, то це лише збільшить рівневий розрив між ними.

Варіанти спільного навчання

 1. Спільне навчання зі спільними результатами.

Коли групи, які проводять спільну навчальну діяльність, отримують спільний результат, заради якого потрібно працювати разом, користь зазвичай вища за середню. Такий висновок підтвердив аналіз 111 досліджень.

 1. Спільне навчання з індивідуальними результатами.

Деякі види спільної навчальної діяльності ставлять перед різними дітьми в групі різні цілі. Такий підхід загалом має позитивний ефект, але він зазвичай дещо нижчий, ніж під час застосування завдань, що передбачають групові результати. Висновок підтверджено на основі аналізу 101 дослідження.

Поради для директорів і вчителів та вартість такого навчання

Завдяки співпраці учні можуть розвивати метакогнітивні навички, навички пояснення, демонстрації, вирішення проблем, полегшити виконання складного завдання шляхом розподілу обов’язків.

Важливо, щоб школи стежили за дотриманням таких вимог щодо спільного навчання:

 • усі учні, особливо учні з низькою успішністю, мають бути повністю залученими в процес й отримувати увагу вчителя;
 • склад пар та груп потрібно ретельно продумати;
 • учителі мають обрати ефективний варіант співпраці – наприклад, змоделювати продуктивну дискусію, щоб діяльність була справді корисною;
 • учителі мають ретельно контролювати спільне навчання й надавати підтримку тим учням, які відчувають труднощі або не роблять внесок у виконання завдання.

Спектр підходів до спільного навчання широкий. Він включає різні види організації діяльності та завдань у межах навчального плану. Не всі підходи до спільного навчання, прийняті в школах, були досліджені, тому важливо оцінювати будь-яку нову ініціативу в цій сфері.

Якщо спільне навчання відбувається на базі шкільного обладнання із учителями, які працюють у цій школі, воно не дуже дороге. Крім того, воно займає не так багато часу освітян – переважно на планування, підготовку й контроль виконання завдань, що суттєво менше порівняно з іншими ефективними підходами.

Однак імовірно, що вчителям знадобиться підвищення кваліфікації, щоб максимізувати ефективність спільного навчання й відстежувати, які із методів дають найкращі результати в конкретному класі, а також правильно скерувати зусилля на подолання освітніх втрат в учнів, що відстали.

Дослідники зазначають, що зібрали матеріал на основі 212 студій, однак більшість із них були проведені досить давно. Не всі із цих досліджень були належно оцінені компетентними організаціями, крім того, результати досить широко варіюються.

Як і з іншими методами, науковці рекомендують освітянам у першу чергу враховувати контекст роботи й спиратися на свої професійні судження.

Ключові висновки

 1. Спільне навчання в середньому позитивно впливає на успішність учнів і може бути економічно вигідним.
 2. Учні потребують підтримки та практики для спільної роботи – це не виходить саме собою. Професійний розвиток педагога сприятиме ефективному управлінню спільним навчанням.
 3. Діяльність і завдання необхідно ретельно планувати, щоб спільна робота була якомога ефективнішою, інакше деяким учням буде важко долучитися – або вони намагатимуться працювати самостійно. Важливо переконатися, що всі учні чітко висловили свої думки в процесі виконання спільних завдань – тоді від нього буде користь для кожного і кожної.
 4. Змагання між групами може підвищити ефективність роботи учнів. Однак надмірний акцент на конкуренції може змусити їх зосередитися саме на перемозі, а не на опануванні матеріалу.
 5. Найрезультативнішим, як правило, є такий підхід у групах від трьох до п’яти осіб, коли група має досягти спільної мети.

Для зручності подаємо загальну таблицю ефективності методів, інструментів та підходів, які дослідили британські науковці.

Метод, інструмент, підхід в освітньому процесі Вартість Ефективність (у місяцях навчального прогресу на рік) Метод, інструмент, підхід в освітньому процесі Вартість Ефективність (у місяцях навчального прогресу на рік)
Навчити вчитися (осмислювати, планувати, оцінювати своє навчання) Низька +7 Індивідуальні завдання (у межах навчального процесу – залежно від потреб і здібностей учня) Низька +4
Навчити розуміти прочитане Низька +6 Літні школи Помірно висока +3
Навчити говорити й слухати Низька +6 Мистецькі практики (у межах шкільної програми чи в позашкільних гуртках) Низька +3
Фідбек (зворотний зв’язок) про успіхи учня Низька +6 Подовження навчального часу Помірно висока +3
Навчання майстерності (розбивання матеріалу на блоки, у кожному з яких учні мають досягти певного рівня)  Низька +5 Поділ класу на групи за рівнем навчальних досягнень Низька +2
Спільне навчання Низька +5 Зменшення розміру класу Дуже висока +2
Фоніка (формування стійких зв’язків між звучанням мови й письмовими символами) Низька +5 Наставництво/

Менторство (наставником є старша людина – учень або дорослий-волонтер)

Помірно висока +2
Взаємонавчання Низька +5 Фізична активність Низька +1
Домашнє завдання Низька +5 Плата вчителю за досягнення учнів Порівняно низька +1
Індивідуальні заняття (репетиторство) Помірно висока +5 Поділ на групи та “потоки” (формально за схильностями й уміннями, але часто – за реальними навчальними досягненнями) Низька 0
Соціально-емоційне навчання (здобуття “м’яких навичок”) Низька +4 Шкільна форма Низька 0
Допомога асистента вчителя Помірно висока +4 “Виїзне” навчання (наприклад, на природі) Помірно висока Недостатньо доказів для висновків
Залучення батьків Низька +4 Стиль навчання (використання одного головного підходу в навчанні) Низька Недостатньо доказів для висновків
Навчання в малих групах Порівняно низька +4 Формування кар’єрних прагнень Низька Недостатньо доказів для висновків
Комплексні виховні заходи (робота із поведінкою, ставленням до навчання, однокласників, учителів тощо) Порівняно низька +4 Повторний рік Дуже висока -3

Нагадаємо, що на минулому тижні розглядали питання ефективності навчання в малих групах.

Слава Україні!

Героям слава!

Переможемо!

Фото: автор – yacobchuk1, Depositphotos


Обговорення