Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

28 Квітня 2023

Не можна фотографувати дітей і мати “улюбленців”: що ще заборонено вчителям у Великій Британії

У службі освітнього омбудсмена дослідили документи, які регулюють поведінку освітян у школах і коледжах Великої Британії. Приписи стосуються і фахових знань, і виховної роботи, і поведінки з учнями, колегами й батьками загалом.

Це остання частина матеріалу про права, обов’язки й відповідальність за порушення робочого регламенту вчителів у різних країнах Європейського Союзу й Великої Британії.

У Великій Британії з 1 вересня 2012 року набули чинності Стандарти вчителів. Вони визначають обов’язки і права педагогів.

Учитель повинен:

 1. Ставити високі очікування, які надихають, мотивують учнівство, кидають йому виклик, зокрема:
 • створити безпечне середовище для учнів, яке заохочує до навчання й засноване на взаємній повазі;
 • встановити цілі, які захоплюють і кидають виклик учням будь-якого походження, здібностей і схильностей.
 1. Сприяти прогресу й результатам учнів, зокрема: 
 • відповідати за досягнення, успіхи та результати учнів;
 • бути в курсі здібностей учнів і їхніх попередніх знань, планувати навчання, враховуючи це;
 • спонукати учнів до відповідального й сумлінного ставлення до власної роботи й навчання.
 1. Демонструвати міцні знання предмета й навчальної програми, зокрема:
 • мати надійні знання відповідного предмета (предметів) і галузей навчального плану, розвивати й підтримувати інтерес учнів до предмета, усувати непорозуміння;
 • демонструвати розуміння, брати на себе відповідальність за просування високих стандартів грамотності, чіткого й правильного використання стандартної англійської мови, незалежно від спеціалізованого предмета вчителя.
 1. Планувати й проводити добре структуровані уроки, зокрема:
 • передавати знання й розвивати розуміння шляхом ефективного використання часу уроку;
 • виховувати любов до навчання й інтелектуальну допитливість дітей;
 • систематично розмірковувати про ефективність уроків і підходів до навчання;
 • сприяти розробці й забезпеченню захопливої навчальної програми в межах відповідної предметної галузі.
 1. Адаптувати навчання відповідно до сильних сторін і потреб усіх учнів, зокрема:
 • знати, коли і як правильно диференціювати матеріал, використовуючи підходи, які дозволяють ефективно навчати учнів;
 • мати надійне розуміння того, як низка чинників може перешкоджати здатності учнів навчатися, як найкраще подолати ці фактори;
 • мати чітке уявлення про потреби всіх школярів, зокрема й учнів з особливими освітніми потребами; осіб з високим рівнем здібностей.
 1. Використовувати оцінювання точно й продуктивно, зокрема:
 • знати й розуміти, як оцінювати відповідні предмети й навчальні програми, включаючи вимоги до оцінювання, встановлені законом;
 • використовувати формувальне й підсумкове оцінювання для забезпечення прогресу учнів;
 • використовувати відповідні дані для моніторингу прогресу, встановлення цілей і планування наступних уроків;
 • надавати учням регулярний зворотний зв’язок – як усно, так і через точні оцінки, заохочувати учнівство реагувати на відгуки.
 1. Ефективно керувати поведінкою, щоб забезпечити комфортне й безпечне середовище навчання, зокрема:
 • мати чіткі правила й розпорядок поведінки в класах, відповідати за сприяння гарній і ввічливій поведінці як у класах, так і в школі, відповідно до політики поведінки школи;
 • підтримувати добрі стосунки з учнями, використовувати відповідні повноваження й діяти рішуче, коли це необхідно.
 1. Виконувати широкі професійні обов’язки, зокрема:
 • робити позитивний внесок у життя й дух школи;
 • розвивати ефективні професійні взаємини з колегами, знаючи, як і коли скористатися порадою і підтримкою спеціалістів;
 • ефективно співпрацювати з допоміжним персоналом;
 • брати на себе відповідальність за покращення викладання через належний професійний розвиток, реагуючи на поради й відгуки колег;
 • ефективно спілкуватися з батьками щодо досягнень і добробуту учнів.

У Британії очікують, що вчитель демонструватиме незмінно високі стандарти особистої і професійної поведінки.

Основними стандартами поведінки протягом усієї кар’єри вчителя/вчительки є підтримка громадської довіри до професії та підтримка  високих стандартів етики й поведінки в школі і за її межами шляхом, зокрема:

 • поводження з учнями з гідністю, побудова стосунків, заснованих на взаємній повазі, постійне дотримання належних меж, що відповідають професійній позиції вчителя;
 • захист добробуту учнів відповідно до статутних положень;
 • вияв толерантності й поваги до прав інших;
 • дотримання фундаментальних британських цінностей, включаючи демократію, верховенство права, особисту свободу і взаємну повагу, а також толерантність до людей з іншими віросповіданнями й переконаннями;
 • забезпечення того, щоб особисті переконання не виражалися в спосіб, який використовує вразливість учнів або може спонукати їх до порушення закону.

Учителі повинні поважати принципи, політику й практику школи, у якій вони викладають, підтримувати високі стандарти відвідуваності й пунктуальності. Освітяни мають завжди діяти в законодавчих межах, які визначають їхні професійні обов’язки й відповідальність.

У 2022 році була видана інструкція “Безпека дітей в освіті 2022”. Вона містить законодавчі вказівки для шкіл і коледжів щодо убезпечення учнів у школах і наймання працівників.

У межах загальношкільного чи коледжного підходу до безпеки, заклади освіти повинні гарантувати відкриту й прозору культуру, відповідно до якої всі “занепокоєння” щодо поведінки дорослих, які працюють у школі чи коледжі або від їхнього імені (зокрема вчителі, волонтери), розглядають швидко та належно. Під “занепокоєннями” в документі розуміють таку неналежну поведінку дорослого, який працює в школі або від імені школи чи в коледжі:

 • не відповідає кодексу поведінки персоналу, зокрема неадекватно поводиться поза роботою;
 • занадто дружній/дружня із дітьми;
 • має улюблених учнів;
 • фотографує дітей на мобільний телефон, що суперечить правилам школи;
 • індивідуальні заняття з дитиною проводить у відокремленій або закритій зоні, із замкненими дверима;
 • принижує дітей.

У документі зазначено, що школам і коледжам слід своєчасно визначати недоречну, проблемну чи тривожну поведінку, щоб

 • мінімізувати ризик зловживань;
 • переконатися, що дорослі, які працюють у школі чи коледжі або від їхнього імені, мають чітке розуміння професійних кордонів і можуть діяти в цих межах і відповідно до етики й цінностей закладу.

Пункт 429 цього документа визначає, що вкрай важливо, щоб усі “занепокоєння” щодо поведінки працівника були висловлені посадовій особі, яка може вирішити проблему, й були належно зареєстровані. Також необхідно забезпечити захист тих, хто працює в школах і коледжах або від їхнього імені, від хибних звинувачень.

Школи й коледжі мають розробити кодекси поведінки персоналу й захисту дітей із закладеними цінностями школи. Докладніше про це Служба освітнього омбудсмена рекомендує дізнатися в цьому документі.

Читайте також: “Усебічно підтримувати учнів і виховувати в них самостійність: які обов’язки вчителів у Німеччині”.

Фото: meinbezirk


Обговорення