Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

24 Квітня 2023

Обов’язки й відповідальність учителя й директора школи в Польщі – дослідження

Служба освітнього омбудсмена продовжує досліджувати тему обов’язків і відповідальності за освіту дітей у різних країнах – зокрема, які зобов’язання мають працівники й керівники шкіл в Європейському Союзі й Великій Британії.

Із повним матеріалом можна ознайомитися за посиланням.

Якою є відповідальність для освітян, які не виконують своїх зобов’язань? У багатьох країнах розроблені законодавчі документи, які визначають права, обов’язки та відповідальність вчителя.

У більшості країн головними стандартами поведінки педагога є підтримка громадської довіри до професії, дотримання стандартів етики й поведінки в школі і за її межами, гідне ставлення до учнів, побудова стосунків, заснованих на взаємній повазі.

Саме ставлення закордонних педагогів із більшою, ніж в українських школах, добротою і повагою до дитини, дотримання прав людини й захист дитини від принижень дорослого виявили  результати опитування батьків здобувачів освіти за кордоном, яке Служба освітнього омбудсмена провела в серпні 2022 року.

Ключовим обов’язком є відповідальність учителя й керівника школи за безпеку і здоров’я дитини під час її перебування у закладі освіти, зокрема її захист від жорстокого поводження.

За порушення стандартів і вимог до вчителів застосовуються досить жорсткі санкції.

У Польщі основні обов’язки керівника закладу освіти й учителя щодо освіти учнів визначають, зокрема, такі документи:

Відповідно до статті 5 польського Закону про освіту, учитель та вихователь у своїй дидактичній (навчальній) і виховній діяльності зобов’язані керуватися добробутом учнів, піклуватися про їхнє здоров’я, моральну й громадянську позицію, поважати особисту гідність учня.

Значна увага в польському законодавстві приділена відповідальності школи за здоров’я дитини.

Статут школи має визначати організацію і форми співпраці між школою та батьками в галузі навчання, виховання, догляду і профілактики (пункт 2 частини другої статті 98 Закону про освіту).

Під час зарахування до дитячого садка чи школи батьки дитини передають директору закладу дані про здоров’я дитини, які вони вважають важливими, а також дані про режим харчування і психофізичний розвиток дитини (стаття 155 Закону про освіту).

Школи зобов’язані реалізувати просвітницько-профілактичну програму, яка охоплює зміст освіти і заходи, адресовані учням, а також профілактичний зміст і заходи, спрямовані на учнів, вчителів і батьків. Просвітницько-профілактичну програму розробляють на основі результатів щорічної діагностики, яка включає аналіз того, що відбувається в шкільному середовищі, потреби розвитку учнів, зокрема захисні фактори і фактори ризику. Особливу увагу приділяють ризикам, пов’язаним із вживанням психотропних засобів та психоактивних речовин. Діагностування здійснює керівник школи або уповноважений ним працівник (це визначено у статті 26.1 Закону про освіту).

Завдання щодо гарантування безпеки учнів та вчителів під час занять, організованих школою, виконує директор (пункт 6 частини першої  статті 68.1 Закону про освіту).

Директор створює безпечні й гігієнічні умови перебування як у школі, так і для участі в організованих школою заходах за межами її території. Якщо в навчальній діяльності школи не менше ніж 2 тижнів триває перерва, директор оглядає об’єкти, що належать школі, щодо безпечних і гігієнічних умов користування (параграфи 2 та 3.1  Постанови МОН від 31 грудня 2002 р.).

Відповідно до польського законодавства, учитель зобов’язаний:

 1. надійно виконувати завдання, пов’язані з дорученою посадою й основними функціями школи: дидактичною, виховною, охоронною, зокрема завдання щодо гарантування безпеки учнів під час проведення занять, які організовує школа;
 2. підтримувати кожного учня в його розвитку;
 3. прагнути до всебічного розвитку особистості;
 4. удосконалюватися професійно відповідно до потреб школи;
 5. виховувати молодь у любові до батьківщини, у повазі до Конституції Республіки Польща, в атмосфері свободи совісті й поваги до кожної людини;
 6. дбати про формування в учнів моральних і громадянських позицій відповідно до ідеї демократії, миру і дружби між людьми різних націй, рас і світоглядів. Такі обов’язки визначені розділом 2 статті 6 “Карти вчителя”.

Розділ 3 статті 9.1 “Карти вчителя” передбачає, що посаду вчителя може обіймати особа, яка:

 • має вищу освіту з відповідною педагогічною підготовкою або закінчила педагогічний заклад і починає працювати на посаді, для чого достатньо кваліфікована;
 • поважає основні моральні принципи.

Відповідальність учителя за невиконання обов’язків

За невиконання своїх педагогічних обов’язків учитель може нести дисциплінарну, кримінальну або цивільно-правову відповідальність.

Дисциплінарна відповідальність

Якщо педагогічний працівник порушує гідність учительської професії або обов’язки, визначені статтею 6 Статуту вчителя, описані вище, він несе дисциплінарну відповідальність. Це визначено розділом 10 статті 75.1 “Карти вчителя”.

Дисциплінарними стягненнями педагогічних працівників є:

 1. догана з попередженням;
 2. звільнення;
 3. звільнення з роботи із забороною прийняття покараного на роботу за фахом учителя протягом 3 років після покарання;
 4. відсторонення від педагогічної діяльності.

Дисциплінарні стягнення накладає дисциплінарна комісія. Копію остаточного рішення про накладення дисциплінарного стягнення разом з обґрунтуванням заносять до особової справи вчителя. За підозрою в скоєнні вчителем вчинку, що порушує права й добробут дитини, директор школи повинен повідомити дисциплінарного омбудсмена й зробити це не пізніше ніж за 14 днів із дня отримання повідомлення про підозру у вчиненні такого діяння, якщо обставини однозначно не вказують на те, що такого діяння не було вчинено (стаття 76 “Карти вчителя”).

2016 року міністр національної освіти видав Розпорядження від 25 травня 2016 року про детальний порядок проведення пояснювально-дисциплінарного провадження щодо вчителів та поновлення дисциплінарного провадження, яке описує цю процедуру.

Кримінальна відповідальність

Учитель зобов’язаний піклуватися про здоров’я й безпеку учнів під час їх перебування у школі. Неналежне виконання цього обов’язку може загрожувати вчителю кримінальною відповідальністю. Залежно від тяжкості провини та умисності на вчителя можуть накласти покарання: штраф, обмеження волі або позбавлення волі на різний строк (статті 157, 160 Кримінального кодексу).

Цивільно-правова відповідальність

Якщо вчитель своїми діями заподіяв шкоду учню або міг завдати йому шкоди – він може нести цивільно-правову відповідальність відповідно до Цивільного кодексу.

Читайте також: “Штрафи та увʼязнення за прогули: чому в країнах ЄС та Великій Британії шкільна освіта – це відповідальність учнів і батьків”.

Фото: Ambasadzie RP w Paryżu – Ecole Polonaise “Adam Mickiewicz” de PARIS


Обговорення