Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

25 Квітня 2023

Регулярні звіти про успіхи учнів, безпечне середовище й позбавлення ліцензії: обов’язки вчителів і санкції щодо них у Швеції

Служба освітнього омбудсмена проаналізувала обов’язки вчителів і наслідки, які передбачені законодавством за невиконання цих обов’язків у Швеції.

Це друга частина дослідження про відповідальність освітян середньої школи і санкції щодо них у разі порушення норм і правил роботи в Європейському Союзі та Великій Британії.

Обов’язки й відповідальність директорів шкіл (шкільних підрозділів) і вчителів у Швеції визначені, зокрема, “Законом про школу”.

Досягнення цілей навчання

Муніципалітет повинен забезпечити, щоб діти шкільного віку, які не відвідують школу, здобували встановлену освіту в будь-який інший спосіб  (глава 7 розділ 21 Закону). Директор повинен забезпечити, щоб учні, які навчаються під його керівництвом, завершили навчання (глава 7, §22 Закону).

Якісну роботу на рівні школи проводять за участі вчителів, вихователів, іншого персоналу й учнів. Відповідає за якісну роботу школи її директор (глава 4 §4).

Дітей, які здобувають освіту в  будь-яких формах, необхідно спрямовувати й стимулювати до навчання й особистого розвитку з урахуванням їхніх умов, потреб і здібностей для досягнення цілей освіти.

Учням, яким через інвалідність важко виконати визначені критерії оцінювання, необхідно надавати підтримку, максимально спрямовану на протидію наслідкам інвалідності.

Учнів, які швидше за інших опановують освітню програму і відповідно мають високі бали оцінювання або критерії оцінки знань, спрямовують і стимулюють, щоб вони продовжували розвивати свої здібності (глава 3  § 2. Закону).

Батьків (опікунів)  дитини слід постійно інформувати про розвиток учня (глава 3 розділ 3 Закону).

Учнів необхідно постійно стимулювати до активної участі в роботі школи й здобутті освіти. Інформація та форми впливу на дітей та учнів повинні відповідати їх віку й зрілості (глава 4 §9).

У початковій школі принаймні раз на семестр учитель, учень і батьки або опікуни повинні спілкуватися, щоб визначити, як якнайкраще підтримати розвиток знань і соціальний розвиток учня, а також які зусилля необхідно докласти, щоб учень розвивався в межах навчального плану. Інформація під час бесіди має ґрунтуватися на оцінці розвитку учня/учениці щодо навчальної програми й критеріїв оцінювання знань з предметів.

У 1-5 класах учитель повинен один раз упродовж навчального року проводити з учнем та його батьками (опікунами) бесіду з розвитку відповідно до письмового  індивідуального плану розвитку учня. Під час бесіди учитель має

  • надати рекомендації для розвитку знань учня й критеріїв оцінювання знань з предметів, із яких учень/учениця навчається;
  • підсумувати, які зусилля потрібні учневі/учениці, щоб відповідати критеріям оцінювання знань для навчання в наступному році й розвиватися в межах навчального плану.

Домовленості між вчителем, учнем/ученицею і батьками (опікуном) під час співбесіди щодо розвитку повинні завжди бути задокументовані в плані розвитку (глава 10 § 12-13).

Безпечне освітнє середовище

Усі учні мають бути впевнені, що в школі створене середовище, де можна безпечно й спокійно навчатися. Заходи на перервах мають сприяти зосередженню на навчанні. Директор забезпечує профілактичну роботу  в школі, яка спрямована на створення безпеки й навчального спокою (глава 5 § 3).

Використання мобільних телефонів та іншого електронного комунікаційного обладнання під час навчання можливе лише за згодою вчителя, і воно має сприяти розвитку й навчанню учнів або адаптації чи спеціальній підтримці дитини (глава 5 § 4 a). За наявності особливих причин директор або вчитель можуть дозволити окремому учневі/учениці використовувати мобільний телефон або інше електронне комунікаційне обладнання в інших випадках.

Директор або вчитель може забрати мобільний телефон чи інше електронне комунікаційне обладнання, щоб запобігти збоям у навчанні або образливій фотозйомці, зокрема вирішити, що мобільні телефони та інше електронне комунікаційне обладнання необхідно збирати на початку кожного навчального дня. Пристрій або інше обладнання необхідно повертати не пізніше ніж наприкінці кожного навчального дня (глава 5 §4 b, d). Для кожної школи має бути письмова процедура щодо поводження з мобільними телефонами й іншим електронним комунікаційним обладнанням (розділ 4 e).

Дисциплінарні й інші спеціальні заходи гарантування безпеки

Для безпеки учнів і спокою під час навчання персонал може вживати негайні заходи, зокрема, має повноваження фізично втручатися, щоб запобігти насильству, жорстокому поводженню чи іншим заворушенням. Такий захід можна вживати, лише якщо він відповідає меті й іншим обставинам.

За певних умов учитель, інший персонал чи директор можуть ухвалити рішення про виключення учня з навчального приміщення, затримання, тимчасове переміщення до іншого класу, переведення до іншої школи. Ці заходи також можна вживати, лише якщо вони відповідають меті й іншим обставинам (глава 5 § 6).

Учитель або директор можуть вигнати учня/ученицю з класу, якщо він або вона заважають навчанню або неналежно поводяться, а також якщо не змінюють своєї поведінки після звернення вчителя (глава 5 § 7). За тих самих умов, що й у §7, учитель або директор можуть вирішити, що учень або учениця повинні залишатися в школі під наглядом щонайбільше одну годину після закінчення навчального дня або прибути до школи не пізніше ніж за годину до початку навчання (глава 5 § 8).

Заходи проти жорстокого поводження

Директор відповідальний за виконання персоналом обов’язків щодо убезпечення дитини від жорстокого поводження (глава 6 розділ 5). Директор повинен забезпечити проведення в межах кожного конкретного заходу цілеспрямованої роботи з протидії жорстокому поводженню з дітьми, вжити заходів для запобігання жорстокому поводженню з учнями, зокрема складання щорічного плану таких заходів (глава 6, §6-8).

Директор або персонал не мають права образливо поводитися з учнями (глава 6 розділ 9).

Учитель, вихователь чи інший персонал, якому стало відомо, що дитина вважає себе жертвою жорстокого поводження, зобов’язаний повідомити про це директора. Директор зобов’язаний негайно розслідувати обставини зазначених порушень і, якщо це можливо, вжити заходів, які можуть бути обґрунтовано необхідними для запобігання жорстокому поводженню в майбутньому. Директор або працівники не можуть піддавати дитину цькуванню через те, що вона брала участь у розслідуванні або повідомила чи звинуватила когось у порушеннях (глава 6 §10-11).

Якщо директор або персонал порушує свої зобов’язання згідно з §7-11, директор повинен відшкодувати дитині збитки, пов’язані з порушенням або спричинені ним. Однак відшкодування збитків за порушення у випадках, крім цькування, не передбачено, якщо порушення незначне. За наявності особливих причин компенсація за порушення може бути зменшена або повністю скасована (глава 6 §12).

Справи про відшкодування збитків відповідно до цієї глави мають розглядати відповідно до положень Процесуального кодексу про суд у цивільних справах. Однак у таких випадках може бути встановлено, що кожна сторона несе судові витрати, якщо сторона, яка програла справу, мала розумні підстави для розгляду суперечки (глава 6 розділ 13).

Позбавлення вчителя ліцензії

Педагогічну роботу в закладі дошкільної або шкільної освіти очолює та координує директор. Директор повинен працювати над розвитком освіти (глава 2 § 9), гарантувати, що персонал, який відповідає за навчання, має можливість для розвитку навичок. Директор повинен переконатися, що весь персонал має необхідне уявлення про правила, які застосовують до шкільної системи (глава 2 § 34).

Здійснювати навчання можуть лише ті особи, які мають ліцензію (посвідчення) вчителя або вихователя (глава 2 розділ 13). Ліцензований учитель або вихователь відповідає за навчання, яке він або вона проводить. Повноваження вчителя або вихователя викладати в шкільній системі повинні бути вказані в посвідченні  (глава 2  § 15).

Учителю можуть винести попередження про скасування ліцензії на право викладання. Це робить Комісія з питань відповідальності вчителів.

Комісія з питань відповідальності вчителів повинна відкликати ліцензію, якщо власник або власниця ліцензії, зокрема:

  • були некомпетентні у своїй професійній практиці;
  • у професійній практиці або поза нею були винні в серйозному злочині, що ставить його чи її придатність до роботи вчителем чи вихователем під сумнів;
  • через хворобу чи інші подібні обставини не можуть задовільно виконувати свою роботу;
  • не виконали наказу про медичний огляд згідно з Розділом 27 §13 тощо (глава 2 § 23).

Якщо Комісія з питань відповідальності вчителів виносить попередження або вирішує відкликати ліцензію, вона має повідомити про це Шведську національну шкільну раду й роботодавця ліцензіата. Така сама процедура передбачена у випадку, якщо після апеляції загальний адміністративний суд вирішить винести попередження, скасувати ідентифікацію або скасувати рішення Комісії про попередження чи скасування  (глава 2 § 23).

Читайте також: “Обов’язки й відповідальність учителя й директора школи в Польщі – дослідження”.

Фото: Телевізійна служба новин


Обговорення