Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Онлайн-заняття в садочку, робота няні на дистанційці та онлайн-дошкілля на ТОТ – юридичне розʼяснення

Деякі дитячі садочки через російську агресію змушені працювати дистанційно. Проте онлайн-навчання дошкільнят вимагає активного залучення до процесу батьків.

“Нова українська школа” вже відповідала на питання читачів щодо нюансів онлайн-навчання в школах. Нове юридичне розʼяснення – про дистанційку в садочках.

Зокрема, у матеріалі читайте:

  • яка тривалість онлайн-заняття в ЗДО та скільки на день їх має бути;
  • як виглядає асинхронне навчання в садочку;
  • скільки мають працювати онлайн вихователі, музичні керівники, а чим під час дистанційки в ЗДО займаються няні;
  • як батькам дошкільнят із тимчасово окупованих територій влаштувати дитину до онлайн-садочка на підконтрольній Україні території.

– Скільки часу має тривати онлайн-заняття в закладі дошкільної освіти та скільки їх може бути на день?

Вимоги до використання комп’ютерів та інших технічних засобів навчання в закладах дошкільної освіти викладені в розділі XII “Вимоги до розпорядку дня і навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей” Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.

У регламенті розрізняють використання комп’ютерів та технічних засобів (наприклад, проєкторів), використання для навчання, чи для перегляду розважального контенту. Кожен із видів діяльності чітко регламентований.

Зокрема, пункт 8 дозволяє використовувати комп’ютери для навчання лише дітям старшого дошкільного віку:

“3аняття з використанням комп’ютерів дозволяється проводити для дітей старшого дошкільного віку два рази на тиждень (не більше одного разу протягом дня). Безперервна тривалість роботи з комп’ютером не повинна перевищувати 10 хвилин (пункт 8 розділу 12 Санітарного регламенту).

Проте, електронні технічні засоби можна використовувати за згодою батьків і для дітей молодшого та середнього шкільного віку:

“Заняття з використанням електронних технічних засобів навчання (далі – ТЗН) з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку проводяться в разі згоди батьків не більше 10 хвилин. Для дітей старшого дошкільного віку безперервна тривалість занять із використанням ТЗН (інтерактивні дошки, відеопроєктори тощо) не повинна перевищувати 15 хвилин” (пункт 9 розділу 12 Санітарного регламенту).

А от дивитися розважальні програми, відповідно до регламенту, можна щодня:

Перегляд розважальних телепередач, мультфільмів і діафільмів для дітей дошкільного віку допускається не частіше 1 разу на день. Тривалість перегляду розважальних телевізійних передач не повинна перевищувати 20 хвилин на день для дітей 3–4 років і 30 хвилин для дітей 5–6 років” (пункт 11 розділу 12 Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів).

– Що таке навчання в садочку онлайн в асинхронному форматі? Виходить, що з дітьми просто займаються батьки, а вихователі отримують свою повну заробітну плату?

Закон України “Про освіту” визначає дистанційну форму здобуття освіти як “індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу в спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій” (пункт 4 статті 9 ЗУ “Про освіту”).

Міністерство освіти і науки своїм листом рекомендує керівникам закладів дошкільної освіти продовжувати освітній процес в умовах воєнного стану всіма можливими способами, у тому числі – дистанційно:

“Надавати освітні послуги із застосуванням різних форм організації освітнього процесу в ситуації, коли ЗДО повністю або частково припиняє діяльність у зв’язку з військовими діями, з використанням дистанційної та змішаної форми організації освітнього процесу” (лист МОН № 1/3845–22 від 02.04.2022 року “Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні”).

Зважаючи на те, що час онлайн-спілкування працівників садочка із вихованцями обмежений Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів (пункти 8, 9, 11 розділу 12 Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів), МОН рекомендує провадити освітню діяльність через батьків, як учасників освітнього процесу:

“Заклади дошкільної освіти можуть організовувати освітній процес за різними формами. Взаємодія з родинами в умовах впровадження дистанційної освіти можлива у форматі “педагог – батьки – дитина (Лист МОН № 1/11679–22 від 04.10.2022 року “Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти та захисту законних прав працівників”).

Нагадуємо, що батьки мають обов’язок перед своїми дітьми сприяти їхньому навчанню:

“Сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти в дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти” (пункт 1 статті 8 розділу 1 Закону України “Про дошкільну освіту”).

Окрім того, Міністерство освіти і науки своїм листом рекомендує місцевим органам влади:

“Особливу увагу звернути на збереження всіх посад та штатних одиниць, передбачених Типовими штатними нормативами дошкільних навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. № 1055, які є обов’язковими для врахування органами місцевого самоврядування та органами управління освіти і науки при затвердженні штатних розписів закладів дошкільної освіти” (Лист МОН № 1/6887–22 від 22.06.2022 року “Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх працівників”).

Також у воєнний час роботодавець має вжити “всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати” (частина 2 статті 10 Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”).

– Скільки годин має працювати вихователь дитячого садочка дистанційно? А музичний керівник?

Законодавство визначає дистанційну роботу як форму організації праці, за якої “робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією роботодавця, у будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій” (абзац 1 статті 602 Кодексу законів про працю України).

Працівник при цьому має право розподіляти робочий час на власний розсуд, на нього не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не визначено трудовим договором. На працівників, які працюють дистанційно, поширюється норма закону, згідно з якою загальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень. Проте, “Підприємства й організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу” (стаття 50 Кодексу законів Про працю).

– Чим під час онлайн-роботи дитячого садочка займається няня?

Посадові обов’язки помічника вихователя (так називається посада людини, яку називають “няня”) затверджує керівник закладу дошкільної освіти. Посадові обов’язки базуються на типових кваліфікаційних характеристиках із врахуванням конкретних завдань та обов’язків, функцій, прав, відповідальності працівників та особливостей штатного розпису закладу.

Зважаючи на зміну режиму роботи закладу дошкільної освіти (на дистанційний), працівникам, які не мають можливості виконувати свої професійні обов’язки при такому режимі роботи закладу може бути запропоновано переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість разом із підприємством, установою, організацією. Таке переведення допускається тільки за згодою працівника (абзац 1 статті 32 Кодексу законів про працю України).

У період дії воєнного стану повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці здійснюється не пізніше як до запровадження таких умов (частина 2 статті 3 Закону України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану).

Трудове законодавство також дозволяє перевести працівника на простій. Згідно з статтею 34 КЗпП України:

“Простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами”.

Простій, який відбувся не з вини працівника, оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) (абзац 1 статті 113 Кодексу законів про працю України).

Також у керівників закладів освіти є можливість скористатися статтею 13 Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”, яка передбачає можливість призупинити дію трудового договору у зв’язку зі збройною агресією.

Згідно з частиною 1 цієї статті:

“Призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку зі збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором“.

Проте варто пам’ятати, що Міністерство освіти і науки наголошує у своєму листі:

“що відповідно до пункту 8.3.3 Галузевої Угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2021–2025 роки, сторони рекомендують керівникам установ та закладів освіти забезпечити:

– оплату простою працівникам, включаючи непедагогічних та тих, які працюють за сумісництвом, не з їх вини в розмірі середньої заробітної плати;

– оплату праці вчителів, вихователів, включаючи вихователів груп продовженого дня, музичних керівників, викладачів, інших педагогічних працівників закладів освіти у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови, карантин тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства (Лист МОН № 1/3378–22 від 07.03.2022 року “Про практику застосування трудового законодавства в галузі освіти й науки під час дії правового режиму воєнного стану”).

– Як батькам дітей, що перебувають на тимчасово окупованій території влаштувати дитину на онлайн-навчання в українському садочку?

Зарахування до закладів дошкільної освіти відбувається згідно з положенням про заклад дошкільної освіти. Зокрема, там йдеться, що:

“Зарахування дітей до державного (комунального) закладу дошкільної освіти здійснюється керівником такого закладу протягом календарного року на вільні місця в порядку черговості надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини” (абзац 1 пункту 8 Положення про заклад дошкільної освіти).

Задля визначення закладів дошкільної освіти, де є вільні місця та можливість здобувати освіту дистанційно, варто звернутися до управлінь освіти. Адже у своїх рекомендаціях МОН визначає серед першочергових завдань ЗДО у воєнний час організацію освітнього процесу в ЗДО для всіх дітей.

Також “працівники ЗДО мають надавати підтримку інформаційну, методичну, консультативну тощо дітям та їхнім сім’ям;

– адаптувати освітній процес в умовах війни з урахуванням ситуацій, що склалися;

– добирати форми й методи взаємодії між учасниками освітнього процесу відповідно до конкретної ситуації кожного;

– налагоджувати комунікацію з учасниками освітнього процесу в телефонному режимі, через листування електронною поштою тощо” (Лист МОН від 2 квітня 2022 року № 1/3845–22 “Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні”).

У разі відсутності можливості налагодити комунікацію із закладами освіти на підконтрольних Україні територіях, дошкільнятам на ТОТ та їхнім батькам може стати в пригоді дитячий онлайн-садок НУМО, створений спільними зусиллями ЮНІСЕФ і МОН з метою організації освітнього процесу дистанційно, як альтернативи для здобуття дошкільної освіти дітьми відповідного віку.

Роман Бондаренко, юрист ГО “БАТЬКИ SOS”, спеціально для “Нової української школи”

Титульне фото: unsplash.

Обговорення