Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Оцінювання в дистанційному навчанні: запитання-відповіді

Вимушене дистанційне навчання (ДН) поставило вчителів і батьків перед непростими викликами: як організувати навчання дітей в умовах карантину, коли вчитель не може бути поруч. І як зрозуміти, чи вивчила щось дитина, коли традиційні способи оцінювання недоступні.

“Нова українська школа” зібрала найпоширеніші запитання батьків і вчителів. На них відповідає Алевтина Лотоцька, головна спеціалістка МОН (2008-2019), яка брала участь у розробленні Державного стандарту початкової освіти, методичних рекомендацій із викладання навчальних предметів та оцінювання навчальних досягнень учнів та учениць.

1. Чи потрібно оцінювати роботу учнів та учениць при ДН під час карантину?

Потрібно. Оцінювання – встановлення рівня навчальних досягнень учня/учениці в оволодінні змістом предмета відповідно до вимог чинних програм. За технічної можливості, проводьте оцінювання результатів навчання за допомогою дистанційних платформ Докладніше – дивіться відповідь на запитання 2.

2. Як отримувати зворотний зв’язок та виконані завдання від учнів для оцінювання?

Отримання навчальних матеріалів та спілкування між учасниками дистанційного навчання забезпечується через передачу відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі. Це можуть бути письмові роботи (самостійні і контрольні, перекази, зокрема й окремі тестові, компетентнісні завдання тощо), а також навчальний проєкт, заповнення таблиць, побудова схем, моделей тощо.

Роботи можуть збиратися також в учнівському портфоліо (більше про нього у відповіді на запитання 4). За потреби, завдання учнів та учениць можна контролювати через будь-який месенджер, що має відозв’язок (Zoom, Skype тощо).

З різними можливостями отримання зворотного зв’язку можна ознайомитись на платформах дистанційного навчання.

Платформа Moodle – безкоштовна відкрита система управління дистанційним навчанням. Дозволяє використовувати широкий набір інструментів для освітньої взаємодії вчителя, учнів та адміністрації закладу освіти. Зокрема, дає можливість:

  • представляти навчальний матеріал у різних форматах (текст, презентація, відеоматеріал, вебсторінка; урок як сукупність вебсторінок із можливим проміжним виконанням тестових завдань);
  • здійснювати тестування та опитування школярів із використанням запитань закритого (множинний вибір правильної відповіді та співставлення) і відкритого типу;
  • виконувати завдання учнями з можливістю пересилати відповідні файли.

Крім того, система має широкий спектр інструментів моніторингу навчальної діяльності учнів. Наприклад, щодо загального часу роботи учня з конкретним навчальним курсом, відповідними темами або складовими елементами навчального матеріалу, загальної успішності учня або класу під час виконання тестових завдань тощо.

Хмарні сервіси (Office365, Google) для спільної роботи учнів та вчителя.

Хмарний сервіс Google-диск надає можливості створювати багатофункціональне користувацьке середовище, продуктивне та зручне для учнів та вчителів, для обміну файлами, структурування і збереження їх в одному місці.

Google-форма. Можна збирати відповіді учнів та учениць і потім проводити автоматичне оцінювання результатів тестування.

Classtime. Є бібліотека ресурсів, але є і можливість створювати запитання.

Learningapps. Дозволяє створювати вправи різних типів на різні теми або користуватися готовими.

Анкетування. Для проведення поточного контролю під час дистанційного навчання зручно використовувати різноманітні анкети. Анкета – достатньо гнучкий інструмент, оскільки питання можна ставити безліччю різних способів. У дистанційній освіті після освоєння кожної теми можна використовувати анкети, в яких учень сам оцінює свої результати навчання за такими показниками:

– зрозумів / зрозуміла, можу вирішити самостійно;

– зрозумів / зрозуміла можу вирішити з підказкою;

– не зрозумів / не зрозуміла, не можу вирішити.

Оскільки на сьогодні не розроблена єдина система оцінювання за дистанційною формою навчання, можна користуватися тими засобами, які комфортні для всіх учасників освітнього процесу.

У разі неможливості застосовувати названі вище платформи, можна використовувати Viber або інші зручні месенджери.

Важливо: Потрібно не лише збирати зворотний зв’язок від учнів, а й надавати їм свій: що виконано добре, над чим варто попрацювати, де найближча зона розвитку учня чи учениці. Намагайтесь надавати дітям більше підтримки, ніж критики, вони й так страждають від соціальної ізоляції та вимушеного перебування вдома.

3. Як ефективно забезпечити контроль успішності учнів та учениць?

Пам’ятаючи про автономію закладу освіти, для забезпечення контролю та оцінювання результатів навчання учнів та учениць слід зважати на можливості кожного учасника освітнього процесу. У кожному закладі освіти бажано визначити власні підходи до контролю та оцінювання результатів навчання учнів та учениць.

Рішення слід обговорити на онлайн-конференції методичного об’єднання закладу освіти і виробити спільні дії щодо підходів оцінювання результатів. Оцінювання результатів навчання учнів має здійснювати педагогічний працівник.

У подальшому, якщо технічної можливості навчатися дистанційно та оцінювати досягнення школярів немає, а очне навчання не буде відновлене до кінця нинішнього навчального року, на початку нового навчального року на очному навчанні слід провести діагностичне оцінювання учнів та учениць – щоб з’ясувати готовність дітей до подальшого освітнього процесу. За результатами діагностики, за потреби, слід скоригувати календарно-тематичне планування залежно від потреб учнів та учениць.

4. Які є способи оцінювання крім 12-бальної системи?

Відповідно до чинного законодавства, Закону України “Про повну загальну середню освіту”, заклад освіти може здійснювати оцінювання за власною шкалою оцінювання результатів навчання учнів та учениць або за системою оцінювання, визначеною законодавством.

У разі запровадження закладом освіти власної шкали оцінювання результатів навчання учнів та учениць, ним мають бути визначені правила переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством.

Заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів та учениць за погодженням з місцевими органами управління освітою (наказ МОН від  13.04.2011 № 329).

Для оцінювання індивідуальних досягнень учнів та учениць може бути використане оцінювання портфоліо.

Портфоліо – це накопичувальна система оцінювання, що передбачає формування уміння учнів та учениць ставити цілі, планувати і організовувати власну навчальну діяльність; накопичення різних видів робіт, які засвідчують рух в індивідуальному розвитку; активну участь в інтеграції кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки.

Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість процесу оцінювання; елементи самооцінки з боку учня тощо.

Для створення портфоліо немає встановлених правил і вимог. Його суть у тому, щоб показати, на що здібні учні. Способи оформлення можуть бути різними: від відбору найкращих досягнень із будь-якого предмету (предметів) до накопичення всіх робіт, виконаних учнем. Для створення портфоліо можна користуватися цим посиланням.

5. Які способи оцінювання є оптимальними в умовах, що склалися сьогодні?

ОПТИМАЛЬНИМИ Є ТІ, ДО ЯКИХ ГОТОВІ ВИ І ВАШІ ДІТИ. Звісно, найкраще, якщо ви можете проводити оцінювання в режимі онлайн або на дистанційних платформах, де є відповідна функція та інструментарій. Якщо вам із причин, що не залежать від вас, недоступний жоден з інструментів дистанційного оцінювання, то після закінчення карантину оцінювання треба буде зробити очно.

Зважаючи на ситуацію у країні, варто надавати учням можливість повторно виконати роботи.

6. Як потрібно оцінювати самостійні тестові (перевірочні) завдання, виконані учнями в домашніх умовах? І чи є в цьому потреба?

Оцінювання таких робіт здійснюється відповідно до наказу МОН від 21.08.2013 № 1222 “Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти”.

За технічної можливості, проводити оцінювання результатів навчання за допомогою дистанційних платформ. Докладніше – дивіться відповідь на запитання 2.

7. Як виконувати контрольні роботи, особливо усні? Наприклад, як перевірити вивчення напам’ять вірша?

Під час ДН контрольні роботи слід виконувати письмово в синхронному (коли всі учасники освітнього процесу перебувають у вебсередовищі одночасно) або асинхронному режимі (освітній процес здійснюється за зручним для вчителя та учнів розкладом, неодночасно, але з визначеними дедлайнами).

Звісно, потрібно зважати на ситуацію, що склалася, пам’ятати, що значну частину матеріалу діти опановують самостійно. Варто надавати їм більше спроб і часу на виконання контрольних завдань.

Не слід розглядати оцінювання як інструмент покарання учнів та учениць. Вчителю варто обирати підходи, які сприятимуть індивідуалізації освітнього процесу, підвищуватимуть навчальну самостійність у виконанні робіт і мотивуватимуть учнів та учениць.

8. Яким чином оцінювати учнів та учениць 1 класу?

Оцінювання результатів навчання учнів 1 класу має формувальний характер та здійснюється вербально. Головна мета формувального (поточного) оцінювання –  підтримати кожного учня. Завершальне (підсумкове) оцінювання результатів навчання в 1 класі відбувається лише в кінці навчального року та відмічається у свідоцтві досягнень.

Під час оцінювання навчальних результатів учнів 1 класу важливий зв’язок між учителем та учнем.

Для цього потрібно спільно з’ясувати зміст зробленого, встановити зв’язок між тим, що вже відомо, і тим, що знадобиться дітям у майбутньому, порівняти реальні результати з очікуваними, проаналізувати, чому сталося так, а не інакше, зробити спільні висновки, відкоригувати засвоєння, обговорити нові теми для обмірковування; встановити зв’язок між тим, що вже відомо, і тим, що потрібно засвоїти, навчитись, як у майбутньому скласти план подальших дій.

9. Як оцінити дитину 3 класу з особливими освітніми потребами?

Відповідно до індивідуальних особливостей освітньої діяльності, для кожного учня з особливими освітніми потребами, який навчається в інклюзивному класі, у порядку, визначеному законодавством, складаються індивідуальна програма розвитку та індивідуальний навчальний план (за потреби).

Для використання в оцінюванні результатів навчальних досягнень можна скористатися відповідним посібником.

Слід зауважити, що учні 3 класу навчаються відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженого в 2013 році.

Якщо індивідуальний навчальний план розроблено на основі освітньої програми закладу загальної середньої освіти, то результати навчання оцінюються за орієнтовними вимогами оцінювання навчальних досягнень, що встановлені для такого типу закладу.

10. Як будуть оцінювати дитину, в якої немає технічного забезпечення для дистанційного навчання?

В сьогоднішніх умовах оцінювати дитину, в якої немає доступу до електронних ресурсів, варто після відновлення очного навчання. А вчитися дитина має за підручником.

Потрібно взаємодіяти між собою із затримкою у часі, застосовуючи інші доступні засоби спілкування.

У деяких країнах таким дітям видають планшети чи ноутбуки зі шкіл, але для реалізації цього питання в Україні необхідні управлінські рішення.

11. Чи мають право учні не виконувати завдання? Деякі батьки негативно реагують на цей вид навчання.

Потрібно прагнути, щоб усі учасники освітнього процесу розуміли критичні умови, що склалися сьогодні. Зараз немає інших можливостей вчитися, крім дистанційної форми навчання. Якщо виникає проблема небажання виконувати завдання, вчителю важливо спілкуватися з учнями та їхніми батьками, проводити роз’яснювальну роботу.

Насамперед, важливо зрозуміти причини негативної реакції батьків. Можливо, у них немає технічних засобів – наприклад, один комп’ютер і двоє дітей? Можливо, вони вважають кількість завдань, які вчителі задають дітям, надмірними? Не мають досвіду організації самостійного навчання дитини?

Потрібно розуміти справжні потреби і мотиви людей, щоб досягти порозуміння. І вчителям, і батькам варто розуміти: дитина буде вчитися, якщо процес буде організований, структурований і необтяжливий – такий, що відповідає віковим особливостям дитини.

Інструменти спілкування в дистанційному навчанні

Електронна пошта – це стандартний сервіс інтернету, що забезпечує передавання повідомлень, як у формі звичайних текстів, як і в інших формах (програмах, графіці, звуках, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді. У системі освіти електронна пошта використовується для організації спілкування викладача й учня, а також учнів та учениць між собою.

Форум – найпоширеніша форма спілкування вчителя й учнів та учениць у дистанційному навчанні. Кожний форум присвячений якійсь проблемі або темі. Модератор форуму реалізує дискусію чи обговорення, стимулюючи запитаннями, повідомленнями, новою цікавою інформацією.

Програмне забезпечення форумів дозволяє прикріпити різні файли певного розміру. Кілька форумів можна об’єднати в один великий. Наприклад, під час роботи малої групи учнів та учениць над проєктом створюються форуми для кожної окремої групи з метою спілкування під час проведення дослідження над вирішенням поставленого для цієї групи завдання, потім – обговорення загальної проблеми проєкту всіма учасниками навчального процесу (вебконференція).

Чат – спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб оперативного спілкування людей через інтернет. Є кілька різновидів чату: текстовий, голосовий, аудіовідеочат. Найбільш поширений – текстовий. Голосовий чат дозволяє спілкуватися за допомогою голосу, що важливо під час вивчення іноземної мови в дистанційній формі.

В освітніх цілях, за необхідності, можна організувати спілкування в чатах із носіями мови. Це реальна можливість мовної практики, яка проводиться в межах запропонованої для дискусії проблеми, сумісної проєктної діяльності, обміну інформацією.

Відеоконференція – це конференція в онлайн-режимі. Вона проводиться у визначений день і в призначений час. Це – один із сучасних способів зв’язку, що дозволяє проводити заняття у “віддалених класах”, коли учні і вчитель перебувають на відстані. Отже, обговорення й ухалення рішень, дискусії, захист проєктів відбуваються в режимі реального часу. Вчитель і учні можуть бачити одне одного, вчитель може супроводжувати лекцію наочним матеріалом.

Блог – форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію належить одній особі чи групі людей. Блог можна використовувати під час навчання мови в колективі.

Наприклад, автор (один учень чи група) виконав певне завдання (твір, есе), яке розміщує на сайті свого мережевого щоденника (блогу), потім автор блогу дає можливість іншим учням прочитати і прокоментувати розміщений матеріал. В учнів та учениць з’являється можливість обговорення й оцінки якості публікації і коментарів іноземною мовою, що сприяє розвитку мовленнєвих навичок.

Середовище Classroom дозволяє організувати онлайн-навчання, використовуючи відео, текстову та графічну інформацію, різні додатки Google. Учитель має можливість контролювати, систематизувати, оцінювати діяльність, переглядати результати виконання вправ, застосовувати різні форми оцінювання.

Соціальні мережі та месенджери дозволяють створювати закриті групи, чати, теми, завдань, проблем, інформації.

Специфіка ДН, що базується на телекомунікаційних технологіях, інтернет-ресурсах і послугах, впливає на способи відбору і структуризації змісту, способи реалізації тих чи інших методів і організаційних форм навчання, що суттєво впливає на функціонування всієї системи. Учень відбирає і оброблює інформацію, висуває гіпотези, ухвалює рішення, спираючись на власні роздуми  та бачення проблеми.

У центрі пізнання – проблема, яка вимагає роботи думки для її розв’язання. Пізнавальна, мисленнєва діяльність учня дозволяє йому виходити за межі отриманої інформації, будувати нове знання. Роль учителя полягає в тому, щоб допомогти учням, стимулювати їх до самостійних роздумів, відкриттів, нових поглядів на досліджуване явище, предмет. Водночас, учитель і учень залишаються учасниками цього процесу в активному діалозі.

Записала Іванна Коберник, “Нова українська школа”

Титульне фото: автор – Syda_Productions, Depositphotos

Публікація підготовлена за підтримки Представництва “Фонду Фрідріха Науманна за Свободу” в Україні. Фонд Фрідріха Науманна за Свободу – фонд ліберальної політики, що сприяє зміцненню свободи та гідності людини в усіх сферах суспільства. Детальніше за посиланням.

Обговорення