Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Шкільні логопеди: про години роботи, кількість дітей у групі та вимоги до посади

Учні з особливими освітніми потребами, відповідно до рівня підтримки та індивідуальної програми розвитку, можуть отримувати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у вигляді занять. До того ж такі заняття можна проводити прямо в школі – у групі чи індивідуально.

Особливо популярними є заняття з логопедами. У сьогоднішньому юридичному розʼясненні мова йтиме саме про них.

У матеріалі відповідаємо на питання:

  • хто може працювати шкільним логопедом;
  • скільки дітей може бути в групі на логопедичному занятті;
  • чи може логопед проводити з дитиною заняття прямо під час уроків;
  • яка тривалість академічної години для логопеда, який працює в школі.

1. Хто може працювати логопедом?

[“Працюю асистентом вчителя в школі. Хочу пройти курси з логопедії, аби отримати корекційно-розвиткові години з розвитку мовлення. Чи можна із сертифікатом із логопедії отримати такі години, попри те, що я не маю в дипломі такої спеціальності як вчитель логопед?”]

Нині, якщо мова йде про роботу з учнями з особливими освітніми потребами, робота вчителя-логопеда регулюється Порядком організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти. Крім цього, чинним є Положення про логопедичні пункти системи освіти. Це Положення вочевидь застосовується лише в тій частині, яка не суперечить постанові Кабміну від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, зокрема, при роботі з учнями, які не мають відповідного висновку інклюзивно-ресурсного центру, тобто не є учнями з особливими освітніми потребами.

До речі, МОН розробило новий проєкт наказу про порядок надання логопедичних послуг на заміну цього Положення, але поки що проєкт залишається проєктом.

Отже, перелік фахівців, які можуть проводити (надавати) додаткові психолого-педагогічні й корекційно-розвиткові заняття (послуги), визначено в додатку 5 до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

Це фахівці, які здобули відповідний ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) у галузі знань та/або фахівці, що мають необхідну професійну кваліфікацію.

Зауважимо, що згідно з пунктом 3.1. Положення, учителями-логопедами призначають осіб, які мають вищу дефектологічну освіту, але між призначенням на посаду вчителя і наданням додаткових корекційно-розвиткових послуг за договором є суттєва різниця.

2. Скільки дітей може бути в групі на логопедичному занятті?

[“Я працюю шкільним вчителем-логопедом. Дитині з ООП інклюзивно-ресурсний центр призначив 2 заняття на тиждень із вчителем-логопедом у межах посадових обов’язків. Дирекція вимагає від мене взяти цю дитину на групові заняття і працювати з нею в логопедичному пункті. Я працюю на 0,75 ставки й у мене в групі достатня кількість дітей із мовленнєвими порушеннями. Що робити в цьому випадку?”]

Відповідно до пункту 11 вже згаданого вище Порядку організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти, кількість осіб під час групових занять становить від 2 до 8 з урахуванням індивідуальних особливостей учнів (однорідності порушень розвитку, віку тощо). Проведення занять в індивідуальній формі здійснюється відповідно до індивідуальної програми розвитку.

Відповідно до пункту 6 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, додаткові психолого-педагогічні й корекційно-розвиткові заняття (послуги) проводяться (надаються) фахівцями (з-поміж працівників закладу освіти та, у разі потреби, додатково залученими фахівцями), з якими заклад освіти або відповідний орган управління освітою укладають цивільно-правові договори.

Оплата праці таких фахівців за проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) здійснюється за ставками погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять у розмірах, передбачених для доцента або кандидата наук, які проводять навчальні заняття з учнями шкіл, установленими в додатку 5 до постанови Кабміну від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, підвищеними на 20 % за роботу з особами з особливими освітніми потребами.

Оплата за проведені (надані) додаткові психолого-педагогічні й корекційно-розвиткові заняття (послуги) здійснюється щомісяця на підставі актів приймання проведених (наданих) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг).

3. Яка тривалість академічної години для логопеда, який працює в школі з дитиною з ООП?

[“У нашій школі працює вчителька-логопед, яка займається корекційними індивідуальними заняттями. Одне заняття триває 25 хвилин. Навантаження – 18 годин на тиждень. Оплата за корекційну годину. 25 хвилин вона проводить заняття, а залишок часу – до години – може готуватися до наступного заняття чи надавати консультації? З її слів, після 25 хвилин заняття вона має взяти наступну дитину на наступні 25 хвилин”].

Заважаючи на те, що в цьому випадку мова йде про корекційно-розвиткові заняття, які проводяться з учнями з особливими освітніми потребами, то ключовим нормативно-правовим актом, який урегульовує відповідні питання, є Порядок організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти.

Згідно з пунктами 11, 14 цього Порядку, учням, відповідно до рівня підтримки та індивідуальної програми розвитку, надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомога) у вигляді занять. Такі заняття можна організовувати в індивідуальній чи груповій формах.

Керівник закладу освіти або уповноважена ним особа складає та затверджує розклад проведення (надання) психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять (послуг).

Розклад занять узгоджується з розкладом навчальних занять класу, у якому вчиться учень, складається з дотриманням педагогічних вимог та вимог санітарного законодавства з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, затверджується керівником закладу освіти й не може призводити до перевантаження учнів.

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів. Тривалість індивідуальних психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять для учнів становить від 20 до 25, а групових – від 35 до 40 хвилин.

Крім того, абзацом 5 пункту 6 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, визначено, що скорочена тривалість корекційно-розвиткових занять, встановлена для учнів з особливими освітніми потребами, не є підставою для зменшення оплати за їх проведення.

Фактично це означає, що кількість годин педагогічного навантаження відповідає кількості занять.

4. Чи може вчитель логопед проводити заняття з дитиною в школі під час уроків?

Щодо часу розкладу роботи вчителя-логопеда з учнями, то в будь-якому випадку є прив’язка до розкладу навчальних занять у закладі загальної середньої освіти.

Згідно з Порядком організації інклюзивного навчання затверджується окремий розклад проведення (надання) психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять (послуг), а відповідно до пункту 2.10. Положення, відповідальність за обов’язкове відвідування учнями логопедичних занять, а також за дотримання розкладу занять покладається на вчителя-логопеда, класного керівника та адміністрацію школи, де навчаються ці учні.

Отже, приходимо до висновку, що під час навчальних занять (уроків) проводити корекційно-розвиткові заняття (надавати послуги) не можна.

Володимир Божинський, науковий співробітник Аналітичного центру “ОсвітАналітика” Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціально для “Нової української школи”

Цей матеріал був представлений ГО “Смарт освіта” в рамках Програми сприяння громадській активності “Долучайся!”, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст матеріалу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів і не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США.

Титульне фото: автор – prostock-studio, getty images

Обговорення

Розділ створено за підтримки Програмної ініціативи “Демократична практика” Міжнародного фонду “Відродження”. Позиція Міжнародного фонду “Відродження” може не збігатися з думкою автора.