Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Відповідаємо на питання читачів про кваліфікаційні категорії

Зокрема, від того, яку кваліфікаційну категорію присвоїли педадагогу/ині, залежить його/її заробітна плата. Відтак в освітян виникають питання –

 • як категорію можна підвищити?
 • чи можуть її понизити й через що?
 • чи впливає на визначення категорії участь учнів у олімпіадах, наявність сценаріїв виховних заходів, розробок уроків тощо?
 • чи поширюється категорія на все педагогічне навантаження і чи зберігається при переході до іншого закладу освіту?

На ці та інші питання “Нова українська школа” відповідає в новому юридичному розʼясненні.

1. На що впливає кваліфікаційна категорія вчителя?

Кваліфікаційна категорія вчителя впливає на окремі аспекти його професійної діяльності й насамперед це заробітна плата, бо чим вища кваліфікаційна категорія, тим більший посадовий оклад.

Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, затверджений постановою Кабміну від 23.12.2015 № 1109, є незмінним із моменту її прийняття. Відповідно до переліку, є такі категорії:

 • спеціаліст,
 • спеціаліст другої категорії,
 • спеціаліст першої категорії,
 • спеціаліст вищої категорії.

Посадові оклади для педагогів визначаються за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (ЄТС) – таблицею коефіцієнтів, яка дає змогу встановити посадові оклади для різних рівнів посад (тарифних розрядів) на основі посадового окладу, встановленого для першого тарифного розряду.

Кожен тарифний розряд має свій відповідний коефіцієнт, який враховується при розрахунку посадового окладу. РОЗМІРИ розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників закладів освіти, установ освіти та наукових установ на основі ЄТС, затверджені наказом МОН від 26.09.2005 № 557.

Також вважається, що рівень присвоєної категорії як правило відображає рівень професійної майстерності вчителя, оскільки вимоги до категорії зростають разом із її рівнем, зокрема щодо досвіду педагогічної діяльності.

2. За яких умов категорію можуть підвищити або понизити?

[у 2021 році була прийнята на посаду асистента вчителя, присвоєно 11 розряд. У 2023 році мені було понижено розряд з 11 на 10. Чи законні такі дії?]

Відповідно до пункту 3, абзацу сьомого пункту 12 розділу І Положення про атестацію педагогічних працівників, педагогічним працівникам, посади яких не передбачають присвоєння кваліфікаційних категорій, за результатами атестації визначається відповідність (невідповідність) займаній посаді та в порядку, визначеному законодавством, встановлюється (підтверджується) тарифний розряд. А також керівникам закладів освіти, відокремлених структурних підрозділів, їх заступникам та іншим педагогічним працівникам, посади яких не передбачають присвоєння кваліфікаційних категорій, за результатами атестації встановлюється їх відповідність або невідповідність займаній посаді та встановлюється (підтверджується) тарифний розряд.

Відповідно до додатка 6 до наказу МОН від 26.09.2005 № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”, асистенту вчителя встановлюється 10–12 розряд.

З огляду на викладене, пониження як і підвищення тарифного розряду могло мати місце за результатами атестації (чергової чи позачергової).

Порядок проведення атестації урегульовано розділом III Положення, зокрема згідно з пунктом 6 атестаційна комісія розглядає документи педагогічних працівників, які атестуються, за потреби перевіряє їхню правдивість, встановлює дотримання вимог пунктів 8, 9 розділу I Положення, оцінює професійні компетентності педагогічного працівника з урахуванням його посадових обов’язків і вимог професійного стандарту (за наявності). Для належного оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника атестаційна комісія може ухвалити рішення про вивчення практичного досвіду його роботи. Згадані вимоги пунктів 8, 9 розділу I Положення стосуються присвоєння кваліфікаційних категорій, тому в цьому випадку не актуальні.

3. Які документи/матеріали потрібно надати для підтвердження категорії?

[відділ освіти вимагає обов’язкову участь в обласних олімпіадах для успішного підтвердження вищої категорії. Чи правомірно це?]

[чи обов’язково потрібно мати в електронному вигляді сценарії, розробки уроків, виховних заходів на чергову атестацію для вчителя, який іде на підтвердження категорії й звання?]

Спершу зауважимо, що педагогічний працівник, який атестується, може (тобто не зобов’язаний) подавати до атестаційної комісії документи, які, на його думку, свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення (абзац другий пункту 4 розділу III Положення).

Як ми вже згадували вище, атестаційна комісія розглядає документи педагогічних працівників, які атестуються, за потреби перевіряє їхню правдивість, встановлює дотримання вимог пунктів 8, 9 розділу I Положення, а також оцінює професійні компетентності педагогічного працівника з урахуванням його посадових обов’язків і вимог професійного стандарту (за наявності).

Ці вимоги пунктів 8, 9 розділу I Положення щодо підвищення кваліфікації, наявності освітнього рівня магістр (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст), та стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж сім років є єдиними формалізованими вимогами для присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії.

Участь” педагогічного працівника в обласних олімпіадах не має безпосереднього відношення до його професійних компетентностей, посадових обов’язків і вимог професійного стандарту, тому атестаційна комісія не може робити із цього умову для присвоєння (підтвердження) вищої категорії.

Щодо наявності сценаріїв, розробок уроків, виховних заходів, то згідно з пунктом 10 розділу І Положення за результатами атестації педагогічні звання присвоюються (підтверджуються) педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст першої категорії” / “спеціаліст вищої категорії” та які, зокрема:

 • упроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології;
 • надають професійну підтримку та допомогу педагогічним працівникам (здійснюють супервізію);
 • беруть участь у процедурах і заходах, пов’язаних із забезпеченням якості освіти та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти;
 • були визнані переможцями, лауреатами всеукраїнських, міжнародних фахових конкурсів;
 • підготували переможців всеукраїнських, міжнародних олімпіад, конкурсів, змагань тощо.

Цей перелік невиключний, тому в атестаційної комісії для присвоєння (підтвердження) педагогічного звання є доволі широкі дискреційні повноваження вимагати наявність різного плану документів, які свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення.

4. Чи поширюється категорія на години в середній школі, якщо я призначена на посаду в початковій, а в середній – не призначена? А якщо повністю перейшла на іншу посаду, чи зберігається на ній категорія, яка була на попередньому місці роботи?

[я призначена на посаду вчителя початкових класів, маю вищу кваліфікаційну категорію. Довантажена годинами в 5–9 класах. Викладаю українську мову та літературу. Курсову перепідготовку пройшла, зараз здобуваю другу вищу освіту. Чи поширюється вища категорія на години в 5–9 класах (на посаду вчителя української мови та літератури не призначена)?]

[понад 15 років працювала педагогом-організатором у школі. За результатами атестації отримала 1 кв. категорію. Минулого року перейшла на посаду вчителя початкових класів (маю вищу освіту). Чи зберігається за мною попередня кв. категорія, тобто перша? Бо мені оплачують як спеціалісту].

Згідно з підпунктом 1 пункту 3 наказу МОН від 09.09.2022 № 805 “Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників”, кваліфікаційні категорії, педагогічні звання, присвоєні до набрання чинності цим наказом, є чинними до атестації педагогічних працівників, проведеної згідно з новим Положенням.

Відповідно до пункту 12, 14 розділу І Положення, педагогічні працівники, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою водночас є підвищення кваліфікації з навчальних предметів (інтегрованих курсів), що обов’язкові для вивчення відповідно до річного навчального плану закладу освіти.

До проведення чергової атестації педагогічного працівника за ним зберігаються присвоєна кваліфікаційна категорія (педагогічне звання). За педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного закладу освіти до іншого, а також на інші педагогічні посади в цьому закладі освіти або які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви в роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу.

Іншими словами, якщо відповідні умови (спеціальність та підвищення кваліфікації) дотримані, то немає підстав не поширювати вищу кваліфікаційну категорію на “довантажені” години. А для того, щоби “платити як спеціалісту” педагогічному працівнику, якому було присвоєно 1 кваліфікаційну категорію і який змінив педагогічну посаду після 01.09.2023, такого педагогічного працівника необхідно проатестувати за правилами нового Положення.

Володимир Божинський, науковий співробітник Аналітичного центру “ОсвітАналітика” Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, спеціально для “Нової української школи”

Титульне ілюстративне фото: авторка – Марія Брикимова, ГО “Смарт освіта” (ліцей “Голосіївський” № 241, Київ)

Цей матеріал був представлений ГО “Смарт освіта” в рамках Програми сприяння громадській активності “Долучайся!”, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст матеріалу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів і не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США.

Обговорення