Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Відповідаємо на запитання. Навчання у класах НУШ

Редакція “Нової української школи” продовжує отримувати запитання. Ця добірка відповідей – про навчання у класах НУШ.

– Чи в 2 класі додається одна година на інформатичну галузь, хто її читає, яким чином, як записувати ці уроки в журнал?

Розподіл навчального навантаження здійснює керівник закладу загальної середньої освіти.

Освітня програма у 2 класі передбачає інтегрований курс “Я досліджую світ”, який включає зміст семи освітніх галузей, зокрема й інформатичної.

Заняття з інформатики може проводити як учитель початкових класів (класовод), так і (за письмовою згодою вчителя початкових класів) учитель інформатики. За такої ситуації у навчальному плані закладу загальної середньої освіти перелік навчальних предметів містить назву “Інформатика” (у курсі “Я досліджую світ”); у розкладі уроків визначається час заняття “Інформатика” (у курсі “Я досліджую світ)”. У Класному журналі на цей предмет відводиться окрема сторінка з назвою, яка відповідає назві предмету в навчальному плані.

– Питання щодо російськомовного класу. У базовому плані на інтегрований курс природничої, соціальної, здоров’язбережувальної, громадянської, історичної та технологічної галузей передбачено 3 години. Чи можна з цього виділити 1 годину на технологічну галузь у програмі Савченко? Якщо можна, тоді не вистачає години на курс “Я досліджую світ”, розрахований за програмою Савченко на 3 години. Як бути?

Заклад освіти затверджує свою освітню програму на основі типової. У ній школа може щось змінювати.

– Як записувати всі предмети за типовою освітньою програмою Савченко, або де з цим можна ознайомитися?

У типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом О. Я. Савченко.

– Як правильно записувати в журналі інтегрований курс “Я досліджую світ” за програмою Шияна (7 годин), якщо клас не ділиться на групи? Чи потрібно з цих 7 годин відокремлювати 2 години української мови і записувати на сторінках “Українська мова в інтегрованому курсі”? Чи записуємо всі 7 годин на сторінки “Я досліджую світ” і нічого не ділимо, якщо немає поділу класу на групи?

Якщо клас не ділиться на групи, окрема сторінка у Класному журналі для предмету не відводиться.

– Працюю за програмою Савченко. Під час складання календарного планування виникла проблема: за програмою українська мова іде інтегрованим курсом “Навчання грамоти” (7 годин) без інтеграції в предмет “Я досліджую світ” (3 години). Чи правомірно забирати з навчання грамоти 2 години на “Я досліджую світ”? Чи я неправильно трактую програму Савченко?

В типовій освітній програмі Савченко О.Я. міститься навчальний план. Якщо обрана ця програма, то потрібно дотримуватися й навчального плану.

– Як правильно оформити сторінки журналу в 1 класі із української мови, якщо є поділ на групи (програма Шияна). Навчання грамоти: українська мова І група, Навчання грамоти: українська мова ІІ група, Навчання грамоти: читання?

Мовно-літературна освітня галузь реалізується в навчальних предметах “Українська мова”, “Іноземна мова” та інтегрованому курсі “Я досліджую світ”.

Вивчення української мови в 1 класі передбачає такий часовий розподіл програмового матеріалу між предметом “Українська мова” та інтегрованим курсом “Я досліджую світ” (мовно-літературна галузь): 5 годин на тиждень – на вивчення української мови як окремого предмету, 2 години української мови на тиждень включені до інтегрованого курсу “Я досліджую світ” (мовно-літературна галузь).

У Класному журналі українська мова фіксується і як окремий предмет, на який окремо виділяються сторінки “Українська мова”, і як частина інтегрованого курсу, на яку також виділяються окремі сторінки “Українська мова” в інтегрованому курсі (мовно-літературна галузь).

У навчальних планах закладу загальної середньої освіти у МОН пропонують розподілити навчальні години таким чином: українська мова – 5 годин, українська мова в інтегрованому курсі – 2 години. За такого розподілу навчальних годин у пояснювальній записці необхідно зазначити особливості організації вивчення предмету українська мова та інтегрованого курсу “Я досліджую світ”.

Акцентуємо увагу на тому, що, відповідно до Порядку поділу класів на групи для вивчення окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (додаток 2 до наказу МОН від 20.02.2002 № 128), під час вивчення української мови (5 годин на тиждень як окремий предмет і 2 години на тиждень, що включені до інтегрованого курсу (мовно-літературна галузь), всього 7 годин на тиждень) клас може ділитися на групи за умови кількості учнів у класі більше 27. У разі поділу класу на групи для вивчення української мови у Класному журналі на запис уроків української мови як окремого предмету і української мови в інтегрованому курсі відводяться окремі сторінки для кожної групи.

– Чи потрібно писати змістові лінії за програмою Савченко в календарному плануванні? Скільки триває добукварний період за цією ж програмою?

Вчитель самостійно має складати календарне планування і робить це так, як йому зручно.

– Чи обов’язкове проведення підготовчих занять з майбутніми першокласниками? Чим вони регламентуються?

Вони нічим не регламентується.

– Чи може бути додаткова година (24) у тижневому навантаженні учнів для того, аби була виховна година (година спілкування)? Які документи це регулюють?

Навчальне навантаження регламентується Державними санітарними правилами і нормами, а також навчальним планом. Максимально допустиме тижневе навантаження не можна перевищувати.

– Чи можна проводити урок української мови щодня (5 годин) як інтегрований – читання і письмо?

Можна.

– Працюємо в 1 класі за програмою Шияна. Щодо календарного планування та розподілу сторінок у журналі в методичних рекомендаціях МОН все зрозуміло, а щодо математики – ні. Чи відводяться окремі сторінки в журналі (і чи робиться окреме календарне планування на 1 годину математики, яка входить до “Я досліджую світ”)?

Ні, не відводиться.

– Чи обов’язково вчителю потрібно складти план виховної роботи, календарно-тематичне планування, план уроку?

Чітких нормативних документів щодо цього немає. Але є нова Типова інструкція з діловодства. Вона дозволяє закладу освіти реалізувати свою автономію.

Одним із основних документів залишився річний план роботи школи, де зібрано всі напрями роботи закладу освіти. Цей документ може тягнути за собою інші. Виховна робота – складник освітнього процесу. Якщо у плані роботи школи є відповідний розділ – то кожен класний керівник пише виховний план роботи. Водночас, цей план не обов’язково має бути затверджений чи кимось підписаний. Просто вчитель повинен мати цей план, адже виховна робота не може бути хаотичною, має бути орієнтир для роботи.

Оскільки заклад освіти має автономію, то перша серпнева педрада має вирішити, яким чином треба вести всю документацію. Адже наказом директора затверджується вся номенклатура справ закладу освіти, і вже на рівні школи треба визначити, чи пишуть плани виховної роботи, плани методичних об’єднань тощо.

Щодо календарно-тематичного планування. Ідея НУШ у тому, що програма має 20% резерву. Відповідно планування може варіюватися протягом року залежно від того, як діти опановують навчальний матеріал. Чи його затверджує заступник, чи методичне об’єднання – має вирішити заклад освіти (педрада). Але в будь-якому разі ті, хто затверджують, повинні розуміти, що план має бути гнучким.

Поурочні плани. Неможливо провести урок без цього. Тому що потрібно продумати навчальні цілі, діяльність. Отже, цей план потрібен учителю – тому й форма має бути зручною для нього, і цей план не потрібно затверджувати.

“Нова українська школа”

Фото: автор – iqoncept, Depositphotos

Обговорення