Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Відповідаємо на запитання. Особливості роботи в 1 класі

Останнім часом редакція “Нової української школи” отримала шквал із запитань про навчання в 1 класі. За допомогою МОН відповідаємо на них.

Також читайте нашу ішу добірку відповідей на зпитання про навчання в 1-х лксах.

– Що означає “довільна форма написання планів”? Наш директор говорить, що це лише означає, що можна писати плани від руки у звичайному форматі – вертикально чи горизонтально у вигляді таблиці, а писати “тема, мета, план, хід заняття” – обов’язково.

Календарне та поурочне планування вчитель пише в довільній формі, зокрема з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах закладу загальної середньої освіти, міста, району чи області стандартів таких документів неприпустиме.

– Як визначити тему тижня за програмою Савченко, якщо працюю за підручником “Я досліджую світ” Грущинської?

Підручник “Я досліджую світ” (автори І.Грущинська, З.Хитра, І. Дробязко) створено за Типовою програмою Савченко.

Це єдиний підручник, зміст якого передбачає теми тижнів. Змістові тижні отримали назви відповідно до логіки та послідовності змісту програми Савченко.

Теми тижнів виділено скрізь у тексті, також вони зазначені в змісті та календарно-тематичному плануванні (на сайті видавництва “Оріон”).

– Хто відповідає за життя і здоров’я учнів 1 класу під час перерв, до та після уроків, які ведуть інші фахівці (англійська мова, фізична культура)? Хто (класний керівник чи вчитель фізичної культури) повинен допомогти учню 1 класу перевдягтися на урок? Скільки часу перебуває з учнями 1 класу вчитель англійської мови – 35 чи 45 хвилин? О котрій годині вранці повинен починатися прийом учнів 1 класу? Якщо останній урок у 1 класі проводить не класний керівник, хто несе відповідальність за життя та здоров’я дітей його після закінчення і до приходу батьків? Чи має право вчитель 1 класу не пускати до класу учнів, мотивуючи це тим, що їй необхідно перевдягтися чи відповісти на телефонний дзвінок?

Усі ці питання належать до компетенції керівника закладу загальної середньої освіти.

Відповідно до Закону України “Про освіту”, керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти визначаються законом та установчими документами закладу освіти.

Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, педагогічна рада закладу загальної середньої освіти:

– планує роботу закладу;

– формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

– розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

Тривалість уроків у закладах освіти становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – одинадцятих класах – 45 хвилин. Заклад освіти може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

– Як доцільніше розмістити навчальні предмети в класному журналі 1-го класу? Предмет “Я досліджую світ” після “Математики” (на місці старого “Природознавства”) чи в кінці списку (в пустій графі)?

Як зручно вчителю.

– Без попередження урок відвідала завуч, не вказавши причини перевірки. Чи вона мала право? Як реагувати вчителю?

Документи МОН це не передбачають. Це питання належать до компетенції керівника закладу загальної середньої освіти.

– Моя дитина пішла в цьому році в 1 клас, в нашій школі група подовженого дня переповнена. Найближчим часом її будуть відвідувати майже 50 дітей різного віку (перші-четверті класи). Як цьому запобігти?

Наповнюваність груп подовженого дня встановлюється відповідно до наказу МОН від 20 лютого 2002 року № 128. Макисмальна кількість учнів у групі подовженого дня – 30. Також Порядок створення ГПД визначає, що різниця у віці між дітьми у них не може перевищувати двох років (за винятком сільської і гірської місцевості, в яких організовано підвезення учнів).

Водночас, формування груп подовженого дня належить до компетенції місцевої влади. Отже, у випадку порушення законодавства варто звертатись в управління освіти. У разі негативної (або відсутності) реакції, можна писати звернення в Державну службу якості освіти, яка має право перевіряти школи й управління освіти на дотримання освітнього закнодавства.

– Чи треба виділяти колонки для фіксації результатів оцінювання ведення зошитів з англійської мови, яку викладають вчителі старшої школи? Чи потрібно наприкінці кожного місяця ставити оцінки за ведення зошитів з англійської мови в початкових класах?

Не потрібно.

– Що учні будуть вивчати в НУШ з економіки та за допомогою яких методичних інструментів?

Учні вивчають і вивчатимуть те, що передбачають типові освітні програми, затверджені МОН (поки є програми для 1-2 класів).

У них немає окремого предмету “Економіка”, проте наскрізно є навчальні результати, що відносяться до цієї галузі. Наприклад:

– оперує грошима в уявному (ігровому) процесі купівлі-продажу, використовує їх короткі позначення (гривня – грн, копійка – к.)

– розв’язує прості сюжетні задачі, які є моделями реальних ситуацій;

– користується даними під час розв’язування практично зорієнтованих задач і в практичних ситуаціях.

– виділяє дані, вміщені в таблицях, графах, на схемах, лінійних діаграмах;

– визначає, чи достатньо даних для розв’язання проблемної ситуації;

– користується даними під час розв’язування практично зорієнтованих задач, в інших життєвих ситуаціях.

– виявляє зв’язки між людьми в суспільстві (хто про кого дбає, значення праці людей для добробуту країни;

– розрізняє професії дорослих у сім’ї та родині в сфері матеріального і нематеріального виробництва.

– Чи зберігаються всі 7 зон у 2 класі НУШ? Чи буде оновлений перелік потрібних дидактичних матеріалів?

Зараз у МОН готують методичні рекомендації щодо цього.

– Скільки годин буде виділено у 2 класі НУШ в 2019-2020 н.р. для вивчення англійської мови?

Три години.

– Працюю за програмою Савченко. Якщо в розкладі окремим предметом стоїть “Технології і дизайн”, чи потрібно відводити в журналі окрему сторінку?

На предмет “Технології і дизайн” потрібно відводити окрему сторінку.

– У типовій навчальній програмі за Савченко українська мова в 1 класі вивчається в інтегрованому курсі “Навчання грамоти”. Як правильно записати це в журналі – Українська мова чи Навчання грамоти?

Предмет “Українська мова” так і записується.

– Чи повинен учитель НУШ вести журнал індивідуальної роботи з батьками. Чи повинні батьки ставити підпис про те, що з ними проведено роботу?

На розсуд учителя.

– Чим мають відрізнятися уроки читання і письма від читання і письма в курсі ЯДС? Чому одну годину поставили в курс ЯДС? Що можна досліджувати в читанні і письмі?

Якщо питання стосується освітньої програми НУШ-2, то в межах годин, виділених на мовно-літературну галузь, 2 години (а не 1, як зазначено в запитанні) використовується в курсі ЯДС. Цей курс інтегрований, і уроків читання та письма як окремих уроків у ньому не передбачено.

У межах семигодинного курсу ЯДС у‘класі чи восьмигодинного в 2-му учитель, залежно від проблеми, над якою працює клас, вдосконалює різні уміння з мовно-літературної галузі, визначені як очікувані результати в освітній програмі. Це не лише читання та письмо, а й робота з медіатекстами, участь у дискусіях, робота з перетворення інформації тощо. Тому дві навчальні години, зазначені в навчальному плані, розподілені фрагментарно по всіх заняттях з ЯДС протягом тижня.

Модельна програма курсу ЯДС розміщена на сайті МОН. У ній можна ознайомитися з очікуваними результатами з мовно-літературної галузі. Важливо розуміти, що очікувані результати з мовно-літературної галузі не зводяться лише до вмінь з читання й письма.

– Чи повинна бути якась додаткова папка на дитину 5 років в 1 класі?

Нормативні документи це не передбачають.

– Чи передбачені додаткові канікули у лютому 2019 року для 1-х класів, які працюють в режимі НУШ?

Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом загальної середньої освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

“Нова українська школа”

Титульне фото: автор – bonninturina, Depositphotos

Обговорення