Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Відповідаємо на запитання. Про конкурс директорів і зміни для учнів, які вже вчаться в школі

“Нова українська школа” продовжує шукати відповіді на запитання читачів. У цій добірці відповіді на такі запитання:

 • чи може т.в.о. стати директором школи без конкурсу;
 • чи може бути директором школи негромадянин України;
 • чи може сільський голова звільнити директора школи;
 • хто укладає договір з вчителем інклюзивного класу;
 • наповнюваність класів;
 • чи всі школи навчатимуться за новим Стандартом;
 • чи змінюється щось для дітей, які вже вчаться в школі;
 • чи мають батьки робити ремонт у класі;
 • як перевірити, до якої школи закріплено ваш будинок;
 • чи всі сертифікати зараховують як підвищення кваліфікації;
 • де дізнатися про підготовку вчителів іноземних мов, які навчатимуть перші класи.

– Який строк людина може бути т.в.о. директора школи, щоб відділ освіти уникнув конкурсного відбору?

Закон “Про загальну середню освіту” (стаття 26) чітко зазначає, що директор призначається на посаду за результатами конкурсу. Тож, т.в.о. не може стати директором школи без проведення конкурсу.

Більше того, згідно з нещодавно затвердженим Типовим положенням про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, рішення про проведення конкурсу ухвалює засновник закладу або уповноважений ним орган:

 • одночасно з рішенням про утворення нового закладу загальної середньої освіти;
 • не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;
 • упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

– Чи може посаду директора школи обіймати негромадянин України?

Ні. Закон “Про загальну середню освіту” (стаття 24) визначає, що посаду керівника закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності може обіймати виключно громадянин України.

– Чи може сільський голова за рішенням сесії зняти повноваження з директора школи?

Згідно з пунктом 10 частини 4 статті 42 Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільський голова “призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів”.

Проте відповідно до частини 2 статті 25 Закону “Про освіту”, засновник “укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти”.

Згідно з частиною 3 статті 26 Закону “Про загальну середню освіту”, керівника закладу загальної середньої освіти призначає на посаду та звільняє засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган. Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 1 Закону “Про освіту”, засновником для комунальних закладів освіти є відповідна рада від імені територіальної громади.

Виходячи з наведеного, на нашу думку, якщо сільська рада є засновником школи, то її керівник може бути звільнений рішенням цієї сільської ради (тобто через голосування), за дорученням і від імені якої контракт з керівником може припинити голова. Такий механізм буде відповідати згаданим освітнім законам і Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”.

– Хто укладає договір з вчителем інклюзивного класу – директор школи чи голова обєднаної територіальної громади (відділ освіти відсутній в ОТГ)?

Згідно з частиною 3 статті 26 Закону “Про освіту”, працівників школи призначає на посади директор. Тож, саме він укладає з ними договори.

– Яка наповнюваність класів НУШ?

Мінімальна кількість учнів у класі – 5 (цей показник стосується сільких територій), максимальна – 30 (стаття 14 Закону “Про загальну середню освіту”).

– Чи всі школи в Україні перейдуть на навчання за програмами НУШ, чи будуть такі, де діти продовжуватимуть навчатися за старою програмою?

З 2018/2019 навчального року всі перші класи навчатимуться за новими Стандартом початкової освіти і програмами. Водночас усі класи з 2-го до 11-го навчатимуться за старим Стандартом. Програми фактично лишаються тими ж, проте в них додали складову щодо розвитку компетентностей.

– Як Нова школа стосується 2 класу (набір 2017 року)?

Другі класи навчатимуться за старим Стандартом початкової освіти, а не новим, що затвердили цього року.

Проте Закон “Про освіту” (стаття 54) говорить, що педагогічні працівники мають “академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі”.

Тож учителі будь-яких класів можуть використовувати цікаві методи роботи, роблячи навчання кориснішим і цікавішим.

Окрім того, нещодавно МОН розробило типові освітні програми для 2-11 класів. У цих програмах не змінено зміст освіти, проте зазначено про розвиток компетентностей, визначених Законом “Про освіту” (стаття 12).

– Ми є батьками дитини, яка у вересні 2018 року піде до першого класу. Завуч з навчально-виховної частини повідомила батькам, що за їхній рахунок буде проводитися ремонт класу, де будуть вчитися першачки. Чи правомірно це з огляду, що держава на класи НУШ виділяє окремі кошти?

Будь-яке фінансування школи з боку батьків чи інших осіб – це благодійна діяльність. Відповідно до Закону “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, благодійник – це “дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності”.

Ключовим словом у цьому визначені є “добровільність”.

Окрім того, засновниками і утримувачами шкільних будівель є районні ради. Тож, батьківська спільнота може звернутись туди із колективним зверненням з вимогою профінансувати ремонт.

Також хочемо зазначити, що будь-які благодійні внески мусять бути в безготівковій формі, адже щорічно школа має оприлюднювати звіт про надходження і використання коштів (стаття 30 Закону “Про освіту”).

Якщо говорити про субвенцію, виділену на Нову українську школу, то вона не покриває ремонти. Розподіл одного мільярду гривень відбувається таким чином:

 • 40% від цієї суми спрямують на закупівлю дидактичних матеріалів;
 • 40% – на закупівлю меблів;
 • 20% – на закупівлю комп’ютерного та мультимедійного обладнання.

– Підкажіть посилання, за яким можна перевірити, до якої школи належить наш будинок для вступу в перший клас.

Розподіл території між школам здійснюють районні управління освіти. Вам потрібно звернутись туди або ж пошукати інформацію на його сайті.

– У мене наближається курсова підготовка. Я маю певну кількість годин семінарів, вебінарів, онлайн-курсів, підтверджених сертифікатами, але ІППО відмовляється брати їх до уваги, мотивуючи тим, що механізм їх урахування не напрацьований і немає переліку установ і закладів, які мають право надавати подібні освітні послуги, й, відповідно, сертифікати? Чи правомірно це?

Згідно зі статтею 54 Закону “Про освіту”, педагогічні працівники мають право на “вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників”.

Це і є свобода вибору місця підвищення кваліфікації.

Проте стаття 59 цього закону говорить: “Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. Результати підвищення кваліфікації у таких закладах освіти не потребують окремого визнання і підтвердження”.

Зараз ліцензію і акредитовані програми мають ІППО та виші. Справжню ж свободу у виборі місця підвищення кваліфікації вчителям надасть Положення “Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників”, яке має затвердити постанова Кабіну і почне діяти з 2019 року.

Передбачається, що буде список організацій, які можуть надавати освітні послуги вчителям. Розробка процедури є тривалою, адже потрібно зробити максимально прозорий механізм, як організації можуть потрапити в зазначений список, а також процедуру передавання бюджетних коштів, виділених на підвищення кваліфікації, недержавним установам.

– Де можна дізнатися про підготовку вчителів англійської мови, які будуть викладати в перших класах?

Докладно про підготовку вчителів іноземних мов ми писали в тексті “Як навчатимуть вчителів іноземних мов, які викладатимуть у перших класах”. Якщо у вас лишилися запитання, напишіть, будь ласка, нам.

“Нова українська школа”

Титульне фото: автор – 4zeva, Depositphotos

Обговорення