Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Як проводитимуть інституційний аудит у школах

Міністерство освіти і науки затвердило процедуру інституційного аудиту. У Державній службі якості освіти заявили, що перші аудити проведуть у вересні цього року.

“Нова українська школа” роз’яснює, як саме оцінюватимуть якість освіти в школах.

– Хто проводитиме інституційний аудит?

Державна служба якості освіти та її територіальні підрозділи. Зокрема, вже почалося створення 25-ти підрозділів.

– Що передбачає інституційний аудит?

 • оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • перевірку додержання закладом освіти вимог законодавства у сфері освіти.

У наказі зазначено, що мета інституційного аудиту – оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та вироблення рекомендацій щодо:

 • підвищення якості освітньої діяльності та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність до вимог законодавства.

– Які критерії оцінювання?

Наказом затверджено чотири напрями оцінювання:

 • освітнє середовище закладу освіти;
 • система оцінювання здобувачів освіти;
 • педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти;
 • управлінські процеси закладу освіти.

Кожен з напрямів розшифровується вимогою чи правилом організації освітніх і управлінських процесів та внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Кожному правилу чи вимозі відповідають певні критерії. Детальніше з розшифровкою цих напрямів радимо ознайомитись у цій таблиці:

nakaz-audyt-страницы-10-14

Завантажити документ можна за цим посиланням.

– Як часто проводитимуть інституційний аудит?

Він може бути плановим і позаплановим.

Плановий проводитимуть не частіше одного разу на 10 років.

Територіальні органи ДСЯО формуватимуть перспективні плани проведення інституційного аудиту (із затвердженням керівником служби) – у них буде розписано, в якій послідовності всі школи регіону пройдуть перевірку протягом 10 років.

Також будуть річні плани – більш детальна інформація про проведення інституційного аудиту протягом року. Їх так само формуватимуть територіальні органи із затвердженням керівником ДСЯО не пізніше 30 листопада року, який передує плановому.

Важливо, що перспективний і річний плани публікуватимуть на офіційних сайтах ДСЯО та її територіальних органів не пізніше 1 грудня року, що передує плановому. Отже, школам не варто побоюватись несподіваних гостей.

Позаплановий інституційний аудит проводитимуть у школах, учні яких показують низькі результати незалежного моніторингу якості освіти (на кшталт, що минулого року проводили в початковій школі).

Також позаплановий аудит можуть ініціювати:

 • засновник;
 • керівник закладу освіти;
 • колегіальний орган управління;
 • вищий колегіальний орган громадського самоврядування;
 • наглядова (піклувальна) рада.

Їм потрібно обґрунтувати, навіщо потрібне оцінювання якості освітньої діяльності і отримання рекомендації для її вдосконалення саме в цій школі.

Важливо, що позаплановий аудит зможуть проводити не частіше, ніж раз на 2 роки, і не раніше, ніж через рік після проведення планового.

Якщо школа пройде позаплановий інституційний аудит, то ДСЯО внесе зміни у перспективний план. Тобто нова перевірка прийде у школу пізніше, ніж передбачалося до цього.

– Як проводитимуть інституційний аудит?

Спочатку формуватимуть експертну групу, яка має попередньо ознайомитись з інформацією про роботу школи (наприклад, з річним звітом та іншою інформацією, оприлюдненою на сайті школи). Разом з наказом про проведення аудиту в школу надішлють опитувальний аркуш (самооцінювання), який треба буде заповнити директору і віддати голові експертної групи в перший день її роботи в школі.

Кількість учасників експертної групи – від 3-х до 12-ти. До неї залучатимуть педагогів, які пройшли сертифікацію та/або мають вищу категорію, керівники і їхні заступники зі шкіл, які пройшли інституційний аудит, та за потреби інші фахівці (експерти).

Є такі вимоги до експертів:

 • вища педосвіта та/або професійна кваліфікація педагогічного працівника;
 • практичний досвід роботи в закладі освіти не менше 5 років;
 • проходження навчання від ДСЯО.

В експертній групі не можуть бути ті, хто мають конфлікт інтересів. До інституційного аудиту спеціалізованих шкіл обов’язково мають залучати відповідних фахівців.

Працівників органів управління у сфері освіти можуть залучати лише до проведення перевірки. Також до проведення аудиту можуть залучати представників громадськості

Експертна група працюватиме безпосередньо в школі не більше 10 робочих днів (якщо у школі середня чисельність працівників за календарний рік не перевищує 50 – то 5 робочих днів). Експертна група спостерігатиме за освітньою діяльністю, зокрема й матиме право відвідувати уроки, опитувати учнів, їхніх батьків і педагогів.

– Яким може бути результат перевірки?

За результатами перевірки експертна група складе ряд документів. Розповідаємо, що означає кожен з них.

Акт перевірки. Складається у трьох примірниках – для школи, засновника і ДСЯО. Кожен примірник підписують усі члени експертної групи і керівник закладу освіти.

Розпорядження про усунення порушень законодавства (у разі наявності). Строк усунення не може бути більшим за рік. Якщо усунення порушення вимагає фінансових витрат, строк узгоджуватимуть із засновником і керівником школи.

Виправивши порушення, школа має повідомити про це ДСЯО протягом 10 робочих днів. Тоді у службі вирішуватимуть, чи треба безпосередньо перевіряти усунення порушення. Якщо результати такої перевірки будуть негативними, то засновнику можуть рекомендувати змінити керівника закладу освіти, припинити діяльність чи реорганізувати школу.

Аналітична довідка складається протягом 5 робочих днів після завершення роботи в школі експертної групи. У ній мають бути аналіз річного звіту та інших документів про діяльність школи, інших джерел інформації, не заборонених законодавством; спостереження за освітньою діяльністю закладу освіти.

Звіт про проведення інституційного аудиту. Він узагальнює матеріали інституційного аудиту з чотирьох напрямів, про які ми писали вище. Його складає голова експертної групи на підставі акту перевірки, аналітичних довідок та інших матеріалів інституційного аудиту протягом 10 робочих днів після завершення роботи експертної групи у школі.

Висновок. Він містить підсумки оцінювання за вже переліченими чотирма напрямами. Проте в ньому зазначають: досягнення і потреби у вдосконаленні освітньої діяльності та внутрішньої системи забезпечення якості освіти; рівні оцінювання якості освітньої діяльності та ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Рівні такі: перший (високий), другий (достатній), третій (вимагає покращення), четвертий (низький). До висновку можуть додати окрему думка члена експертної групи (у разі наявності).

Рекомендації містять пропозиції до школи і засновника щодо підвищення якості освітньої діяльності і вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Водночас, директор школи зможе оцінити роботу експертної групи, заповнивши спеціальну анкету і надіславши її в ДСЯО протягом 3 робочих днів.

Також не пізніше 15 робочих днів після завершення роботи експертної групи в школі її директор отримає проект висновку і зможе висловити заперечення протягом 3 робочих днів. Тоді ще через 5 робочих днів школа отримає відповідь на заперечення.

Після цього висновок і рекомендації, складені з урахуванням заперечень, надішлють у школу не пізніше 30 робочих днів після завершення роботи експертної групи. Максимум через 3 дні школа і засновник мають оприлюднити їх на своїх сайтах. Усі перелічені документ також публікуватиме ДСЯО на своєму сайті.

– Чи інституційний аудит працюватиме для приватних шкіл?

Так. Його проводитимуть для всіх шкіл, незалежно від форми власності і підпорядкування.

“Нова українська школа”

Титульне фото: автор – SergeyNivens, Depositphotos

Обговорення