Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Як вчителю заповнювати журнал у 3–4 класах НУШ – відповідає МОН

Міністерство освіти і науки дало роз’яснення щодо заповнення журналів у 3–4 класах. Дивіться його нижче.

– Скільки сторінок відведено на кожен предмет?  

Класні журнали в друкованому вигляді, що зараз отримали заклади освіти, містять понад 270 сторінок. Цього обсягу сторінок достатньо для фіксації підсумкового оцінювання в 3-х та пілотних 4-х класах.  Підсумкове оцінювання може бути записане на сторінках певного навчального предмету / інтегрованого курсу або на вільних сторінках, які залишаються в журналі.

– Де записувати очікувані результати?

Характеристики результатів навчання, що відповідають свідоцтву досягнень, записуються на сторінці розвороту журналу, що розміщена праворуч та має непарний номер. Приклад оформлення наведено в методичних рекомендаціях.

– У журналі записувати рівні тільки в кінці семестрів та року?

У 34 класах оцінювання учнів здійснюється за рівневою шкалою. Це чотири рівні: початковий (П), середній (С), достатній (Д) та високий (В). У журнал та свідоцтво досягнень виставляється рівень за кожен результат навчання, характеристики якого визначено в свідоцтві досягнень, з навчальних предметів / інтегрованих курсів наприкінці кожного навчального семестру (триместру) та навчального року. Річним оцінюванням є результати навчання учнів за останній семестр (триместр).

Узагальнений рівень із навчального предмету або інтегрованого курсу не визначається.

– Де записувати різновиди проведених діагностичних робіт?

Форми та види діагностичних робіт добирає самостійно учитель з урахуванням особливостей учнів. Факт проведення діагностичної роботи зазначається в графі “Зміст” правої сторінки розвороту, де також може бути відображено й її різновид.

Варто зазначити, що письмові діагностичні роботи можуть виконуватися в зошитах для діагностичних робіт або на окремих аркушах, бланках тощо.

– Чи потрібно виставляти тематичну оцінку в журналі та / або щоденнику?

Підсумкове тематичне оцінювання здійснюється за результатами виконання діагностичних робіт, розроблених на основі компетентнісного підходу, які можуть бути усними чи письмовими, у цифровій (зокрема, тестування в електронному форматі), формі тестових завдань, комбінованої роботи, практичної роботи, усного опитування тощо. Результати учнів щодо виконання діагностичних робіт не фіксуються в класному журналі та / або щоденнику.

– Як записувати домашні завдання? 

Домашнє завдання в 1 класі НЕ ЗАДАЄТЬСЯ й у журнал НЕ ЗАПИСУЄТЬСЯ.

У 2 класі домашнє завдання для школярів є необов’язковим, проте в журналі можуть зазначатися пошуково-дослідницькі та творчі завдання.

У 34 класах домашні завдання, у разі їх надання, мають обов’язково фіксуватися в журналі. Відповідно, воно записується в журнал у колонці “Домашні завдання”.

– Як заповнювати журнал для учня на індивідуальному навчанні / з особливими освітніми потребами? 

Такий журнал заповнюється аналогічно до звичайного класного журналу з урахування особливостей обліку групових (індивідуальних) додаткових психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять (послуг).

– Чи потрібно в журналі заповнювати зведений облік навчальних досягнень учнів?

У класному журналі розділ “Зведений облік навчальних досягнень учнів” НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ.

– Чи потрібно записувати екскурсії / бесіди про пожежну безпеку тощо в журнал? 

Передбачені в журналі сторінки щодо обліку бесід, інструктажів, заходів із безпеки життєдіяльності обов’язково ведуться.

– Якщо один інтегрований курс викладають два вчителя, то хто веде журнал та здійснює оцінювання? 

Якщо один предмет ведуть два вчителі, то обидва педагоги заповнюють журнал щодо тих годин та тем, які вони викладають.

– Якою мовою писати в журналі в закладі з викладанням мовою нацменшин?

Записи в журналі ведуться державною мовою. Допускаються окремі записи в темах навчальних занять, домашнього завдання мовою навчального предмету (іноземною, мовою корінного народу чи національної меншини).

– Чи однакові вимоги до ведення журналу, залежно від автора програми? Чи є різниця в заповненні журналу за програмами Савченко й Шияна?

Методика заповнення журналу за програмою Савченко та за програмою Шияна – однакова.

– Як бути із заповненням журналів у 4-х непілотних класах?

Для 4 класу, який НЕ є пілотним, журнал заповнюється за старими рекомендаціями (у звичному режимі) за 12-бальною шкалою.

– Пріоритетним є заповнення електронного журналу чи паперового?

Шкільний журнал може заповнюватися в електронній або паперовій формі. При цьому, заклади освіти можуть створювати документи лише в електронній формі за умови наявності відповідного технічного забезпечення, що відповідає вимогам законодавства.

– Як записувати в електронному журналі поточне оцінювання?

В усіх класах НУШ здійснюється формувальне оцінювання, що відображається в оцінних судженнях учителя / учнів / батьків, що характеризують процес навчання та досягнення учнів. Отже, це оцінювання не підлягає фіксації як у друкованому, так і в електронному журналах.

Читайте також “Як проводити рівневе оцінювання для учнів 3–4 класів НУШ – відповідає МОН”

Особливості оформлення класного журналу учнів початкових класів Нової української школи

Osoblyvosti oformlennya klasnoho zhurnalu NUSH

Завантажити документ

Міністерство освіти і науки

Титульне фото: автор – [email protected], Depositphotos

Обговорення