Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Британська vs Американська та деякі рекомендації

Двадцята стаття серії

Почнемо із 12 основних різниць у правописі (орфографії), які, між іншим, іноді впливають навіть на значення слів.

Правопис

1. “-our” / “-or”: слова, що закінчуються на ненаголошене “-our” у Британській  (e.g. “honour”, “colour”, “flavour”, “armour”) зазвичай пишуться без “u” в США (e.g. “honor”, “color”, “flavor”, “armor”). Похідні слова (e.g. “honourable”, colourful”, “flavoursome”, etc) також слідують цьому правилу, однак із суфіксами “-ate”, “-ation”, “-ize”, “-ific”, “-iferous” та “-ous”, “u” випадає в усіх країнах (e.g. “honorific”, “humorous”, “vigorous”, “laborious”, “invigorate”).

2. “-re” / “-er”: слова, що закінчуються на ненаголошене “-re” у Британській та Канадській (що часто слідує Британській) (e.g. “centre”, “lustre”, “spectre”, “fibre”) зазвичай пишуться з “-er” у США (e.g. “center”, luster”, “specter”, “fiber”). Винятком з цього правила є слова на “-cre” (e.g. “acre”, “massacre”, “lucre”, “mediocre”), в яких всюди залишається частинка “-re”, як і в деяких інших словах (e.g. “ogre”). В обох варіантах “-e” випадає у похідних на кшталт  “central”, “fibrous”, etc.

3. “-ce” / “-se”: деякі іменника на “-ce” у Британії (e.g. “offence”, defence”, “pretence”) пишуться з “-se” у США (e.g. “offense”, “defense”, “pretense”). Деякі іменники на “-ce” у Британії, які мають відповідне дієслово на “-se” (e.g. “practice” / “practise”, “licence” / “license”) гублять цю рису у США (“practice” та “license” використовують на позначення як іменників, так і дієслів). Похідні (e.g. “defensive”, “offensive”, “pretension”) зазвичай пишуться з “s” в обох країнах.

4. “-xion” “-ction”: Використання закінчення “-xion” у словах на кшталт “connexion” та “inflexion” зараз рідко зустрічається у Британії та взагалі невідоме у США та Канаді - “connection” та “inflection” є на сьогодні нормою усюди. “Complexion” та “crucifixion” є винятками в усіх країнах.

5. “-ise” / “-ize”: більшість дієслів, які зазвичай пишуться з “-ise” у Британії (e.g. “organise”, “recognise”, “realise”) зазвичай вживаються з “-ize” у США та Канаді (e.g. “organize”, “recognize”, “realize”), хоча форма з “-ize” сьогодні розглядається у Британії навіть як більш коректна. Однак, є слова, які пишуться з “-ise” в обох країнах (e.g. “advertise”, “despise”, “supervise”, “chastise”, “revise”, “surprise”, “exercise”, ”improvise”, etc).

6. “-yse” / “-yze”:  за схожою схемою, жменька слів на “-yse” у Британії (e.g. “analyse”, “paralyse”, “catalyse”) пишуться з “-yze” у США та Канаді.

7. “-ogue” / “-og”: багато слів грецького походження, що закінчуються на “-ogue” у Британії та Канаді (e.g. “analogue”, “dialogue”, “catalogue”), зазвичай гублять “ue” в стандартному Американському правописі (e.g. “analog”, “dialog”, “catalog”), хоча “dialogue” широко розповсюджений у США та “analog” набирає розповсюдження у Британії та США, коли використовується як технічний термін.

8. “oe” / “ae” / “e”: розповсюджені дифтонги на кшталт “oe” / “œ” (e.g. “oestrogen”) та “ae” / “æ” (e.g. “encyclopaedia”, “leukaemia”, “anaesthesia”) у Британії та Канаді зазвичай спрощуються до “e” у США (e.g. “estrogen”, “encyclopedia”, “leukemia”, “anesthesia”). Однак деякі слова з дифтонгами, наприклад “aesthetics”, “archaeology” та “aerosol”, можуть залишатись незмінними і у США.

9. “en-” / “in-”: у Британії та Канаді, “inquiry” (формальний запит) та “enquiry” (допит, розпитування) мають дещо різні значення; в США використовується тільки “inquiry”. У Британії та Канаді, “insure” (захищати від) and “ensure” (запевняти, впевнитися) мають різні значення; в США зазвичай використовується “insure”.

10. “-ell-“ / “-el-”: у Британії та Канаді, остання “l” ненаголошеного складу подвоюється перед більшістю суфіксів (e.g. “modelling”, quarrelled”, “cruellest”, “traveller”, “woollen”), та не у США (e.g. “modeling”, quarreled”, “cruelest”, “traveler”, “woolen”). Останній приголосний зазвичай подвоюється в усіх країнах, якщо останній склад є наголошеним (e.g. “rebelling”). “Paralleled”/“paralleling” зазвичай є винятком у Британії, щоб запобігти утворенню структури “llell”.

11. Дієреза з “e”: якщо додаємо суфікс до слова на “e”, у Британії часто написання залишається без змін “e” (e.g. “ageing”, “likeable”, “sizeable”, “judgement”) а у США та Канаді, “e” може випадати (e.g. “aging”, “likable”, “sizable”, “judgment”). Та є багато винятків, де в обох країнах випадає “e” (e.g. “breathable”, “curable”, “lovable”, “believable”), та “e” залишається в усіх країнах коли потрібно створити групу до м’якого “c” чи “g” (e.g. “changeable”, “knowledgeable”, “traceable”).

12. Дефіси: слова, що починаються на “e”, чи мають префікс, що закінчується на “e” пишуться через тире в Британії та Канаді (e.g. “re-elect”, “re-enter”, “re-entry”, “re-examine”, “pre-empt”, “pre-exist”, “pre-eminent”) та не у США (e.g. “reelect”, “reenter”, “reentry”, “reexamine”, “preempt”, “preexist”, “preeminent”). Також деякі інші слова, що мають тире у Британії (e.g. “counter-attack”), гублять його у США (e.g. “counterattack”).

Деяка розповсюджена лексика

Британія США
football soccer
autumn fall
full stop period
a home from home a home away from home
a drop in the ocean a drop in the bucket
haven’t (got) a clue don’t have a clue or have no clue
a storm in a teacup a tempest in a teapot

Також, є деякі суттєві різниці у граматиці та стилі, детальніше дивіться тут.

Наостанок - рекомендації щодо підвищення власного рівня (вказані матеріали наведені згідно з моїм досвідом і не можуть використовуватись окремо - лише спільний розвиток Reading, Writing, Speaking & Listening може принести бажаний результат; вказані матеріали можна використовувати як ресурс для збільшення лексичного запасу):

А1-А2 Reading Адаптовані матеріали міжнародних видань. Наприклад, Кембриджу.
Listening Мультфільми для дітей англійською мовою - підійдуть мультфільми для американських дітей (до 6 років) або аналогічні ресурси міжнародних видавництв.
B1-B2 Reading Продовжувати читати адаптовані книжки (D1), додавати твори британських та американських письменників у оригіналі:

 • (B1+) “Harry Potter series” by Joanne Rowling
 • (B1) short stories by O. Henry
 • (B1+) “The Lord of the Flies” by Sir William Golding
 • (B2) “The Chronicles of Narnia” by  C. S. Lewis
 • (B1+) stories by Mark Twain
 • (B1+) stories by Ray Douglas Bradbury
Listening Популярні англомовні фільми (саме популярні, бо на цих рівнях немає потреби знати особливості місцевих діалектів, яких багато у низькорейтингових фільмах), які мають розважальний/комічний характер - це не мають бути складні для сприйняття фільми. Починати дивитися можна з субтитрами, а потім без них.
C1

(вже не користуємося перекладачем взагалі)

Reading Автори (англомовні твори в оригіналі):

 • James Cooper
 • Jack London
 • Jane Austen
 • Arthur Conan Doyle
 • F. Scott Fitzgerald
 • Thomas Mayne Reid
 • Oscar Wilde
 • George Shaw
 • Jerome David Salinger
Listening Популярні американські/британські серіали (спочатку з субтитрами), потім англомовні телешоу, зняті після 2010 року (мова має бути не старою, адже так, як говорили, у 1969, зараз уже не говорять) на шталт “The Big Bang Theory”, “Thirteen Reasons Why”, “The Game of Thrones”, etc., та англомовні ток-шоу на кшталт “The Late Show with Stephen Colbert”, “The Late Late Show with James Corden”, “The Ellen DeGeneres Show”, “Jimmy Kimmel Live!” etc., також різні TedTalks
C2

(визначення деяких слів, які зустрічаються, немає навіть у тлумачному словнику Кембриджа)

Reading Автори:

 • Edgar Allan Poe
 • Charles Dickens
 • Archibald Cronin
 • William Shakespeare
 • Geoffrey Chaucer
 • “Beowulf” - British folklore
 • William Faulkner
Listening Засідання The House Of Commons & The House of Lords Британського парламенту, засідання та матеріали The Supreme Court of the United States, маловідомі англомовні твори високого кіномистецтва, etc.

Джерела:

 1. http://www.lukemastin.com/testing/spelling/cgi-bin/database.cgi?action=rules
 2. https://learningenglish.voanews.com/a/six-difference-between-britsh-and-american-english/3063743.html
 3. https://en.oxforddictionaries.com/spelling/british-and-spelling
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_American_and_British_English
 5. https://learnenglish.britishcouncil.org/en/intermediate-grammar/british-english-and-american-english

Данііл Озерний, член Українського відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної, кваліфікований TKT Cambridge ESOL, Міжнародної спільноти лінгвістики англійської мови

Фото: автор – VadimVasenin, Depositphotos

Читайте інші статті цієї серії:

Стаття 1. Як це – сучасно викладати іноземні мови

Стаття 2. Як мотивувати учнівство до вивчення іноземних мов

Стаття 3. Мовний pick up. Чи можна вивчити мову без граматики

Стаття 4. Чи всі мовні помилки потрібно виправляти

Стаття 5. Рідна та друга мови – чи по-різному ми їх вивчаємо

Стаття 6: Що формує ставлення учнівства до вивчення мови

Стаття 7. Як зрозуміти, чого потребує учнівство

Стаття 8. Багато методів навчання іноземних мов – комбінуйте їх!

Cтаття 9. Як практикувати те, що вивчено іноземною мовою

Стаття 10. Сучасне викладання іноземних мов. Оцінюємо все по-різному (Частина 1)

Стаття 11. Сучасне викладання іноземних мов. Оцінюємо все по-різному (Частина 2)

Стаття 12. Визначення мети як елемент вивчення іноземної мови

Стаття 13. Сучасне викладання іноземних мов. План уроку

Стаття 14. Сучасне викладання іноземних мов. Що робити з підручником

Стаття 15. Сучасне викладання іноземних мов. Як потрібно говорити вчителю

Стаття 16. Сучасне викладання іноземних мов. Як вказати на помилку

Стаття 17. Сучасне викладання іноземних мов. Що таке feedback та як його давати

Стаття 18. Сучасне викладання іноземних мов. Наука на уроці

Стаття 19. Лист на ЗНО з іноземної – як отримати вищий бал

Фото: автор – CandyBoxImages, Depositphotos

Матеріали за темою

Обговорення