Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Сучасне викладання іноземних мов. Наука на уроці

Вісімнадцята стаття серії

У процесі вивчення іноземної мови важливо, щоб учнівство розуміло структуру мови та її лінгвістичні характеристики (це стосується переважно рівнів В1+, а отже – старших класів). Матеріал складний та може підійти далеко не кожному/-ій учню/-иці залежно від особистісних характеристик.

Морфологія

Тут головний аспект – афіксація, тобто суфікси та префікси. Префікси доповнюють уявлення про значення слова, а суфікси формують відчуття частин мови.

Коротка таблиця префіксів

ante- before antenatal, anteroom, antedate
anti- against, opposing antibiotic, antidepressant, antidote
circum- around circumstance, circumvent, circumnavigate
co- with co(-)worker, copilot, cooperation
de- off, down, away from devalue, defrost, derail, demotivate
dis- opposite of, not disagree, disappear, disintegrate, disapprove
em-, en- cause to, put into embrace, encode, embed, enclose, engulf
epi- upon, close to, after epicentre, episcope, epidermis
ex- former, out of ex-president, ex-boyfriend, exterminate
extra- beyond, more than extracurricular, extraordinary, extra-terrestrial
fore- before forecast, forehead, foresee, foreword, foremost
homo- same homosexual, homonuclear, homoplastic
hyper- over, above hyperactive, hyperventilate
il-, im-, in-, ir- not impossible, illegal, irresponsible, indefinite
im-, in- into insert, import, inside
infra- beneath, below infrastructure, infrared, infrasonic, infraspecific
inter-, intra- between interact, intermediate, intergalactic, intranet
macro- large macroeconomics, macromolecule
micro- small microscope, microbiology, microfilm, microwave
mid- middle midfielder, midway, midsummer
mis- wrongly misinterpret, misfire, mistake, misunderstand
mono- one, singular monotone, monolithic
non- not, without nonsense, nonentity, nondescript
omni- all, every omnibus, omnivore, omnipotent
para- beside parachute, paramedic, paradox
post- after post-mortem, postpone, post-natal
pre- before prefix, predetermine, pre-intermediate
re- again return, rediscover, reiterate, reunite
semi- half semicircle, semi-final, semiconscious
sub- under submerge, submarine, sub-category, subtitle
super- above, over superfood, superstar, supernatural, superimpose
therm- heat thermometer, thermostat, thermodynamic
trans- across, beyond transport, transnational, transatlantic
tri- three triangle, tripod, tricycle
un- not unfinished, unfriendly, undone, unknown
uni- one unicycle, universal, unilateral, unanimous

Коротка таблиця суфіксів

Nouns

-ance, -ence permanence
-hood childhood
-ar, -or scholar, doctor
-ism socialism
-ion, -sion, -tion population
-acy accuracy
-age image
-ist artist
-ment government
-ness ness
-y beauty
-ty reality, capacity

Adjectives

-al natural
-ful beautiful
-ly friendly
-ic chronic
-ish Irish
-like childlike
-ous numerous

Adverbs

-ly slowly, awkwardly

Verbs

-ify beautify
-ate populate
-ize realize
-en widen, lengthen

Коли дитина орієнтується у морфології, їй буде набагато легше утворювати слова, визначати значення слова із контексту на екзамені чи тесті. Та й загалом знання морфології значно збільшить словниковий запас дитини.

Вправи, що можуть бути корисними: 1, 2, 3, 4. Посилання для вчителів: 1, 2, 3.

Данііл Озерний, член Українського відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної, кваліфікований TKT Cambridge ESOL, Міжнародної спільноти лінгвістики англійської мови

Фото: автор – garagestock, Depositphotos

Читайте інші статті цієї серії:

Стаття 1. Як це – сучасно викладати іноземні мови

Стаття 2. Як мотивувати учнівство до вивчення іноземних мов

Стаття 3. Мовний pick up. Чи можна вивчити мову без граматики

Стаття 4. Чи всі мовні помилки потрібно виправляти

Стаття 5. Рідна та друга мови – чи по-різному ми їх вивчаємо

Стаття 6: Що формує ставлення учнівства до вивчення мови

Стаття 7. Як зрозуміти, чого потребує учнівство

Стаття 8. Багато методів навчання іноземних мов – комбінуйте їх!

Cтаття 9. Як практикувати те, що вивчено іноземною мовою

Стаття 10. Сучасне викладання іноземних мов. Оцінюємо все по-різному (Частина 1)

Стаття 11. Сучасне викладання іноземних мов. Оцінюємо все по-різному (Частина 2)

Стаття 12. Визначення мети як елемент вивчення іноземної мови

Стаття 13. Сучасне викладання іноземних мов. План уроку

Стаття 14. Сучасне викладання іноземних мов. Що робити з підручником

Стаття 15. Сучасне викладання іноземних мов. Як потрібно говорити вчителю

Стаття 16. Сучасне викладання іноземних мов. Як вказати на помилку

Стаття 17. Сучасне викладання іноземних мов. Що таке feedback та як його давати

Стаття 19. Лист на ЗНО з іноземної – як отримати вищий бал

Стаття 20. Британська vs Американська та деякі рекомендації

Фото: автор – CandyBoxImages, Depositphotos

Матеріали за темою

Обговорення