Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Як організувати навчання в новому навчальному році і провести самооцінювання школи. Чек-лист для адміністрацій

Нова українська школа” зробила нотатки з вебінару Державної служби якості освіти “Як завучу організувати освітній процес у 2021/2022 навчальному році. Начальниця відділу базової освіти Департаменту інституційного аудиту ДСЯО Олена Святенко розповіла про те:

 • які законодавчі документи дослідити, щоб організувати освітній процес;
 • як працювати з освітньою програмою;
 • як організувати безпечне освітнє середовище;
 • що таке внутрішня система забезпечення якості освіти;
 • як проводити самооцінювання школи.

Далі – пряма мова.

ЩО ДОСЛІДИТИ В ЗАКОНІ, ЩОБ ОРГАНІЗУВАТИ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Організація освітнього процесу врегульована Законом України Про повну загальну середню освіту (стаття 10). У цій статті треба звернути увагу на те, що:

 • Освітній процес організовується, зокрема, відповідно до освітньої програми;
 • Освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб;
 • Освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається в День знань 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року;
 • Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти в межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо;
 • Безперервна навчальна діяльність учнів закладів загальної середньої освіти не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40 хвилин (для 2–4 років навчання), 45 хвилин (5–12 років навчання), крім випадків, визначених законодавством.

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ

Крок 1. Дослідити нормативні документи, які регламентують формування освітньої програми й ті кроки, які має здійснити школа. А саме:

Крок 2. Вивчити індивідуальні освітні запити учнів, аби сформувати варіативний складник та предмети, які вивчатимуться на профільному рівні в 10–11 класі.

Крок 3. Схвалити й затвердити програму на засіданні педагогічної ради.

ЯК ОРГАНІЗУВАТИ БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Крок 1. Дослідити такі документи:

Крок 2. Опрацювати критерії оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти (Додаток до Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти); користуватися Абеткою для директора.

Крок 3. Провести самооцінювання в закладі освіти для того, щоби сформувати, вивчити, покращити освітнє середовище, врахувати результати самооцінювання під час формування стратегії розвитку ЗСО та річного плану.

ЯК ПРАЦЮВАТИ ЗІ СТРУКТУРОЮ І ТРИВАЛІСТЮ НАВЧАЛЬНИХ РОКУ, ТИЖНЯ І ДНЯ

Крок 1. Дослідити:

Поради: Коли ви формуєте структуру навчального року, маєте врахувати норму, яка набула чинності разом із Законом “Про повну загальну середню освіту”. Йдеться про те, що учні 1–11 класів мають навчатися не більше 175 днів. Ця норма не діяла з 2010 до 2020 року.

Також режим роботи закладу освіти треба врегулювати окремим наказом. Обов’язково треба підлаштувати структуру й режим роботи відповідно до умов пандемії. Наприклад, розвести класи, якщо це можливо. Можна спиратися на санітарний регламент.

До того ж треба врегулювати питання щодо організації дистанційного навчання. Якщо ви розраховуєте, що кілька днів у тиждень діти будуть навчатися дистанційно, то це треба вказати в наказі чи додатку до наказу: для яких класів, у які дні. Структура не може дублювати те, що було кілька років тому, не враховуючи умови пандемії.

Крок 2. Ухвалити рішення педагогічної ради, затвердити наказом керівника.

ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Відповідно до статті 41 ЗУ Про освіту створена система забезпечення якості освіти, яка включає:

 1. внутрішню систему забезпечення якості освіти;
 2. систему зовнішнього забезпечення якості освіти;
 3. систему забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.

Внутрішня система забезпечення якості освіти – це сукупність умов, процедур і заходів у закладі освіти, що забезпечують ефективність освітніх і управлінських процесів. Вони безпосередньо впливають на якість результатів навчання учнів, формування їхніх ключових компетентностей, а також сприяють всебічному розвитку особистості учнів.

Про це йдеться в Наказі МОН від 30.11.2020 №1480 “Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти”.

Що робити

З критеріями оцінювання можна ознайомитися в додатку до Наказу МОН №17 “Про порядок проведення інституційного аудиту”. На що треба звернути увагу, позначено в цьому документі. Жовтим відмічено те, що має бути сформовано в закладі загальної середньої освіти. Наприклад, йдеться про стратегію розвитку, яка має затвердити засновник закладу і яка має містити фінансову складову.

Важливо:

 1. Стратегію розвитку формує заклад освіти, але залучає до цього учасників освітнього процесу.
 2. Річний план роботи має бути “живим”. Це документ, до якого постійно повертаються, де роблять помітки, що виконано, а що ні, що треба зробити найперше, а що – перенесли на наступний семестр, у разі потреби, вносять зміни на засіданні педагогічної ради.

Отже, ми маємо ухвалити 3 основні документи:

 1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;
 2. Річний план роботи;
 3. Стратегію розвитку закладу освіти.

Буде добре, якщо ці 3 документи будуть взаємопов’язані між собою й доповнюватимуть один одного. Наприклад, у положенні ви визначили, що проводитимете самооцінювання за 4 напрямами. Ті ж 4 напрями мають бути відображені в стратегії розвитку закладу освіти, і за ними ж має бути сформований річний план.

Важливо: Нормативних документів, які регламентують структуру річного плану або стратегії, особливості написання, немає. Тому можна формувати їх, як зручно. Однак у закладів, які стали ліцеями або планують ними стати стратегія розвитку має бути не менш ніж на 5 років. В інших випадках терміну немає. Рекомендації до формування цих документів можна знайти на сайті Державної служби якості освіти.

А ще індивідуальну освітню траєкторію розробляють тільки для дітей, які навчаються на індивідуальній або інклюзивній формі навчання. Однак інші діти, які також можуть потребувати індивідуальної освітньої траєкторії, можуть залишатися поза увагою. Однак їхні потреби також треба враховувати!

Індивідуальна освітня траєкторія може розроблятися як за заявами батьків, так і за власною ініціативою педагогічних працівників з обговоренням на засіданні педради та повідомляючи батькам.

ЯК ПРОВОДИТИ САМООЦІНЮВАННЯ ШКОЛИ

 1. Мають бути призначені відповідальні особи: одна чи кілька або робочі групи, або одна робоча група, залежно від того, чи ви проводите комплексне самооцінювання за 4 напрямами чи за 1 напрямом. Якщо йдеться про кілька напрямів, то кожен із них має свою робочу групу.
 2. Керівник закладу не може сам проводити самооцінювання! Мають бути залучені учасники освітнього процесу: представники учнівського самоврядування, вчителі й батьки.
 3. До оцінювання управлінських процесів ви можете залучати своїх колег, керівників або заступників керівників інших шкіл, особливо тих, хто вже пройшли інституційний аудит і тих, хто пройшли навчання на освітніх експертів. Також це можуть бути представники різних асоціацій, як-от асоціація керівників міста, України чи району.
 4. Найголовніше – самооцінювання передбачає обговорення, оприлюднення і врахування результатів на майбутнє.

Ви самі можете визначити, у який спосіб проводити щорічне самооцінювання. Наприклад, комплексне, за певними напрямами чи за рівнями освіти. Кожен заклад освіти може обрати для себе модель.

А ось такі методи можна використовувати, збираючи інформацію. Але висновок не можна зробити, лише анкетуючи учасників освітнього процесу, треба використовувати кілька методів збору інформації.

ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Потрібні:

 1. Наказ про проведення самооцінювання;
 2. Затвердити склад робочої групи (робочих груп);
 3. Провести оцінювання (фіксація результатів + напрацювання рекомендацій);
 4. Обговорити результати на засіданні педагогічної ради;
 5. Наказ про підсумки самооцінювання;
 6. Ухвалити управлінські рішення та врахувати результати самооцінювання (внести зміни до річного плану роботи, Стратегії розвитку ЗО; врахувати під час розроблення документів на наступний навчальний рік, якщо самооцінювання відбувалося у квітні-травні).

Методичні рекомендації, які допоможуть організувати освітній процес:

5 ЗАПИТАНЬ ВІД СЛУХАЧІВ

 1. Які терміни затвердження освітньої програми?

Відповідь фахівчині: До початку нового навчального року. Вона має бути розміщена на сайті школи чи сайті засновника.

 1. Якщо школа стає філією, хто має складати навчальні програми та навчальний план?

Відповідь фахівчині: Школа не стає окремою юридичною особою. Команда опорної школи та філій складає освітню програму для опорного закладу освіти, враховуючи особливості всіх філій. Затверджує програму директор опорного закладу.

 1. Чи обов’язково оприлюднювати річний план?

Відповідь фахівчині: Обов’язкової вимоги немає, але він може бути розміщений на сайті школи.

 1. Чи обов’язково в освітню програму включати щорічні критерії оцінювання?

Відповідь фахівчині: Обовязково, тому що в статті 11 ЗУ “Про повну загальну середню освіту” додана нова вимога “Опис інструментарію оцінювання”.

 1. Чи обов’язково наприкінці року писати в журналі кількість годин і “програму виконано”?

Відповідь фахівчині: Якщо таке рішення ухвалили в закладі освіти рішенням педради та прописано в наказі керівника щодо оформлення документів, то так. Але це не закріплено на рівні закону чи наказу.

Марія Марковська, “Нова українська школа”

Титульне фото: автор – Avrora-Andrey, Depositphotos

Матеріали за темою

Обговорення