Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

10 Лютого 2023

Розуміння прочитаного: як допомогти учням у подоланні освітніх втрат

Розуміти прочитане – ключова навичка, потрібна для успішного здобуття освіти. У британському метадослідженні Teaching and Learning Toolkit науковці стверджують: якщо систематично опановувати з учнями прийоми розуміння прочитаного тексту, це забезпечить їм стабільний прогрес у навчанні.

Щоб розуміти прочитаний текст, учні мають засвоїти низку конкретних прийомів:

 • робити висновки з контексту;
 • узагальнювати або визначати ключові моменти;
 • використовувати графічні або семантичні “органайзери”;
 • навчитися ставити питання до тексту;
 • відстежувати власне розуміння прочитаного, а потім виявляти й розв’язувати труднощі.

Такі прийоми можна пояснити для всього класу, а потім відпрацювати в парах чи групах.

Наскільки такий підхід ефективний?

Середня ефективність від того, щоб навчити учнів стратегій розуміння прочитаного, – прогрес, еквівалентний додатковим шести місяцям навчання. Щоб зробити такий підхід успішнішим, потрібно пристосовувати вправи до читацьких можливостей: тексти мають бути викликом, але не надмірно складним.

Метод можна з користю поєднувати з техніками спільного навчання та вправами на розуміння почутого для розвитку навичок читання. Використання таких прийомів, як графічні позначки та привернення уваги учнів до особливостей тексту, імовірно, буде особливо корисним під час читання пояснювальних або інформаційних текстів.

Є певні докази, що цифрові технології можуть допомогти в покращенні розуміння прочитаного (хоч у цій галузі порівняно мало досліджень) – особливо коли їх застосовують, щоб відпрацювати конкретні читацькі стратегії, зокрема навички самоопитування.

Підтримка учнів, у яких є труднощі з читанням, вимагатиме скоординованих зусиль у межах навчальної програми і поєднання підходів, які включають аудіювання, розуміння прочитаного та розвиток усного мовлення. Немає стратегії, яка б стала панацеєю: потрібно визначити, що не дає “розчитатися” конкретному учневі чи учениці, і обирати підхід відповідно до їхніх потреб.

Із учнями початкових класів провели більше досліджень, однак ефективність від навчання розумінню прочитаного майже однакова в середній (+7 місяців прогресу) і в молодшій (+6) школі.

Попри те, що основну увагу за такого підходу приділяють саме читанню, стратегії розуміння прочитаного можна успішно використовувати в низці шкільних предметів, де важливо читати й розуміти текст.

Учні з нижчим рівнем знань, за результатами досліджень, отримують більшу користь, якщо їх прямо, безпосередньо вчити читати й розуміти текст.

Систематичне навчання цієї навички протягом десяти тижнів, як правило, ефективніше, ніж триваліші за часом курси (хоч дослідження виявило й кілька прикладів успішних “довгих” навчань).

Цей метод передбачає навчання безпосередніх технік, які учень може використовувати для покращення свого розуміння тексту. Багато учнів розвиватимуть ці підходи без керівництва вчителя, ухвалюючи для себе певні стратегії методом проб і помилок, намагаючись краще зрозуміти тексти, які здаються складними. Однак у середньому діти з неблагополучних категорій рідше матимуть власні книги й читатимуть вдома з членами сім’ї, і з цих причин вони можуть не набути необхідних навичок читання та розуміння складних текстів.

Цікавий факт: дослідження в Британії засвідчили, що учні, які мають право на безплатне харчування в школі, зазвичай успішніше засвоюють стратегії розуміння прочитаного. Цей феномен, однак, потребує додаткового вивчення.

Поради для директорів і вчителів та вартість запровадження методу

Стратегії розуміння прочитаного “працюють” за допомогою низки різних механізмів, але всі вони зосереджені на покращенні розуміння змісту тексту.

Найпоширеніші прийоми такі:

 • безпосереднє навчання стратегій розуміння тексту;
 • опитування від учителя, спрямоване на те, щоб учні здійснили ключові кроки до розуміння;
 • узагальнення, визначення основного в тексті;
 • розмова про те, якими бувають стратегії розуміння прочитаного і навіщо вони потрібні (у межах підходу “навчити вчитися”);
 • використання графічних або семантичних “органайзерів”;
 • використання взаємного і самоопитування для роботи над розумінням прочитаного;
 • самоконтроль розуміння тексту і самостійне подолання труднощів учнями.

Стратегій розуміння прочитаного зазвичай навчають від одного до трьох семестрів навчального року. Це робить або вчитель, який працює з класом, або асистент із меншими групами школярів.

Дослідження свідчить: для максимальної ефективності підхід до розуміння прочитаного має бути індивідуалізованим, враховувати актуальні можливості учнів у читанні. Важливо, щоб учителі постійно підвищували свою кваліфікацію в діагностиці навчальних досягнень школярів, засвоювали нові прийоми, були забезпечені матеріалами.

Середню вартість навчання розумінню прочитаного оцінюють як дуже низьку. Вона включає оплату праці вчителів та підвищення їхньої кваліфікації, книги й навчальне обладнання – більшість із цих витратних статей входять до бюджету навчального закладу. Звісно, додаткова підтримка в позанавчальний/позаробочий час може потребувати і додаткового фінансування.

Ефективне навчання стратегій розуміння прочитаного потребуватиме помірної кількості робочого часу вчителів порівняно з іншими підходами.

Директорам варто подумати, як навчити й заохотити вчителів використовувати конкретні методи для потреб конкретних учнів, переконатися, що освітяни використовують тексти, ефективні для конкретних категорій школярів-читачів.

Дослідження узагальнює й систематизує результати 141 іншого, тож його результати науковці оцінюють як надійні і варті довіри. Однак і в цьому випадку вони радять спиратися на власний досвід і враховувати контекст.

Ключові висновки

 1. Стратегії розуміння прочитаного в середньому дуже ефективні (+6 місяців прогресу). Поряд з аудіюванням це важливий компонент раннього навчання читанню.
 2. Важливо визначити потрібний рівень складності тексту, забезпечити відповідний контекст для відпрацювання навичок, бажання взаємодіяти з текстом.
 3. Ефективна діагностика досягнень конкретних учнів важлива для ухвалення рішень, особливо для старших школярів, які мають труднощі з читанням. Учням може бути важко розшифровувати слова, розуміти структуру речень або значення конкретних слів, наприклад, специфічних термінів.
 4. Користь приносить широкий спектр стратегій і підходів, але більшості учнів їх потрібно подати чітко й послідовно.
 5. Дуже важливо підтримувати учнів у самостійному застосуванні стратегій розуміння до інших завдань, контекстів і предметів.

 

Метод, інструмент, підхід в освітньому процесі Вартість Ефективність (у місяцях навчального прогресу на рік) Метод, інструмент, підхід в освітньому процесі Вартість Ефективність (у місяцях навчального прогресу на рік)
Навчити вчитися (осмислювати, планувати, оцінювати своє навчання) Низька +7 Індивідуальні завдання (у межах навчального процесу – залежно від потреб і здібностей учня) Низька +4
Навчити розуміти прочитане Низька +6 Літні школи Помірно висока +3
Навчити говорити й слухати Низька +6 Мистецькі практики (у межах шкільної програми чи в позашкільних гуртках) Низька +3
Фідбек (зворотний зв’язок) про успіхи учня Низька +6 Подовження навчального часу Помірно висока +3
Навчання майстерності (розбивання матеріалу на блоки, у кожному з яких учні мають досягти певного рівня)  Низька +5 Поділ класу на групи за рівнем навчальних досягнень Низька +2
Спільне навчання Низька +5 Зменшення розміру класу Дуже висока +2
Фоніка (формування стійких зв’язків між звучанням мови й письмовими символами) Низька +5 Наставництво/

Менторство (наставником є старша людина – учень або дорослий-волонтер)

Помірно висока +2
Взаємонавчання Низька +5 Фізична активність Низька +1
Домашнє завдання Низька +5 Плата вчителю за досягнення учнів Порівняно низька +1
Індивідуальні заняття (репетиторство) Помірно висока +5 Поділ на групи та “потоки” (формально за схильностями й уміннями, але часто – за реальними навчальними досягненнями) Низька 0
Соціально-емоційне навчання (здобуття “м’яких навичок”) Низька +4 Шкільна форма Низька 0
Допомога асистента вчителя Помірно висока +4 “Виїзне” навчання (наприклад, на природі) Помірно висока Недостатньо доказів для висновків
Залучення батьків Низька +4 Стиль навчання (використання одного головного підходу в навчанні) Низька Недостатньо доказів для висновків
Навчання в малих групах Порівняно низька +4 Формування кар’єрних прагнень Низька Недостатньо доказів для висновків
Комплексні виховні заходи (робота із поведінкою, ставленням до навчання, однокласників, учителів тощо) Порівняно низька +4 Повторний рік Дуже висока -3

Читайте також: ““Навчити вчитися”: найефективніша стратегія навчання, яка допоможе впоратися з освітніми втратами”.

Слава Україні!

Героям слава!

Переможемо!

Фото: автор – ArturVerkhovetskiy, Depositphotos


Обговорення