Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Відповідаємо на питання читачів про наповнюваність та поділ класу на групи – розʼяснення від юриста

Час від часу на пошту редакції “Нова українська школа” надходять питання про нюанси поділу учнів та учениць одного класу на групи при вивченні предметів української та іноземної мов, інформатики, технологій/ трудового навчання тощо. А також питання про максимальну/мінімальну наповнюваність класів (у тому числі класів НУШ).

У новому юридичному розʼясненні відповідаємо на ці два важливі блоки питань.

Поділ класу на групи:

  • за яких умов можливий поділ класу на групи?
  • якщо в групі 30 учнів, 3 з яких – на сімейній формі. Чи буде клас у такому випадку ділитися на 2 групи?
  • як перевести дитину до іншої групи на уроки з іноземної?
  • чи обовʼязково ділити учнів на групи під час уроків “Технології”? Назва цього предмету законодавчо не закріплена, тому обовʼязку ділити клас на групи під час “Технологій” немає. Лише рекомендації. Хоча під час “Трудового навчання” така вимога є.

Нагадуємо, що раніше “Нова українська школа” вже розповідала про окремі питання поділу класів на групи.

Ми зазначали, що освітнє законодавство передбачає поділ класу на групи при вивченні певних предметів: “З метою забезпечення належної якості вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) клас державного, комунального закладу освіти може ділитися не більш як на три групи з кількістю учнів не менше восьми осіб”(пункт 6 статті 12 Закону України “Про повну загальну середню освіту“).

Відповідно до цього Закону, закладам освіти не обовʼязково ділити клас на групи в кожному із зазначених випадків, але передбачена можливість це зробити.

Докладніше процес поділу класу на групи описано в документі “Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”.

У вказаних нормативах визначено, що при вивченні іноземної мови клас може ділитися на групи, якщо чисельність учнів у класі становить понад 27 осіб.

Що стосується інформатики, то клас ділиться на групи лише при проведенні практичних занять із використанням комп’ютерів, за умови, що утворені групи будуть чисельністю не менше 8 осіб (Додаток 2 до Наказу МОН № 128 від 20.02.2002р.)

На жаль, частина шоста статті 12 Закону України “Про повну загальну середню освіту“, що передбачає наявність Порядку поділу класів на групи під час вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) у державних, комунальних закладах освіти, так і не реалізована повною мірою.

Тому нині залишається чинним і практично незмінним Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, на який ми посилалися вище (Додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128).

Вочевидь вказаний вище Порядок не враховує ні зміни в українському законодавстві, ні сучасні українські реалії й не відповідає потребам здобувачів освіти.

Наразі Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти визначає учнів, зарахованих до закладу освіти на одну з індивідуальних форм загальної середньої освіти (екстернат, сімейну) такими само учнями, як і тих, які здобувають загальну середню освіту за очною (денною) формою. Так само вказаний вище Порядок не визначає відмінностей чи особливостей поділу класу на групи у випадку якщо в одному класі учні одночасно здобувають освіту за однією з інституційних чи індивідуальних форм.

Отже, законодавчі підстави для неврахування учнів, які здобувають освіту за сімейною формою, при поділі класу на групи згідно з Порядком відсутні.

Щодо переведення учнів між групами, то є цілком застосовною пряма норма частини восьмої статті 12 Закону, згідно з якою учні розподіляються між класами (групами) керівником закладу освіти.

Водночас поділ класу на групи під час уроків із предмета “Технології” дійсно прямо не передбачений Порядком, але Міністерство освіти і науки України, яке має повноваження організовувати та контролювати виконання власних наказів, листом від 16.09.2022 № 1/10848–22 рекомендувало всі нормативні документи щодо врегулювання питань освітньої діяльності з предмета “Трудове навчання” застосовувати й до предмета “Технології”, зокрема й норму щодо поділу класів на групи, передбачену Порядком.

Наповнюваність класів:

  • скільки учнів має бути в класі (на паралелі) аби він працював? У нас на паралелі було 3 випускні класи. За два тижні до початку навчального року нам повідомили, що один із них розформовано, тому що там лише 17 учнів. Чим врегульована наповнюваність класів? Чи маємо ми можливість зберегти клас?
  • якою має бути наповнюваність класів НУШ? Яка мінімальна / максимальна кількість учнів має бути? Чи може в класі НУШ середньої школи бути 40 учнів?

Згідно із частиною другою статті 12 Закону України “Про повну загальну середню освіту” кількість учнів у класі (наповнюваність класу) державного, комунального закладу освіти не може становити менше ніж 5 учнів. Лише у випадку, якщо кількість учнів не дозволяє утворити клас, учні можуть продовжити навчання в цьому закладі освіти за однією з інших (крім очної) форм здобуття повної загальної середньої освіти або в іншому закладі освіти із забезпеченням територіальної доступності. Зменшення кількості учнів у класі протягом навчального року не є підставою для припинення функціонування цього класу до закінчення навчального року.

Є припущення, що клас розформували з метою економії коштів. Якщо фактична (середня) наповнюваність класів є меншою за розрахункову (нормативну) чи в разі утримання малокомплектних закладів, різниця в кількості ставок педагогічних працівників має покриватися коштом власних доходів місцевого бюджету. Про це докладніше в листі Міністерства освіти і науки України “Про розрахунок обсягу освітньої субвенції на 2023 рік” та в публікації “Нової української школи”.

Щодо максимальної кількості учнів у класі, то “Нова українська школа” вже повідомляла про часткове зупинення дії частини другої статті 12 під час воєнного стану. Під час війни максимальна кількість учнів у класі фактично не обмежена, крім кількості учнів, які здобувають освіту за очною (денною) або вечірньою формою. Тобто цілком можлива ситуація коли 30 учнів в одному класі здобувають загальну середню освіту за денною чи вечірньою формою та ще 10 учнів зараховано до цього ж класу, але на будь-яку іншу форму. 40 учнів у класі, які здобувають загальну середню освіту за денною чи вечірньою формою відповідно є порушенням вказаної вище норми закону.

Володимир Божинський, науковий співробітник Аналітичного центру “ОсвітАналітика” Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціально для “Нової української школи”

Цей матеріал був представлений ГО “Смарт освіта” в рамках Програми сприяння громадській активності “Долучайся!”, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст матеріалу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів і не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США.

Титульне фото: авторка – Марія Брикимова, ГО “Смарт освіта

Обговорення