Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Відповідаємо на запитання. Як оцінюватимуть, розподіл годин та документація у класах НУШ

Підготували для вас добірку відповідей щодо навчання у класах Нової української школи. У ній про таке:

3-й пілотний клас

 • як оцінювати учнів у 3-му пілотному класі НУШ
 • які види робіт виконуватимуть учні
 • які матеріали отримуватимуть вчителі
 • розподіл годин

1-2 класи

 • чи буде інформатика у 2-му класі
 • як правильно записати в журналі ущільнення уроків
 • методичні рекомендації для 1-го класу
 • документація у 1-му класі
 • чи однакові теми тижнів за різними програмами
 • які форми навчання можна обрати у 1-му класі
 • скільки годин виділяється на вивчення мовно-літературної та іншомовної галузей за програмою Савченко
 • як перевіряти техніку читання вголос у 1-му класі
 • чи використовуватимуться лепбуки в 2-му класі
 • як ділити дітей на групи на уроках української мови
 • чи потрібно записувати екскурсії в журналі
 • який документ регулює оцінювання у 2-му класі

3-й ПІЛОТНИЙ КЛАС НУШ

– Як оцінюватимуть дітей у 3-му пілотному класі?

Ухвалено рішення оцінювати дітей вербально – тобто продовжити систему, започатковану в 1-2 класах. Отже, залишається Свідоцтво досягнень, яке вчитель заповнює в жовтні і наприкінці року.

Проте відсутність балів не означає відсутність оцінювання. Навпаки, вчитель ретельно продумує систему оцінювання. У других пілотних класах учителі вже працювали з діагностичними роботами з використанням компетентнісних завдань, виписували складові кожної компетентності, які оцінювалися в кінці кожної теми, і могли відслідковувати їхній прогрес. Цю систему буде продовжено.

Також залишаються два види оцінювання:

 1. Формувальне. Це щоденна робота, отримання зворотного зв’язку від дітей, самооцінювання, взаємооцінювання, рефлексивні роботи.
 2. Підсумкове. Воно відбувається не в балах, а або за шкалою у Свідоцтві досягнень, або за іншою, яку обирає вчитель. Але вона не має бути прив’язана до звичних рівнів, оцінок.

Усі ці питання окреслені в листі Міністерства освіти і науки України “Щодо методичних рекомендацій для 3 класів експериментальних закладів загальної середньої освіти” № 1/9-513 від 14.08.2018.

– Які види робіт виконуватимуть учні?

Залишаються діагностичні роботи у вигляді інтегрованих кейсів з курсу “Я досліджую світ” – їх буде 9 (у кінці кожної теми).

Дивіться також зошит “Я досліджую світ” для 3 пілотного класу (до теми “Подорожуємо і відкриваємо світ”)

Компетентнісні завдання з української мови та математики будуть надаватися розробниками 4 рази на рік. Для взаємооцінювання і самооцінювання наскрізних умінь пропонується застосовувати трирівневі шкали (наприклад: “Мені ще варто попрацювати – я тренуюся – мені це вдається”). Результати діагностичних робіт, само- та взаємооцінювання учнів учитель зможе використовувати під час заповнення Свідоцтва досягнень та індивідуальних консультацій з батьками.

– Чи отримають вчителі якісь матеріали?

Учителям запропонують модельні програми, що містять теми на кожен місяць, проблемні питання та очікувані результати за освітніми галузями (як і було минулого року). Теми будуть розкриватися через подорож Україною. Будуть тексти про кожну область (4 на місяць), запитання і завдання за ними.

Окрім цього, пілотникам будуть надаватися матеріали в електронному вигляді: робочі зошити для учня з курсу “Я досліджую світ”, навчальні матеріали з української мови та інформатики, розгорнуте календарне планування з математики.

– Який розподіл годин?

У варіативній складовій залишається 1 година. ЯДС – 7 годин включно з математикою. Окремо – 4 години математики на тиждень. Інформатика вивчатиметься як окремий предмет, але тематично вона буде пов’язана з темою місяця. Також матеріали, які органічно інтегруються, будуть додаватися в курс ЯДС. Адже ми в повсякденному житті постійно стикаємося з інформатикою.

Під час розподілу навчальних годин у 3 класах пілотних шкіл необхідно керуватись новою редакцією Державного стандарту початкової освіти (постанова КМУ від 24 липня 2019 р. № 688). В експериментальний навчальний план для пілотних класів буде внесено відповідні зміни.

1-2 КЛАСИ НУШ

– Чи буде у 2019/2020 навчальному році у програмі НУШ для 2-го класу інформатика?

Робочий навчальний план розробляє заклад освіти на основі типової освітньої програми. З огляду на матеріально-технічну базу і кадровий потенціал закладу, ухвалюється рішення про виокремлення інформатики з інтегрованого курсу в окремий предмет чи про реалізацію інформатичної освітньої галузі в інтегрованому курсі “Я досліджую світ”.

– Як правильно записати в журналі ущільнення уроків, зберігаючи при цьому кількість годин? Чи ущільнені теми не нумерувати і водночас на правій сторінці журналу буде менша кількість годин, ніж у програмі?

Зараз заклади освіти працюють в умовах перехідного періоду до роботи за новим Державним стандартом початкової освіти, і не всі нормативні документи узгоджені з новими підходами до організації освітнього процесу. Користуючись можливістю автономного ухвалення рішень, заклад освіти може на своєму рівні визначити правила ведення класного журналу і затвердити їх рішенням педагогічної ради.

– Чому приділяється увага, методичні рекомендації тільки для НУШ-2, а де ж про НУШ-1?

У листі МОН від 01.07.2019 № 1/11-5966 “Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році” окреслені особливості організації освітнього процесу в других класах за обома типовими освітніми програмами.

Щодо 1-го класу, то заклади освіти керуються листом МОН від 03.07.2018 р. № 1/9-415.

– Яка документація щодо НУШ повинна бути в учителя 1-го класу?

Заклад освіти відповідно до Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти (наказ МОН від 25.06.2018 № 676) розробляє власний документ про діловодство у закладі, яким закріплює перелік документів, за які відповідає вчитель.

– Теми тижнів для всіх однакові – і за програмою Шияна, і за програмою Савченко?

Тематика тижнів окреслюється в календарно-тематичному плані з урахуванням навчально-методичного забезпечення (освітня програма, підручники), що має заклад освіти. Складання календарно-тематичного планування належить до функцій учителя.

– Моя дитина піде в 1-й клас, але нам потрібно виїхати в березні. Директорка школи сказала, що якщо дитина не доходить 1-й клас, то залишиться на другий рік. Як уникнути цього? З учителем ми домовилися про виконання всього навчального процесу віддалено (вона сказала, що допоможе нам в цьому). Чи можуть дитину залишити на другий рік в 1-му класі через пропуск останніх двох місяців навчання?

Закон “Про освіту” передбачає різні форми здобуття освіти. У вашому випадку для дитини може бути організована індивідуальна форма навчання. Для цього необхідно звернутися із заявою до керівника закладу освіти.

Особливості організації індивідуальної форми навчання окреслені в Положенні про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти (наказ МОН від 12 січня 2016 року №8).

– За програмою Савченко не зрозуміло, скільки годин виділяється на вивчення мовно-літературної та іншомовної галузей через те, що вони об’єднані.

Рішення ухвалює заклад освіти під час розробки навчального плану. Орієнтир – нова редакція Державного стандарту, де визначено, що на іноземну мову виділяють 2 години на тиждень у 1 класі і по 3 години у 2-4 класах (для класів, що працюють за новим Державним стандартом початкової освіти).

– Як перевіряти техніку читання вголос у 1-му класі? Чи потрібно проводити перевірну роботу з математики? Чи писати диктанти і як їх оцінювати (адже в 1-му класі формувальне оцінювання)?

Щодо оцінювання в 1-2 класах, то вчитель може керуватися відповідними методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України (для 1-го класу та для 2-го класу).

– Чи будуть лепбуки в 2-му класі?

Вибір форм, методів та засобів навчання – прерогатива вчителя.

– Працюватиму за програмою Савченко. Набираю 29 діток. Як ділити клас на уроки української мови? Предмет “Навчання грамоти” містить у собі уроки української мови та літературне читання. Ділити лише уроки мови чи предмет “Навчання грамоти” повністю?

Предмет називається “Українська мова”, тому поділ класу на групи здійснюють на всіх 7 уроках/заняттях (7 навчальних годин на тиждень).

– Є питання щодо заповнення журналу 1-го класу НУШ. Чи потрібно записувати навчальні екскурсії на сторінці, відведеній у кінці журналу “Облік проведення навчальних екскурсій”? Якщо ні, на які нормативні документи спиратися?

Навчальні екскурсії – складник освітньої програми закладу освіти, вони мають бути зафіксовані в календарно-тематичному плані і, відповідно, їх записують у класному журналі на предметній сторінці.

Зараз заклади освіти працюють в умовах перехідного періоду до роботи за новим Державним стандартом початкової освіти, і не всі нормативні документи узгоджені з новими підходами до організації освітнього процесу. Користуючись можливістю автономного ухвалення рішень, заклад освіти може на своєму рівні визначити правила ведення класного журналу і затвердити їх рішенням педагогічної ради. Зокрема, це стосується і рішення щодо записів на сторінках розділу журналу “Облік проведення навчальних екскурсій.

– Чи існує лист, наказ чи роз’яснення щодо виду і кількості перевірених робіт у 2-му класі НУШ? Як розібратися з цим питанням?

Так, відповідний наказ доступний на нашому сайті.

“Нова українська школа”

Титульне фото: автор – BrianAJackson, Depositphotos

Підписуйтесь на наші Facebook та Viber

Обговорення