Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

МОН відповідає на запитання про новий стандарт для 5–9 класів (+ можна поставити своє). ОНОВЛЕНО 5 листопада

Міністерство освіти і науки дало роз’яснення щодо Державного стандарту базової середньої освіти. Відповіді міністерства дивіться нижче.

Читайте також “Новий освітній стандарт для 5-9 класів – що це за документ і що він змінює”

– Що описує Державний стандарт?

Державний стандарт визначає мету та принципи освітнього процесу в закладах базової середньої освіти, дає загальну характеристику змісту навчання, пояснює вимоги до обов’язкових результатів навчання та орієнтири для їхнього оцінювання.

У документі також окреслено ключові компетентності, якими мають оволодіти школярі після закінчення кожного з двох циклів – адаптаційного (5–6 класи) і базового предметного навчання (7–9 класи), та наскрізні вміння.

Державний стандарт містить дані про загальний обсяг навчального навантаження учнів у базових навчальних планах. Є сім варіантів базового навчального плану відповідно до освітніх потреб дітей, а також визначено рекомендовану, мінімальну та максимальну кількість навчальних годин за кожною з галузей та загалом.

– Коли в школах почнуть навчатися за новим Державним стандартом?

Учні 5-х класів почнуть навчання за новим Державним стандартом із вересня 2022 року. Пілотування Державного стандарту базової середньої освіти розпочнеться у вересні 2021 року.

– За яким принципом відбуватиметься розподіл годин між освітніми галузями? Що гарантуватиме справедливий розподіл годин?

Базовий навчальний план, що є частиною Стандарту, визначає рекомендовану, мінімальну та максимальну кількість навчальних годин за кожною з освітніх галузей. Рекомендована кількість годин не утискає жоден із предметів, які були частиною попереднього Стандарту. Відповідно до рекомендованої кількості годин, жоден учитель не втратить навантаження й заробітну плату.

Освітню програму закладу освіти ухвалює педагогічна рада, яка зважатиме на те, які вчителі працюють у школі та як можна розподілити навчальні години між ними. Якщо вчительська спільнота школи обере варіант інтеграції, до прикладу, української і зарубіжної літератури або історії України та всесвітньої історії, то кількість годин із кожного з цих предметів не зменшиться, а може навіть і збільшуватися за рахунок перерозподілу годин між галузями.

– Як буде відбуватись інтеграція предметів? Чи вона обов’язкова? 

Кожна освітня галузь описана через обов’язкові результати навчання, а також для кожної з них визначено компетентнісний потенціал. Галузь може викладатись як окремий предмет, як кілька предметів, або ж окремі аспекти кількох галузей можуть бути об’єднані в інтегрований курс. Як окремі предмети, так і інтегровані курси в сукупності мають охопити всі обов’язкові результати навчання. Інтеграція не є обов’язковою.

– Чи не призведе інтеграція до звільнення вчителів?

Рішення про вибір предметів або інтегрованих курсів ухвалює заклад освіти, зважаючи на кадровий потенціал школи. Рекомендована кількість навчальних годин, передбачена Стандартом для кожної з освітніх галузей, не утискає жоден із предметів, тож його втілення не призведе до звільнення вчителів.

– Як буде здійснюватися перепідготовка педагогів для викладання інтегрованих курсів? 

Підвищення кваліфікації вчителів буде складатися з ознайомлення з основними принципами Стандарту та навчання практичного застосування цих принципів. Воно буде забезпечено Інститутами післядипломної освіти педагогічних працівників та іншими суб’єктами їхнього професійного розвитку, зокрема громадськими організаціями за підтримки міжнародних партнерів.

Підвищення кваліфікації стосуватиметься всіх учителів, незалежно від того, що вони викладатимуть – окремий предмет чи інтегрований курс. Таке навчання розпочнеться у 2021 році.

– Як буде відбуватися затвердження авторських програм? 

Авторські колективи матимуть змогу запропонувати свої варіанти навчальних програм в грудні 2020 року. Всі авторські програми можуть стати частиною типової освітньої програми за умови відповідності Стандарту та після відповідної експертизи (грифування).

Модельні навчальні програми можна модифікувати на рівні шкіл із затвердженням педагогічною радою. Якщо освітня програма та навчальний план відрізняються від типового, то їх затверджуватиме ДСЯО (Державна служба якості освіти).

– Яка мета долучення всіх охочих до створення програм? 

Це дасть можливість носіям авторських рішень запропонувати програми, що стануть частиною затвердженої типової освітньої програми. Долучення всіх охочих дасть змогу створити реальний вибір для вчительських спільнот.

– Який пакет підручників буде замовляти держава, якщо варіацій інтеграції навчальних предметів у варіативні предмети / курси може бути дуже багато? 

Держава замовлятиме підручники з навчальних предметів та інтегрованих курсів, передбачених типовою освітньою програмою. Під час вибору іншої освітньої програми за рахунок державних коштів школа може отримати лише передбачені типовою освітньою програмою підручники.

– Хто буде обирати програми – вчитель чи педрада?

Вчительська спільнота із затвердженням педради.

– Коли будуть опубліковані навчальні плани?

Проєкт типового навчального плану буде опубліковано в грудні 2020 року.

– Чи заклад сам обиратиме варіант типового навчального плану?

Відповідно до закону “Про освіту”, школа має створити освітню програму закладу. Якщо така програма створюється на основі типової освітньої програми, вона затверджується педрадою й не потребує ніяких зовнішніх погоджень. Водночас, здійснюється й вибір відповідного варіанта навчального плану.

– Чому є чотири варіанти типових планів, що передбачають інтегровані курси, а для попредметного вивчення – лише один варіант?

Немає більше одного варіанта, щоб описати предметний поділ, а інтегрованих варіантів може бути кілька. Водночас, не йдеться, що в типовому навчальному плані можуть бути виключно окремі предмети або інтегровані курси: рішення можуть бути різними відповідно до освітніх галузей. Обрати можна предметний, інтегрований або як предметний, так і інтегрований варіанти типового навчального плану.

– Чи буде апробація та подальше обговорення її результатів до імплементації інтеграції?

Пілотні школи, які зараз є учасниками експерименту з впровадження Стандарту початкової школи, матимуть пріоритетну можливість взяти участь у пілоті з впровадження Стандарту базової школи. За бажання, інші школи також зможуть долучитися до пілотування. Пілотування в 5-х класах розпочнеться у 2021 році.

– Як випускники 9-х класів складатимуть Державну підсумкову атестацію?

Випускники 9-х класів, які першими навчатимуться за новим Стандартом, складатимуть ДПА у 2027 році. До цього часу укладачі завдань мають змінити завдання відповідно до тих пріоритетів, що закладені в Стандарті: компетентнісного навчання та наскрізних умінь.

ОНОВЛЕНО 5 листопада

– Чи не призведе розмаїття авторських програм до зниження якості знань?

Школи матимуть можливість вибору навчальної програми, за якою будуть навчатись здобувачі освіти. Можливість такого вибору призведе до підвищення якості навчальних програм, адже їхні укладачі зважатимуть на те, що ця програма – не єдина з можливих.

– Чи за новим Стандартом передбачено обов’язкове вивчення двох іноземних мов?

Вивчення двох іноземних мов не обов’язкове, але є можливе. Це буде залежати від того, яку освітню програму обере заклад освіти.

– Чи входить до типової освітньої програми можливість організації допрофільної підготовки  базовій школі? 

У другому циклі базової освіти, зокрема в 9 класі, можуть бути введені окремі елементи допрофільної підготовки. При цьому необхідно запобігати штучному обмеженню вибору учнями шляхів власної освітньої траєкторії.

– Яким чином буде здійснюватись перепідготовка педагогів для викладання інтегрованих курсів? 

Підвищення кваліфікації вчителів буде включати у себе ознайомлення з основними принципами Стандарту та навчання практичному застосування цих принципів на практиці. Воно буде забезпечено Інститутами післядипломної освіти педагогічних працівників та іншими суб’єктами їхнього професійного розвитку, зокрема громадськими організаціями за підтримки міжнародних партнерів.

Підвищення кваліфікації стосуватиметься всіх учителів, незалежно від того, що вони викладатимуть – окремий предмет чи інтегрований курс. Таке навчання розпочнеться у 2021 році.

– Як  варіативність типових навчальних планів вплине на навантаження системи підготовки вчителів?

Для вчителів буде спільна для всіх частина підвищення кваліфікації – ознайомлення з основними принципами Стандарту та механізмами його впровадження, а також окреме навчання відповідно до обраного рішення (предметів або інтегрованих курсів). Автори відповідних програм будуть залучатися і до підвищення кваліфікації вчителів.

– Як узгоджується одночасне створення типової освітньої програми й підручників?

Створення типової освітньої програми й підручників – не одночасні, а послідовні дії. Спочатку буде затверджено типову освітню програму з переліком модельних навчальних програм, а потім на цій підставі будуть замовляти підручни.

Окрім того, МОН збирає запитання щодо стандарту, на які відповідатиме на цій сторінці.

Читайте також “Як проводити рівневе оцінювання для учнів 3–4 класів НУШ – відповідає МОН” та “Як вчителю заповнювати журнал у 3–4 класах НУШ – відповідає МОН”

Міністерство освіти і науки

Титульне фото: автор – ra2studio, Depositphotos

Обговорення