Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

22 Лютого 2023

Роль фідбеку (відгуків про роботу учня) в академічній успішності учня – британське дослідження

Фідбек, або зворотний зв’язок, – це відгук учителя про навчання учня. Ця інформація має бути спрямована на те, щоб учень або учениця покращили свої результати. У британському метадослідженні Teaching and Learning Toolkit вчені розглянути види фідбеків, визначили їх ефективність з огляду на компенсацію освітніх втрат, вказали на небезпеку надання необережних і некоректних відгуків.

Зворотний зв’язок має переспрямувати або переорієнтувати дії учня для досягнення мети шляхом узгодження зусиль із бажаним результатом. Відгук може стосуватися результату виконання завдання, того, як загалом школяр або школярка дають раду своєму навчанню, зокрема, самоорганізуються, або їхніх особистостей (останнє, як правило, є найменш ефективним).

Цей відгук може бути усним, письмовим, в електронній формі. Також учитель може надати його опосередковано – як результат тесту. Крім учителя чи викладача, відгук можуть залишити й однолітки (наприклад, у процесі взаємонавчання).

Наскільки такий підхід ефективний?

Дослідження свідчать, що фідбек, як правило, має значний вплив на навчання. Однак цей вплив варіюється у широкому спектрі, і деякі дослідження показують, що відгук може мати негативні наслідки й погіршити ситуацію.

Різні види фідбеку позитивно впливають на учнів, включно з “електронними” відгуками та коментарями від однолітків. Однак найсильніше впливає на навчання зворотний зв’язок саме від учителів. Його особливо важливо надавати тоді, коли робота виконана правильно, а не лише для того, щоб вказати на помилки.

Чимало досліджень зворотного зв’язку також включають суміжні практики. Наприклад, “навчання майстерності” поєднує зворотний зв’язок із додатковою підтримкою для учнів, які відстають. А такі підходи, як формувальне оцінювання, також передбачають роботу з конкретними прогалинами в навчанні, які необхідно усунути, і розуміння того, якого саме прогресу учитель прагне від учня.

Зворотний зв’язок впливає на всі вікові групи школярів. Дослідники переважно аналізували, як відгуки впливають на успішність учнів в англійській (рідній) мові, математиці, меншою мірою – у природничих науках.

Запровадження формувального оцінювання може стати основою для ефективного зворотного зв’язку. У молодшій школі надання відгуків про роботу учня має дещо більший позитивний вплив на успішність (до семи місяців прогресу), ніж у середній (до п’яти місяців).

Цей підхід ефективний для всіх предметів, але дещо краще показує себе з математикою і природничими науками. Для учнів, які мають незначні навчальні досягнення, фідбек, як правило, важливіший та ефективніший, ніж для тих, хто вчиться успішно.

Хоч деякі дослідження продемонстрували переваги цифрового фідбеку, зазвичай ефект від нього дещо менший (+4 місяці), ніж від “очних” відгуків.

Подолання освітніх втрат

За даними досліджень, зворотний зв’язок із застосуванням підходу “навчити вчитися” може мати більший вплив на учнів, які відстають, ніж на інших школярів. Учні потребують чіткого та дієвого зворотного зв’язку, щоб самим навчитися відповідати за своє навчання і планувати його. Відгуки вчителя тут будуть стосуватися сильних і слабких сторін конкретного учня чи учениці, вказувати на те, які застосовані раніше стратегії навчання були ефективними.

Письмові та усні відгуки

Письмові відгуки забезпечують прогрес, еквівалентний п’яти місяцям навчання протягом року – це дещо нижчий показник, ніж для усного зворотного зв’язку. Він включає і бали за виконану роботу, і коментарі вчителя. Зазвичай такий фідбек призначений для того, щоб учень або учениця прочитали його самостійно.

Ці закономірності наразі стосуються всіх письмових відгуків – даних, які б визначали ефективність конкретних видів письмового фідбеку, замало для релевантних висновків. Водночас адміністрації варто стежити, щоб учителі не були перевантажені обов’язком надавати письмові відгуки про роботи учнів із чітко визначеною, можливо, надмірною частотою.

Усний фідбек – це коментарі вчителя, звернені до окремої людини, групи чи класу. Такий відгук можна надати оперативніше, ніж письмовий, його зазвичай практикують під час виконання завдання або наприкінці нього. Середній прогрес завдяки усному зворотному зв’язку – до семи місяців. Звісно, це не означає, що від усіх інших видів фідбеку потрібно відмовитися. Основне – надавати будь-який відгук якісно й відповідально.

Поради для директорів і вчителів та вартість запровадження методу

Завдяки зворотному зв’язку учні можуть зосередити навчальні зусилля на своїх слабких місцях, усвідомити, що розуміли або робили неправильно, отримати підтримку в тому, щоб взяти на себе більше відповідальності за власне вдосконалення, підвищити свою мотивацію.

Щоб успішно впровадити систематичне надання зворотного зв’язку в школі, потрібно:

 • спілкуватися з учнями, вчителями та батьками про практику та очікування, які стосуються таких відгуків;
 • оцінити досягнення учнів, щоб точно знати, на що спрямувати зусилля;
 • розглянути “альтернативну вартість”, пов’язану з різними варіантами зворотного зв’язку;
 • переконатися, що відгук від учителя дає учневі “план дій”, тобто містить конкретну інформацію про успіхи й помилки із детальними роз’ясненнями, у чому помилки полягають;
 • ретельно обміркувати, як учень або учениця сприймуть відгук, зокрема, як він вплине на їхню впевненість у собі та мотивацію до навчання;
 • надати учням можливість реалізувати поради учителя після того, як вони отримали відгук, і оцінити ефективність впливу зворотного зв’язку на їхнє навчання.

Фідбек – це не лише одноразовий відгук, спрямований на усунення конкретних неправильних уявлень учнів. Зворотний зв’язок може бути розширеним і включати методи відстеження на підтримки прогресу учнівства протягом багатьох місяців.

Середня вартість фідбеку дуже низька. Реалізація зворотного зв’язку вимагатиме помірної, але іноді й великої кількості робочого часу учителів порівняно з іншими підходами. Окрім часу та витрат, керівники шкіл повинні розглянути, як максимізувати професійний розвиток учителів, підтримуючи їх у наданні ефективного зворотного зв’язку, та уникати збільшення навантаження на педпрацівників, яке не принесе учням жодної користі.

Метадослідження проведене на основі 155 інших досліджень, які відповідають науковим критеріям. Утім, автори зазначають, що не всі з проаналізованих студій були рандомізованими контрольованими дослідженнями – тобто є ризик, що не всі висновки точні: на них могли впливати невизначені чинники.

Як і в решті випадків, науковці рекомендують враховувати особливості навчального середовища і спиратися на своє професійне судження.

Ключові висновки

 1. Зворотний зв’язок є визнаним, доказово підтвердженим інструментом підвищення навчальних результатів. Ефективний зворотний зв’язок, як правило, зосереджений на завданні, предметі та стратегіях самоорганізації: це відгук із чіткою інформацією, що і як покращити.
 2. Зворотний зв’язок може бути ефективним під час, відразу після й через деякий час після вивчення певної теми. Не варто чітко регламентувати частоту таких відгуків.
 3. Зворотний зв’язок може надходити з різних джерел – дослідження засвідчили позитивний вплив відгуків від вчителів та однолітків. Фідбек, отриманий за допомогою цифрових технологій, також має позитивний ефект (хоч і дещо нижчий, ніж у “традиційній” формі).
 4. Ефективними можуть бути різні способи надання зворотного зв’язку – він не повинен обмежуватися лише письмовою оцінкою. Дослідження показують, що усний відгук про роботу учня забезпечує кращі навчальні результати (до +7 місяців прогресу). Письмове оцінювання є важливою частиною зворотного зв’язку, але вкрай важливо стежити, щоб така робота не перевантажувала вчителів.
 5. Важливо давати відгук і тоді, коли все правильно, а не лише тоді, коли учень або учениця припустилися помилки. Високоякісний зворотний зв’язок може торкатися самого завдання, предмету загалом або стратегій самоорганізації учнівства.
Метод, інструмент, підхід в освітньому процесі Вартість Ефективність (у місяцях навчального прогресу на рік) Метод, інструмент, підхід в освітньому процесі Вартість Ефективність (у місяцях навчального прогресу на рік)
Навчити вчитися (осмислювати, планувати, оцінювати своє навчання) Низька +7 Індивідуальні завдання (у межах навчального процесу – залежно від потреб і здібностей учня) Низька +4
Навчити розуміти прочитане Низька +6 Літні школи Помірно висока +3
Навчити говорити й слухати Низька +6 Мистецькі практики (у межах шкільної програми чи в позашкільних гуртках) Низька +3
Фідбек (зворотний зв’язок) про успіхи учня Низька +6 Подовження навчального часу Помірно висока +3
Навчання майстерності (розбивання матеріалу на блоки, у кожному з яких учні мають досягти певного рівня)  Низька +5 Поділ класу на групи за рівнем навчальних досягнень Низька +2
Спільне навчання Низька +5 Зменшення розміру класу Дуже висока +2
Фоніка (формування стійких зв’язків між звучанням мови й письмовими символами) Низька +5 Наставництво/

Менторство (наставником є старша людина – учень або дорослий-волонтер)

Помірно висока +2
Взаємонавчання Низька +5 Фізична активність Низька +1
Домашнє завдання Низька +5 Плата вчителю за досягнення учнів Порівняно низька +1
Індивідуальні заняття (репетиторство) Помірно висока +5 Поділ на групи та “потоки” (формально за схильностями й уміннями, але часто – за реальними навчальними досягненнями) Низька 0
Соціально-емоційне навчання (здобуття “м’яких навичок”) Низька +4 Шкільна форма Низька 0
Допомога асистента вчителя Помірно висока +4 “Виїзне” навчання (наприклад, на природі) Помірно висока Недостатньо доказів для висновків
Залучення батьків Низька +4 Стиль навчання (використання одного головного підходу в навчанні) Низька Недостатньо доказів для висновків
Навчання в малих групах Порівняно низька +4 Формування кар’єрних прагнень Низька Недостатньо доказів для висновків
Комплексні виховні заходи (робота із поведінкою, ставленням до навчання, однокласників, учителів тощо) Порівняно низька +4 Повторний рік Дуже низька -3

Читайте також: “Уміти говорити й слухати як запорука успішного навчання: британське дослідження з доказової педагогіки”..

Фото: автор – photographee.eu, Depositphotos


Обговорення